Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Sykepleier, natt for STEINKJER KOMMUNE DISTRIKSMEDISINSK
STEINKJER KOMMUNE DISTRIKSMEDISINSK
Sykepleier, natt Org. nr: 840029212 Stillingsident: 4159491905 Presentasjon av stillingen: Steinkjer rehabilitering, tidligere Dag- og døgnrehabilitering, hører til i helseetaten, og er et tilbud til hovedsakelig personer over 18 år, som har sammensatte behov og som kan trenge tverrfaglig oppfølging/rehabilitering. Enheten har nettopp flyttet inn i Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus. Enheten består av en korttids rehabiliteringsavdeling som fortiden har 9 sengeplasser.
Registrert : 15-11-2019 Søknadsfrist : 09-12-2019

Undervisningsinspektør for Steinkjer kommune, Lø skole
Steinkjer kommune, Lø skole
Undervisningsinspektør Org. nr: 840029212 Stillingsident: 4159479650 Presentasjon av stillingen: Lø skole har 181 elever på 1.-7. årstrinn, og det er 29 ansatte ved skolen. Skolen er LP- skole. Vi legger vekt på å være en vi-skole og arbeider med å utvikle et godt læringsmiljø gjennom godt samarbeid mellom elever, skolens ansatte, foreldre og nærmiljø. Det er nå ledig 100 % fast stilling som undervisningsinpektør ved skolen fra 1. januar 2020. ArbeidsoppgaverStillingen fordeles for tiden med 50% administrasjon/lederoppgaver og 50% undervisning.
Registrert : 15-11-2019 Søknadsfrist : 09-12-2019

Kokk/kjøkkenansvarlig for GULDBERGAUNET BOSENTER
GULDBERGAUNET BOSENTER
Kokk/kjøkkenansvarlig Org. nr: 840029212 Stillingsident: 4158189421 Presentasjon av stillingen: Fra 01.01.20 er hjemmetjenesten organisert som en av 3 sektorer i helseetaten, og Guldbergaunet bosenter blir en enhet i sektor hjemmetjenester. Vi har nå ledig stilling som kokk/kjøkkenansvarlig på enheten. Arbeidstiden er i hovedsak på dagtid, med arbeid hver 3.helg. ArbeidsoppgaverAnsvar for å planlegge kjøkkendrift (internkontroll/renhold) i samarbeid med seksjonsleder samt organisere/utføre innkjøp av matvarer, tilberede frokost, lunsj og middag.
Registrert : 13-11-2019 Søknadsfrist : 09-12-2019

Byggeleder elektro/automasjon/ signalanlegg for TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJ
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJ
Byggeleder elektro/automasjon/ signalanlegg Org. nr: - Stillingsident: 4157557314 Presentasjon av stillingen: Trøndelag fylkeskommune overtar alle oppgaver knyttet til fylkesvegnettet fra 1. januar 2020. I den forbindelse etableres det en helt ny vegavdeling med kontor både i Steinkjer og i Trondheim. Avdelingen skal ha ansvar for å utvikle fylkesvegnettet og annen tilknyttet infrastruktur. Dette er oppgaver knyttet til investering og fornying drift og vedlikeholde vegene, trafikksikkerhet og forsvarlig forvaltning av vegnettet.
Registrert : 12-11-2019 Søknadsfrist : 28-11-2019

Seniorrådgiver/ingeniør ITS/signalanlegg og styring av trafikk for TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJ
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJ
Seniorrådgiver/ingeniør ITS/signalanlegg og styring av trafikk Org. nr: - Stillingsident: 4157767502 Presentasjon av stillingen: Trøndelag fylkeskommune overtar alle oppgaver knyttet til fylkesvegnettet fra 1. januar 2020. I den forbindelse etableres det en helt ny vegavdeling med kontor både i Steinkjer og i Trondheim. Avdelingen skal ha ansvar for å utvikle fylkesvegnettet og annen tilknyttet infrastruktur. Dette er oppgaver knyttet til investering og fornying drift og vedlikeholde vegene, trafikksikkerhet og forsvarlig forvaltning av vegnettet.
Registrert : 12-11-2019 Søknadsfrist : 28-11-2019

