Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Intensivsykepleier/spesialsykepleier - Intensivavdelingen, Sykehuset Namsos for Klinikk for kirurgi
Klinikk for kirurgi
Intensivsykepleier/spesialsykepleier - Intensivavdelingen, Sykehuset Namsos Intensiv er en seksjon i akuttmedisinsk avdeling, Klinikk for kirurgi. Seksjonen behandler akutt kritisk syke pasienter og operasjonspasienter. Intensiv har 5 sengeplasser og oppvåkningsenheten har 11 sengeplasser, inklusive dagkirurgisk enhet. Avdelingen har tilnærmet full dekning av intensivsykepleiere.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Miljøterapeut - Seksjon for almennpsykiatri, Sykehuset Namsos for Klinikk for psykisk helsevern og rus
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Miljøterapeut - Seksjon for almennpsykiatri, Sykehuset Namsos Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord-Trøndelag gir et bredt allmennpsykiatrisk tilbud til befolkningen både på sykehus- og DPS-nivå i Nord-Trøndelag (Stjørdal, Levanger, Namsos og Kolvereid). I tillegg har klinikken et høyspesialisert tilbud via Regionalt Kompetansesenter for Spiseforstyrrelser. Klinikken er ISO-sertifisert av Det Norske Veritas.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 16-12-2018

Barnehagelærere for bjorum.barnehage.no
bjorum.barnehage.no
Barnehagelærere Bjørum barnehage er en privat barnehage med 60 plasser fordelt på 3 avdelinger. Vi har et fantastisk uteområde og nærhet til skog, fjell og sjø.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 06-12-2018

Kreftsykepleier - Kreftpoliklinikken, Sykehuset Namsos for Klinikk for kirurgi
Klinikk for kirurgi
Kreftsykepleier - Kreftpoliklinikken, Sykehuset Namsos Kreftpoliklinikken gir cellegift (cytostatika) og andre infusjoner som dagbehandling, og gir råd og veiledning til pasienter og pårørende i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Kreftpoliklinikken har et palliativt team. Kreftpoliklinikken tilhører kirurgisk klinikk, og avdelingsleder er p.t nærmeste leder. Det er totalt 4 ansatte på kreftpoliklinikk og palliativt team. Vi har tett samarbeid med sykehusapoteket og Kreftavdelingen ved St.Olav.
Registrert : 12-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Fremtidsorientert avdelingsleder til vår avdeling i Midtre-Namdal for SpareBank1 Regnskapshuset SMN AS
SpareBank1 Regnskapshuset SMN AS
Fremtidsorientert avdelingsleder til vår avdeling i Midtre-Namdal SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS er et autorisert regnskapsførerselskap og en totalleverandør av økonomiske tjenester og kundeløsninger. Selskapet hadde i 2017 en omsetning på rundt 377 millioner. I dag er vi nært 400 ansatte fordelt på 37 steder i Trøndelag, Møre og Romsdal. Selskapet er et heleid datterselskap av regionens største finanskonsern SpareBank 1 SMN, med mer enn 1300 ansatte.
Registrert : 12-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018

Overlege i Ortopedi - Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos for Klinikk for kirurgi
Klinikk for kirurgi
Overlege i Ortopedi - Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos Sykehuset Namsos med ca. 900 ansatte har i tillegg til ortopedisk avdeling, kirurgisk-, anestesi-, medisinsk-, gyn/føde-, nevrologisk-, ØNH-, Øye-, avdeling for bildediagnostikk-, og psykiatrisk avdeling samt AMK for Helse Nord-Trøndelag. Ved ortopedisk avdeling utføres ca 1600 kirurgiske inngrep årlig, fordelt på dagkirurgi og inneliggende, samt ca. 7000 polikliniske konsultasjoner.
Registrert : 10-11-2018 Søknadsfrist : 01-01-2019

Psykologspesialist/psykolog - Akuttpsykiatrisk avdeling, Sykehuset Namsos for Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Psykologspesialist/psykolog - Akuttpsykiatrisk avdeling, Sykehuset Namsos Klinikk for psykisk helsevern og rus er en del av Helse Nord-Trøndelag HF. Klinikken gir et bredt allmennpsykiatrisk tilbud til befolkningen og et høyspesialisert psykiatrisk tilbud med regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Namsos gir, i samarbeid med DPS Kolvereid, et helhetlig psykiatrisk tilbud til ca. 44 000 innbyggere fordelt på 16 kommuner. Vi har et nært samarbeid med 1. linjetjenesten, og de somatiske avdelinger i Sykehuset Namsos (bl.a.
Registrert : 10-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Lege i spesialisering - Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos for Klinikk for medisin og rehabilitering
Klinikk for medisin og rehabilitering
Lege i spesialisering - Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos er en del av Klinikk for medisin og rehabilitering. Medisinsk avdeling består av spesialitetene cardiologi, endokrinologi, gastroenterologi, geriatri og lungemedisin. avdeling består av poliklinikk og sengeposter, og har for tiden ca. 150 ansatte. Avdelingen skal yte spesialisthelsetjeneste til befolkningen i Nord-Trøndelag hvor nedslagsfeltet utgjør ca. 43 000 innbyggere. Sykehuset Namsos er et kompakt sykehus med bl.a psykiatri, kirurg, nevrologi og føde/gyn samlet i samme bygningsmasse.
Registrert : 09-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Teknisk sjef - Moelven Van Severen AS for Moelven
Moelven
Teknisk sjef - Moelven Van Severen AS Til vår stilling som teknisk sjef søker vi deg som har kunnskap og interesse for teknologi, maskiner og industriell produksjon. Teknisk sjef vil rapportere til direktør og blir en del av vår ledergruppe.
Registrert : 08-11-2018 Søknadsfrist : 28-11-2018

Vikariat som førstelektor/universitetslektor for Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Vikariat som førstelektor/universitetslektor Jobbnorge ID: 160081Ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, er det ledig eit vikariat i 100% stilling som førstelektor/universitetslektor for perioden 1.1.-30.6.2019. Stillinga kan eventuelt delast i to med redusert stillingsbrøk.   Arbeidsoppgåver Undervisning i samfunnsgeografiske emnar samt feltkurs og kvalitativ metode. Aktuelle emnar er GEO124 Regional utvikling, GEO206 Qualitative analysis, GEO221 Sustainability in an urbanising world, GEO292 Regionalgeografisk feltkurs. Kvalifikasjonar Doktorgrad i samfunnsgeografi.
Registrert : 07-11-2018 Søknadsfrist : 20-11-2018