Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Barnevernskonsulent for Tysfjord kommune
Tysfjord kommune
Barnevernskonsulent Vi søker:100 % stilling som barnevernskonsulent, vikariat i tidsrommet 1. mars 2019 til 1. mars 2020.Arbeidsoppgaver: Stillingen består av ordinær saksbehandling i barneverntjenesten med særlig vekt på oppfølging av meldinger og undersøkelser. Stillingen vil også i perioder være knyttet opp mot tiltak/fosterhjem når det er behov for det.Kvalifikasjonskrav:-Det er krav om minimum 3-årig sosialfaglig utdanning. Tilsvarende høyskoleutdanning kan også bli vurdert.-Erfaring fra lignende arbeid vil bli vektlagt.-Kjennskap til fagprogrammet Familia er en fordel.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 04-02-2019

Er du sulten på nye utfordringer innen salg og vil jobbe med en av Norges sterkeste merkevarer? for Telenorbutikken
Telenorbutikken
Er du sulten på nye utfordringer innen salg og vil jobbe med en av Norges sterkeste merkevarer? Kjeden Telenorbutikken er en del av Telenor Norge, og er franchisegiver til Telenors spennende butikkonsept som er rullet ut over hele landet. Vi er på utkikk etter en deltidsmedarbeider til Telenorbutikken på Amfi Narvik. Den aktuelle stillingen er plassert i franchisetagers selskap. Ved å være en del av Telenorbutikken vil du bli en del av et miljø som fokuserer på kundeopplevelse og resultatoppnåelse i en Telecombransje som er i rask utvikling.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Avdelingsleder bibliotek for Bodin videregående skole
Bodin videregående skole
Avdelingsleder bibliotek Skolen søker ny leder for vårt biblioteket som har to bibliotekarer i tillegg til leder og en kontoransatt.  Biblioteket ved Bodin videregående skole er både et skolebibliotek og bibliotekfaglig ressursenter for de andre videregående skolene i Nordland fylkeskommune. For skolens elever skal det både være et læringssenter og et sted for inspirasjon og rekreasjon.   Leder har i dag blant annet ansvar for personal, innkjøp og deltar i skolens ledergruppe.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 09-02-2019

Elevdokumentasjon og eksamenskoordinator, merkantil for Bodin videregående skole
Bodin videregående skole
Elevdokumentasjon og eksamenskoordinator, merkantil   Bodin videregående skole søker ny elevdokumentasjon- og eksamenskoordinator i fast 100% stilling. Stillingen er knyttet til administrasjonen, avdeling kontoret.  Kontoret har ansvaret for oppgaver knyttet til økonomi, elevdokumentasjon, inntak, eksamen og førstelinjetjeneste. Avdelingen har 11 ansatte.  Stillingens ansvars- og arbeidsområde:  Stillingen har ansvaret for å koordinere arbeidet med administrasjon av eksamen og sensur ved Bodin videregående skole.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Sommerjobb legetjenesten 19/85 (Helsesekretær) for Engavågen legekontor
Engavågen legekontor
Sommerjobb legetjenesten 19/85 (Helsesekretær) Sommerjobb legetjenesten 19/85Virksomhet: Helse og omsorg Arbeidssted: Helsefremmende og forebyggende virksomhet, legetjenesten Stillingsprosent: Sommerjobb Søknadsfrist: 10.02.2019Sommerjobb i Helse og omsorgssektoren i nordre Meløy i perioden 20.06 - 30.09.2019Ønsker du variasjon fra studier og/ eller jobb? Har du lyst til å tilbringe din fritid i naturskjønne omgivelser i Meløy?
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Sommerjobb legetjenesten 19/85 (helsesekretær) for Glomfjord legekontor
Glomfjord legekontor
Sommerjobb legetjenesten 19/85 (helsesekretær) Sommerjobb legetjenesten 19/85Virksomhet: Helse og omsorg Arbeidssted: Helsefremmende og forebyggende virksomhet, legetjenesten Stillingsprosent: Sommerjobb Søknadsfrist: 10.02.2019Sommerjobb i Helse og omsorgssektoren i nordre Meløy i perioden 20.06 - 30.09.2019Ønsker du variasjon fra studier og/ eller jobb? Har du lyst til å tilbringe din fritid i naturskjønne omgivelser i Meløy?
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Sommerjobb legetjenesten 19/85 (helsesekretær) for Ørnes legekontor
Ørnes legekontor
Sommerjobb legetjenesten 19/85 (helsesekretær) Sommerjobb legetjenesten 19/85Virksomhet: Helse og omsorg Arbeidssted: Helsefremmende og forebyggende virksomhet, legetjenesten Stillingsprosent: Sommerjobb Søknadsfrist: 10.02.2019Sommerjobb i Helse og omsorgssektoren i nordre Meløy i perioden 20.06 - 30.09.2019Ønsker du variasjon fra studier og/ eller jobb? Har du lyst til å tilbringe din fritid i naturskjønne omgivelser i Meløy?
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Dommerfullmektig for Ofoten tingrett
Ofoten tingrett
Dommerfullmektig Ved Ofoten tingrett blir det ledig en stilling som dommerfullmektig med tiltredelse 2. mai 2019 eller etter nærmere avtale.Ofoten tingrett har for tiden en sorenskriver, en tingrettsdommer, en dommerfullmektig og fem saksbehandlere. Vi holder sentralt til i Narvik i nye lyse lokaler.Nærmere opplysninger ved tingrettsdommerØyvind Johnsen eller sorenskriver Arne Eirik Kirkerud tlf. 76 96 77 60.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Søker du nye og spennende lederutfordringer? - Innkreving for Skatteetaten
Skatteetaten
Søker du nye og spennende lederutfordringer? - Innkreving Vi ser etter en strategisk, inspirerende og tydelig avdelingsdirektør i en nyopprettet divisjon. Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Skatteetaten har nylig omorganisert, og ny organisasjon trådte i kraft 1.1.2019. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre? Divisjon Innkreving har hovedansvaret for innkreving (regnskap og innfordring) på vegne av Staten.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Sykepleier i prosjektstilling 25% ved kreftpoliklinikken Sandnessjøen - Helse Nord, Helgelandssykehuset HF for Helse Nord, Helgelandssykehuset HF
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF
Sykepleier i prosjektstilling 25% ved kreftpoliklinikken Sandnessjøen - Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Kreftpoliklinikken i Sandnessjøen søker etter ny kollega. Vi har ledig 25% stillingen på kreftpoliklinikken, poliklinikken fungerer som både kreft -og infusjonspoliklinikk.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019