Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Erfaringskonsulent for pårørande til rusavhengige
Psykisk helse og rus, Ålesund kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4461243794 Presentasjon av stillingen:Verksemd Psykiske helse og rus dekkjer heile Ålesund kommune og gir tenestar til personar som har, eller er i ferd med å utvikle, ei psykisk liding og/eller rusavhengigheit. Tenestane våre finn ein på alle kommunale omsorgsnivå. Vi er eit stort fagmiljø som stadig er i vekst og utvikling.Verksemda har dei siste åra lagt vekt på utvide tenestetilbodene til og å omfatte erfaringsbasert kunnskap, og har tilsett fleire erfaringskonsulentar som ein del av det totale tenestene.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 20-02-2022

Erfaringskonsulent personar med rusavhengigheit
Psykisk helse og rus, Ålesund kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4461379524 Presentasjon av stillingen:Verksemd Psykisk helse og rus dekkjer heile Ålesund kommune, og gir tenester til personar som har, eller er i ferd med å utvikle ein psykisk liding og/eller rusavhengigheit.Tenestene våre finn ein på alle kommunale nivå, Vi er eit stor fagmiljø og verksemda er stadig i vekst og utviklingVerksemda har dei siste åra lagt vekt på å utvide tjenestetilbodet til å omfatte erfaringsbasert kunnskap og har i desse åra tilsett fleire erfaringskonsulentar, som er ein del av det totale tenestetilbodet i verksemda.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Ict \& Digitalization Manager
Artec Aqua AS
Org. nr: - Stillingsident: 4470348537 Presentasjon av stillingen: Vil du ta del i å digitalisere oppdrettsnæringen? Artec Aqua vil i tiden fremover satse stort på digitalisering. Til en nyopprettet stilling søker vi en erfaren og dyktig ICT & Digitalization Manager som kan eie selskapets digitale agenda og være en sentral bidragsyter i tilhørende digitaliseringsprosjekter og endringsprosesser. Stillingen vil ha ansvar for digitalisering av interne prosesser og skal ha en tydelig rolle i den videre digitale utviklingen av selskapets konsept og systemløsninger.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 10-02-2022

Husflidskonsulent
Norges Husflidslag
Vil du bli vår nye kollega?Vi har to ledige husflidskonsulentstillinger i Møre & Romsdal og i Rogaland. Konsulentene har tett samarbeid med de frivillige og mange andre ulike aktører. De blir brukt som veileder, foredragsholdere, kurslærere både innen ulike fagfelt og i organisasjonsarbeid. De spiller derfor en viktig rolle i arbeidet med å utvikle hele organisasjonen faglig og organisatorisk, bygge nettverk og for å skape økt oppmerksomhet, interesse og kunnskap om og i husflid og håndverk.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 04-02-2022

Miljøterapeut, natt
Buteneste ytre
Org. nr: - Stillingsident: 4466620725 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter miljøterapeut for arbeid på natt for tiden ved Åsesvingen bustader.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Sjukepleiar
Psykisk helse og rus, Ålesund kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4469013323 Presentasjon av stillingen: Verksemd Psykisk helse og rus dekkjer heile Ålesund kommune, og gir tenester til personar som har, eller er i ferd med å utvikle ein psykisk liding og/eller rusavhengigheit. Tenestene våre finn ein på alle kommunale nivå. Vi er eit stor fagmiljø og verksemda er stadig i vekst og utvikling. Vi søker etter ein ny medarbeider i Oppfylgingstenesta rus/rop sentrum. Tenestetilbodet er retta mot peronar som har rusavhengigheit og/eller ei ROP - liding. ( samstundes rusvhengigheit og psykisk liding) .
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Miljøterapeut/Miljøarbeidar/Pleiemedarbeidar til vikariat og tilkallingsvakter
Butenester midtre, Ålesund kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4471063743 Presentasjon av stillingen: Stillingane ligg til nytt bufellesskap under etablering i Olsvika. Dei tilsette skal gi heildøgns omsorg til menneske med funksjonsnedsettingar. Vi treng vikar til 100% stilling med arbeid dag og kveld midtveke og langevakter kvar 4.helg, og til helgestillingar i langturnus med stillingstorleik 23,42%, 28,46% og 21,77%. Vi har også behov for tilkallingsvikarer.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Serviceleder
Artec Aqua AS
Org. nr: - Stillingsident: 4470366677 Presentasjon av stillingen: For å møte en spennende fremtid innen oppdrettsnæringen, søker vi etter en motivert og selvgående leder til vår nyopprettede serviceavdeling i Artec Aqua. Artec Aqua er i inne i en spennende vekstfase, og vi ønsker å forsterke vår satsning innen Service & Ettermarked. Vi søker derfor etter en leder som får ansvar for å etablere og forme denne avdelingen. Stillingen rapporterer til Prosjektsjef.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 10-02-2022

Miljøterapeutar
Buteneste ytre
Org. nr: - Stillingsident: 4466588738 Presentasjon av stillingen: 5x100 % vikariat med mulegheit for forlengelse, ledig. Vi søkjer miljøterapeut i bustader ved Buteneste ytre. Vi har 6 bufelleskap for personer med en utviklingshemming og trenger miljøterapeuter på fleire av våre bustader.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Miljøterapeut/Fagkonsulent
Psykisk helse og rus, Ålesund kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4468991087 Presentasjon av stillingen: Verksemd psykisk helse og rus gir helsetjenester til personer over 18 år. Verksemda dekkjer heile Ålesund kommune, og gir tenester til personar som har, eller er i ferd med å utvikle ein psykisk lidelse og/eller eit rusproblem. Tenestene våre finn ein på alle kommunale omsorgsnivå. Vi er eit stort fagmiljø sidan verksemda er i stadig vekst og utvikling.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 13-02-2022