Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Assistent
Klinikk for medisin og rehabilitering
Org. nr: - Stillingsident: 4311903594 Presentasjon av stillingen: Medisinsk avdeling Sykehuset Namsos er en del av Klinikk for medisin og rehabilitering, HNT. Avdelingen består av 6 seksjoner: Medisin H5, Medisin H5C, Fellesposten H4, Medisinsk poliklinikk, Seksjon for sekretærer og Seksjon for leger. Avdelingen har heldøgns sengeenheter i tillegg til poliklinisk aktivitet. Det søkes etter assistenter som skal arbeide i turnus med 35,5 timers uke. Medisinsk avdeling søker etter assistent i 70 % fast stilling, med tiltredelse 11.01.21
Registrert : 27-11-2020 Søknadsfrist : 13-12-2020

Butikkselger
Byggmakker Nord AS
Jobbnorge ID: 196890 Ønsker du å være med oss på reisen fremover? Vi har mye å gjøre og søker derfor en serviceinnstilt og målrettet selger til varehuset på Namsos, i avdeling maling og interiør (bad og garderobe). Som selger av bygge- og interiørvarer jobber du med salg og klargjøring av varer for våre privat- og proffkunder. Arbeidstid etter turnusplan og i en 100% stilling.
Registrert : 27-11-2020 Søknadsfrist : 15-12-2020

Salgsleder trelast
Byggmakker Nord AS
Jobbnorge ID: 196653 Ønsker du å være med oss på reisen fremover? Vi har mye å gjøre og søker derfor en serviceinnstilt og målrettet salgsleder i avdelingen trelast og byggevarer. Som salgsleder av trelast og byggevarer jobber du med salg og klargjøring av varer for våre privat- og proffkunder. Du vil også ha prosessansvar for avdelingen og inngår i varehusets ledergruppe. Personalansvaret for avdelingen ligger hos varehussjefen. Arbeidstid etter turnusplan og i en 100% stilling.
Registrert : 27-11-2020 Søknadsfrist : 13-12-2020

Lege i spesialisering - psykiatri
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos
Org. nr: - Stillingsident: 4309895658 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 27-11-2020 Søknadsfrist : 18-12-2020

Sykepleier søkes til Trøndelag, god lønn!
Emploi Group AS
Beskrivning av företaget:Emploi leier ut skandinavisktalende helsepersonell i hele Norge. Vi har rammeavtaler med flere store og små kommuner i Norge, og er kjente for å levere dyktige og omsorgsfulle medarbeidere.Namn på tjänsten: Sykepleier søkes til Trøndelag, god lønn! Antal platser:1Sykepleier søkes til Trøndelag, god lønn! Vi søker sykepleier til helsetun nord i Trøndelag. Oppstart så snart det lar seg gjøre og ca 2-3 mnd. Turnusen er to-delt.
Registrert : 26-11-2020 Søknadsfrist : 05-12-2020

IKT-koordinator
Medisinskteknologisk Avdeling, Sykehuset Namsos - Senter for intern service
Registrert : 25-11-2020 Søknadsfrist : 13-12-2020

Seksjonsleder
Helse Nord-Trøndelag HF
Seksjonsleder Eiendomsavdelingen Sykehuset NamsosEiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer. Helse Nord-Trøndelag`s bygningsmasse utgjør til sammen ca. 100 000 m² fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger. Avdelingen er ISO 9001 og 14001 sertifisert.Driftsseksjonen ved Sykehuset Namsos har ansvar for drift og vedlikehold av bygningsmassen ved sykehuset.Driftsseksjonen har 11 medarbeidere med høy kompetanse innenfor ulike faggrupper.
Registrert : 24-11-2020 Søknadsfrist : 12-12-2020

Prosessdriver “Pasientens helsetjeneste - på vei mot brukers sentrum” i 100 % stilling
Namsos kommune Helse og velferd
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Namsos kommune har vært så heldige og fått innvilget prosjektskjønn fra Fylkesmannen i Trøndelag, og i den forbindelse søker vi etter er prosessdriver i 100 % stilling i tidsrommet 01.01.2021 - 31.12.2021
Registrert : 24-11-2020 Søknadsfrist : 14-12-2020

Intensivsykepleier/sykepleier
Intensivavdelingen, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos
Org. nr: - Stillingsident: 4315433155 Presentasjon av stillingen: Intensiv er en seksjon i akuttmedisinsk avdeling under kirurgisk klinikk. Seksjonen består av intensiv som har 5 sengeplasser og av oppvåkningsenhet som har 11 sengeplasser inklusiv dagkirurgisk enhet. Intensiv er en seksjon med akutt og kritisk syke medisinske og kirurgiske intensivpasienter, samt postoperative pasienter. Dagkirurgisk enhet har pasientbehandling både pre- og postoperativt. Intensiv har ledig 100% vikariat i rundturnus ut 2021 med oppstart etter avtale.
Registrert : 24-11-2020 Søknadsfrist : 07-12-2020

Seksjonsleder Eiendomsavdelingen Sykehuset Namsos
Klinikk for intern service
Org. nr: - Stillingsident: 4311830849 Presentasjon av stillingen: Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer. Helse Nord-Trøndelag`s bygningsmasse utgjør til sammen ca. 100 000 m² fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger. Avdelingen er ISO 9001 og 14001 sertifisert. Driftsseksjonen ved Sykehuset Namsos har ansvar for drift og vedlikehold av bygningsmassen ved sykehuset. Driftsseksjonen har 11 medarbeidere med høy kompetanse innenfor ulike faggrupper.
Registrert : 23-11-2020 Søknadsfrist : 12-12-2020