Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Årsvikariat, Nesheim skole
Levanger kommune, Nesheim skole
Org. nr: 975 279 464 Stillingsident: 4388691029 Presentasjon av stillingen: Årsvikariat som timelærer Arbeidsoppgaver Undervisning i klasser og i mindre grupper. Kvalifikasjoner Aktuelle søkere må ha utdanning som grunnskolelærer/allmennlærer og søkere med fagene engelsk og naturfag foretrekkes
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 24-05-2021

Motivert ungdom
Torbjørn Støre
Avløser til melkeproduksjon. Helg og ferieavløser.
Registrert : 13-05-2021 Søknadsfrist : 31-05-2021

Sykepleier
Med avd. D, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Org. nr: - Stillingsident: 4388755579 Presentasjon av stillingen: Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger, er en del av Klinikk for Medisin og Rehabilitering. Avdelingen har 60 sengeplasser, fordelt på fire sengeposter; Medisin D (slag/geriatri), Medisin A (lunge), Medisin B (hjerte/nyre) og Medisin H (gastro/hematologi). I tillegg har vi en medisinsk overvåkningsavdeling (MOA), medisinsk poliklinikk og en dialyseavdeling med tilhørende satellitt-dialyse.
Registrert : 12-05-2021 Søknadsfrist : 25-05-2021

Galleri Fenka vil ha deg med på laget i sommer
Galleri Fenka AS
Arbeidsoppgaver: Være endel av vertskapet, kommunisere med gjestene og være en god selger.Rydde, vaske og holde galleriet smittefritt og flott.Arbeide med sosiale medier.Enkel servering. Kvalifikasjoner:
Registrert : 12-05-2021 Søknadsfrist : 25-05-2021

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i drama
Nord universitet
Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU), barnehagelærerutdanningen (BLU), studiested Levanger er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i drama med hovedvekt på undervisning i kunnskapsområdene Barns utvikling, lek og læring og Kunst, kultur og kreativitet.Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.
Registrert : 12-05-2021 Søknadsfrist : 30-05-2021

Førsteamanuensis/førstelektor i naturfag
Nord universitet
Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Levanger er det ledig en 100 % fast stilling som  førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i naturfag.Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, er det aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen.
Registrert : 12-05-2021 Søknadsfrist : 30-05-2021

Lærlinger i industrimekanikerfaget og sveisefaget
Norske Skog Skogn AS
Org. nr: - Stillingsident: 4390683616 Presentasjon av stillingen: Bedriften vil fra høsten 2021 ta inn lærlinger i industrimekanikerfaget og sveisefaget. Kvalifikasjoner Søkere må ha fullført VG2 fra videregående skole. Kontaktinformasjon Asgeir Almaas, Avdelingsleder, 90879726 Arbeidssted Sjøvegen 108 7620 SKOGN Søk på stillingen:Klikk her
Registrert : 11-05-2021 Søknadsfrist : 31-05-2021

Operatør til Råstoff/Energi
Norske Skog Skogn AS
Org. nr: - Stillingsident: 4390519848 Presentasjon av stillingen: Til avdelingens 5-skiftsordning i Massefabrikken søkes operatør. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være drift av avdelingens prosessanlegg. Kvalifikasjoner Det er ønskelig med fagbrev i kjemiprosess eller produksjonsteknikk. Søkere må gjerne ha 2-3 års utdanning fra videregående skole, maskinførerbevis M4 eller truckførerbevis T4. Ved manglende fagbrev kan bedriften tilby opplæring som fører til fagbrev i kjemiprosess eller produksjonsteknikk.
Registrert : 11-05-2021 Søknadsfrist : 28-05-2021

Lege i spesialisering i Onkologi
Sykehuset Levanger
Org. nr: - Stillingsident: 4389770403 Presentasjon av stillingen: Sykehuset Levanger er lokalsykehus for 100 000 innbyggere. Avdeling for kreftbehandling er organisert i Kirurgisk klinikk og består av kreftpoliklinikk og palliativt team. Forskning er en viktig del av vår aktivitet. Vi har fire overleger i onkologi, to LIS, en palliatør og en svært kompetent sykepleiestab.
Registrert : 11-05-2021 Søknadsfrist : 25-05-2021

Førsteamanuensis/førstelektor i norsk/norskdidaktikk
Nord universitet
Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Levanger, er det ledig inntil to faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i norsk/norskdidaktikk.Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.
Registrert : 11-05-2021 Søknadsfrist : 23-05-2021