Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Regnskaps- og lønnsmedarbeider for Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Regnskaps- og lønnsmedarbeider Jobbnorge ID: 177108 Om stillingen/arbeidsoppgaverØkonomi- og personalkontoret har ansvar for planlegging, forvaltning og utvikling av høgskolens økonomi- og personalressurser. Det ledes av personal- og økonomidirektøren, som er nærmeste overordnede. Vi søker etter en motivert og faglig dyktig medarbeider som kan bidra i utviklingen av tjenestene ved enheten. Høgskolen bruker UBW Økonomisystem (Agresso) og SAP lønns- og personalsystem.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 03-11-2019

Prosjektleiar byggeprosjekt for BYGGJE- OG VEDLIKEHALDSSEKSJONEN
BYGGJE- OG VEDLIKEHALDSSEKSJONEN
Prosjektleiar byggeprosjekt I bygg- og eigedomsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune er det ledig ei fast 100 % stilling som prosjektleiar for byggeprosjekt. Du får jobbe medSom prosjektleiar for byggeprosjekt får du ansvaret for planlegging og gjennomføring av ulike byggeprosjekt. Dette inneber ansvar for å levere prosjektet med rett kvalitet, til rett tid og innafor løyvd kostnadsramme. Til arbeidet ligg utarbeiding av konkurransegrunnlag, oppfølging av kontrakt, økonomi, SHA og framdrift.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 06-11-2019

Psykologspesialist/ psykolog for Helse Møre og Romsdal HF
Helse Møre og Romsdal HF
Psykologspesialist/ psykolog Org. nr: - Stillingsident: 4143135594 Presentasjon av stillingen: Vil DU bli vår nye kollega? Vi har ledig vikariat i 100 % stilling for psykolog/ psykologspesialist. Seksjon gir tilbod til pasientar som har rett til tverrfagleg spesialisert behandling, og til pårørende av rusavhengige. Poliklinikken er ein del av avdeling for tverrfagleg spesialisert rusbehandling i Helse Møre og Romsdal, og holder til i Molde sentrum. Vi har ulike behandlingstilbod utan døgninnleggelse.
Registrert : 16-10-2019 Søknadsfrist : 03-11-2019

Psykiatrisk sjukepleiar/ sjukepleiar for Molde sjukehus
Molde sjukehus
Psykiatrisk sjukepleiar/ sjukepleiar Org. nr: - Stillingsident: 4143124185 Presentasjon av stillingen: Vil DU bli vår nye kollega? Vi har no ledig faste stillingar for psykiatrisk sjukepleiar/ sjukepleiar. Stillingane har for tida 2-delt turnus med arbeid kvar 3. helg. Stilling 1: 80 % stilling - ledig frå 04.11.19. Stilling 2: 84 % stilling - ledig frå 01.12.19. Seksjon for rehabilitering psykisk helse, Hjelset, er ei lukka eining som har 9 døgnplassar og tilbyr spesialisert utgreiing, diagnostisering og behandling av psykiske lidingar.
Registrert : 16-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019

Maskinsjef i sambandet Molde-Sekken, p.t. MF Ørsta/MF Vågsøy frå 01.01.2020. for Fjord 1 Fylkesbåtane
Fjord 1 Fylkesbåtane
Maskinsjef i sambandet Molde-Sekken, p.t. MF Ørsta/MF Vågsøy frå 01.01.2020. Org. nr: - Stillingsident: 4143772166 Presentasjon av stillingen: Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Molde-sekken, p.t. MF Ørsta. MF Vågøy skal inn i denne ruta frå nyttår. Oppstart januar 2020. Arbeidsoppgåver Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine kravVedlikehalde maskineri/komponentar ihht.
Registrert : 16-10-2019 Søknadsfrist : 29-10-2019

Lege i spesialisering for Helse Møre og Romsdal HF
Helse Møre og Romsdal HF
Lege i spesialisering Org. nr: - Stillingsident: 4143130526 Presentasjon av stillingen: Klinikk for diagnostikk, Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund. Vi har ledig to faste stillingar som Lege i spesialisering ved Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund. Stillingane er ledig frå 01.12.2019. Avdelinga dekkjer sjukehusa i Molde og Kristiansund, med vakt i Molde. Undersøkingar vert beskrivne ved begge sjukehus via digital PACS/RIS. Arbeidstid for tida i Molde, men det kan leggjast til rette for teneste i Kristiansund for LIS med noko erfaring. LIS går i 8 delt primærvakt.
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019

Butikkmedarbeider for U AANDAHLS EFTF AS
U AANDAHLS EFTF AS
Butikkmedarbeider Garn og Interiør søker butikkmedarbeideri 50% stilling!Har du en brennende interesse for håndarbeid og interiør?Ønsker du å bli en del av et fantastisk team?Da kan DU være den vi leter etter til vår butikk.Stå på vilje, ryddig og godt humør.Blid, entusiastisk og serviceinnstilt.Gjerne salgserfaring.Må være over 18 årSøknadsfrist snarestSendes til Garn@aandahls.no.Se annonsePAM Stillingsnummer: 1502-2019-10-39 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak Medium: Polaris Media
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 02-11-2019

Engasjert medarbeider til byggevare for NORSK AVVIKLING AS
NORSK AVVIKLING AS
Engasjert medarbeider til byggevare Ønsker 1 til 2 personer som kan jobbe med salg av trelast og byggevarer i en mnd eller 2 I forbindelse med konkurssalg. Fra 30 til 100 % stilling i perioden. Må ha god erfaring fra butikk, ekspedering, kasseoppgjør, samt innsikt IT realist og byggevarer Vedkommende vil ha ansvar for salget under et konkurssalg og forefallende arbeid. PAM Stillingsnummer: 1502-2019-10-38 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 23-10-2019

Seniorrådgjevar ved støttesenteret for kriminalutsette i Molde. Fast 50 % stilling for Molde Politistasjon
Molde Politistasjon
Seniorrådgjevar ved støttesenteret for kriminalutsette i Molde. Fast 50 % stilling Org. nr: - Stillingsident: 4132477261 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig fast 50 % stilling som seniorrådgjevar ved støttesenteret for kriminalutsette i Møre og Romsdal. Vi søkjer etter ein engasjert rådgjevar som kan lose borgarar utsett for kriminalitet gjennom straffesaksprosessen. I felles eining for etterretning, førebygging og etterforsking finn du seksjon for Statens barnehus, seksjon for etterretning og analyse, seksjon for førebygging og seksjon for etterforsking.
Registrert : 11-10-2019 Søknadsfrist : 03-11-2019

I Molde søker vi klargjører! for JOBZONE NORGE AS
JOBZONE NORGE AS
I Molde søker vi klargjører! Vår kunde er en ledende utleieaktør i Europa og Norge. Utleieproduktene dekker maskiner, utstyr og flyttbare lokaler til bygg- og anleggsbransjen, industrien og offentlige sektor. De tilbyr v kunder kapasitet, nærhet og kompetanse, De søker derfor en Klargjører til oppdraget med oppstart snarest.
Registrert : 10-10-2019 Søknadsfrist : 08-11-2019