Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Miljøterapeut - fast 100 % stilling for Kvammen gård
Kvammen gård
Miljøterapeut - fast 100 % stilling Jobbnorge ID: 175800 Om stillingenVed Kvammen akuttinstitusjon er det ledig en fast 100 % stilling som miljøterapeut. Stillingen inngår i turnus p.t. med arbeid hver 4. helg. På grunn av personalsammensetningen oppfordres menn til å søke.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 03-11-2019

Jurist / saksbehandler byggesak for Melhus kommune (VO-1653)
Melhus kommune (VO-1653)
Jurist / saksbehandler byggesak Innen avdelingen plan- og byggesak har vi ledig 100 % fast stilling som rådgiver/saksbehandler for byggesak. Enheten Arealforvaltning i Melhus kommune har et bredt fagmiljø innen fagområdene plan- og byggesak, landbruk vilt og friluftsliv, kart og oppmåling samt en del prosjektoppgaver. Arbeidsoppgavene som stillingen omfatter vil ha særlig fokus på tilsyn, klagehåndtering og ulovlighetsoppfølging i tillegg til ordinær saksbehandling av bygge- og delings- søknader, dispensasjoner, mv. Andre relevante oppgaver innenfor fagområdet kan også bli tillagt stillingen.
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 28-10-2019

Driftsoperatør VA for TEKNISK DRIFT (VO-1653)
TEKNISK DRIFT (VO-1653)
Driftsoperatør VA Fagområdet drift vann og avløp, Teknisk drift, i Melhus Kommune har en ledig fast stilling som Driftsoperatør VA. Vi trenger flere til å drifte våre transportsystemer og prosessanlegg for å møte stor befolkningsvekst, skjerpede miljøkrav og klimaendringer de neste årene. Vi oppfordrer både nyutdannede og erfarne til å søke. Ønsker du en utfordrende og utviklende fagoperatørstilling?Avdelingen drifter kjernen i kommunens VA infrastruktur med 5 renseanlegg, 3 store slamavskillere og 44 avløpspumpestasjoner, 16 vannpumpestasjoner og 6 høydebasseng.
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 28-10-2019

Assistent for Lundamo ungdomsskole (VO-1653)
Lundamo ungdomsskole (VO-1653)
Assistent Det er ledig et 70 % vikariat som assistent ved Lundamo ungdomsskole i tidsrommet 1. desember 2019 til 31. juli 2020. Stillingsprosenten innebærer tilstedeværelse i hele skoletiden og følger elevenes ferier. Stillingen vil være knyttet til arbeid med elever som har spesialundervisning ved skolen, samt styrking av voksentetthet i klasser. Det er aktuelt å arbeide med elever både individuelt, i gruppe og i klassen. KvalifikasjonerVi søker en trygg voksenperson og en rollemodell som har gode verdier og holdninger. Personlig egnethet vektlegges. Menn oppfordres til å søke.
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 28-10-2019

Helsefagarbeider/ hjelpepleier for HØLONDA DAG OG AKTIVITETSSENTER
HØLONDA DAG OG AKTIVITETSSENTER
Helsefagarbeider/ hjelpepleier Vi søker faglig engasjert og dyktig helsefagarbeider/ hjelpepleier til 50 % stilling på natt ved sykehjemsavdelingen, Hølonda helse- og omsorgssenter. Vi søker deg som har evne og vilje til å bidra til økt fagkunnskap på enheten, skape tillit/trygghet og tar ansvar. Hølonda helse- og omsorgssenter skal bli et sertifisert "Livsgledehjem" som ligger på Korsvegen, 2 mil fra Melhus sentrum. Avdelingen er inndelt i 2 tun, Kåret og Nordtun, der vi har 8 somatiske plasser, og tilbud om 7 plasser til eldre med demenssykdom.
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 28-10-2019

Undervisningsstilling for Høyeggen Skole (VO-1653)
Høyeggen Skole (VO-1653)
Undervisningsstilling Høyeggen skole har ledig et 100 % lærervikariat i perioden fra så snart som mulig til 31.07.20. Høyeggen skole er en sentrumsnær skole beliggende på Løvset. Skolen er en 1-7 skole med 340 elever og over 40 ansatte. Skolen er praksisskole for NTNU, så det vil tidvis være studenter tilstede. Skolens ansatte er stort sett delt i team knytta til 1-4, og 5-7 og videre til grupper i forhold til de enkelte klassetrinn. Vi har elevens læringsmiljø, problembasert læring og temaundervisnings som utviklingsområder..
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 28-10-2019

Økonomisjef for Melhus kommune (VO-1653)
Melhus kommune (VO-1653)
Økonomisjef Vi søker en utviklingsorientert og erfaren leder til stilling som økonomisjef i Melhus kommune. Økonomisjefen er direkte underlagt rådmannen og inngår i strategisk ledergruppe. Stillingen opererer i spennet mellom drift og utvikling, styring og ledelse, og vil få en sentral rolle med store påvirkningsmuligheter i den videre utviklingen av organisasjonen og tjenesteproduksjonen. Melhus kommune har et solid økonomisk fundament, men store og spennende oppgaver venter.
Registrert : 09-10-2019 Søknadsfrist : 30-10-2019

Trøndertun folkehøgskole søker rektor for Trøndertun - Gauldal Folkehøgskule
Trøndertun - Gauldal Folkehøgskule
Trøndertun folkehøgskole søker rektor Dagens rektor skal gå av og vi søkers hans etterfølger.OppgaveneRektor er skolens øverste leder med ansvar for den pedagogiske, økonomiske og administrative virksomheten. Rektor skal initiere og lede skolens strategiprosesser, utvikle en positiv organisasjonskultur og et godt psykososialt arbeidsmiljø. Rektor er sekretær for styret, forbereder styresaker og iverksetter styrevedtak.
Registrert : 04-10-2019 Søknadsfrist : 30-10-2019

Ta kontakt om du er: tømrer som ønsker lederansvar eller maler som er selvgående for ISAKSEN EIENDOMSSERVICE AS
ISAKSEN EIENDOMSSERVICE AS
Ta kontakt om du er: tømrer som ønsker lederansvar eller maler som er selvgående På grunn av stor ordretilgang har vi behov for oppbemanning. Vi søker etter medarbeidere som skal jobbe som tømrer eller maler og vi utstyrer våre ansatte med verktøy og bil etter behov. Vi har oppdrag innenfor nybygg, tilbygg og rehabilitering. Hos oss får du jobbe allsidig! Vi har et godt arbeidsmiljø med flere sosiale aktiviteter i løpet av året. Vi er en kreativ og spennende bedrift å jobbe i, hvor du får bruke kreativiteten din til å lage gode løsninger.
Registrert : 30-09-2019 Søknadsfrist : 10-11-2019

Trøndertun folkehøgskole søker rektor for Trøndertun - Gauldal Folkehøgskule
Trøndertun - Gauldal Folkehøgskule
Trøndertun folkehøgskole søker rektor Dagens rektor skal gå av og vi søkers hans etterfølger. Oppgavene Rektor er skolens øverste leder med ansvar for den pedagogiske, økonomiske og administrative virksomheten. Rektor skal initiere og lede skolens strategiprosesser, utvikle en positiv organisasjonskultur og et godt psykososialt arbeidsmiljø. Rektor er sekretær for styret, forbereder styresaker og iverksetter styrevedtak. Rektor representerer skolen utad og skal profilere og posisjonere Trøndertun nasjonalt og internasjonalt.
Registrert : 27-09-2019 Søknadsfrist : 30-10-2019