Kontrollingeniør elektro/automasjon/signalanlegg for TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJ
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJ
Kontrollingeniør elektro/automasjon/signalanlegg Org. nr: - Stillingsident: 4157760295 Presentasjon av stillingen: Trøndelag fylkeskommune overtar alle oppgaver knyttet til fylkesvegnettet fra 1. januar 2020. I den forbindelse etableres det en helt ny vegavdeling med kontor både i Steinkjer og i Trondheim. Avdelingen skal ha ansvar for å utvikle fylkesvegnettet og annen tilknyttet infrastruktur. Dette er oppgaver knyttet til investering og fornying drift og vedlikeholde vegene, trafikksikkerhet og forsvarlig forvaltning av vegnettet.
Registrert : 12-11-2019 Søknadsfrist : 28-11-2019

Søker servicetekniker for TEKNOR SYSTEM AS
TEKNOR SYSTEM AS
Søker servicetekniker Teknor System AS har drevet i 29 år innenfor vannbehandling. Vi driver med salg, montasje og service av utstyr i Norge. Et av våre hovedområder er utstyr til settefiskanlegg. Vi bygger sjøstasjoner, energianlegg, oksygenanlegg og trykkluftanlegg. Teknor ekspandere i markedet, og søker derfor etter servicetekniker Vi er på utkikk etter en person med: God teknisk forståelse og innsiktErfaring som eks.
Registrert : 12-11-2019 Søknadsfrist : 06-01-2020

Salgssjef for INNTRE AS
INNTRE AS
Salgssjef En av våre dyktige selgere går av med pensjon. For å opprettholde et sterkt salgsteam søker vi etter salgssjef som skal ha fokus på salg av trelast til norske byggevarekjeder i gamle Nord Trøndelag og nordover.Du liker å jobbe tett på medmennesker både internt og eksternt. Gjennom synlighet, engasjement og initiativ skaper du troverdighet hos både ansatte, kunder og leverandører. Du skal samarbeide i etteam på ca. 15 medarbeidere fordelt på salg og kundesenter. Du er forhandlingsvant, har god økonomiforståelse og gjerne relevant utdanning eller erfaring.
Registrert : 11-11-2019 Søknadsfrist : 30-11-2019

Liker du å jobbe med planforvaltning på veg? Vi har ledig rådgiverstilling ved Seksjon plan for TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJ
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJ
Liker du å jobbe med planforvaltning på veg? Vi har ledig rådgiverstilling ved Seksjon plan Org. nr: - Stillingsident: 4157174734 Presentasjon av stillingen: Plan og næring har tre seksjoner; Næring, Kulturminner og Plan. Det er i planseksjonen vi ønsker å ansette en arkitekt/planlegger som skal bidra i vårt arbeid med å utforme gode og bærekraftige samfunn og omgivelser i Trøndelag. Dette i dialog med utbyggere, kommuner og ulike statsetater Arbeidsoppgaver Planforvaltning av vegsaker iht.
Registrert : 11-11-2019 Søknadsfrist : 21-11-2019

Lærervikariat for Steinkjer kommune, Lø skole
Steinkjer kommune, Lø skole
Lærervikariat Org. nr: 840029212 Stillingsident: 4154872263 Presentasjon av stillingen: Lø skole har 181 elever på 1.-7. årstrinn, og det er 29 ansatte ved skolen. Skolen er LP- skole. Vi legger vekt på å være en vi-skole og arbeider med å utvikle et godt læringsmiljø gjennom godt samarbeid mellom elever, skolens ansatte, foreldre og nærmiljø. Arbeidsoppgaver:Det er nå ledig 100 % lærervikariat ved skolen fra medio januar 2020 til medio november 2020. Den som tilsettes må kunne undervise i basisfag i barneskolen.
Registrert : 06-11-2019 Søknadsfrist : 25-11-2019