Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Er du en dyktig og inspirerende Butikkleder med stor teamspirit, et sterkt salgsfokus og et ønske om å jobbe med mote for menn? Boys of Europe Levanger søker Butikkleder!
Voice Norge AS er et ledende selskap innen norsk fashion og tekstilhandel. Selskapet omsatte i 2019 for i underkant av 2 mrd. kr ut av butikk. Totalt har Voice 242 butikker fordelt på Match, VIC, Boys of Europe og Jean Paul, og mer enn 1300 ansatte. Voice ble etablert i 1988 og eies av investeringsselskapet O. N. Sunde AS. Boys of Europe er herrekjeden med størst vekst i Norge de siste årene. Vi har nærmere 60 butikker fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, og vil om kort tid åpne mange flere. Vår visjon er å bli kundenes førstevalg, best i butikk og en pilar i norsk tekstilindustri.
Registrert : 26-07-2021 Søknadsfrist : 05-08-2021

Spesialsykepleier/Sykepleier
Med avd. D, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Org. nr: - Stillingsident: 4414835957 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 26-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Sykepleier
Med avd. D, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Org. nr: - Stillingsident: 4414836159 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 26-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Vikariat som ALIS lege/LIS 3 lege ved Moan Legesenter
Levanger kommune, Institusjonstjenester
Org. nr: 874 556 432 Stillingsident: 4414689556 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 26-07-2021 Søknadsfrist : 16-08-2021

Universitetsbiblioteket søker deg som vil jobbe med digital tjenesteutvikling og systemforvaltning - studiested Levanger
Nord universitet
Om stillingen Universitetsbiblioteket har en nyopprettet 100 % fast stilling ved studiested Levanger. Stillingen er lagt til seksjon for publikumstjenester, som har 11 ansatte fordelt på 5 studiesteder. UB Levanger har 6 fast ansatte. Det stedlige arbeidet ledes av lokal koordinator, arbeidsoppgavene fordeles mellom stillingsressursene som biblioteket har til rådighet.
Registrert : 26-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Sykepleier/sykepleier med videreutdanning
RKSF Seksjon Levanger, Klinikk for psykisk helsevern og rus
Org. nr: - Stillingsident: 4414851195 Presentasjon av stillingen: Vi lyser ut to stillinger i RKSF sengepost: 1 fast stilling på 100% for sykepleier/sykepleier med videreutdanning 1 vikariat på 80% for sykepleier/sykepleier med videreutdanning
Registrert : 23-07-2021 Søknadsfrist : 19-08-2021

Sykepleier/spesialsykepleier
Medisinsk Poliklinikk, Lungeseksjonen, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Org. nr: - Stillingsident: 4405874329 Presentasjon av stillingen: I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kollegaer fra ulike faggrupper. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet. Sykehuset Levanger er et mellomstort akuttsykehus med traumefunksjon og nedslagsfelt for 100000 innbyggere. Passe stort til å gi varierte oppgaver, lite nok til at det er lett å samarbeide på tvers av fagfelt.
Registrert : 22-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Sykepleier
Sengepost ortopedi, Klinikk for kirurgi, Avdeling for sengepost/dagkir/poliklinikk, Sykehuset Levanger
Org. nr: - Stillingsident: 4414455055 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 21-07-2021 Søknadsfrist : 01-08-2021

Førstekonsulent/Seniorkonsulent
Nord universitet
Om stillingenVed Nord universitet, Enhet for Internasjonalisering er det ledig et vikariat i 100% stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent innen internasjonalisering av utdanning, med snalig tiltredelse og sluttdato 31.08.2022. Stillingen skal tilrettelegge for administrasjon av internasjonal studentmobilitet, til og fra Nord universitet. Enheten har seks ansatte fordelt på studiested Bodø og Levanger.Stillingen har kontorsted Levanger. Noe reisevirksomhet tilknyttet stillingens funksjon må beregnes. 
Registrert : 19-07-2021 Søknadsfrist : 01-08-2021

Sykepleier
Med avd. B, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Org. nr: - Stillingsident: 4412070402 Presentasjon av stillingen: Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger, er en del av Klinikk for Medisin og Rehabilitering.
Registrert : 16-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021