Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Er innkjøp og fakturering noe for deg? for FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON
FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON
Er innkjøp og fakturering noe for deg? Org. nr: - Stillingsident: 4099855913 Presentasjon av stillingen: Vil du være med i et intenst og aktiv arbeidsmiljø som håndterer høyteknologisk forsvarmateriell? Vi har ledig stilling som førstekonsulent innkjøp og faktuering. Dine arbeidsoppgaver vil være å koordinere salgsprosess for avdelingens vedlikeholdstjeneste. Bidra i innkjøpsprosessen og være støtte for rekvirering. Motta arbeidsoppdrag fra kunde og å koordinere med seksjonens driftsmiljø.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 22-07-2019

Renholder stillinger faste og vikariat Sandnessjøen for Helgelandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Renholder stillinger faste og vikariat Sandnessjøen Org. nr: 974795477 Stillingsident: 4102606586 Presentasjon av stillingen: Ved renholdsavdelingen Helgelandssykehuset Sandnessjøen har vi ledig vikariater for renholder fom snarest Arbeidsoppgaver Daglig renhold, hovedrenhold, smitterenhold, helgerenhold.Du må være aktivt med i planleggingen av arbeidsdagen og har ansvar for at renholdet er utført med riktig kvalitet.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 07-07-2019

Avdelingssykepleier for Narvik kommune
Narvik kommune
Avdelingssykepleier Org. nr: - Stillingsident: 4082760974 Presentasjon av stillingen: Hjemmesykepleien har sine lokaler i Sykehusveien 3A - vegg i vegg med Narvik sykehus. Tjenesten er organisert i 3 soner som tilbyr hjemmehjelp og hjemmesykepleie til hjemmeboende personer med omsorgsbehov. ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver: Som fagansvarlig hos oss vil du ha det daglige ansvaret for pasienter. Hovedarbeidsoppgavene er å delta i kvalitetssikringsarbeidet, oppfølging av pasientens vedtak, planlegging av tilbudene til brukere og bidra til godt samarbeid i tjenesten og med andre samarbeidspartnere.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 17-07-2019

Hovedveileder for Nordland kunst- og filmfagskole
Nordland kunst- og filmfagskole
Hovedveileder Nordland kunst- og filmskole i Lofoten har de siste årene gått fra å være en av landets ledende fagskoler på feltene billedkunst og film, til å være den eneste tilbyderen av høyere utdanning innen bevegelige bilder i Norden. Nordland kunst- og filmskole skal være en toneangivende aktør i sin samtid. Skolen skal være i kontinuerlig utvikling, i samspill med feltet den agerer i. Skolen skal være et møtested, og skal gjennom nytenkning og praksis utfordre vanetenkning.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 10-07-2019

Engasjert barnehagelærer til Norlandia Bjørnhaugen barnehage for Bjørnhaugen barnehage
Bjørnhaugen barnehage
Engasjert barnehagelærer til Norlandia Bjørnhaugen barnehage Er du utdannet barnehagelærer og søker nye utfordring? Kjenner du deg igjen som leken, fremoverlent og opptatt av å gi barna det beste tilbudet? Er du en voksen som vil hjelpe barn med å søke og å skape en følelse av undring og oppdagelse i alle situasjoner? En voksen som så ofte som mulig vil åpne for kreativ lek og læring? Er du opptatt av at hvert enkelt barn skal bli sett og at individuelle ønsker og behov blir anerkjent? Da er Bjørnhaugen barnehage en riktig arbeidsplass for deg!
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 12-07-2019

Psykiater/psykologspesialist til avdeling for rus, psykiatri og avhengighet for RANDSTAD CARE AS
RANDSTAD CARE AS
Psykiater/psykologspesialist til avdeling for rus, psykiatri og avhengighet Randstad Care søker psykiater eller psykologspeaialist i klinisk voksen til oppdrag ved Nordlandssykehuset. Enheten du vil være tilknyttet har 8 sengeplasser for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse (dobbeltdiagnose-pasienter), og tilbyr observasjon, kartlegging, utredning, avrusning og behandling. Enheten har 1 overlege og 50% psykologspesialist + 1 LIS i Stab, samt en vakant overlegestilling/psykologspesialiststilling som det nå søkes innleie for.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 06-08-2019

Butikkmedarbeider - Tilkalling for COOP NORDLAND SA
COOP NORDLAND SA
Butikkmedarbeider - Tilkalling Coop Nordland er en medlemseid bedrift innen Coop med over 60000 eiere. Vi har en netto årsomsetning på ca 2,5 milliarder, 1200 ansatte og 84 butikker fordelt på et område fra Terråk i sør til Andenes i nord. En viktig målsetting for Coop Nordland er å framstå som en serviceorientert bedrift med kunden og medarbeideren i sentrum. Coop Nordland eier kjøpesenteret City Nord i Bodø, i tillegg til Fauske Handelspark og AMFI Havnesenteret i Brønnøysund. Det er her hovedtyngden av vår faghandel ligger.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 05-08-2019

Hepro forsterker serviceteamet med serviceleder og en servicemedarbeider for Hepro AS
Hepro AS
Hepro forsterker serviceteamet med serviceleder og en servicemedarbeider Hepro forsterker serviceteamet med serviceleder og en servicemedarbeider. Ansvar Ansvar for serviceordre og garantiordre: ordre, bestilling av oppdrag, oppfølging av leveranse. Serviceleder: Annenlinje support på tekniske henvendelser fra kunde og selgere. Medarbeider: Førstelinje support på tekniske henvendelser fra kunde og selgere. Ansvar for å legge ordre, bestilling av oppdrag, oppfølging av leveranse og fakturering.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 06-08-2019

Er du vår nye IT-ansvarlig? for ØKSNES ENTREPRENØR AS
ØKSNES ENTREPRENØR AS
Er du vår nye IT-ansvarlig? Som vår dedikerte IT-ressurs i selskapet må du være selvgående, ha stor gjennomføringsevne, og faglig tyngde til å kunne håndtere kritiske situasjoner. Samtidig er det viktig at du evner å jobbe på tvers av selskapet og datterselskap og være en lagspiller for de ulike aktørene. En stor del av jobben innebærer å bygge opp og formidle systemkompetanse og forståelse internt, derfor er det også viktig at du er et servicemenneske som trives med å hjelpe og bistå dine kolleger.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 20-07-2019

Allsidig mekaniker / sveiser / cnc / Platearbeider for JOBZONE AS
JOBZONE AS
Allsidig mekaniker / sveiser / cnc / Platearbeider Vi søker allsidig mekaniker / sveiser til oppgaver som varierer fra produksjon av ulike enkeltkomponenter i metall eller plast, til mer kompliserte konstruksjoner.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 14-07-2019