Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Gruppeleder Infrastruktur for SWECO NORGE AS
SWECO NORGE AS
Gruppeleder Infrastruktur StillingsbeskrivelseSweco er et internasjonalt selskap som tilbyr tverrfaglige rådgivertjenester innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivende ingeniører og miljørådgivere jobber vi med prosjekter som har betydning for samfunnets utvikling og menneskers livskvalitet. Sweco Steinkjer har sitt kontor i Bomvegen 13 hvor det i dag sitter ca. 40 medarbeidere. Våre ansatte er fordelt på avdelingene Bygg, Infrastruktur og PA. De siste årene har vi økt vår markedsandel innenfor alle fagområder.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 14-12-2018

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver - vikariat for Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Trøndelag
Juridisk rådgiver/seniorrådgiver - vikariat Jobbnorge ID: 159874Om stillingenStillingen er i hovedsak knyttet til tilsyn og saksbehandling etter lov om sosiale tjenenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Intensivsykepleier/spesialsykepleier - Intensivavdelingen, Sykehuset Namsos for Klinikk for kirurgi
Klinikk for kirurgi
Intensivsykepleier/spesialsykepleier - Intensivavdelingen, Sykehuset Namsos Intensiv er en seksjon i akuttmedisinsk avdeling, Klinikk for kirurgi. Seksjonen behandler akutt kritisk syke pasienter og operasjonspasienter. Intensiv har 5 sengeplasser og oppvåkningsenheten har 11 sengeplasser, inklusive dagkirurgisk enhet. Avdelingen har tilnærmet full dekning av intensivsykepleiere.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Miljøterapeut - Seksjon for almennpsykiatri, Sykehuset Namsos for Klinikk for psykisk helsevern og rus
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Miljøterapeut - Seksjon for almennpsykiatri, Sykehuset Namsos Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord-Trøndelag gir et bredt allmennpsykiatrisk tilbud til befolkningen både på sykehus- og DPS-nivå i Nord-Trøndelag (Stjørdal, Levanger, Namsos og Kolvereid). I tillegg har klinikken et høyspesialisert tilbud via Regionalt Kompetansesenter for Spiseforstyrrelser. Klinikken er ISO-sertifisert av Det Norske Veritas.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 16-12-2018

Høst styrker Grønn Vekst teamet for Høst AS
Høst AS
Høst styrker Grønn Vekst teamet HØST AS er en norsk pioner innenfor utnyttelse av organisk avfall fra industri og kommunale renovasjonsselskap. Selskapet har spesialisert seg på prosesser og produkter som sikrer bærekraftig utnyttelse av avfallets energi og næringsemner. Selskapet driver sammen med partnere foredlingsanlegg i hele Sør-Norge, og produserer jordprodukter, kompost, organisk gjødsel og andre produkter til den grønne sektor. Høst eier og driver Grønn Vekst selskapene som kjennetegner miljøriktige vekstmedier til både det profesjonelle markedet og detaljmarkedet.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 15-12-2018

Barnehagelærere for bjorum.barnehage.no
bjorum.barnehage.no
Barnehagelærere Bjørum barnehage er en privat barnehage med 60 plasser fordelt på 3 avdelinger. Vi har et fantastisk uteområde og nærhet til skog, fjell og sjø.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 06-12-2018

Avdelingsleiar/forskingssjef - fôr og husdyr for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Avdelingsleiar/forskingssjef - fôr og husdyr Jobbnorge ID: 159820NøkkelinformasjonAvdeling fôr og husdyr har ei sentral rolle i utvikling av kunnskap for konkurransedyktig matproduksjon og berekraftig utnytting av ressursgrunnlaget for norsk husdyrproduksjon. Stillinga som avdelingsleiar/forskingssjef har ansvar for å leia forskinga til avdelinga og annan fagleg aktivitet på mange lokalitetar i NIBIO. Stillinga skal kombinerast med eiga fagleg verksemd. Stillinga skal fortrinnsvis ha kontorstad i NIBIOs nye regionale hovudeining i Steinkjer. Det kan leggjast til rette for fleksible løysingar.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 05-12-2018

Sykepleiere - Ortopedisk avdeling Sykehuset Levanger for Klinikk for kirurgi
Klinikk for kirurgi
Sykepleiere - Ortopedisk avdeling Sykehuset Levanger Klinikk for kirurgi består av akuttmedisinske, kirurgiske og ortopediske avdelinger, samt avdelinger for sengeposter, poliklinikker og inntakskontor. Klinikk for kirurgi består av akuttmedisinske, kirurgiske og ortopediske avdelinger, samt avdelinger for sengeposter, onkologi, dagkirurgi, poliklinikk og inntakskontor. Ortopedisk sengepost har ansvar for behandling av brudd, skader og sykdom knyttet til muskel og skjelett.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 04-12-2018

Selger Butikk for AASEN & FIVE AS
AASEN & FIVE AS
Selger Butikk Selger Butikk Vi søker dyktig selger til vår butikk. Hovedansvarsområde vil være salg jernvare med hovedansvar for verktøy og festemidler.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Sjåfør kranbil CE G8 for AASEN & FIVE AS
AASEN & FIVE AS
Sjåfør kranbil CE G8 Vi søker etter dyktig sjåfør til våre kranbiler. For stillingen kreves klasse CE, kranførerbevis G8 og truckførerbevis. Vi kan tilby kurs til søkere som ikke har G8 kranførerbevis. Nærmere opplysninger om stillingene ved henvendelse til Alf Einar Undseth tlf 74 83 33 34 eller Jan Mauseth tlf 74 83 33 11. Stillingsnummer: 1783-2018-11-47 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018