Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Tilkallingshjelp Melhus
Princessgruppen
Princess Melhus Søker tilkallingshjelp/ringehjelp Tiltredelse: etter avtale Hvis du ønsker å søke, besvar en personlighetstest klikk på linken under. Husk at du i tillegg må klikke på SØK Øverst til høyre i annonsen.
Registrert : 29-09-2020 Søknadsfrist : 11-10-2020

Avdelingsleder - Pedagogisk, psykologisk tjeneste
Melhus kommune
Vi søker etter en engasjert og mestringsorientert avdelingsleder med en inkluderende lederstil.Som avdelingsleder forventes du å bidra til videreutvikling av en tjeneste med høy kvalitet.PPT sine hovedoppgaver er individ- og systemrettet arbeid med barn før opplæringspliktig alder, elever i grunnskolen, og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning. PPT bistår også i saker som gjelder psykososialt miljø, samt organisasjons- og kompetanseutvikling.Som leder av PPT må du være opptatt av barn og unges utviklingsmuligheter.
Registrert : 29-09-2020 Søknadsfrist : 19-10-2020

Butikkmedarbeider Melhus - Støren
FREMO
Org. nr: - Stillingsident: 4291369384 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter butikkmedarbeidere i området Melhus - Støren f or tilkalling på kort varsel! Vi ser etter deg som har mulighet til å jobbe på dagtid, kveldstid og helger. Kanskje har du et friår eller skal inn i militæret? Du må være serviceinnstilt og glad i å jobbe med folk. Du må ha fylt 18 år, og beherske norsk både skriftlig og muntlig. Stillingen er tilkalling i kasse og vareinnfylling Arbeidstiden er mellom kl.06:00 og kl.23:15
Registrert : 22-09-2020 Søknadsfrist : 20-10-2020

Prosjektleder veg, vann og avløp
Melhus kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4289505140 Presentasjon av stillingen: Melhus kommune har ledig stilling som prosjektleder ved avdeling Prosjekt ved Teknisk drift. Teknisk drift forventer stor aktivitet med mange varierte og spennende prosjekter de neste årene, som utløses blant annet av ny E6 gjennom kommunen, nylig vedtatt sentrumsplan med bl.a. nye bruforbindelser over E6 og Gaula, større overføringsledninger sør i kommunen samt flere større private utbyggingsplaner. Melhus kommune er en kommune i vekst, og det forventes stor aktivitet innen fagområdet.
Registrert : 21-09-2020 Søknadsfrist : 05-10-2020

Ragnar på 4 år søker etter assistenter!
Brageva AS
Hei. Jeg heter Ragnar, og er snart 4 år! Jeg bor med mamma, pappa og storebror Ola, på Melhus. Jeg har en kromosomberikelse, og trenger derfor ekstra støtte i hverdagen. Vi ønsker å ansette 4 nye assistenter til min BPA-ordning. For å bli min assistent må du være/ha:
Registrert : 21-09-2020 Søknadsfrist : 31-10-2020

Enhetsleder for Personal og organisasjon
Melhus kommune
Org. nr: 938726027 Stillingsident: 4289583603 Presentasjon av stillingen: Stillingen inngår i Personal og organisasjon som har seks medarbeidere, og er en del av stabsfunksjonene i Melhus kommunes sentraladministrasjon. Du inngår i rådmannens strategiske ledergruppe sammen med kommunalsjefene, økonomisjef og IT-sjef. En viktig del av arbeidet på overordnet nivå er å realisere prioriterte innsatsområder i kommunens arbeidsgiverstrategi.
Registrert : 19-09-2020 Søknadsfrist : 12-10-2020

Prosjektleder veg, vann og avløp
Veg og trafikk
Melhus kommune har ledig stilling som prosjektleder ved avdeling Prosjekt ved Teknisk drift.Teknisk drift forventer stor aktivitet med mange varierte og spennende prosjekter de neste årene, som utløses blant annet av ny E6 gjennom kommunen, nylig vedtatt sentrumsplan med bl.a. nye bruforbindelser over E6 og Gaula, større overføringsledninger sør i kommunen samt flere større private utbyggingsplaner. Melhus kommune er en kommune i vekst, og det forventes stor aktivitet innen fagområdet.
Registrert : 19-09-2020 Søknadsfrist : 05-10-2020

Enhetsleder/rektor
Oppvekst og kultur
Org. nr: - Stillingsident: 4289496965 Presentasjon av stillingen: Rosmælen skole og barnehage på Kvål er et oppvekstsenter bestående av en fulldelt barneskole med SFO-avdeling, samt en forsterket enhet der elever fra 1.-10. trinn med utfordringer innen autismespekteret får et særlig tilrettelagt opplæringstilbud. Vi har en fireavdelings barnehage, der det også gis tilbud om åpen barnehage. Vi yter tjenester til ca. 230 barn med foresatte, og har ca. 50 ansatte.
Registrert : 19-09-2020 Søknadsfrist : 12-10-2020

Sykepleier
Hjemmetjenesten - Nedre Melhus sone
Org. nr: - Stillingsident: 4289984743 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter to sykepleiere til faste stillinger og kanskje akkurat du er den vi søker etter. Hos oss har vi ledig en 100 % stilling i turnus og en 65 % stilling som pr. i dag er på natt og har langvakter. Hos oss vil du få mulighet til å arbeide i et fagmiljø som stadig er i utvikling og hvor tverrfaglighet settes høyt for å imøtekomme den enkelte tjenestemottakers behov.
Registrert : 18-09-2020 Søknadsfrist : 05-10-2020

Helsefagarbeider
Hjemmetjenesten - Nedre Melhus sone
Org. nr: - Stillingsident: 4290024427 Presentasjon av stillingen: Vi søker faglig engasjerte og dyktige helsefagarbeider til flere stilling ved hjemmetjenesten i Nedre Melhus. Vi søker deg som har evne og vilje til å bidra til økt fagkunnskap på enheten, skape tillit/trygghet og tar ansvar. Hos oss vil du få mulighet til å arbeide i et fagmiljø som stadig er i utvikling og hvor tverrfaglighet settes høyt for å imøtekomme den enkelte tjenestemottakers behov.
Registrert : 18-09-2020 Søknadsfrist : 05-10-2020