Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Renholder ved Gjøsvika sykehjem, 50 % fast for Gjøsvika Sykehjem
Gjøsvika Sykehjem
Renholder ved Gjøsvika sykehjem, 50 % fast Kort om stillingenLedig 50 % fast stilling som renholder ved Gjøsvika sykehjem. Stillingen er ledig fra 01.03.2019. Om ossGjøsvika sykehjem er utformet spesielt med tanke på personer med diagnosen demens. Sykehjemmet har 5 skjermede avdelinger med 6 enkeltrom. Det er en spennende arbeidsplass hvor pasientene er midtpunktet. Gjøsvika sykehjem har egne renholdere som jobber tett sammen med pleiere.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 04-02-2019

Undervisningsstillinger ved Brekken og Glåmos oppvekstsentre for SKOLESJEFENS KONTOR
SKOLESJEFENS KONTOR
Undervisningsstillinger ved Brekken og Glåmos oppvekstsentre Kort om stillingeneDet er behov for flere vikarstillinger ved begge oppvekstsentre fra 01.02.2019 fram til og med 31.07.2019. Glåmos oppvekstsenter: Kontaktlærerstilling i 60 % på mellomtrinnet med ansvar for fagene norsk, engelsk, samfunnsfag, KRLE og musikk.Brekken oppvekstsenter: Kontaktlærerstillinger i inntil 200-300 % for 1.-7.trinn med undervisningsansvar i alle fag.Om ossRøros kommune har gode grunnskoler og et spennende og rikt kulturskoletilbud.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 30-01-2019

Vikariat som Daglige leder, Røros Idrettslag for RØROS IDRETTSLAG
RØROS IDRETTSLAG
Vikariat som Daglige leder, Røros Idrettslag Vikariat som Daglige leder, Røros IdrettslagVi har ledig et 15 måneder langt vikariat som daglig leder i Røros Idrettslag i 60-100% stilling. Stillingsprosent kan tilpasses. Daglig leder skal sikre lønnsom drift og være med på å videreutvikle Røros Idrettslag som en kvalitetsklubb.
Registrert : 15-01-2019 Søknadsfrist : 25-01-2019

Sommervikarer innen helse og omsorg (kjøkkenassistenter) for RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF
RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF
Sommervikarer innen helse og omsorg (kjøkkenassistenter) Vil du være vår kollega i sommer?Røros kommune søker etter dyktige sommervikarer innen helse og omsorg. Vi har behov for vikarer på flere ulike virksomheter og avdelinger, blant annet: Røros sykehjemGjøsvika sykehjemHjemmebaserte tjenesterTiltak for funksjonshemmede (TFF)Psykisk helse- og rustjenesteRøros legesenterVi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere eller hjelpepleiere, bioingeniører, renholdsoperatører og assistenter.
Registrert : 14-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Sommervikarer innen helse og omsorg (assistenter) for RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF
RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF
Sommervikarer innen helse og omsorg (assistenter) Vil du være vår kollega i sommer?Røros kommune søker etter dyktige sommervikarer innen helse og omsorg. Vi har behov for vikarer på flere ulike virksomheter og avdelinger, blant annet: Røros sykehjemGjøsvika sykehjemHjemmebaserte tjenesterTiltak for funksjonshemmede (TFF)Psykisk helse- og rustjenesteRøros legesenterVi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere eller hjelpepleiere, bioingeniører, renholdsoperatører og assistenter.
Registrert : 14-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Sommervikarer innen helse og omsorg (renholdsoperatører) for RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF
RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF
Sommervikarer innen helse og omsorg (renholdsoperatører) Vil du være vår kollega i sommer?Røros kommune søker etter dyktige sommervikarer innen helse og omsorg. Vi har behov for vikarer på flere ulike virksomheter og avdelinger, blant annet: Røros sykehjemGjøsvika sykehjemHjemmebaserte tjenesterTiltak for funksjonshemmede (TFF)Psykisk helse- og rustjenesteRøros legesenterVi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere eller hjelpepleiere, bioingeniører, renholdsoperatører og assistenter.
Registrert : 14-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Sommervikarer innen helse og omsorg (bioingeniører) for RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF
RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF
Sommervikarer innen helse og omsorg (bioingeniører) Vil du være vår kollega i sommer?Røros kommune søker etter dyktige sommervikarer innen helse og omsorg. Vi har behov for vikarer på flere ulike virksomheter og avdelinger, blant annet: Røros sykehjemGjøsvika sykehjemHjemmebaserte tjenesterTiltak for funksjonshemmede (TFF)Psykisk helse- og rustjenesteRøros legesenterVi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere eller hjelpepleiere, bioingeniører, renholdsoperatører og assistenter.
Registrert : 14-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Sommervikarer innen helse og omsorg (hjelpepleiere) for RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF
RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF
Sommervikarer innen helse og omsorg (hjelpepleiere) Vil du være vår kollega i sommer?Røros kommune søker etter dyktige sommervikarer innen helse og omsorg. Vi har behov for vikarer på flere ulike virksomheter og avdelinger, blant annet: Røros sykehjemGjøsvika sykehjemHjemmebaserte tjenesterTiltak for funksjonshemmede (TFF)Psykisk helse- og rustjenesteRøros legesenterVi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere eller hjelpepleiere, bioingeniører, renholdsoperatører og assistenter.
Registrert : 14-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Sommervikarer innen helse og omsorg (helsefagarbeidere) for RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF
RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF
Sommervikarer innen helse og omsorg (helsefagarbeidere) Vil du være vår kollega i sommer?Røros kommune søker etter dyktige sommervikarer innen helse og omsorg. Vi har behov for vikarer på flere ulike virksomheter og avdelinger, blant annet: Røros sykehjemGjøsvika sykehjemHjemmebaserte tjenesterTiltak for funksjonshemmede (TFF)Psykisk helse- og rustjenesteRøros legesenterVi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere eller hjelpepleiere, bioingeniører, renholdsoperatører og assistenter.
Registrert : 14-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Sommervikarer innen helse og omsorg (vernepleiere) for RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF
RØROS KOMMUNE KOMMUNALSJEF
Sommervikarer innen helse og omsorg (vernepleiere) Vil du være vår kollega i sommer?Røros kommune søker etter dyktige sommervikarer innen helse og omsorg. Vi har behov for vikarer på flere ulike virksomheter og avdelinger, blant annet: Røros sykehjemGjøsvika sykehjemHjemmebaserte tjenesterTiltak for funksjonshemmede (TFF)Psykisk helse- og rustjenesteRøros legesenterVi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere eller hjelpepleiere, bioingeniører, renholdsoperatører og assistenter.
Registrert : 14-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019