Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Kontorfaglig konsulent for Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Kontorfaglig konsulent Jobbnorge ID: 165089Om stillingenVed Familievernkontoret i Levanger er det ledig stilling som kontorfaglig konsulent i 50% fast stilling.Arbeidsoppgaver:Mottak/resepsjonTelefonmottak og e-postInntak av nye saker - registrering i fagsystemBehandle og attestere faktura i økonomisystemetArkiveringBidra til utvikling av kontorets rutiner og internkontrollKvalifikasjonskravKrav om minimum treårig videregående utdanning.Krav om relevant arbeidserfaring.Gode datakunnskaper er en forutsetning.Kjennskap til relevante arbeidsverktøy er en forutsetning.Personlige egenskaperDet vil
Registrert : 15-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Sykepleier/vernepleier - Seksjon Akutt, Sykehuset Levanger for Klinikk for psykisk helsevern og rus
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Sykepleier/vernepleier - Seksjon Akutt, Sykehuset Levanger Seksjon akuttbehandling er en lukket akuttpsykiatrisk sengepost i Klinikk for psykisk helsevern og rus. Akuttposten ligger ved Sykehuset Levanger. Opptaksområdet er sør i Nord-Trøndelag. Seksjonen har øyeblikkelig hjelp-ansvar for pasienter i opptaksområdet, og tar imot pasienter til tvungent psykisk helsevern. Ved seksjonen får man mulighet til å hjelpe pasienter med alvorlige psykiske lidelser og mennesker i kriser. For mer informasjon ta kontakt med seksjonsleder Lein.
Registrert : 15-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Klinikkleder - Klinikk for medisin og rehabilitering for HELSE NORD-TRØNDELAG HF
HELSE NORD-TRØNDELAG HF
Klinikkleder - Klinikk for medisin og rehabilitering Har du ambisjoner om å lede en medisinfaglig kompetanseorganisasjon som hver dag gir regionens innbyggere livsviktige og nødvendige helsetjenester? I så fall bør du merke deg at sykehusene våre jakter ny klinikkleder. Vi søker etter ny klinikkleder ved Klinikk for medisin og rehabilitering i Helse Nord-Trøndelag. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.
Registrert : 14-02-2019 Søknadsfrist : 10-03-2019

Seksjonsleder - Seksjon gynekologi og barsel, Sykehuset Levanger for Klinikk for kvinne, barn og familie
Klinikk for kvinne, barn og familie
Seksjonsleder - Seksjon gynekologi og barsel, Sykehuset Levanger Klinikk for kvinne, barn og familie (KBF) har 4 avdelinger. Avdelingene skal innen sitt spesialfelt gi tilbud om utredning/diagnostisering, behandling, pleie og omsorg til kvinner, barn, unge og deres familie.
Registrert : 14-02-2019 Søknadsfrist : 10-03-2019

Sykepleier - Rehab sengepost, Sykehuset Levanger for Klinikk for medisin og rehabilitering
Klinikk for medisin og rehabilitering
Sykepleier - Rehab sengepost, Sykehuset Levanger Avdelingen er organisert under klinikk for medisin og rehabilitering, og er en sengepost med 13 senger. Brukere som har behov for spesialisert rehabilitering etter akutt skade / sykdom eller kronisk sykdom. Det legges vekt på tverrfaglig samarbeid med brukeren i sentrum. På avdelingen har man fokus på muligheter, og å legge til rette for deltakelse og mestring.
Registrert : 14-02-2019 Søknadsfrist : 24-02-2019

Sykepleiere - Medisin A, Sykehuset Levanger for Klinikk for medisin og rehabilitering
Klinikk for medisin og rehabilitering
Sykepleiere - Medisin A, Sykehuset Levanger Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger er en del av Klinikk for medisin og rehabilitering. Avdelingen har 63 sengeplasser, fordelt på tre sengeposter og medisinsk overvåkningsavdeling. Vi har i tillegg dialyseenhet og medisinsk poliklinikk. Det er høy aktivitet i avdelingen, og vi har et tydelig fokus på faglig utvikling og evidensbasert praksis. Med A, Sykehuset Levanger er en 15 sengs post der det gis medisinsk behandling og pleie til pasienter med lungesykdommer. Det er innført årsturnus med egne nattevakter i posten.
Registrert : 14-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Seksjonsleder - Seksjon Alder, Sykehuset Levanger for Klinikk for psykisk helsevern og rus
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjonsleder - Seksjon Alder, Sykehuset Levanger Klinikk for psykisk helsevern og rus, gir et bredt allmennpsykiatrisk tilbud til befolkningen og et høyspesialisert psykiatrisk tilbud med regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Seksjon Alderspsykiatri Levanger er en spesialseksjon. Målgruppen: - Pasienter over 65 år, med alvorlig psykisk lidelse. - Personer med ervervet kognitiv svikt/demensutvikling, ingen aldersgrense nedad.
Registrert : 13-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Psykolog/psykologspesialist - Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), HNT for Klinikk for kvinne, barn og familie
Klinikk for kvinne, barn og familie
Psykolog/psykologspesialist - Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), HNT Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) er en del av Klinikk for kvinne, barn og familie, og har kontorsteder ved sykehuset Levanger og sykehuset Namsos, med felles ledelse. Målgruppen er barn og unge, 0 - 18 år, med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser, med behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå.
Registrert : 12-02-2019 Søknadsfrist : 03-03-2019

Spesialsykepleier/sykepleier - MOA, Sykehuset Levanger for Klinikk for medisin og rehabilitering
Klinikk for medisin og rehabilitering
Spesialsykepleier/sykepleier - MOA, Sykehuset Levanger Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger er en del av Klinikk for Medisin og Rehabilitering. Avdelingen har 63 sengeplasser, fordelt på tre sengeposter og medisinsk overvåkningsavdeling. Vi har i tillegg dialyseenhet og medisinsk poliklinikk. Det er høy aktivitet i avdelingen, og vi har et tydelig fokus på faglig utvikling og evidensbasert praksis. Medisinsk overvåkningsavdeling, MOA, er en akuttpost med 5 senger, der det blir gitt medisinsk behandling og sykepleie til akutt- og kritisk syke pasienter.
Registrert : 11-02-2019 Søknadsfrist : 24-02-2019

Helsesekretær - Klinisk støtte, seksjon kontor, Sykehuset Levanger for Klinikk for psykisk helsevern og rus
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Helsesekretær - Klinisk støtte, seksjon kontor, Sykehuset Levanger Seksjon kontor ved Klinikk for psykisk helsevern og rus Levanger, er en felles kontortjeneste for klinikken. Vi er 20 medarbeidere som server klinikken på alle nivå og enheter. Vi søker nå etter en helsesekretær som for tiden i hovedsak skal bistå Avdeling for rus og avhengighet (ARA), seksjon døgnbehandling. I tillegg vil den som tilsettes være med i rulleringen av andre oppgaver i seksjonen. Vi har fra 15.02.19.
Registrert : 11-02-2019 Søknadsfrist : 24-02-2019