Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Lyst på en praktisk og variert jobb på vårt verksted?
Rørvik Marina AS
Som verkstedmedarbeider/overflatebehandler hos Rørvik Marina får du varierte utfordringer og blir del av et allsidig og sterkt team. Vi strekker oss langt for å sikre våre kunder innen fiske, havbruk, transport og fritid kortest mulig driftsstans og best mulig driftssikkerhet på deres fartøy. Arbeidsoppgaver: · Høytrykksspyling, vask og desinfisering av fartøy. · Vannblåsing med UHP. · Vedlikehold og reparasjoner på fiske- og havbruksfartøy. · Polering. · Maling, lakkering og bunnsmøring. Ønskede kvalifikasjoner:
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Vi søker KS/HMS leder til Skanska Husfabrikken
Skanska Husfabrikken
Skanska Husfabrikken er lokalisert på Steinkjer og er en ledende aktør innen industrialisert trehusproduksjon med ambisjoner om å vokse og utvikle virksomheten i årene som kommer. Bærekraft og innovasjon vil stå sentralt i satsningen vår, og gjennom valg av byggemetode og materialvalg vil bidra med innovative løsninger som reduserer klimafotavtrykket til bransjen.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 31-03-2023

Er du en dyktig mekaniker som kan skru oss videre opp og frem?
Rørvik Marina AS
Rørvik Marina trenger flere mekanikere, og ser etter både motormekanikere og industrimekanikere. Som mekaniker hos Rørvik Marina blir du del av et sterkt team som strekker seg langt for å sikre våre kunder innen fiske, havbruk, transport og fritid kortest mulig driftsstans og best mulig driftssikkerhet på sine fartøy. Aktuelle arbeidsoppgaver: · Installasjon av nye fremdriftsanlegg og generatorsett for våre kunder. · Service og vedlikehold på motorer, gir, propellanlegg, drev og hydraulikk. · Tilpasning og montering av utstyr. Ønskede kvalifikasjoner:
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Vi søker innkjøper/kalkulatør til Skanska Husfabrikken
Skanska Husfabrikken
Skanska Husfabrikken er lokalisert på Steinkjer og er en ledende aktør innen industrialisert trehusproduksjon med ambisjoner om å vokse og utvikle virksomheten i årene som kommer. Bærekraft og innovasjon vil stå sentralt i satsningen vår, og gjennom valg av byggemetode og materialvalg vil bidra med innovative løsninger som reduserer klimafotavtrykket til bransjen.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 31-03-2023

Do you want to play a role in solving global energy challenges for future generations?
Aker Solutions AS
Aker Solutions’ New Build segment delivers oil & gas and renewables offshore developments and fabrication products, mainly focused on the Norwegian Continental Shelf and selective international markets. The segment is responsible for large EPCI projects, both within oil and gas and renewables, including business development and project execution, typically large topsides including fixed or floating substructures, onshore facilities, FPSOs offshore wind HVDC topside and jackets, offshore aquaculture floaters and decommissioning and recycling.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 16-04-2023

Har du erfaring med lønn, HR og administrasjon og ønsker nye utfordringer?
Austad Maskinstasjon AS
Vi søker en dyktig HR- og kontormedarbeider til vår administrasjon! Vi ser etter deg som er en dyktig relasjonsbygger og som kan bistå med faglig tyngde i blant annet HR- og lønnsfaget. Stillingen vil være sentral i Austad Maskinstasjon sin administrasjon og du vil arbeide tett med blant annet daglig leder, økonomileder og øvrige støttefunksjoner. Som HR- og kontormedarbeider i Austad Maskinstasjon vil du blant annet få følgende arbeids- og ansvarsområder:
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 28-03-2023

Vi søker teknisk leder/prosjekteringsleder til Skanska Husfabrikken
Skanska Husfabrikken
Skanska Husfabrikken er lokalisert på Steinkjer og er en ledende aktør innen industrialisert trehusproduksjon med ambisjoner om å vokse og utvikle virksomheten i årene som kommer. Bærekraft og innovasjon vil stå sentralt i satsningen vår, og gjennom valg av byggemetode og materialvalg vil bidra med innovative løsninger som reduserer klimafotavtrykket til bransjen.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 31-03-2023

Fagleder, Skjelstadmark skole
Stjørdal kommune
Ved Skjelstadmark skole er det fra 01.08.23 ledig 100 % fast stilling som fagleder. Stillingen består av 70 % administrative oppgaver og inntil 30 % undervisning. Skjelstadmark skole er en offentlig grunnskole, og sammen med Skjelstadmark barnehage utgjør skolen Skjelstadmark oppvekstsenter. Vi ligger landlig til, ca. 12 km nordøst for Stjørdal sentrum, og p.t. er det 112 elever ved skolen og 56 barn i barnehagen. Skjelstadmark Oppvekstsenters ledelse vil fra 01.08.23 bestå av enhetsleder, barnehagestyrer, fagleder og SFO-leder.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 12-04-2023

Frisklivsveileder
Helse og velferd - Helse og Mestring, Nærøysund kommune
Friskliv Nærøysund har ledig vikariat som frisklivsveileder i 100 % stilling ut 2023, med mulighet for fast stilling. Stillingen er ledig for tiltredelse så snart som mulig etter 01.04.23.  Friskliv Nærøysund er en del av kommunens helsetjenestetilbud, og aktiviteten drives som et lavterskeltilbud i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Frisklivsveilederen har organisatorisk tilhørighet til kommunens enhet Helse og Mestring med avdelingsleder som nærmeste leder, og virksomheten utøves i nært samarbeid med kommunens øvrige helsepersonell.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Professor i offentlig styring/governance
Nord universitet
Om stillingenFakultet for samfunnsvitenskap har en ledig 100 % fast stilling som professor i offentlig styring/governance. Vi søker etter en person som kjenner norsk offentlig styring. Vedkommende må ha evne og kompetanse til samarbeid på tvers av ulike disipliner og som kan undervise på Master i samfunnsanalyse, årsstudiet Norwegian Language and Society og andre relevante studier.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 30-03-2023