Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Programfaglærer samfunnsfag - Olav Duun videregående skole for Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Programfaglærer samfunnsfag - Olav Duun videregående skole Trøndelag fylkeskommune har rundt 4500 medarbeidere fordelt på fem virksomhetsområder hvor utdanning er ett av dem med 32 videregående skoler, lærlinge- og privatistordning. Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom fylkestinget og fylkestingets utvalg. Det er to administrasjonssteder i Trøndelag fylkeskommune: Steinkjer og Trondheim. Trøndelag fylkeskommune sin visjon er «Vi skaper historie». Fylkeskommunen har som mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og flere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Er du Kunstmuseets nye MUSEUMSPEDAGOG? for MUSEET MIDT IKS
MUSEET MIDT IKS
Er du Kunstmuseets nye MUSEUMSPEDAGOG? Museumspedagog stillingen byr på mange varierte og spennende oppgaver i et kreativt miljø. Den nyansatte vil ha ansvar for utvikling av museets formidlingstilbud, samt pedagogiske opplegg rettet mot barnehager, skoleverket og institusjoner. Du vil få en viktig rolle og profil innenfor Kunstmuseets formidlingssatsing. Museet har en liten fagstab hvor vi arbeider tett sammen og avlaster hverandre ved behov. Det vil derfor bli lagt stor vekt på gode samarbeidsevner og en positiv innstilling til å løfte oppgaven i felleskap.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 17-02-2019

Pedagogisk leder i Barstad Barnehage for Barstad Barnehage AL
Barstad Barnehage AL
Pedagogisk leder i Barstad Barnehage Vi i Barstad barnehage søker pedagogisk leder med utdanningskrav i 100% stilling. Vi ønsker en voksen, trygg, omsorgsfull, selvstendig, positiv, arbeidsom og dyktig pedagogisk medarbeider til vår barnehage. Er du en som tar med deg barna på oppdagelsesferd gjennom hverdagen og unders sammen med de inne som ute? Barnehagen vår legger stor vekt på natur og friluftsliv og er ute hele året. vi tilbyr et spennende, positivt og utviklende faglig miljø, en variert personalgruppe.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 01-04-2019

Postdoctoral research fellow for Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Postdoctoral research fellow Jobbnorge ID: 162891UiB - Knowledge that shapes societyThrough robust and close interaction with the world around us - globally, nationally and locally - we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes.Do you want to take part in shaping the future?Video: https://www.youtube.com/watch?v=Z2UkrBLz9v8Postdoctoral Research Fellow position in information science with a focus on financeThere is a vacancy for a postdoctoral research fellow position in information science at The Department of Information Science and Media Studies.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Er du vår nye medarbeider? Vi søker etter avdelingsleder på tekstil og ekstrahjelp for Sport Outlet AS
Sport Outlet AS
Er du vår nye medarbeider? Vi søker etter avdelingsleder på tekstil og ekstrahjelp Sport Norge er Norges nye hurtigvoksende fagsportkjede for hele familien. Vi jobber etter filosofien om at "Norge er til for å brukes".
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 02-02-2019

Førstelektor/ universitetslektor i sosiologi - vikariat for Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Førstelektor/ universitetslektor i sosiologi - vikariat Jobbnorge ID: 162987Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: https://www.youtube.com/watch?v=Z2UkrBLz9v8Førstelektor/ universitetslektor i sosiologi- vikariatVed Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, er det ledig eit vikariat som førstelektor/universitetslektor i sosiologi i 100 % stilling frå 01.04.19 til 31.03.2020.Sosiologisk institutt - som li
Registrert : 16-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

PhD position (4 years) at the Department of Comparative Politics - Strengthening Regional Democracy for Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
PhD position (4 years) at the Department of Comparative Politics - Strengthening Regional Democracy Jobbnorge ID: 163114UiB - Knowledge that shapes societyThrough robust and close interaction with the world around us - globally, nationally and locally - we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes.Do you want to take part in shaping the future?Video: https://www.youtube.com/watch?v=JRdMR-PhbBQ&t=4sPhD positionThere is a vacancy for a PhD position at the Department of Comparative Politics, University of Bergen, linked to research within the research fi
Registrert : 16-01-2019 Søknadsfrist : 17-02-2019

Postdoc (4 years) at the Department of Comparative Politics - Strengthening Regional Democracy for Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Postdoc (4 years) at the Department of Comparative Politics - Strengthening Regional Democracy Jobbnorge ID: 162965UiB - Knowledge that shapes societyThrough robust and close interaction with the world around us - globally, nationally and locally - we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes.Do you want to take part in shaping the future?Video: https://www.youtube.com/watch?v=Z2UkrBLz9v8Postdoctoral Research Fellow positionThere is a vacancy for a postdoc position at the Department of Comparative Politics, University of Bergen, linked to research wit
Registrert : 16-01-2019 Søknadsfrist : 17-02-2019

Lege i spesialisering - Avdeling for ortopedi, Sykehuset Namsos for Klinikk for kirurgi
Klinikk for kirurgi
Lege i spesialisering - Avdeling for ortopedi, Sykehuset Namsos Sykehuset Namsos med ca .900 ansatte har i tillegg til ortopedisk avdeling, kirurgisk-, anestesi-, medisinsk-, gyn/føde-, nevrologisk-, ØNH-, Øye-, røntgen-, og psykiatrisk avdeling samt AMK for Helse Nord-Trøndelag. Innenfor akuttkirurgi og traumebehandling har sykehuset ca 43000 innbyggere i sitt opptaksområde Ved ortopedisk avdeling utføres ca 1600 kirurgiske inngrep årlig, fordelt på dagkirurgi og inneliggende, samt ca. 7000 polikliniske konsultasjoner.
Registrert : 15-01-2019 Søknadsfrist : 29-01-2019

MUSEUMSPEDAGOG - KUNSTMUSEET for MUSEET MIDT IKS
MUSEET MIDT IKS
MUSEUMSPEDAGOG - KUNSTMUSEET Museumspedagog stillingen byr på mange varierte og spennende oppgaver i et kreativt miljø. Den nyansatte vil ha ansvar for utvikling av museets formidlingstilbud, samt pedagogiske opplegg rettet mot barnehager, skoleverket og institusjoner. Du vil få en viktig rolle og profil innenfor Kunstmuseets formidlingssatsing. Museet har en liten fagstab hvor vi arbeider tett sammen og avlaster hverandre ved behov. Det vil derfor bli lagt stor vekt på gode samarbeidsevner og en positiv innstilling til å løfte oppgaven i felleskap.
Registrert : 15-01-2019 Søknadsfrist : 17-02-2019