Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Politikontakt
G/O Gauldal Forebyggende og patrulje, Trøndelag politidistrikt
Ved Røros lensmannskontor er det en ledig stilling som politikontakt (politioverbetjent). Røros lensmannskontor er et av tjenestestedene i geografisk driftsenhet sør i Trøndelag politidistrikt.Stillingen er stedsplassert ved Røros lensmannskontor og inneholder varierte arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være knyttet til forebyggende arbeid, men vedkommende vil også ha et ansvar i forhold til etterforskning og ha rolle som avsnittsleders stedfortreder.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Sykepleier, 50-80 % fast
Røros kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen Vi har ledig en fast stilling mellom 50-80 % som sykepleier ved Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Som søker kan du bestemme hvilken stillingsstørrelse mellom 50 % og 80 % du ønsker. Ønsket stillingsstørrelse må oppgis i søknaden.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 18-05-2021

Fysioterapeut, 80 % stilling
Røros kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 05-05-2021

Sommerhjelp resepsjon med mulighet for fast etter sommer
Bergstadens Hotel As
Vi søker sommerhjelp i resepsjon på dag, kveld og noe natt for sommeren 2021. Opplæring start midten av juni. Arbeidsoppgaver · Betjening av resepsjon og sentralbord · Betjening av lobby bar. · Være informert og oppdatert om dagens situasjon på hotellet · Informere gjester om husets aktiviteter · Mottak av reservasjoner · Gjennomføring av daglige rutiner ihht. sjekklister · Planlegge morgendagens ankomster og gjøre forarbeid · Kasseoppgjør
Registrert : 22-04-2021 Søknadsfrist : 30-06-2021

Renholder, 100 % fast
Røros kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kort om stillingen Vi har ledig en 100 % fast stilling som renholder ved Gjøsvika sykehjem. 60 % av stillingen er ledig fra 01.06.2021 og resterende 40 % er ledig fra 01.12.2021.
Registrert : 21-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021

Bygningsantikvar - prosjektleder
MiST
Røros har en mer enn 300 år lang bergverkshistorie og bergverkssamfunnets bruk av naturressurser har satt sitt preg på landskapet i regionen. Røros Bergstad ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.
Registrert : 21-04-2021 Søknadsfrist : 12-05-2021

Faglærer
Røros videregående skole, HO/DH/SS/TIP/BY (327304), Trøndelag fylkeskommune
Org. nr: - Stillingsident: 4377041777 Presentasjon av stillingen: Røros videregående skole har ledig inntil 60 % fast og 40 % midlertidig undervisningsstilling for skoleåret 2021-2022 i programfag innen programområdet helse-og oppvekstfag. Røros videregående skole har pr idag ca 210 elever fordelt på 6 programområder, egen AO-avdeling og to ressurssenter. Skolen ligger i nærheten av grunnskole og idrettsanlegg, og nær sentrum av verdensavstedet Røros. Skolen holder til i nye og tidsriktige lokaler.
Registrert : 20-04-2021 Søknadsfrist : 07-05-2021

Faglærer
Røros videregående skole, HO/DH/SS/TIP/BY (327304), Trøndelag fylkeskommune
Org. nr: - Stillingsident: 4377046990 Presentasjon av stillingen: Røros videregående skole har ledig inntil 100 % fast undervisningsstilling i programfag og yrkesfaglig fordypning innen programområdet teknologi og industrifag. Røros videregående skole har pr idag ca 210 elever fordelt på 6 programområder, egen AO-avdeling og to ressurssenter. Skolen ligger i nærheten av grunnskole og idrettsanlegg, og nær sentrum av verdensavstedet Røros. Skolen holder til i nye og tidsriktige lokaler.
Registrert : 20-04-2021 Søknadsfrist : 07-05-2021

Undervisningsstilling realfag
Røros videregående skole, Studiespes. (327307), Trøndelag fylkeskommune
Org. nr: - Stillingsident: 4377537558 Presentasjon av stillingen: Røros videregående skole har ledig 100 % vikariat i realfag for perioden 1.8.-31.12.21, med muligheter for forlengelse ut skoleåret 2021-22. Røros videregående skole har pr idag ca 210 elever fordelt på 6 programområder, egen AO-avdeling og to ressurssenter. Skolen ligger i nærheten av grunnskole og idrettsanlegg, og nær sentrum av verdensavstedet Røros. Skolen holder til i nye og tidsriktige lokaler.
Registrert : 20-04-2021 Søknadsfrist : 07-05-2021

Undervisningsstilling kroppsøving
Røros videregående skole, Studiespes. (327307), Trøndelag fylkeskommune
Org. nr: - Stillingsident: 4377549103 Presentasjon av stillingen: Røros videregående skole har for skoleåret 2021-2022 ledig årsvikariat med 100 % kroppsøving Røros videregående skole har pr idag ca 210 elever fordelt på 6 programområder, egen AO-avdeling og to ressurssenter. Skolen ligger i nærheten av grunnskole og idrettsanlegg, og nær sentrum av verdensavstedet Røros. Skolen holder til i nye og tidsriktige lokaler.
Registrert : 20-04-2021 Søknadsfrist : 07-05-2021