Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Prosjektleder, veg-, park- og parkeringsanlegg
Teknisk enhet
Org. nr: 974 556 502 Stillingsident: 4229829979 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 20-06-2020

Førsteamanuensis i sykepleie (kommunehelsetjeneste)
Nord universitet
Jobbnorge ID: 187271 Om stillingen Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 100 % stilling som førsteamanuensis i sykepleie for snarlig tiltredelse. Stillingen er tilknyttet bachelorutdanning i sykepleie i Levanger. Det er residensplikt i stillingen.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Førsteamanuensis i psykisk helsearbeid
Nord universitet
Jobbnorge ID: 187353 Om stillingen Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 100 % stilling som førsteamanuensis i psykisk helsearbeid for snarlig tiltredelse. Stillingen er tilknyttet bachelorutdanning i sykepleie i Levanger. Det er residensplikt i stillingen.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Førsteamanuensis i sykepleie
Nord universitet
Jobbnorge ID: 187325 Om stillingen Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sykepleie for snarlig tiltredelse. Stillingen er tilknyttet bachelorutdanning i sykepleie i Levanger. Det er residensplikt i stillingen.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Er du interessert i å jobbe med koordinering og saksbehandling? Da kan du være den vi ser etter!
Levanger kommune, Habilitering
Org. nr: 874 556 432 Stillingsident: 4243225698 Presentasjon av stillingen: Levanger kommune har ledig 100% stilling med arbeid i hovedsak i koordinerende enhet. Stillingen er organisatorisk plassert i avdelingen Forvaltning helse og omsorg/merkantil helse. Koordinerende enhet er et henvendelsested vedrørende behov for koordinator og individuell plan. Koordinerende enhet har god oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og i helseregionene.
Registrert : 27-05-2020 Søknadsfrist : 07-06-2020

Radiograf (mammografi)
Avdeling for bildediagnostikk Levanger, Klinikk for bildediagnostikk, HNT - St. Olavs
Org. nr: - Stillingsident: 4241064295 Presentasjon av stillingen: Avd. for bildediagnostikk Levanger (ABD LE) er organisert under Klinikk for Bildediagnostikk HNT. Klinikken består av ABD Sykehuset Levanger og ABD og Sykehuset Namsos og har felles ledelse med Klinikk for Bildediagnostikk, St. Olavs. Avdelingen har 30 radiografstillinger, inkludert 8 fagradiografer, 13 overlegestillinger, 7 LIS og 3,5 sekretærstillinger og utfører ca 65 000 undersøkelser pr år. Utsyr bl.a:
Registrert : 27-05-2020 Søknadsfrist : 08-06-2020

Radiograf
Avdeling for bildediagnostikk Levanger, Klinikk for bildediagnostikk HNT - St. Olavs
Org. nr: - Stillingsident: 4241060691 Presentasjon av stillingen: Avd. for bildediagnostikk Levanger (ABD LE) er organisert under Klinikk for Bildediagnostikk HNT. Klinikken består av ABD Sykehuset Levanger og ABD og Sykehuset Namsos og har felles ledelse med Klinikk for Bildediagnostikk, St. Olavs. Avdelingen har 30 radiografstillinger, inkludert 8 fagradiografer, 13 overlegestillinger, 7 LIS og 3,5 sekretærstillinger og utfører ca 65 000 undersøkelser pr år. Utsyr bl.a:
Registrert : 27-05-2020 Søknadsfrist : 08-06-2020

Er du leken som et barn og ansvarlig som en voksen?
Hegle Barnehage
Hegle barnehage jobber for at barna i vår barnehage skal møte positive og engasjerte ansatte som sørger for at de trives og får et godt barnehagetilbud. Vårt satsningsområde er DRAMA. Vi søker deg som er leken, engasjert og fleksibel. I vår barnehage møter du kollegaer er gode lagspillere og er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø. Vi er alle her for barna og er genuint interessert i å lage en trygg og god hverdag sammen med dem. Vi tar barnas innspill på alvor og er nysgjerrige og undrende sammen, gjennom hele dagen. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 27-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Karriere- og sosialpedagogisk rådgiver, fast stilling 35% og vikariat 40% stilling
Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune
Org. nr: - Stillingsident: 4242434425 Presentasjon av stillingen:Levanger videregående skole søker en veileder som skal hjelpe elever å ta valg når det gjelder personlig utvikling, utdanning, opplæring og arbeid. Målet er å sikre at elevene klarer å gjennomføre og bestå videregående opplæring og bli klar for voksenlivet.
Registrert : 27-05-2020 Søknadsfrist : 09-06-2020

Er du en engasjert, leken og trygg voksen?
Espira Gjemble
Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.
Registrert : 27-05-2020 Søknadsfrist : 05-06-2020