Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
POWER Breivika søker DEG
Power Breivika
POWER Breivika søker engasjert salgsleder med MOT, GLEDE og BEGEISTRING! Vil du bidra til at Power Breivika overgår sine mål?
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 05-11-2020

Byggesaksbehandlar
Plan, byggesak og geodata
Org. nr: - Stillingsident: 4300231556 Presentasjon av stillingen: Byggesakshandsaming etter plan- og bygningslova
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Ped.psyk.rådgjevar
PPT
Org. nr: - Stillingsident: 4299838920 Presentasjon av stillingen: 2x100 % faste stillingar og 100 % stilling årsvikariat på barnehage- og grunnskuleområdet i PPT ledig for tiltreding snarast eller etter avtale. PPT i Ålesund kommune er ei av dei store PP-tenestene i Noreg. Kontoret har allereie meir enn 40 høgt kompetente medarbeidarar med master eller høgare grad innan pedagogikk, psykologi, spesialpedagogikk og andre relevante fagområde. Ålesund PPT har to kontorstaderog skal dekkje eit stort geografisk område med 66 barnehagar, 36 skular og 6 vidaregåande skular.
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Helsesekretær
Legetenester og akutt helseberedskap
Org. nr: - Stillingsident: 4302280810 Presentasjon av stillingen: Mellombels stilling som Helsesekretær, hovudsakleg knytta til Kremmergaarden legesenter.
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Lærar
Hessa skole
Org. nr: - Stillingsident: 4302383089 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig eit 100 % vikariat med mogligheit for fast stilling frå 1. januar 2021.
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Helsefagarbeidar/Pleiemedarbeidar
Butenester indre
Org. nr: - Stillingsident: 4302086301 Presentasjon av stillingen: 2 x 18,5 % stilling med tiltredning etter avtale. Arbeid annan kvar helg lørdagar og søndagar. Fast stilling for helsefagarbeidar eller pleiemedarbeidar i bufellesskap for utviklingshemma i Butenesta indre bydel.
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Helsefagarbeidar, natt
Butenester indre bydelar
Org. nr: - Stillingsident: 4302061923 Presentasjon av stillingen: 65,73 % stilling på natt, vikariat i ett år i Butenesta indre bydel. Det er mogleg med forlening ut over eit år. Stillinga er knytt til ein bebuar i Bufellesskap for utviklingshemma.
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Vernepleiar/sjukepleiar/sosionom
Psykisk helse og rus
Org. nr: - Stillingsident: 4295956488 Presentasjon av stillingen: Verksemd Psykisk helse og rus ynskjer å tilsette ein ny medarbeidar med høgskuleutdanning innan helse og sosialfag. Stillinga er tilknytta Sunnmøre krisesenter for menn. Sunnmøre Krisesenter for menn er del av krisesentertilbodet som Ålesund kommune er vertskommune for, og driftas etter interkommunal samarbeidsmodell, som og omfattar Sunnmøre krisesenter for kvinner.
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Account Executive / Technical Manager på marine forsikringer søkes!
AON NORWAY AS
I våre kontorer i Bergen, Ålesund og Oslo finner du Aon sitt nordiske kompetansesenter for marine forvaltning. Aon Norway er altså en unnværlig brikke for Aon Globalt med en betydelig marine portefølje innenfor shipping, sjøfart, cruise, havbruk og offshore! Til dette kompetente teamet søker vi nå en dyktig og sulten forsikringsmegler med god marineteknisk forståelse som brenner for å jobbe med inspirerende norske og internasjonale kunder innen rederinæringen. Dine viktigste arbeidsoppgaver vil slik være:
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 21-11-2020

Seksjonsleiar Kirurgisk poliklinikk
AVDELING KIRURGI ÅLESUND, Helse Møre og Romsdal HF
Org. nr: - Stillingsident: 4303295248 Presentasjon av stillingen: Kirurgisk poliklinikk Ålesund søker seksjonsleiar Kirurgisk poliklinikk tek imot pasienter til utgreiing, behandling og kontroll av ulike kirurgiske og ortopediske tilstandar, sjukdommar og skader, både planlagt og akutt hjelp. Kirurgisk/ortopedisk poliklinikk består av:
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 05-11-2020