Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sommarvikarar
Bo og avlasting
Org. nr: - Stillingsident: 4197182905 Presentasjon av stillingen:Vi søker ferievikarer med kompetanse på tenesteutøving for born med komplekse bistandsbehov, knytt til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidingar og atferdsproblematikk.Det vil bli gitt grundig opplæring i handtering av ulike situasjonar som kan oppstå.Bo --og avlastingstenestene er ein attraktiv arbeidsplass som pregast av trivsel og ansvarsbevisste medarbeidarar. Vårt gode samarbeid med habiliteringstenesta gir et godt faglig utbytte til dei tilsette.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 15-03-2020

Fagarbeidar/miljøarbeidar eller miljøterapeut
Lerstad skole, SFO
Org. nr: - Stillingsident: 4194727406 Presentasjon av stillingen: 50 % fast eller mellombels stilling kan bli ledig som fagarbeidar/miljøarbeidar eller miljøterapeut i SFO.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Fagarbeidar/miljøarbeidar eller miljøterapeut
Lerstad skole
Org. nr: - Stillingsident: 4194744941 Presentasjon av stillingen:Det kan bli ledig 50 % fast eller mellombels stilling som fagarbeidar/miljøarbeidar eller miljøterapeut i skulen frå 01.08.20.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Avdelingsingeniør
Veg, grønt og anlegg, avd. Trafikk og miljø (Brattvåg)
Org. nr: - Stillingsident: 4197626386 Presentasjon av stillingen: 100 % stilling, ett års engasjement ledig for tiltreding etter avtale. Arbeidsoppgåver Verksemdas Trafikk og miljø-eining er ansvarleg for bl. anna forvaltning og utvikling av kommunale trafikkområde, byrom, idrett og friområde. Oppgåvene vil vere relatert til forvaltning, planlegging, prosjektering og leiing av planar og prosjekt innanfor desse områda. Ein må òg rekne med ein del saksarbeid. Politikken til verksemda er å utvikla og behalde eigen kunskap og erfaring rundt desse oppgåvene.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 09-03-2020

Sesongarbeidarar
Veg, grønt og anlegg
Org. nr: - Stillingsident: 4197144584 Presentasjon av stillingen: Verksemd Veg, grønt og anlegg søker etter sesongarbeidarar for perioden mai - september 2020. Arbeidsområde vil bli drift av kommunale park og grønt-anlegg, blomster-roder, reinhald med meir. Søkarar må ha sertifikat kl. BE eller B. Så ønsker du ein jobb som byr på mykje frisk luft og eit hektisk men godt arbeidsmiljø, send oss gjerne ein søknad. Kontaktinformasjon Martin Hessen, Gruppeleiar, 70 16 46 48 / 911 56 405
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 30-03-2020

Avdelingsingeniør/Saksbehandlar
Veg, grønt og anlegg, avd. Forvaltning
Org. nr: - Stillingsident: 4197631798 Presentasjon av stillingen: 100 % fast stilling ved avdeling for forvaltning ledig for tiltreding etter avtale. Arbeidsoppgåver I hovudsak vil oppgåvene vere relaterte til forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale veger og grøntområder. Vedkommande skal jobbe i team i lag med fleire andre ingeniører og forvaltarar. Arbeidsoppgåvene vert fordelt etter kompetanse og etter opplæring, og spenner seg over eit stort fagområde.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 09-03-2020

Avdelingsingeniør
Veg, grønt og anlegg, avd. Trafikk og miljø
Org. nr: - Stillingsident: 4197610242 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig for tiltreding etter avtale.ArbeidsoppgåverVerksemdas Trafikk og miljø-eining er ansvarleg for bl. anna forvaltning og utvikling av kommunale trafikkområde, byrom, idrett og friområde. Oppgåvene vil vere relatert til forvaltning, planlegging, prosjektering og leiing av planar og prosjekt innanfor desse områda. Ein må òg rekne med ein del saksarbeid. Politikken til verksemda er å utvikla og behalde eigen kunskap og erfaring rundt desse oppgåvene.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 09-03-2020

Avdelingsleiarar
Ålesund vaksenopplæring
Org. nr: - Stillingsident: 4195272906 Presentasjon av stillingen: Det er ledig 2 faste stillingar som avdelingsleiarar i Ålesund vaksenopplæring: Stilling som avdelingsleiar i avdeling grunnskule for vaksneStilling som avdelingsleiar i avdeling norsk med samfunnskunnskap. Norsk med samfunnskunnskap har undervisning på Nørvøy og i Brattvåg. Eksamensretta grunnskule har undervisning på Nørvøy.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Vernepleiarar/Sjukepleiarar
Psykisk helse og rus
Org. nr: - Stillingsident: 4194918820 Presentasjon av stillingen: 100 % og 80 % fast stilling ledig for tiltreding etter avtale.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Psykiatrisk sjukepleiar
Psykisk helse og rus
Org. nr: - Stillingsident: 4195663426 Presentasjon av stillingen: Psykisk helseteam lyser ut 100 % fast stilling med arbeid 37,5 t veke. Du må vere høgskuleutdanna og ha videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020