Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Prix Måndalen - Ledig stilling som butikkmedarbeider (deltid)
Coop Nordvest SA
Stillingen: Deltidsstillingen har en stillingsgrad på 55%, og inngår i turnus med arbeid dagtid, kveld og helg. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 04-08-2020 Søknadsfrist : 17-08-2020

Vi søker utekontrollører til Utekontroll Møre og Romsdal
Statens vegvesen
Jobbnorge ID: 190214 Om stillingene Utekontrollavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for etatens kontroll av kjøretøy og trafikanter langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår i transportbransjen. Faggruppe Utekontroll i Møre og Romsdal har for tiden tre ledige stillinger til dette viktige arbeidet.
Registrert : 03-08-2020 Søknadsfrist : 23-08-2020

Faglærer innenfor Teknologi- og industrifag
Møre og Romsdal fylkeskommune
Vi søker etter Vi søker etter en faglærer innenfor Teknologi- og industrifag som skal undervise innenfor alle programmfagene på Vg1. For oss er det viktig at du har praktisk erfaring fra flere områder innen faget, og at du har kjennskap til både behov og muligheter i lokalt næringsliv.
Registrert : 29-07-2020 Søknadsfrist : 06-08-2020

Tilkallingsvikarer Rauma kommunale barnehager 20/21
Rauma kommune
Org.nr.: Stillingsident: 2020/2200 (270720) Presentasjon av stillingen : Kommunale barnehager kan få behov for tilkallingsvikarer, barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere/assistenter, som kan dekke korttidsfravær blant ansatte for barnehageåret 2020-2021 (august 2020-juli2021). Aktuelle søkere vil bli kontaktet av hver enkelt barnehage ved behov for vikarer gjennom hele barnehageåret.
Registrert : 27-07-2020 Søknadsfrist : 06-08-2020

Tilkallingsvikarer Rauma kommunale barnehager 20/21
Rauma kommune
Org.nr.: Stillingsident: 2020/2200 (270720) Presentasjon av stillingen : Kommunale barnehager kan få behov for tilkallingsvikarer, barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere/assistenter, som kan dekke korttidsfravær blant ansatte for barnehageåret 2020-2021 (august 2020-juli2021). Aktuelle søkere vil bli kontaktet av hver enkelt barnehage ved behov for vikarer gjennom hele barnehageåret.
Registrert : 27-07-2020 Søknadsfrist : 06-08-2020

Tilkallingsvikarer Rauma kommunale barnehager 20/21
Rauma kommune
Org.nr.: Stillingsident: 2020/2200 (270720) Presentasjon av stillingen : Kommunale barnehager kan få behov for tilkallingsvikarer, barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere/assistenter, som kan dekke korttidsfravær blant ansatte for barnehageåret 2020-2021 (august 2020-juli2021). Aktuelle søkere vil bli kontaktet av hver enkelt barnehage ved behov for vikarer gjennom hele barnehageåret.
Registrert : 27-07-2020 Søknadsfrist : 06-08-2020

Tilkallingsvikarer Rauma kommunale barnehager 20/21
Rauma kommune
Org.nr.: Stillingsident: 2020/2200 (270720) Presentasjon av stillingen : Kommunale barnehager kan få behov for tilkallingsvikarer, barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere/assistenter, som kan dekke korttidsfravær blant ansatte for barnehageåret 2020-2021 (august 2020-juli2021). Aktuelle søkere vil bli kontaktet av hver enkelt barnehage ved behov for vikarer gjennom hele barnehageåret.
Registrert : 27-07-2020 Søknadsfrist : 06-08-2020

Tilkallingsvikarer Rauma kommunale barnehager 20/21
Rauma kommune
Org.nr.: Stillingsident: 2020/2200 (270720) Presentasjon av stillingen : Kommunale barnehager kan få behov for tilkallingsvikarer, barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere/assistenter, som kan dekke korttidsfravær blant ansatte for barnehageåret 2020-2021 (august 2020-juli2021). Aktuelle søkere vil bli kontaktet av hver enkelt barnehage ved behov for vikarer gjennom hele barnehageåret.
Registrert : 27-07-2020 Søknadsfrist : 06-08-2020

Tilkallingsvikarer Rauma kommunale barnehager 20/21
Rauma kommune
Org.nr.: Stillingsident: 2020/2200 (270720) Presentasjon av stillingen : Kommunale barnehager kan få behov for tilkallingsvikarer, barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere/assistenter, som kan dekke korttidsfravær blant ansatte for barnehageåret 2020-2021 (august 2020-juli2021). Aktuelle søkere vil bli kontaktet av hver enkelt barnehage ved behov for vikarer gjennom hele barnehageåret.
Registrert : 27-07-2020 Søknadsfrist : 06-08-2020

Renhold
Isfjorden Turisthotell
Vi søker personer til renhold!
Registrert : 13-07-2020 Søknadsfrist : 30-09-2020