Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vi søker barnehagelærer i Alsgård FUS barnehage
Alsgård FUS barnehage
Vi søker barnehagelærer i Svangerskapsvikariat i Alsgård FUS barnehage, søker må ha bachelor i barnehagelærer. Vikariatets varighet: til nytt barnehageår 2021, med mulighet for forlengelse. Alsgård FUS barnehage as er en 5 avdelings barnehage som ligger sentralt på Alstad, med mange flotte turområder i nærmiljøet. For oss er trivsel viktig, både for barn, foreldre og ansatte. Vi ønsker at vår hverdag skal være fylt av læring gjennom lek, glede og humor. Vi vil gi barna erfaringer og opplevelser som bidrar til en positiv utvikling for det enkelte barnet.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 08-06-2020

Assisterende fylkeslege
Fylkesmannen i Nordland
Jobbnorge ID: 187541
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Radiograf/Bioingeniør
Nordlandssykehuset HF
Nå har vi en ledig stilling, og vi ønsker en dedikert bioingeniør eller radiograf velkommen i teamet vårt! Er det deg?
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 30-06-2020

Ledig stilling som politioverbetjent/ Øving- og Beredskapsplanlegger - fagkapasitet på øvingsplanlegging ved Felles enhet for operativ tjeneste
Nordland politidistrikt
FOT, Seksjon Plan, Øving og Beredskap Nordland.FOT, Nordland flyttet 31.5.2017 inn i helt nye lokaler sammen med 110 og 113, vi er den eneste operasjonssentralen i Norge hvor alle 3 nødetater er samlokaliserte. Seksjon Plan, Øving og Beredskap har distriktsovergripende funksjon for Nordland politidistrikt.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 11-06-2020

Ledig stilling som politioverbetjent/ Øving- og Beredskapsplanlegger ved Felles enhet for operativ tjeneste
Nordland politidistrikt
Org. nr: - Stillingsident: 4235076596 Presentasjon av stillingen: FOT, Seksjon Plan, Øving og Beredskap Nordland. FOT, Nordland flyttet 31.5.2017 inn i helt nye lokaler sammen med 110 og 113, vi er den eneste operasjonssentralen i Norge hvor alle 3 nødetater er samlokaliserte. Seksjon Plan, Øving og Beredskap har distriktsovergripende funksjon for Nordland politidistrikt. Tjenestested kan være FOT Albertmyra Bodø, Narvik politistasjon eller Sortland lensmannskontor.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 11-06-2020

Stadiontunet sykehjem og bofellesskap - Ferievikarer
Bodø kommune
Jobbnorge ID: 188108 Stadiontunet sykehjem søker Ferievikarer - 22.06.20-30.08.20 Ved Stadiontunet sykehjem og bofellesskap er det ledige ferievikariater i perioden 22.06.20 - 30.08.20. Stadiontunet er et somatisk sykehjem, ved 56 pasientplasser, fordelt på 3 avdelinger. Til vår virksomhet hører også bokollektivet i Gamle Riksveg 18, med brukere i egne leiligheter. Kvalifikasjoner Vi søker sykepleiere, helsefagarbeidere, sykepleierstudenter og studenter/elever i helse- og sosialfaglige studier/utdanning.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

PPT - pedagogisk psykologisk rådgiver
Bodø kommune
Jobbnorge ID: 188090 Beskrivelse Ved PPT Bodø kommune er det ledig en fast stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver med tiltredelse 01.08.20. Arbeidsoppgaver er i hovedsak knyttet til barn og unge i aldersgruppen 6-16 år. PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage og grunnskole. I tillegg bidrar vi med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehage og skole gjennom tverrfaglig team, kurs og veiledning til de ansatte.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Er du en modig og omsorgsfull leder som vil dele din kunnskap og erfaring?
Evidensia Dyrehelse AS
Vi søker etter en motiverende, inkluderende og tydelig leder som skal sikre drift og videreutvikling av sykehuset. I stillingen ligger det både muligheter og en forventning om å bidra til å forme fremtidens dyresykehus. Evidensia Bodø Dyresykehus har 14 ansatte og tilbyr alt fra enkel poliklinikk til avansert utredning og behandling. Klinikkleder vil ha resultatansvar for sykehusets samlede virksomhet og stillingen rapporterer til Regionsleder. Du vil få ansvar for:
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 07-07-2020

Selger søkes til Narvesen City Nord, Bodø
Narvesen
Narvesen er kiosken med stor K og har vært en av Norges ledende servicebedrifter i mer enn 100 år. Kjeden ble etablert i 1894 av Bertrand Narvesen, og har over 340 kiosker i hele Norge, med over 200.000 kundebesøk hver dag. Vi skal hjelpe våre kunder med påfyll i en ellers så travel hverdag. Vår motivasjon er at våre kunder skal føle seg litt bedre på vei ut av kiosken, enn det de gjorde da de kom inn - for vi skal være et lyspunkt i hverdagen. Vi søker selger til Narvesen City Nord, Bodø.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 31-05-2020

Leder for Innkjøpsseksjonen
Innkjøp, Nordlandssykehuset
Org. nr: - Stillingsident: 4243619930 Presentasjon av stillingen: Dagarbeid
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 11-06-2020