Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Avdelingsleder Nord-Trøndelag for ONECO NETWORKS AS
ONECO NETWORKS AS
Avdelingsleder Nord-Trøndelag Avdelingsleder Trøndelag Nord Vi søker etter en tydelig og engasjert avdelingsleder som sammen med sitt team skal videreutvikle og lede avdelingen i OneCo Networks i Trøndelag Nord. Avdelingsleder vil få ansvar for hele selskapets verdikjede innenfor et gitt geografisk område, og ha ansvaret for all utbygging, drift og leveranse mot kundene. Stillingen rapporterer til Regionsjef og innebærer personalansvar for alle ansatte tilhørende avdelingen.
Registrert : 18-09-2019 Søknadsfrist : 28-10-2019

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Juridisk rådgiver/seniorrådgiver Jobbnorge ID: 175295 Om stillingenStillingen vil bli tillagt oppgaver innenfor de fleste av enhetens ansvarsområder herunder: Behandling av klagesaker etter plan- og bygningslovenBehandling av klagesaker etter annet lovverkStillingen vil ha oppmøtested Steinkjer, men noe tilstedeværelse i Trondheim må påregnes ved behov.
Registrert : 18-09-2019 Søknadsfrist : 03-10-2019

Rådgiver - samfunnssikkerhet og beredskap for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Rådgiver - samfunnssikkerhet og beredskap Jobbnorge ID: 175311 Om stillingenStillingen vil bli tillagt oppgaver etter avtale innenfor flere av seksjonens ansvarsområder: Risiko- og sårbarhetsanalyserKrisehåndteringPlanbehandlingTilsyn og veiledning i kommuneneDu kan også bli pålagt å utføre andre oppgaver innen avdelingens/embetes arbeidsfelt og du må være innstilt på endringer i forbindelse med eventuelle omorganiseringer i embetet. Stillingen vil ha oppmøtested Steinkjer og den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres.
Registrert : 18-09-2019 Søknadsfrist : 03-10-2019

Vi søker tre førstekonsulenter/ rådgivere til vårt arkivteam for Landbruksdirektoratet Oslo
Landbruksdirektoratet Oslo
Vi søker tre førstekonsulenter/ rådgivere til vårt arkivteam Jobbnorge ID: 175495 Om stillingene og ansvarsområdeVi søker etter tre nye medarbeidere til å videreutvikle arkivtjenestene i Landbruksdirektoratet og bidra i etableringen av våre arkivtjenester på Steinkjer. Stillingene er en del av den nyopprettede seksjonen Seksjon arkiv og regnskap i Avdeling digitalisering og organisasjon på Steinkjer. Arkivteamet består av fire medarbeidere og skal drifte, forvalte og utvikle direktoratets arkiv.
Registrert : 18-09-2019 Søknadsfrist : 03-10-2019

Psykiatrisk sykepleier, allmenn psykiatrisk poliklinikk. for HELSE NORD-TRØNDELAG HF
HELSE NORD-TRØNDELAG HF
Psykiatrisk sykepleier, allmenn psykiatrisk poliklinikk. Org. nr: - Stillingsident: 4130347369 Presentasjon av stillingen: Klinikk for psykisk helsevern og rus, gir et bredt allmenn psykiatrisk tilbud til befolkningen og et høyspesialisert psykiatrisk tilbud med regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Seksjon allmenn poliklinikk Levanger, tilbyr et behandlingstilbud til personer over 18 år. Poliklinikken Levanger, er delt i to arbeidssteder. Utlyst stilling, tilhører for tiden Steinkjer.
Registrert : 17-09-2019 Søknadsfrist : 06-10-2019

Salgsmedarbeider vikar deltid Dressmann XL Steinkjer for DRESSMANN AS
DRESSMANN AS
Salgsmedarbeider vikar deltid Dressmann XL Steinkjer På Dressmann elsker vi glade mennesker! Vi har stor tro på at glade mennesker gir glade opplevelser og vår målsetning er å få alle våre kunder i godt humør. Vi ønsker at våre kunder skal oppleve service, kvalitet og utvalg til den beste prisen.
Registrert : 16-09-2019 Søknadsfrist : 20-10-2019

Tilkallingsvikar - Føllingstua Camping & Resort for FØLLINGSTUA CAMPING & RESORT AS
FØLLINGSTUA CAMPING & RESORT AS
Tilkallingsvikar - Føllingstua Camping & Resort Vi søker etter tilkallingsvikarer/ekstrahjelp på Føllingstua Camping & Resort. Arbeidsoppgavene hos oss er svært varierte og inkluderer blant annet kundebehandling, booking, matlaging, renhold og alt av forefallende arbeidsoppgaver på stedet. Vi ser etter noen som kan arbeide dag, kveld og/eller helg samt i forbindelse med ulike arrangement. Arbeidstiden kan tilpasses til student og eventuelt annen deltidsstilling. Vi ønsker arbeidstaker med erfaring fra salg, service og/eller matfag. Dette er imidlertid ikke et krav. Søker må være fylt 20 år.
Registrert : 16-09-2019 Søknadsfrist : 24-10-2019

Førstekonsulent (IKT) for FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON
FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON
Førstekonsulent (IKT) Jobbnorge ID: 175136 Har du lyst til å jobbe i en nyetablert etat?Vi har en ledig fast stilling som førstekonsulent (IKT). Stillingen inngår avdelingen Brukerservice med kontorsted Steinkjer. Avdelingen har for tiden 24 ansatte. Hovedoppgaven vår er brukerstøtte og utvikling av kompetansemateriell for fylkesmannsembetene. Vi tilbyr en variert og spennende arbeidsdag, med alt fra support på Microsoft sine løsninger, til egenutviklede digitale tjenester for innbyggerne. Sentrale arbeidsoppgaver og 2.
Registrert : 16-09-2019 Søknadsfrist : 06-10-2019

Er du vår nye karriereveileder i Steinkjer og Levanger? for DIN UTVIKLING AS
DIN UTVIKLING AS
Er du vår nye karriereveileder i Steinkjer og Levanger? Din Utvikling er en profesjonell og markedsorientert leverandør av arbeidsformidlingstiltak til NAV. Dette skal fortsette å gjenspeiles i blant annet gode formidlingsresultater og høy fornøydhetsgrad hos deltakere og kunder. Siden starten som leverandør til NAV i 2010 har vi vært opptatte av å knytte til oss faglig dyktige veiledere som i tillegg er markeds- og resultatorienterte. Vi er en kunnskapsbedrift som er opptatt av kontinuerlig utvikling og positiv endringsvilje. Selskapet fortsetter veksten og ble i 2016 Gasellebedrift for 3.
Registrert : 16-09-2019 Søknadsfrist : 13-10-2019

Rådgiver landbruk - Næring, administrasjon (413001) for TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJ
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJ
Rådgiver landbruk - Næring, administrasjon (413001) Org. nr: - Stillingsident: 4130291002 Presentasjon av stillingen: Landbruk er en viktig næring i hele Trøndelag og inngår i flere av satsingsområdene i Trøndelags strategi for innovasjon og verdiskaping. Som en del av regionreformen vil fylkeskommunen overta forvaltningsansvaret for enkelte tilskuddsordninger som er en del av jordbruksavtalen. Det tillegger således en tett samhandling med jordbrukets organisasjoner i denne stillingen. Arbeidsoppgaver Stillingen vil primært omfatte ansvar for ordningen .
Registrert : 13-09-2019 Søknadsfrist : 04-10-2019