Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Pedagogisk leder
Gåsbakken barnehage, Melhus kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4244866006 Presentasjon av stillingen: Vi søke pedagogisk leder for vår barnehage i 100% fast stilling fra 01.08.20. Gåsbakken barnehage ligger i Gåsbakken sentrum, felles lokaler og i samme enhet som Gåsbakken skole. Det er en to avdelings barnehage med en avdeling med barn 1-3 år, og en avdeling med barn 3-6 år. og Det er i inneværende barnehageåret to pedagoger på hver avdeling og to fagarbeidere/ assistenter.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

Driftsleder
Melhus kommune
Org. nr: 938726027 Stillingsident: 4244808230 Presentasjon av stillingen: Ved Enhet for Bygg og eiendom er der ledig 100 % stilling som Driftsleder Bygg og eiendom har blant annet ansvar for drift, vedlikehold, renhold, utleie av kommunens bygningsmasse, planlegging og prosjektering av nybygg, vedlikeholde grøntareal, veger og plasser. Det er til enhver tid behov for kreative og kompetente medarbeidere med gode håndverksmessige kvalifikasjoner og allsidig praksis/innsikt i vedlikehold av bygg og uteområder.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

Undervisningsstilling Helse- og oppvekstfag, 100% fast
Melhus videregående skole (325001), Trøndelag fylkeskommune
Org. nr: - Stillingsident: 4243607699 Presentasjon av stillingen: Melhus videregående skole er en kombinert skole med ca. 500 elever fordelt på yrkesfaglige- og studieforberedende programmer. Skolens 90 ansatte bidrar til et inkluderende og godt arbeidsmiljø, og vi er stolt av å ha "Melhus videregående skole - gir muligheter for alle" som vår visjon. Skolens grunnleggende verdier er kunnskap, mestring og trivsel. Elevenes læringsmiljø står i fokus for hele skolens virksomhet. Skolen ligger sentrumsnært og vakkert til ved elva Gaula.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 10-06-2020

Undervisningsstilling Helse- og oppvekstfag, inntil 90% vikariat
Melhus videregående skole (325001), Trøndelag fylkeskommune
Org. nr: - Stillingsident: 4243682430 Presentasjon av stillingen: Melhus videregående skole er en kombinert skole med ca. 500 elever fordelt på yrkesfaglige- og studieforberedende programmer. Skolens 90 ansatte bidrar til et inkluderende og godt arbeidsmiljø, og vi er stolt av å ha "Melhus videregående skole - gir muligheter for alle" som vår visjon. Skolens grunnleggende verdier er kunnskap, mestring og trivsel. Elevenes læringsmiljø står i fokus for hele skolens virksomhet. Skolen ligger sentrumsnært og vakkert til ved elva Gaula.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 10-06-2020

Anleggsmaskinfører, Anleggsgartner og Anleggsarbeider
Brøyting og Vedlikehold Trondheim AS
Arbeidsoppgaver, gjeldende for alle stillinger: Ute i felten er du bedriftens ansikt utad hvor du møter kunder, samarbeidspartnere, underleverandører og andre på en slik måte at de ikke bare ønsker å bruke BVT AS igjen, men også anbefaler oss videre for andre. Stillingene omfatter stor grad av variasjon i arbeidsoppgaver. Det forventes at kandidaten viser interesse og aksept for dette. På vinterhalvåret må aktuelle kandidater være positive til å delta på gjennomføring og vaktordning i bedriftens vinterdrift.
Registrert : 15-05-2020 Søknadsfrist : 25-06-2020

Fagarbeider
Høyeggen skole, Melhus kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4236180320 Presentasjon av stillingen: Ved Høyggen skole er det ledige inntil 200 % stilling som fagarbeider. Høyeggen skole er en sentrumsnær skole beliggende på Løvset. Skolen er en 1-7 skole med 340 elever og over 40 ansatte. Skolen er praksisskole for HIST, så det vil tidvis være studenter tilstede. Skolens ansatte er stort sett delt i team knytta til 1-4, og 5-7 og videre til grupper i forhold til de enkelte klassetrinn. Vi har elevens læringsmiljø, problembasert læring og temaundervisnings som utviklingsområder..
Registrert : 15-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020

Sanglærer
Kulturskolen, Melhus kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4236145841 Presentasjon av stillingen: Ved Kulturskolen i Melhus har vi ledig 50 % stilling som sanglærer. 30 % av stillingen er fast f.o.m. 01.08.20 og 20 % er vikariat i perioden f.o.m. 01.08.20- t.o.m. 31.07.21. Kulturskolen i Melhus har ca. 700 elevplasser fordelt på musikk, dans, sirkus, drama/teater, visuelle kunstfag, lyd-/lys-/studioteknikk, moderne musikkproduksjon samt diverse førskoletilbud.
Registrert : 15-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020

Konsulent
Økonomi og lønn, Melhus kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4236177379 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig to 100 % stillinger som konsulent og søker deg som er løsningsorientert og nysgjerrig på hvordan ny teknologi kan bidra til forbedring Ved enheten for økonomi og lønn er det ledig stilling som konsulent innen arbeidsprosesser for lønn og regnskap. Vi søker deg som er løsningsorientert, og som er nysgjerrig og utforskende på hvordan teknologi kan forbedre arbeidsprosessene våre.
Registrert : 15-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020

Arkivansvarlig
IT og digital samhandling, Melhus kommune
Er du opptatt av god arkiv- og dokumenthåndtering, og hvordan ny teknologi kan bidra til fremtidsrettede løsninger? Har du erfaring fra arkiv, og god kompetanse innen IT og digitalisering? Da kan det hende at du er vår nye arkivansvarlig.
Registrert : 15-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020

Idrettspedagog
Læringsverkstedet Brekkåsen Idrettsbarnehage, Læringsverkstedet
Ansatt som en del grunnbemanningen i med spesielt ansvar for å planlegge og gjennomføre daglig bevegelsesglede for alle barn og voksne.ArbeidsoppgaverUtarbeide Idrettspedagogiske periodeplaner/aktivitetsplaner/saltoplaner i samarbeid med barnehagens lederteam.Ansvar i planarbeid ved å tilrettelegge for aktivitet, bevegelse og hvile samt utøve konseptets visjon i hverdagen både i gymsal, ute eller på annet egnet arealer inneTilrettelegge for motoriske utvikling samt utarbeide planer for enkeltbarn der dette er påkrevd.
Registrert : 14-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020