Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Veileder for flyktninger, vikariat for Melhus kommune
Melhus kommune
Veileder for flyktninger, vikariat NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell.NAV Melhus er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi har et godt arbeidsmiljø.Vi er i kontinuerlig utvikling og leverer stadig bedre tjenester.
Registrert : 07-11-2018 Søknadsfrist : 19-11-2018

Veileder ved NAV Melhus for Melhus kommune
Melhus kommune
Veileder ved NAV Melhus NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker meningsfulle og varierte oppgaver.NAV Melhus er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi har et godt arbeidsmiljø. Vi er i kontinuerlig utvikling og leverer stadig bedre tjenester.
Registrert : 07-11-2018 Søknadsfrist : 19-11-2018

Ledig stilling som leder forebyggende avdeling for Gauldal Brann og Redning IKS
Gauldal Brann og Redning IKS
Ledig stilling som leder forebyggende avdeling Brann- og redningsvesen for kommunene Melhus og Midtre Gauldal.Gauldal Brann og Redning IKS dekker kommunene Melhus og Midtre Gauldal og har pr. i dag 9 fast ansatte og 80 deltidsansatte fordelt på 8 brannstasjoner. Forebyggende avdeling har ansvar for risikobasert tilsyn med 140 store og mange små objekter, og feiing og tilsyn med cirka 11000 fyringsanlegg.Nåværende leder går av med pensjon og vi søker hans etterfølger i 100 % stilling som leder forebyggende avdeling.
Registrert : 31-10-2018 Søknadsfrist : 30-11-2018

Product manager for Helsport AS
Helsport AS
Product manager Helsport was established in 1951, and throughout the past 60 years, we've learned what it takes to make some of the best tents and sleeping bags in the world. We developed our first sleeping bags in 1954, launched our first tent in 1957, and have shown innovation in our use of details, fabrics and other materials. We created the world's first tunnel tent in 1970, and have since then set several international standards in development. With pride we can tell you that we received or first design award in 1968 and most recently in 2013. Helsport is a proud part of Brav.
Registrert : 24-10-2018 Søknadsfrist : 30-11-2018