Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Personalrådgiver 100 % fast stilling - Personal- og lønnsavdelingen for Vågan kommune
Vågan kommune
Personalrådgiver 100 % fast stilling - Personal- og lønnsavdelingen Org. nr: - Stillingsident: 4143980073 Presentasjon av stillingen: Det er ledig 100 % fast stilling som personalrådgiver ved Personal- og lønnsavdelingen i Vågan kommune.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 07-11-2019

Rådgiver - museum og kulturminner for Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nordland
Rådgiver - museum og kulturminner Vi søker deg som er engasjert og dyktig, og som ønsker å arbeide med samfunnsutvikling innen museums- og kulturminnesektoren. Fylkeskommunen er regional kulturminnemyndighet og en sentral premissgiver og koordinator i utviklingen av Nordlandssamfunnet. Kulturminner i Nordland er en del av Nordland fylkeskommunes kultur-, miljø og folkehelseetat. Seksjonen har ansvaret for kulturminneforvaltningen i Nordland og museumspolitikk og jobber bredt innenfor dette feltet. Du vil inngå i vårt faglige og sosiale fellesskap og gjøre oss enda sterkere.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 05-11-2019

Tannlege Vågan tannklinikk - vikariat for VÅGAN TANNKLINIKK
VÅGAN TANNKLINIKK
Tannlege Vågan tannklinikk - vikariat Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland har som oppgave å sikre Nordlands befolkning tannhelsetjenester i tråd med Lov om tannhelsetjenesten. Det er ledig for tiltredelse vikariat som tannlege i 100% stilling til og med august 2020. Vågen tannklinikk er en universitetsklinikk med 4 tannleger, 2 tannpleierstillinger og 6 tannhelsesekretærstillinger. Pasientgrunnlaget gjenspeiler hele befolkningen og tannlegen får derfor mulighet til å jobbe med alle pasientgrupper i et faglig godt miljø.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 27-10-2019

Tannhelsesekretær - Kjeveortopedisk klinikk Mo for TANNHELSETJ SPESIALISTTJENESTE
TANNHELSETJ SPESIALISTTJENESTE
Tannhelsesekretær - Kjeveortopedisk klinikk Mo Ledig stilling som tannhelsesekretær ved kjeveortopedisk klinikk i Mo i Rana Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland har som oppgave å sikre Nordlands befolkning tannhelsetjenester i tråd med Lov om tannhelsetjenesten. Klinikken består av en kjeveortoped og to tannhelsesekretærer i nytt klinikklokale. Det er ledig 100% stilling som tannhelsesekretær med tiltredelse 2.januar 2020.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 10-11-2019

Butikksjef Glitter Sortland for GLITTER AS
GLITTER AS
Butikksjef Glitter Sortland Nå ser vi etter: Butikksjef for Glitter Sortland Stillingen som butikksjef hos Glitter betyr at du er en leder med personal- og resultatansvar der hovedoppgaven er den daglige driften av butikken og å lede butikkens ansatte. En stor del av jobben er å lede og inspirere butikkens selgere samt å skape et team der dere har et positivt fellesskap og sammen jobber for å oppnå salgs- og resultatmålene i butikken. På Glitter jobber vi aktivt med hver kunde som kommer inn. Derfor er det viktig at du er glad i salg og blir motivert av å jobbe mot høye mål.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 10-11-2019

Verditransportør for LOOMIS NORGE AS
LOOMIS NORGE AS
Verditransportør Org.nr.:983445381 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Loomis Norge AS kan tilby:Lønn iht.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 17-11-2019

Sokneprest i Salten prosti med særskilt tjenestested Beiarn for Beiarn Prestegjeld
Beiarn Prestegjeld
Sokneprest i Salten prosti med særskilt tjenestested Beiarn Org. nr: - Stillingsident: 4144033534 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å videreutvikle det lokale menighetsarbeidet i et sokn som har fokus på trosopplæring og gudstjenesteutvikling?Som sokneprest i Beiarn vil du gjøre tjeneste i et felleskap hvor den nordnorske folkekirka er godt rotfestet.Soknet har to kirker i god stand. Beiarn kirke fra 1873 på Moldjord med tre hundre sitteplasser og Høyforsmoen kirke fra 1960 på Tollå med ca hundreogtjue sitteplasser.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 10-11-2019

Prostiprest i Ofoten prosti for NARVIK SOKN
NARVIK SOKN
Prostiprest i Ofoten prosti Org. nr: - Stillingsident: 4144072468 Presentasjon av stillingen: Ofoten prosti består av soknene Ankenes, Ballangen, Bjerkvik, Drag/Helland, Evenes, Hamarøy, Kjøpsvik, Korsnes, Lødingen, Narvik, Sagfjord, Skjomen og Tjeldsund. I prostiet er det kirkelige fellesråd i Ballangen, Evenes, Hamarøy, Lødingen, Narvik, og Tysfjord. Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. Det blir endringer fra 1.1.2020 som en følge av kommunereformen.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 10-11-2019

Sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ankenes og Skjomen for ANKENES SOKN
ANKENES SOKN
Sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ankenes og Skjomen Org. nr: - Stillingsident: 4144080056 Presentasjon av stillingen: Ofoten prosti består av soknene Ankenes, Ballangen, Bjerkvik, Drag/Helland, Evenes, Hamarøy, Kjøpsvik, Korsnes, Lødingen, Narvik, Sagfjord, Skjomen og Tjeldsund. I prostiet er det kirkelige fellesråd i Ballangen, Evenes, Hamarøy, Lødingen, Narvik og Tysfjord . Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 10-11-2019

Sokneprest i Indre-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Gruben for GRUBEN SOKN
GRUBEN SOKN
Sokneprest i Indre-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Gruben Org. nr: - Stillingsident: 4144088279 Presentasjon av stillingen: Indre Helgeland prosti er midt på Helgeland og sør i Sør-Hålogaland bispedømme.Prostesetet er i Mo i Rana.Indre Helgeland prosti består av soknene Grane, Hattfjelldal, Bleikvassli, Dolstad, Drevja, Elsfjord, Hemnes, Korgen, Mo, Nord-Rana, Sjona, Gruben, Røssvoll og Nevernes. Fellesrådene i prostiet er Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes og Rana.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 10-11-2019