Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Kundemottaker/bobilklargjører
Bobil Spillum as
Grunnet økende arbeidsmengde søker Bobil Spillum AS etter en voksen, serviceinnstilt, positiv og engasjert person som ønsker og gi personlig service til våre kunder. Vi søker en person som har erfaring og som først og fremst er handy, løsningsorientert og kan jobbe selvstendig. Du bør ha førerkort klasse B/ C1 og beherkse norsk og engelsk muntlig og skriflig Arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av:
Registrert : 11-12-2019 Søknadsfrist : 10-01-2020

Vi ønsker å styrke ledelsen i en spennende bransje
Namsos Fritid AS
Ønsker du å skape resultater og lykkes gjennom ledelse? Være med i en bransje i vekst? Vi søker etter daglig leders nærmeste medarbeider med god økonomisk forståelse og lederegenskaper. Firmaet har konkrete planer om å utvide og styrke seg i et konkurransekrevende marked. Daglig leder har derfor behov for administrativ hjelp. I denne stillingen vil du få mulighet til være med og utvikle og styrke firmaet. Du skal kunne se og delegere oppgaver, lede og motivere. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 11-12-2019 Søknadsfrist : 19-01-2020

Driftstekniker
Eiendomsavdelingen Driftsseksjon, Sykehuset Namsos
Org. nr: - Stillingsident: 4167150792 Presentasjon av stillingen: Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer. Helse Nord-Trøndelag`s bygningsmasse utgjør til sammen ca. 100 000 m² fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger.
Registrert : 06-12-2019 Søknadsfrist : 22-12-2019

Driftstekniker ønskes til spennende virksomhet på Otterøya
Norcod AS
Arbeidsoppgaver: · Daglig røkting og drift av oppdrettsanlegg på sjø · Drift og lettere vedlikehold av båt, flåte og utstyr · Produksjon- og kvalitetoppfølging · Rapportering og journalføring · Renhold og tilsyn av utstyr Kvalifikasjoner: · Relevant erfaring fra oppdrettsnæringen, utdanning/fagbrev er fordelaktig. · Gode dataferdigheter · Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig · Være samarbeidsvillig og ha gode holdninger til HMS
Registrert : 06-12-2019 Søknadsfrist : 08-01-2020

Ferievikar som renholder
Sykehuset Namsos
Org. nr: - Stillingsident: 4167173689 Presentasjon av stillingen: Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer. Helse Nord-Trøndelags bygningsmasse utgjør til sammen ca. 100 000 m² fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger. Renholdseksjonen har ansvar for renhold av bygningsmassen ved Sykehuset Namsos. Seksjonen er organisert i team med omlag 21 medarbeidere fordelt på tre team.
Registrert : 05-12-2019 Søknadsfrist : 02-02-2020

Ferievikar som helsesekretær/ sekretær
Sykehuset Namsos
Org. nr: - Stillingsident: 4167142610 Presentasjon av stillingen:Er du en som kan bidra med din kompetanse i sommer ser vi frem til å motta søknad fra deg. Vi ønsker deg velkommen som søker og vil gjøre vårt beste for at du skal trives.Vi trenger ferievikarer som helsesekretær/sekretærer
Registrert : 05-12-2019 Søknadsfrist : 02-02-2020

Ferievikar som kjøkkenassistent/fagkokk
Sykehuset Namsos
Org. nr: - Stillingsident: 4167194916 Presentasjon av stillingen: Presentasjon av kjøkkenavdelingen: Avdelingen omfatter kjøkken og kantinetilbud ved sykehusene i Namsos og Levanger, samt Kjøkken/kantine ved DPS Stjørdal. Avdelingen har 68 ansatte fordelt på 51,4 årsverk. I tillegg 5 lærlinger innen Institusjonskokkfaget.
Registrert : 05-12-2019 Søknadsfrist : 02-02-2020

Ferievikar som gartnerassistent
Sykehuset Namsos
Org. nr: - Stillingsident: 4167183249 Presentasjon av stillingen: Vi trenger ferievikarer som gartnerassistenter Eiendomsavdelingen ved Sykehuset Namsos søker arbeidsomme ferievikarer.
Registrert : 05-12-2019 Søknadsfrist : 02-02-2020

Saksbehandler/miljøterapeut 100 % fast stilling i Flyktningetjenesten
Namsos kommune
Flyktningtjenesten Flyktningtjenesten er en virksomhet med pr. i dag 11 faste stillinger. Virksomheten holder til i 1 etasje ved Namsos samfunnshus. Hovedoppgaven til flyktningtjenesten er å bistå med bosetting av flyktninger i kommunen, etter avtale mellom kommunen og Integrerings-og mangfoldsdirektoratet. (IMDi). Kommunen bosetter både flyktninger som kommer fra mottak og overføringsflyktninger. Pr. dags dato følges det opp ca. 55 deltakere i introduksjonsprogram inkludert deres familier, samt 7 enslige mindreårige flyktninger.
Registrert : 05-12-2019 Søknadsfrist : 20-12-2019

Miljøterapeut 90 % fast stilling i Flyktningtjenesten
Namsos kommune
Flyktningtjenesten er en virksomhet med pr. i dag 11 faste stillinger. Virksomheten holder til i 1 etasje ved Namsos samfunnshus. Hovedoppgaven til flyktningtjenesten er å bistå med bosetting av flyktninger i kommunen, etter avtale mellom kommunen og Integrerings-og mangfoldsdirektoratet. (IMDi). Kommunen bosetter både flyktninger som kommer fra mottak og overføringsflyktninger. Pr. dags dato følges det opp ca. 55 deltakere i introduksjonsprogram inkludert deres familier, samt 7 enslige mindreårige flyktninger.
Registrert : 05-12-2019 Søknadsfrist : 20-12-2019