Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Bygger\`n Orkanger søker etter Daglig Leder
E.A. Smith. Bygger´n Orkanger
Byggern Orkanger søker nå etter en stødig og engasjert Daglig Leder med bred kompetanse innenfor markedsposisjonering og relasjonsbygging. Vi trenger deg som kan videreføre og utvikle vår kundeportefølje, som er synlig og deltagende i våre daglige gjøremål, og som er en trygg og inspirerende leder for våre medarbeidere. Markedsarbeidet vil kreve en del av deg, du må kunne fokusere på både store og små kunder, evne å etablere gode forretningsforbindelser, og ha et øye for forretningsmuligheter.
Registrert : 02-07-2020 Søknadsfrist : 19-07-2020

Fastlegehjemmel ved Orkanger legesenter
Orkland kommune Kommuneoverlege
Org.nr.:921233418 Stillingsident: 20/07891 Presentasjon av stillingen : Fastlegehjemmel ved Orkanger legesenter DA er ledig fra 1.9.2020 eller snarest mulig . I dag har Orkland kommune 17 fastleger fordelt på 16 hjemler ved 5 forskjellige legekontor, og 3 LIS 1 leger. Legetjenesten er som andre tjenester i kommunen en tjeneste under utvikling. Orkland kommune er i vekst og har et godt utviklet aktivitetstilbud. Det skjer også store utbygginger i kommunen både i forhold til boliger og bedrifter.
Registrert : 01-07-2020 Søknadsfrist : 19-07-2020

Helsesekretær 100% st. vikariat 1 år
Orkdal sjukehus - Felles kontortjeneste
Org. nr: - Stillingsident: 4258648056 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 27-06-2020 Søknadsfrist : 19-07-2020

Er du kundeorientert og trigges av å oppnå gode resultater?
Gjensidige
I Gjensidige engasjerer vi oss i livet til kundene våre. Vi fokuserer på å skape trygghet, tenke nytt og ta sats for at våre kunder skal være best mulig forberedt på fremtiden. I løpet av Gjensidige-karrieren tar du små og store skritt for å lære mer og prestere enda bedre - hver eneste dag. Slik at du kan spille en viktig rolle for oss, kundene våre og for samfunnet.
Registrert : 27-06-2020 Søknadsfrist : 10-07-2020

Er du kundeorientert og trigges av å oppnå gode resultater?
Gjensidige
I løpet av vår 200 års historie har vi bidratt til å løse et viktig samfunnsoppdrag ved å sikre liv, helse og verdier for kundene våre, og er nå et av Nordens største skadeforsikringsselskap. Vi fokuserer på å skape trygghet, tenke nytt og ta sats for at våre kunder skal være best mulig forberedt på fremtiden.
Registrert : 27-06-2020 Søknadsfrist : 12-07-2020

Engasjert trafikklærer søkes.
Strøm Trafikkskole As
Grunnet stor pågang på enkelt klasser søker vi etter godkjent trafikklærer for snarlig tiltredelse . Du må gjerne ha godkjenning for undervisning i klasse BE og/eller T, men det er ikke et krav. Arbeidssted vil hovedsaklig være i Orkdal og omegn, men må til tider belage deg på undervisning på alle våre avdelinger.
Registrert : 26-06-2020 Søknadsfrist : 30-09-2020

kateket
Orkland Kirkelige Fellesråd
Org. nr: - Stillingsident: 4258495210 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en allsidig og engasjert person til å lede undervisningsarbeidet i menigheter i Orkland. En viktig oppgave er å undervise konfirmanter og andre unge. Ønsker tiltredelse 1. oktober, evt. tidligere.
Registrert : 26-06-2020 Søknadsfrist : 14-08-2020

Lærervikariat 80 % ved Voksenopplæringa
Orkland kommune Voksenopplæringa
Org.nr.:921 233 418 Stillingsident: 20/07413 Presentasjon av stillingen : Orkland voksenopplæring har ansvar for opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og har i tillegg grunnskoletilbud for voksne som mangler grunnskole eller har behov for mer grunnskoleopplæring. Skolen ligger ved Orkdal videregående skole på Follo, Orkanger. For tiden har vi ca 80 deltakere i opplæring. Vi har et tett samarbeid med flyktningtjenesten i Orkland kommune, samt med Nav, og vi har også samarbeid med andre kommuner.
Registrert : 25-06-2020 Søknadsfrist : 12-07-2020

Tømrere og sanerere til avdeling Orkanger/Kyrksæterøra
SSG Norge AS
SSG utfører totalservice i forbindelse med alle skadetyper; brann- , vann- , uvær-, hærverk- og forurensningsskader. Når uhellet er ute gjelder det å handle raskt og effektivt. SSG sørger for å minimere følgeskader og redder verdier, slik at de totale kostnadene reduseres. Våre tjenester begynner og slutter med mennesker, og vi har derfor satt et svært tydelig fokus på service- og fagkompetanse blant våre ansatte. Er du en av oss?
Registrert : 25-06-2020 Søknadsfrist : 04-08-2020

Psykiatrisk sykepleier/helsesykepleier ved Familiesenteret
Orkland kommune Familiesenteret
Org.nr.:921 233 418 Stillingsident: 20/07183 Presentasjon av stillingen : Familiesenteret er organisatorisk lagt til Barne- og familietjenesten i Orkland kommune. Familiesenteret legger vekt på tidlig innsats, forebygging og tverrfaglig samarbeid med barn, unge og deres familier fra svangerskap til 18 år. Tilbudet er basert på frivillighet. Foruten lavterskeltilbudet har Familiesenteret også ansvar for det psykiske helsearbeidet for barn og unge i kommunen.
Registrert : 23-06-2020 Søknadsfrist : 05-07-2020