Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Ferievikar 2019 - Radiograf / radiografstudentar - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF for Helse Møre og Romsdal HF
Helse Møre og Romsdal HF
Ferievikar 2019 - Radiograf / radiografstudentar - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF Vil du bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast. Det er behov for ferievikarar i perioden f.o.m. 03.06.2019 t.o.m. 18.08.2019. Informasjon til søkjaren: Tilsetjing vil skje fortløpande. Av søknaden må det kome fram kva tid i den aktuelle perioden du kan arbeide.
Registrert : 11-12-2018 Søknadsfrist : 31-01-2019

Ferievikar 2019 - Helsesekretær / sekretær - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF for Helse Møre og Romsdal HF
Helse Møre og Romsdal HF
Ferievikar 2019 - Helsesekretær / sekretær - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF Presentasjon av stillinga:Vil du bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast. Det er behov for ferievikarar i perioden f.o.m. ca. veke 23 t.o.m. ca. veke 34. Klinikk for medisin og rehabilitering - Seksjon for kontor medisin Klinikk for diagnostikk - Seksjon for radiologi Informasjon til søkjaren: Tilsetjing vil skje fortløpande.
Registrert : 11-12-2018 Søknadsfrist : 31-01-2019

Ferievikar 2019 - Bioingeniør / bioingeniørstudentar - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF for Helse Møre og Romsdal HF
Helse Møre og Romsdal HF
Ferievikar 2019 - Bioingeniør / bioingeniørstudentar - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF Presentasjon av stillinga:Vil du bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande.Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast. Det er behov for ferievikarar ved følgande avdeling i perioden f.o.m. 03.06.2019 t.o.m. 25.08.2019. Klinikk for diagnostikk - Avdeling for medisinsk biokjemi Informasjon til søkjaren: Tilsetjing vil skje fortløpande.
Registrert : 11-12-2018 Søknadsfrist : 31-01-2019

Leder for BDO Kristiansund for BDO AS
BDO AS
Leder for BDO Kristiansund Vi har en offensiv strategi for videre vekst i regionen og har ambisjon om å øke både antall ansatte og vår portefølje innenfor revisjon og regnskap, samt utvikle nye tjenesteområder innenfor rådgivning og advokat. Til å lede vår satsning og vårt kontor i Kristiansund søker vi nå etter en markedsorientert og engasjert leder, som vil være med å videreutvikle et sterkt fagmiljø og jobbe tett med kunde- og bransjeutvikling i regionen. Du er også en operativ leder med egen kundeportefølje som brenner for å hjelpe virksomheter i å lykkes.
Registrert : 11-12-2018 Søknadsfrist : 09-01-2019

Ferievikar 2019 - Sjukepleiar/ studentar og anna pleiepersonell - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF for Helse Møre og Romsdal HF
Helse Møre og Romsdal HF
Ferievikar 2019 - Sjukepleiar/ studentar og anna pleiepersonell - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF Vil du bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast. Kristiansund sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2019. Vi treng sjukepleiestudentar, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar og medisin studentar med pleieerfaring. Det er behov ved desse seksjonane i perioden f.o.m. ca. veke 24 t.o.m.
Registrert : 11-12-2018 Søknadsfrist : 31-01-2019

Ferievikar 2019 - Sjukepleiar/ studentar og anna pleiepersonell - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF for Helse Møre og Romsdal HF
Helse Møre og Romsdal HF
Ferievikar 2019 - Sjukepleiar/ studentar og anna pleiepersonell - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF Vil du bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast. Kristiansund sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2019. Vi treng sjukepleiestudentar, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar og medisin studentar med pleieerfaring. Det er behov ved desse seksjonane i perioden f.o.m. ca. veke 24 t.o.m.
Registrert : 11-12-2018 Søknadsfrist : 31-01-2019

Ferievikar 2019 - Sjukepleiar/ studentar og anna pleiepersonell - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF for Helse Møre og Romsdal HF
Helse Møre og Romsdal HF
Ferievikar 2019 - Sjukepleiar/ studentar og anna pleiepersonell - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF Vil du bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast. Kristiansund sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2019. Vi treng sjukepleiestudentar, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar og medisin studentar med pleieerfaring. Det er behov ved desse seksjonane i perioden f.o.m. ca. veke 24 t.o.m.
Registrert : 11-12-2018 Søknadsfrist : 31-01-2019

Ferievikar 2019 - Sjukepleiar/ studentar og anna pleiepersonell - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF for Helse Møre og Romsdal HF
Helse Møre og Romsdal HF
Ferievikar 2019 - Sjukepleiar/ studentar og anna pleiepersonell - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF Vil du bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast. Kristiansund sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2019. Vi treng sjukepleiestudentar, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar og medisin studentar med pleieerfaring. Det er behov ved desse seksjonane i perioden f.o.m. ca. veke 24 t.o.m.
Registrert : 11-12-2018 Søknadsfrist : 31-01-2019

Ferievikar 2019 - Sjukepleiar og anna pleiepersonell - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF for Helse Møre og Romsdal HF
Helse Møre og Romsdal HF
Ferievikar 2019 - Sjukepleiar og anna pleiepersonell - Kristiansund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF Vil du bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast. Kristiansund sjukehus treng ferievikarar til seksjon for intensiv og seksjon for dialyse sommaren 2019. Vi treng spesialsjukepleiarar / sjukepleiarar og sjukepleie- og medisin studentar med fullført 2. året. Det er behov ved desse seksjonane i perioden f.o.m. ca. veke 24 t.o.m.
Registrert : 11-12-2018 Søknadsfrist : 31-01-2019

Økonomi- og administrasjonsleder. for AQUASHIP AS
AQUASHIP AS
Økonomi- og administrasjonsleder. Til vårt hovedkontor i Kristiansund søker vi en strukturert og engasjert økonomi- og administrasjonsleder.Stillingen skal sikre god  leveranse av all økonomisk rapportering for interne og eksterne formål, herunder utarbeidelse og oppfølging av budsjetter i konsernselskaper, internkontroll, samt oppfølging og etterlevelse av lovpålagt rapportering i virksomheten. Vi ser etter deg som har sterk faglig regnskapskompetanse,  relevant erfaring og evne til å jobbe i et dynamisk miljø med store krav til selvstendighet.
Registrert : 11-12-2018 Søknadsfrist : 03-01-2019