Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Er du en god mekaniker som også liker kontorarbeid?
Nasta
Oppdragsmengden i Nord Trøndelag øker, og vi trenger en arbeidende formann til vårt anlegg på Spillum. Vi ønsker deg som: har teknisk innsikthar bransjeerfaring som mekanikerer god til å kommunisere med kunder og medarbeiderehar en offensiv holdning og liker å ta beslutningerhar godt humør og god ordenssans Arbeidsoppgaver:
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 13-01-2023

Sekretær
Namdal Taxi As
Vi søker sekretær i 50% stilling Timelønn Arbeidsted Namsos
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 20-12-2022

Sykepleier/spesialsykepleier i 100 % vikariat - Korttidsavdelingen ved Namsos helsehus
Namsos kommune Namsos helsehus, korttidsavdeling
Vi har ledig svangerskapsvikariat i 100 % på korttidsavdelingen ved Namsos helsehus. Stillingen går dag/aften, og er ledig fra mai 2023. Oppstart etter avtale.Namsos helsehus består av 5 avdelinger; en korttidsavdeling, to langtidsavdelinger, to demensavdelinger og to avdelinger for psykisk helse, som i alt utgjør 94 institusjonsplasser.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 19-12-2023

Sjåfører med kjøreseddel til bil og minibuss.
Namdal Taxi As
Vi har en økende oppdragsmengde og søker flere sjåfører til bil og minibuss i Flatanger, Namsos og Rørvik. Søker må ha kjøreseddel og må ha gode Norsk kunskaper. Tarifflønn.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 20-12-2022

Psykologspesialist/Psykolog
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos
Tre timer nord for Trondheim, helt innerst i Namsenfjorden ligger Sykehuset Namsos, en del av Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetak). Helse Nord-Trøndelag har ansvaret for at 137 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern. Klinikk For Psykisk Helsevern Og Rus ved Sykehuset Namsos gir et helhetlig psykiatrisk tilbud til ca. 44 000 innbyggere fordelt på 14 kommuner. Vi har et nært samarbeid med 1. linjetjenesten 
Registrert : 02-12-2022 Søknadsfrist : 01-01-2023

Fagradiograf funksjon strålevern
Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos
Avdelingen er en del av Klinikk for bildediagnostikk sammen med ABD SH Levanger og Avdeling for bildediagnostikk St Olav. Avdelingen skal levere nødvendige varer og tjenester av god kvalitet til sykehuset og primærhelsetjenesten slik at det gir støtte i diagnostisering og behandling av pasientene. Klinikken skal bruke offentlige midler kostnadseffektivt og jobbe aktivt for å ha et forsvarlig og godt arbeidsmiljø. Vi har ledig funksjon som Fagradiograf innen strålevernFor helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.
Registrert : 02-12-2022 Søknadsfrist : 22-12-2022

Politibetjent 3 - 1
Geografisk driftsenhet NAMDAL/INNHERRED, Namdal politistasjonsdistrikt, Trøndelag politidistrikt
 
Registrert : 30-11-2022 Søknadsfrist : 14-12-2022

Kommuneoverlege i 80 % stilling og medisinsk faglig ansvarlig legevakt i 20 % stilling
Namsos kommune Helse og velferd
Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. Du får ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver på et administrativt nivå og fagansvar for legevakten, miljørettet helsevern, smittevern og helseberedskap i kommunen.  Kommunalsjef i Helse og velferd vil være nærmeste overordnet. I tillegg er Namsos kommune er vertskommune for et administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i kommuneloven § 20-2, på områdene kommuneoverlegefunksjon og miljøretta helsevern. Det betyr at den som ansettes også er kommuneoverlege i kommunene Overhalla, Flatanger og Osen.   
Registrert : 29-11-2022 Søknadsfrist : 23-12-2022

Er du vår nye butikkmedarbeider i Namsos?
Biltema Namsos
Har du engasjement og motivasjon til å bli vår nye butikkmedarbeider på Biltema Namsos? Vi søker nå en butikkmedarbeider til en 50% stilling i varehuset vårt Biltema Namsos. Her vil en god del av vaktene være på dagtid i ukedagene.  I Biltema tilbyr vi deg som butikkmedarbeider en variert arbeids hverdag i vårt varehus sammen med hyggelige kolleger. Som butikkmedarbeider jobber du sammen med engasjerte kolleger for å skape gode handle opplevelser for våre kunder. Vi tilbyr opplæring i produkter og Biltemas konsept ved oppstart.
Registrert : 29-11-2022 Søknadsfrist : 18-12-2022

Fastlege i 100 % stilling - Robrygga legekontor
Namsos kommune Legetjenesten
Robrygga legekontor ønsker primært en privat næringsdrivende kollega, men andre driftsløsninger han også vurderes.Robrygga legekontor ligger i sentrum, tilknyttet Namsos Medisinske Senter. Namsos Medisinske Senter er en av de største tverrfaglige medisinske miljø i Trøndelag med til sammen ca. 60 medarbeidere.
Registrert : 29-11-2022 Søknadsfrist : 23-12-2022