Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Nestleder butikk - Mester Grønn Alti Storkaia Brygge - 80% stilling
Mester Grønn AS
Som nestleder i en Mester Grønn-butikk har du en utfordrende og variert hverdag i et kreativt miljø. Hos oss får du en svært god mulighet til å utvikle deg som selger og leder. Hva innebærer stillingen: I Mester Grønn har vi fokus på butikkleder og nestleder som et team. Butikkleder har hovedansvaret for drift og resultater i butikken, men dere vil sammen ha ansvar for å gjennomføre markedsaktiviteter og følge opp driften i butikken i henhold til gjeldende konseptkrav.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 08-06-2020

Butikkselger - Mester Grønn Alti Futura - 10% stilling
Mester Grønn AS
Vi trenger salgstalentet ditt for å skape resultater. Våre kunder skal få kvalitet og "det lille ekstra" i form av ting de trenger, råd og stelletips, derfor er det viktig at du er engasjert og opptatt av å gi god service. Det skjer alltid noe i en blomsterbutikk. Produkter og farger varierer med sesong, varer skal fylles på og pakkes inn og blomster skal stelles. Du bør derfor ikke være redd for å ta i et tak når det trengs.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 11-06-2020

Spesialsjukepleiar i intensivsjukepleie/anestesisjukepleie
Kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi  Kristiansund, Helse Møre og Romsdal HF
Org. nr: - Stillingsident: 4244168321 Presentasjon av stillingen: Kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi Kristiansund har spesialitetar innafor følgende område: Generell kirurgi, urologi og ortopedi. Kristiansund sjukehus har tradisjon for godt tverrfagleg samarbeid både mellom spesialistane og mellom legar og sjukepleiarar. Våre samarbeidspartnarar internt er fagmiljøa ved medisinsk avdeling, røntgenavdelinga og klinikk for kvinner, barn og ungdom. Dagkirurgi i Kristiansund foretar inngrep på vaksne pasienter innan fagområda ortopedi, urologi, gynekologi og ØNH.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 17-06-2020

Skipsførar reservefartøy Nordmøre, p.t MF Edøyfjord, MF Nordmøre og MF Rauma
Fjord1 - Maritim Drift, Fjord1 ASA
Org. nr: - Stillingsident: 4243321125 Presentasjon av stillingen: Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som skipsførar på resevefartøy i region 1, Nordmøre.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 10-06-2020

Dommerfullmektig
Nordmøre tingrett
Jobbnorge ID: 188019 Om stillingen Stillingen som dommerfullmektig byr på faglige utfordringer og stor variasjon i sakstyper. Dommerfullmektiger i Nordmøre tingrett kan påregne en travel hverdag med spennende oppgaver. Dommerfullmektigen får raskt full saksportefølje, og behandler i hovedsak de samme typer saker som embetsdommerne. Stillingen er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år, jf. domstolloven § 55 g.
Registrert : 27-05-2020 Søknadsfrist : 25-06-2020

Driftsingeniør
Jemar Norpower AS
Stillingen har en sentral posisjon i selskapets produksjonsledelse. Driftsingeniøren inngår i fabrikkledelsen og skal sikre produksjon, utvikling og forbedringsarbeid.Den ideelle kandidaten tar et klart ansvar for produksjonen, gjennom ledelse, oppfølging og utvikling. Personen bør inneha en naturlig autoritet, og vil basere sitt arbeid på god planlegging og gjennomføring. Videre har personen stor arbeidskapasitet og kan raskt inntre i komplekse oppgaver. Teknisk innsikt i hydraulikk og framdrifts systemer vil bli vektlagt.Arbeidsbeskrivelse
Registrert : 27-05-2020 Søknadsfrist : 30-06-2020

Overlege
Sengepost barn og ungdom Kristiansund, Helse Møre og Romsdal HF
Org. nr: - Stillingsident: 4235246181 Presentasjon av stillingen: Kristiansund sjukehus er eit av fire sjukehus i Helse Møre og Romsdal. Avdeling for barnemedisin og habilitering omfattar barne- og ungdomsavdelingane og barnehabiliteringstjenesta i føretaket. Ved Kristiansund sjukehus er det sengepost, dagbehandling og poliklinikk for barn og ungdom i alderen 0-18 år. Det er fødeavdeling med om lag 365 fødslar/år. Ein av barnelegane arbeider også i barnehabiliteringstjenesta.
Registrert : 26-05-2020 Søknadsfrist : 08-06-2020

Helsesekretær
Sengepost barn og ungdom Kristiansund, Helse Møre og Romsdal HF
Org. nr: - Stillingsident: 4239080146 Presentasjon av stillingen: Avdeling for barnemedisin og habilitering barn og ungdom består i Kristiansund av Sengepost barn og unge og Poliklinikk barn og unge. Avdelinga har 2,5 stillingar for helsesekretær/sekretær. Vi har ledig fast 100% stilling for helsesekretær/sekretær fra og med 20.juli 2020
Registrert : 26-05-2020 Søknadsfrist : 08-06-2020

Bilmekaniker og selger servicemarked
Auto 8-8 Sildnes og Halaas AS
Til vår avdeling i Kristiansund søker vi bilmekaniker og selger servicemarkedBli med på Auto 8-8 laget! Vi søker erfaren bilmekaniker til stillingen merkeansvarlig for Hyundai som:
Registrert : 25-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020

Prosjektleder Ventilasjon - Kristiansund
Karrierespesialisten As
For vår kunde Caverion Norge AS søker Karrierespesialisten etter en sterk og tydelig Prosjektleder som er nysgjerrig og stolt av ventilasjonsfaget, og drives av å være operativ og synlig på prosjektsteder og bidrar til trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen: Prosjektleder Ventilasjon Ønskede egenskaper: Vi ønsker en tydelig leder med god fagkompetanse innen ventilasjonsfaget, da vår nåværende Prosjektleder ønsker å prøve nye utfordringer etter mange år i faget.
Registrert : 25-05-2020 Søknadsfrist : 03-06-2020