Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Logistikkmedarbeider / Trucksjåfør
Oss-Nor As
Logistikkmedarbeider for håndtering av inn og utgående rør og utstyr, samt ha kontroll på lager- og uteområde. Oss-nor er et lokaldrevet selskap innenfor oljeservice med norske og internasjonale kunder. Selskapet har 80 ansatte med sine datterselskaper, Benor as, Bruksplast as og Oss-nor Hammerfest as. Grunnet økende arbeidsmengde ønsker vi å ansette logistikkmedarbeider til vår lokasjon i Kristiansund. Arbeidsoppgaver: · Kontrollere og ha oversikt over inn og utgående materiell. · Styre lager og uteområde. · Følge opp produksjon
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 02-04-2020

Lege i helgestilling ved Storhaugen helsehus
Storhaugen helsehus
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kristiansund kommune har organisert alle kommunale korttidsplasser ved Storhaugen helsehus. Dette er for pasienter med behov for utredning, kartlegging, rehabilitering og palliative opphold. I tillegg driftes 5 interkommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbudsplasser for kommunene Averøy, Tingvoll, Gjemnes og Kristiansund. Stillingen er organisert under avd. for legetjenester og samfunnpsykologi som består av all kommunal legetjeneste, interkommunal legevakt og to samfunnspsykologer.Vi har ledig fast 12 % stilling som lege.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 16-03-2020

Overlege psykiatri og/eller rusmedisin
Poliklinikk psykisk helse DPS Kristiansund, Helse Møre og Romsdal HF
Org. nr: - Stillingsident: 4193683538 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast 100 % stilling for overlege - spesialist i psykiatri og/ eller rusmedisin. Stillinga er for tida knytt til vårt ROP team.DPS Kristiansund poliklinikk er ein allmennspykiatrisk poliklinikk. I vår stillingsplan har vi 5 overlegestillingar og 2 LIS stillingar. Vi gjev utgreiing- og behandlingstilbod innanfor individual- og gruppeterapi, og vi tilbyr oppfølging til pårørande.
Registrert : 20-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Psykologspesialist/ psykolog
Poliklinikk psykisk helse DPS Kristiansund, Helse Møre og Romsdal HF
Org. nr: - Stillingsident: 4193621012 Presentasjon av stillingen: Vi har behov for fleire psykologspesialistar/ psykologar - vil DU bli vår nye kollega?
Registrert : 20-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Lærere
Kristiansund kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Vil du være med på laget som skal bygge fremtidens skole for elevene våre? For skoleåret 2020-2021 søker vi aktuelle kandidater til ledige lærerstillinger i noen av våre skoler. Kristiansund kommune har 9 barneskoler og 3 ungdomskoler, i tillegg til Voksenopplæring.
Registrert : 20-02-2020 Søknadsfrist : 09-03-2020

Driftstilskudd fysioterapi
Kristiansund kommune Storhaugen helsehus
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Vi har ledig 100 % driftstilskudd for selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet ved Reperbanen fysioterapi. Avtalehjemmelen er en del av kommunens samlede fysioterapitilbud i helse- og omsorgstjenesten. Storhaugen helsehus er tillagt det administrative ansvaret for kommunens samlede fysioterapitjenester.
Registrert : 19-02-2020 Søknadsfrist : 05-03-2020

Renholder
Kristiansund kommune Eiendomsdrift
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Vi har ledig 80 % vikariat som renholder frem til 31.7.2021.
Registrert : 19-02-2020 Søknadsfrist : 05-03-2020

Fysioterapeut/spesialfysioterapeut.
Kristiansund kommune Storhaugen helsehus
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Vi har ledig 100 % fast stilling som fysioterapeut/spesialfysioterapeut.
Registrert : 19-02-2020 Søknadsfrist : 09-03-2020

Inspektør/avdelingsleder
Kristiansund kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Frei ungdomsskole ligger i Omsundet på Frei og er en av tre ungdomsskoler i Kristiansund. Det er 242 elever og ca. 40 ansatte ved skolen. På hvert trinn er det for tiden tre klasser, og skolen har lang tradisjon med organisering av personalet i team. Frei ungdomsskole er nærskole til Clausenengen ungdomshjem. Vi er en stolt MOT-skole, og liker å være i utvikling. For tiden er vårt hovedfokus Fagfornyelsen og vi deltar i læringsmiljøprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet.
Registrert : 19-02-2020 Søknadsfrist : 09-03-2020

Enhetsleder/rektor
Kristiansund kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Enhetsleder/rektor Allanengen skole 100 % fast stilling Enhetsleder/rektor Frei ungdomsskole 100 % fast stilling Kristiansund kommune har 9 barneskoler, 3 ungdomsskoler og 1 voksenopplæring. Allanengen skole er kommunens eldste skole og ligger i sentrum av Kristiansund. Skolen er en 1-7 skole og er i tillegg kommunens mottaksskole for minoritetsspråklige elever i denne aldersgruppen. Pr. i dag har skolen 237 elever.
Registrert : 19-02-2020 Søknadsfrist : 20-03-2020