Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Elektronikk/Software ingeniør for DEVICO AS
DEVICO AS
Elektronikk/Software ingeniør Devico utvikler avanserte instrumenter for styring og måling av borehull. Posisjonering og måling av borehull er en viktig del av retningsstyrt boring. Dette er en utfordrende oppgave da GPS og WIFI signaler ikke når ned til måleinstrumentene i borehullet. I stedet må man benytte seg av teknologi som benytter akselerometer-, gyro-, strekklapp- og magnetometer-sensorer. De fleste av Devicos produkter benytter seg av slike sensorer, sammen med avanserte algoritmer for navigasjon og borehulls beregning.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 27-01-2019

Avdelingsleder Veg og Trafikk for Melhus kommune (VO-1653)
Melhus kommune (VO-1653)
Avdelingsleder Veg og Trafikk BeskrivelseTeknisk drift består av 35 ansatte som har ansvar for kommunale veger og gatelys, trafikksikkerhetsarbeid, sikringskjøring, naturskader, kommunale avgifter, eiendomsskatt, vannforsyning, og avløpshåndtering, samt gjennomføring av nyanlegg og vedlikeholdsprosjekter innenfor VVA. Teknisk drift har gjennomført en omorganisering, og søker nå etter en leder til vår avdeling Veg og Trafikk.Melhus kommune har ledig 100 % fast stilling som leder (siv.ing/ingeniør anlegg og miljø) for avdeling Veg og Trafikk ved Teknisk drift.
Registrert : 11-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Deltidsekspeditør for Vinmonopolet
Vinmonopolet
Deltidsekspeditør Jobbnorge ID: 162941Vi treng deltidsekspeditør til vår butikk i Melhus . Tenesta er for tida i Melhus. Stillingsstorleiken er på 5 timar per veke. Du bør ha 3-årig vidaregåande skole (eller tilsvarande kompetanse) og erfaring frå butikkarbeid. Du må vere serviceinnstilt, vise initiativ og ha gode samarbeidseigenskapar. Det er òg ønskjeleg med grunnleggjande datakunnskapar.I organisasjonen vår er det eit mål å oppnå ein balansert samansetnad når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 07-02-2019

Fagarbeider IT for Melhus kommune (VO-1653)
Melhus kommune (VO-1653)
Fagarbeider IT Enhet Plan Melhus kommune har ledig 20 % stilling som fagarbeider. Enheten har sine hovedoppgaver innenfor blant annet overordnet kommunal planlegging, oppfølging av områder som folkehelse, miljø og næring samt støtte og utvikling innenfor kvalitet og styringssystemer. ArbeidsoppgaverDet er behov for å styrke støtten innenfor området styring og kvalitetssystemer. Kommunen benytter i dag EQS og Stratsys. Stillingen skal fungere som en støtte og support overfor enhetene i kommunen. Den skal også kunne bidra til videreutvikling av bruken av disse.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 23-01-2019

Saksbehandler for Melhus kommune (VO-1653)
Melhus kommune (VO-1653)
Saksbehandler Forvaltningskontoret i Melhus kommune søker engasjert saksbehandler, som vil være med å sette sitt preg på fremtidens helse- og velferdstjenester. Som saksbehandler vil du være med å videreutvikle en avdeling som har som mål å profesjonalisere forvaltningen av helse- og velferdstjenestene i kommunen. Vi jobber etter målet om at Melhus kommune er en organisasjon med fokus på mestring blant både medarbeidere, brukere og innbyggere.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 23-01-2019

Rådgiver økonomi og tjenesteutvikling for Melhus kommune (VO-1653)
Melhus kommune (VO-1653)
Rådgiver økonomi og tjenesteutvikling Helse og velferd har om lag 470 årsverk og et årlig bruttobudsjett på 380 millioner kroner. Virksomhet for institusjonsbaserte tjenester er en av kommunens 22 virksomheter, og omfatter kommunens sykehjem, institusjonskjøkken og vaskeri.Virksomheten er lokalisert ved kommunens tre helse- og omsorgssenter (Buen, Hølonda, Horg). Virksomhet for hjemmebaserte tjenester er en av kommunens 22 virksomheter, og omfatter bla. hjemmesykepleie, praktisk bistand, omsorgsboliger, botilbud rus/psykisk helse, dag- og aktivitetstilbud.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 06-02-2019

Rådgiver digitalisering for Melhus kommune (VO-1653)
Melhus kommune (VO-1653)
Rådgiver digitalisering Digitalisering er et satsingsområde i Melhus kommune, og vi har ambisiøse planer innen skolesektoren. Vi vet at nøkkelen til å lykkes ikke bare er teknologien, men også menneskene. Vi søker derfor etter rådgiver - digitalisering, til prosjektstilling fra 2019-2022. Melhus kommune har vedtatt en digitaliseringsstrategi for grunnskolene, og som prosjektrådgiver vil du lede arbeidet knyttet til denne.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 06-02-2019

Avdelingsleder Veg og Trafikk for TEKNISK DRIFT (VO-1653)
TEKNISK DRIFT (VO-1653)
Avdelingsleder Veg og Trafikk Teknisk drift består av 35 ansatte som har ansvar for kommunale veger og gatelys, trafikksikkerhetsarbeid, sikringskjøring, naturskader, kommunale avgifter, eiendomsskatt, vannforsyning, og avløpshåndtering, samt gjennomføring av nyanlegg og vedlikeholdsprosjekter innenfor VVA. Teknisk drift har gjennomført en omorganisering, og søker nå etter en leder til vår avdeling Veg og Trafikk. Melhus kommune har ledig 100 % fast stilling som leder (siv.ing/ingeniør anlegg og miljø) for avdeling Veg og Trafikk ved Teknisk drift. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Miljøterapeut/aktivitør for HØLONDA DAG OG AKTIVITETSSENTER
HØLONDA DAG OG AKTIVITETSSENTER
Miljøterapeut/aktivitør Ved Hølonda helse og omsorgssenter er det ledig 80 % stilling som miljøterapeut/aktivitør. Stillingene er knyttet til ivaretakelse av aktivitetstilbudet til både beboere i sykehjem og de som mottar hjemmebaserte tjenester. På Hølonda har vi et engasjert og tverrfaglig miljø. Samtidig er vi en liten og oversiktlig arbeidsplass hvor vi kjenner hverandre godt, og hvor vi hver dag jobber som et team for å løse felles utfordringer og for å imøtekomme tjenestemottakerens behov på en god måte.
Registrert : 09-01-2019 Søknadsfrist : 23-01-2019

VERKSTEDLEDER for TRONDHEIM STÅL AS
TRONDHEIM STÅL AS
VERKSTEDLEDER Trondheim Stål asTrondheim Stål ble stiftet i 1989 og er en stålentreprenør med hovedtyngde i stålkonstruksjoner for bygg, anlegg, smelteverk og prosessindustri.Trondheim Stål holder til på Hofstad Næringspark, Melhus. Vi tilbyr ulike typer smedarbeider og vedlikeholdsoppdrag for industri, bygg og anlegg og kan ta både små og store oppdrag inkludert produkt utvikling fra skisse til ferdig løsning. Med vår høyteknologiske maskinpark er vi en betydelig underleverandør på maskinell bearbeiding som laserskjæring,vannskjæring til industrien i Midt-Norge.
Registrert : 08-01-2019 Søknadsfrist : 18-02-2019