Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Helsefagarbeider/ hjelpepleier 70% vikariat for Namsos kommune Sentraladministrasjonen
Namsos kommune Sentraladministrasjonen
Helsefagarbeider/ hjelpepleier 70% vikariat Namdalseid kommune vil bli en del av den nye Namsos fra 01.01.2020. Namdalseid sykeheim er en ny sykeheim med til sammen 24 plasser. Hjemmetjenestene består av omsorgsboliger knyttet til helsetunet, samt tjenester til innbyggere i kommunen. Kløvertunet bofellesskap består av ett bofellesskap med til sammen 5 leiligheter.
Registrert : 21-08-2019 Søknadsfrist : 08-09-2019

Assistent i sykeheim, vikariat for Namsos kommune Sentraladministrasjonen
Namsos kommune Sentraladministrasjonen
Assistent i sykeheim, vikariat Namdalseid kommune har en visjon om å være en helsefremmende arbeidsplass med vekt på trivsel og tilhørighet, og som ansatt i vår kommune forventes det derfor at du bidrar aktivt i å utvikle nærværskulturen og et helsefremmende arbeidsmiljø. Kommunens arbeidsgiverpolitikk har som mål at alle tjenestesteder bør ha både mannlige og kvinnelige arbeidstakere, og oppfordrer begge kjønn til å søke. Vi søker nå assistent med snarlig tiltredelse ved Namdalseid sykeheim 22% vikariat til og med 20.04.2020.
Registrert : 21-08-2019 Søknadsfrist : 08-09-2019

Helsefagarbeider/ hjelpepleier 50% fast stilling for Namsos kommune Sentraladministrasjonen
Namsos kommune Sentraladministrasjonen
Helsefagarbeider/ hjelpepleier 50% fast stilling Namdalseid kommune vil bli en del av den nye Namsos fra 01.01.2020. Namdalseid sykeheim er en ny sykeheim med til sammen 24 plasser. Hjemmetjenestene består av omsorgsboliger knyttet til helsetunet, samt tjenester til innbyggere i kommunen. Kløvertunet bofellesskap består av ett bofellesskap med til sammen 5 leiligheter. Vi søker nå helsefagarbeider/ hjelpepleier, med snarlig tiltredelse, ved Namdalseid sykeheim 50% fast stilling.
Registrert : 21-08-2019 Søknadsfrist : 08-09-2019

Helsefagarbeider/ hjelpepleier 63% vikariat for Namsos kommune Sentraladministrasjonen
Namsos kommune Sentraladministrasjonen
Helsefagarbeider/ hjelpepleier 63% vikariat Namdalseid kommune vil bli en del av den nye Namsos fra 01.01.2020. Namdalseid sykeheim er en ny sykeheim med til sammen 24 plasser. Hjemmetjenestene består av omsorgsboliger knyttet til helsetunet, samt tjenester til innbyggere i kommunen. Kløvertunet bofellesskap består av ett bofellesskap med til sammen 5 leiligheter.
Registrert : 21-08-2019 Søknadsfrist : 08-09-2019

Assistent Kløvertunet bofellesskap 23% fast stilling for Namsos kommune Sentraladministrasjonen
Namsos kommune Sentraladministrasjonen
Assistent Kløvertunet bofellesskap 23% fast stilling Namdalseid kommune har en visjon om å være en helsefremmende arbeidsplass med vekt på trivsel og tilhørighet, og som ansatt i vår kommune forventes det derfor at du bidrar aktivt i å utvikle nærværskulturen og et helsefremmende arbeidsmiljø. Kommunens arbeidsgiverpolitikk har som mål at alle tjenestesteder bør ha både mannlige og kvinnelige arbeidstakere, og oppfordrer begge kjønn til å søke. Vi søker nå assistent med snarlig tiltredelse, ved Kløvertunet bofellesskap, 23% fast stilling med tiltredelse 01.11.2019.
Registrert : 21-08-2019 Søknadsfrist : 08-09-2019

Postdoctoral Research Fellow position at the Department of Comparative Politics for UiB, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet
UiB, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet
Postdoctoral Research Fellow position at the Department of Comparative Politics Jobbnorge ID: 174255 UiB - Knowledge that shapes societyThrough robust and close interaction with the world around us - globally, nationally and locally - we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes. Do you want to take part in shaping the future?
Registrert : 21-08-2019 Søknadsfrist : 11-09-2019

Postdoctoral Research Fellow position at the Department of Comparative Politics for Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Postdoctoral Research Fellow position at the Department of Comparative Politics Jobbnorge ID: 174252 UiB - Knowledge that shapes societyThrough robust and close interaction with the world around us - globally, nationally and locally - we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes. Do you want to take part in shaping the future?
Registrert : 21-08-2019 Søknadsfrist : 11-09-2019

Sykepleier for Klinga Pleie- og omsorgsdistrikt
Klinga Pleie- og omsorgsdistrikt
Sykepleier Bangsund bo- og velferdssenter består av 24 omsorgsboliger. Hjemmetjenesten ved Bangsund bo- og velferdssenter er en arbeidsplass med 44 faste ansatte. Personalgruppen gir tjenester både på bo og velferdssenteret, og ute i distrikt. Vi har fokus på helse, omsorg og hverdagsmestring, og ønsker sammen med bruker og pårørende å skape et hjem hvor beboer trives i trygge omgivelser. Samt å gi god hjemmesykepleie, støtte og opplæring til hjemmeboende. Vi har nå ledig stilling for sykepleier i valgfri stillingsprosent, ett års vikariat med mulighet for fast ansettelse.
Registrert : 20-08-2019 Søknadsfrist : 08-09-2019

Prosjektmedarbeider Namsos Frivilligsentral (80% engasjement) for NORD TRØNDELAG RØDE KORS
NORD TRØNDELAG RØDE KORS
Prosjektmedarbeider Namsos Frivilligsentral (80% engasjement) Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne. Les mer: www.redcross.no Frivilligsentralen i Namsos eies av Namsos Røde Kors, og har som mål å skape gode møteplasser der folk kan gjøre meningsfylte og trivelige aktiviteter sammen.
Registrert : 20-08-2019 Søknadsfrist : 31-08-2019

Studentstillinger 13% - arbeid hver tredje helg. for NAMSOS KOMMUNE SERVICETORGET
NAMSOS KOMMUNE SERVICETORGET
Studentstillinger 13% - arbeid hver tredje helg. Bangsund bo- og velferdssenter består av 24 omsorgsboliger, og er også base for hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten ved Bangsund bo- og velferdssenter er en arbeidsplass med 44 faste ansatte, som gir tjenester både inne på bo og velferdssenteret og ute i distrikt. Vi har fokus på helse, omsorg og hverdagsmestring, og ønsker sammen med bruker og pårørende å skape et hjem hvor beboer trives i trygge omgivelser. Vi har nå 3 ledige stillinger, for sykepleier/vernepleierstudent i 13%.
Registrert : 20-08-2019 Søknadsfrist : 08-09-2019