Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Ferieavløsere for Elkem ASA, Thamshavn
Elkem ASA, Thamshavn
Ferieavløsere Vi søker etter ferieavløsere både i produksjon (skift) og dagtidsavdelingene.Stillingene byr på allsidige og utfordrende oppgaver i et hektisk og interessant miljø.Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:Førerkort kl. B, kran- og truckførerbevisErfaring fra tilsvarende arbeidVi leter etter deg som er pliktoppfyllende og engasjert.Elkem setter sikkerhet og presisjon i høysetet, og forventer at du gjør det sammeSøkere med ovennevnte kvalifikasjoner vil bli foretrukket, men andre kan også søke.
Registrert : 17-01-2019 Søknadsfrist : 15-02-2019

Psykologspesialist/psykolog - Orkdal DPS, poliklinisk seksjon for Divisjon Psykisk Helsevern
Divisjon Psykisk Helsevern
Psykologspesialist/psykolog - Orkdal DPS, poliklinisk seksjon Orkdal DPS er lokalsykehus for 13 kommuner fra Frøya i vest til Røros i øst. Vårt behandlingstilbud bygger på et nært og godt samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten forøvrig. Vi er i underkant av 100 ansatte fordelt på vel 78 årsverk, tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, overleger, leger, psykologer, 3 årige høyskoleutdannede med/uten videreutdanning. Poliklinikken har hovedkontor på Orkanger, samt kontorer på Støren og Røros.
Registrert : 16-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

Helsesekretær - Orkdal DPS for Divisjon Psykisk Helsevern
Divisjon Psykisk Helsevern
Helsesekretær - Orkdal DPS Orkdal DPS er lokalsykehus for 13 kommuner fra Frøya i vest til Røros i øst. Vårt behandlingstilbud bygger på et nært og godt samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten forøvrig. Vi er i underkant 100 ansatte fordelt på vel 78 årsverk, tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, overleger, leger, psykologer, 3 årige høyskoleutdannede med/uten videreutdanning og andre helsefagutdannede.
Registrert : 14-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Til vår avdeling på Orkanger søker vi bilmekaniker. for VIANOR AS
VIANOR AS
Til vår avdeling på Orkanger søker vi bilmekaniker. Vianor Orkanger søker etter en allsidig og dyktig bilmekaniker for arbeid på person og varebiler. Er du faglært og har lyst til å jobbe selvstendig? Da er du personen vi søker. Vianor Orkanger er autorisert bilverksted med godkjenning opptil 3,5t.
Registrert : 11-01-2019 Søknadsfrist : 21-02-2019

Fagansvarlig til Mat og Cafè ved Orkdal sykehus - Divisjon St. Olavs driftsservice for St. Olavs hospital
St. Olavs hospital
Fagansvarlig til Mat og Cafè ved Orkdal sykehus - Divisjon St. Olavs driftsservice St. Olavs driftsservice leverer støttetjenester av høy kvalitet til St. Olavs hospital og andre helseinstitusjoner i Helse Midt-Norge. St. Olavs driftsservice består av 11 avdelinger og har som målsetting å være best på alle de tjenestene som støtter under sykehusets kjernevirksomhet. Mat og Café sørger hver eneste dag for at pasienter, pårørende, ansatte og studenter ved St. Olavs hospital kan nyte varierte og nylagde måltider fra frokost til kvelds.
Registrert : 11-01-2019 Søknadsfrist : 24-01-2019

PP-rådgiver - PPT for videregående opplæring Orkdalsregion, Avdeling for utdanning for Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
PP-rådgiver - PPT for videregående opplæring Orkdalsregion, Avdeling for utdanning Den fylkeskommunale PP-tjenesten arbeider i forhold til de videregående skolene og lærekandidater/lærlinger. Tjenesten har også ansvaret for barn i grunnskolealder som bor i barnevernsinstitusjoner i fylket. PPT er sentralt organisert under Avdeling for utdanning i fylkeskommunen, men er en desentralisert og teambasert tjeneste som jobber tett på skolene. Ved PPT for videregående opplæring i Orkdalsregionen er det ledig 100% stilling som PP-rådgiver.
Registrert : 08-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Ferievikarer sommeren 2019 - Helse og omsorg (Saksnr. 2018/12988)(kjøkken) for Orkdal kommune
Orkdal kommune
Ferievikarer sommeren 2019 - Helse og omsorg (Saksnr. 2018/12988)(kjøkken) St.nr: 1639 Orkdal helsetun St.nr: 1640 Hjemmetjenesten St.nr: 1641 Bo- og avlastningstjenesten St.nr: 1642 Orkdal helsetun, vaskeriet St.nr: 1643 Orkdal helsetun, kjøkken Orkdal kommune søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter og andre med helsefaglig utdanning og ufaglærte til ferievikarstillinger sommeren 2019. Vi har også behov for vikarer innen vaskeri og kjøkken. -Orkdal Helsetun er kommunens sykehjem for eldre som har behov for heldøgns pleie og omsorg.
Registrert : 07-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Ferievikarer sommeren 2019 - Helse og omsorg (Saksnr. 2018/12988)(vaskeri) for Orkdal kommune
Orkdal kommune
Ferievikarer sommeren 2019 - Helse og omsorg (Saksnr. 2018/12988)(vaskeri) St.nr: 1639 Orkdal helsetun St.nr: 1640 Hjemmetjenesten St.nr: 1641 Bo- og avlastningstjenesten St.nr: 1642 Orkdal helsetun, vaskeriet St.nr: 1643 Orkdal helsetun, kjøkken Orkdal kommune søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter og andre med helsefaglig utdanning og ufaglærte til ferievikarstillinger sommeren 2019. Vi har også behov for vikarer innen vaskeri og kjøkken. -Orkdal Helsetun er kommunens sykehjem for eldre som har behov for heldøgns pleie og omsorg.
Registrert : 07-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Ferievikarer sommeren 2019 - Helse og omsorg (Saksnr. 2018/12988)(studenter og ufaglærte) for Orkdal kommune
Orkdal kommune
Ferievikarer sommeren 2019 - Helse og omsorg (Saksnr. 2018/12988)(studenter og ufaglærte) St.nr: 1639 Orkdal helsetun St.nr: 1640 Hjemmetjenesten St.nr: 1641 Bo- og avlastningstjenesten St.nr: 1642 Orkdal helsetun, vaskeriet St.nr: 1643 Orkdal helsetun, kjøkken Orkdal kommune søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter og andre med helsefaglig utdanning og ufaglærte til ferievikarstillinger sommeren 2019. Vi har også behov for vikarer innen vaskeri og kjøkken. -Orkdal Helsetun er kommunens sykehjem for eldre som har behov for heldøgns pleie og omsorg.
Registrert : 07-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Ferievikarer sommeren 2019 - Helse og omsorg (Saksnr. 2018/12988)(helsefagarbeidere)) for Orkdal kommune
Orkdal kommune
Ferievikarer sommeren 2019 - Helse og omsorg (Saksnr. 2018/12988)(helsefagarbeidere)) St.nr: 1639 Orkdal helsetun St.nr: 1640 Hjemmetjenesten St.nr: 1641 Bo- og avlastningstjenesten St.nr: 1642 Orkdal helsetun, vaskeriet St.nr: 1643 Orkdal helsetun, kjøkken Orkdal kommune søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter og andre med helsefaglig utdanning og ufaglærte til ferievikarstillinger sommeren 2019. Vi har også behov for vikarer innen vaskeri og kjøkken. -Orkdal Helsetun er kommunens sykehjem for eldre som har behov for heldøgns pleie og omsorg.
Registrert : 07-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019