Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsevern for HELSE NORD-TRØNDELAG HF
HELSE NORD-TRØNDELAG HF
Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsevern Org. nr: - Stillingsident: 4064963846 Presentasjon av stillingen: Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord-Trøndelag gir et bredt allmennpsykiatrisk tilbud til befolkningen både på sykehus- og DPS-nivå i Nord-Trøndelag (Stjørdal, Levanger, Namsos og Kolvereid). I tillegg har klinikken et høyspesialisert tilbud via Regionalt Kompetansesenter for Spiseforstyrrelser. Vi arbeider aktivt med kontinuerlig kvalitetsutvikling.
Registrert : 15-04-2019 Søknadsfrist : 28-04-2019

Sykepleier ved akuttmottaket for Sykehuset Levanger
Sykehuset Levanger
Sykepleier ved akuttmottaket Org. nr: - Stillingsident: 4058977413 Presentasjon av stillingen: I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kollegaer fra ulike faggrupper. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet. Levanger er mellomstort akuttsykehus med traumefunksjon, nedslagsfelt for 100 000 innbyggere Passe stort til å gi varierte og interessante oppgaver, lite nok til at det er lett å samarbeide på tvers av fagfelt. Akuttmottakets hovedoppgave er mottak av pasienter til ø-hjelpsinnleggelse.
Registrert : 15-04-2019 Søknadsfrist : 28-04-2019

Undervisningsstillinger/lærere for SKOGN BARNE OG UNGDOMSKOR
SKOGN BARNE OG UNGDOMSKOR
Undervisningsstillinger/lærere Levangerskolen (grunnskolene i Levanger kommune) har 8 skoler (Ekne, Frol, Halsan og Nesheim, Skogn, Ytterøy og Åsen, Levanger ungdomsskole og Levanger voksenopplæring). Levangerskolen samarbeider med Nord universitets , og har for tiden 2 universitetsskoler. Levangerskolen skal i løpet av få år ansatte mange nye lærere, og vi ønsker deg med på laget!
Registrert : 15-04-2019 Søknadsfrist : 24-04-2019

Intensivsykepleier/sykepleier for Sykehuset Levanger
Sykehuset Levanger
Intensivsykepleier/sykepleier Vi søker intensivsykepleier i 100% fast stilling, samt intensivsykepleier/evt. sykepleier i vikariat i 100%, og tilbyr en spennende og utfordrende jobb i et høyt faglig og godt sosialt arbeidsmiljø. Vi har en relativt nyoppusset avdeling, lys og flott med store rom og en fantastisk utsikt, bl.a. til sjøen.Intensiv er en seksjon i avdeling for akuttmedisin, som igjen er underlagt klinikk for kirurgi. Det er en kombinert generell intensiv og postoperativ seksjon.
Registrert : 15-04-2019 Søknadsfrist : 12-05-2019

Sykepleier for HELSE NORD-TRØNDELAG HF
HELSE NORD-TRØNDELAG HF
Sykepleier Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger er en del av Klinikk for Medisin og Rehabilitering. Avdelingen har 63 sengeplasser, fordelt på tre sengeposter (Med A, Med B og Med H) og Medisinsk overvåkningsavdeling. Vi har i tillegg dialysesenter og Medisinsk poliklinikk. Det er høy aktivitet i avdelingen og vi har tydelig fokus på faglig utvikling og evidensbasert praksis.Med H er en 22 sengs post der det gis medisinsk behandling og pleie til pasienter med sykdommer innen fagfeltene hematologi, gastroenterologi, infeksjon, slag og geriatri.
Registrert : 15-04-2019 Søknadsfrist : 28-04-2019

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier for HELSE NORD-TRØNDELAG HF
HELSE NORD-TRØNDELAG HF
Psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier Org. nr: - Stillingsident: 4063382405 Presentasjon av stillingen: Stillingen er som miljøterapeut med utvidede oppgaver som sykepleier/vernepleier i en psykiatrisk akuttpost. Stillingen innebærer turnusarbeid med dag- og aftenvakter, og arbeid enten hver 3.helg eller alternativt å ha mulighet for 12-timersvakter hver 6 helg. Seksjon akutt er en lukket akuttpsykiatrisk sengepost i Klinikk for psykisk helsevern og rus. Akuttposten ligger ved Sykehuset Levanger. Opptaksområdet er sør i Nord-Trøndelag.
Registrert : 15-04-2019 Søknadsfrist : 28-04-2019

Sykepleiestudent for HELSE NORD-TRØNDELAG HF
HELSE NORD-TRØNDELAG HF
Sykepleiestudent I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kollegaer fra ulike faggrupper rundt deg. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet. Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusets fire hovedoppgaver. Kirurgisk sengepost 3, er organisert i klinikk for kirurgiKirurgisk seksjon for urologi og generell kirurgi er en sengepost (seksjon) bestående av 22 senger. Vi har følgende fagfelt: Urologi, Generell kirurgi, Karkirurg, Øre Nese Hals og Ortopediske infeksjoner.
Registrert : 10-04-2019 Søknadsfrist : 03-06-2019

Fagleder Pedagogisk-psykologisk tjeneste for LEVANGER KOMMUNE
LEVANGER KOMMUNE
Fagleder Pedagogisk-psykologisk tjeneste Levanger kommune søker ny fagleder for Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) Vi ser etter en leder med et hjerte for barn og unge. Du har et engasjement for et trygt og godt oppvekstmiljø og et ønske om å være en betydningsfull bidragsyter i arbeidet med å sikre god gode utviklings- og læringsløp til våre barn og unge.Pedagogisk-psykologisk tjeneste er organisert i Barne- og familietjenesten med enhetsleder som nærmeste overordnede.
Registrert : 10-04-2019 Søknadsfrist : 30-04-2019

Vi søker sommerhelp for Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
Vi søker sommerhelp Jobbnorge ID: 168807 Vil du være sommerhjelp hos ossBolig og eiendomsavdelingen i Trøndelag søker etter en ansvarsbevisst og pålitelig sommerhjelp i juni og juli. Sommerhjelpen vil jobbe med oppgaver innen renhold, og annet forefallende arbeid. Våre medarbeidere fremstår som bedriftens ansikt utad mot kunder og leverandører, og vi vektlegger en positiv og serviceinnstilt holdning.
Registrert : 10-04-2019 Søknadsfrist : 30-04-2019

Forsker ved senter for omsorgsforskning (SOF), midt for Nord Universitet Levanger
Nord Universitet Levanger
Forsker ved senter for omsorgsforskning (SOF), midt Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig midlertidig 100 % stilling i to år som forsker ved SOF, midt. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Det er residensplikt i stillingen ved studiested Levanger.Det er ønskelig med spesialisering og forskningserfaring innen epidemiologisk forskning med fokus på helsevitenskapene; som helsetjenesteforskning, legemiddelbruk, omsorgsforskning, helse og velferdsteknologi, geriatri eller eldreomsorg.
Registrert : 10-04-2019 Søknadsfrist : 01-05-2019