Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Planlegger/Prosjektleder - vei, vann og avløp
Molde kommune Molde vann og avløp KF
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Stillingstype Det er ledig 100 % stilling som prosjektleder.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Sykepleier- vikariat Molde Legevakt
Molde kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Stillingstype Det er ledig vikariat som Sykepleier til Molde legevakt i ca 50 % stilling. fra 1.9.2020 Vi ønsker også sykepleiere/legesekretærer som kan ha interesse av kortere engasjement som ferievikariat ved legevakt/legekontor Beskrivelse av arbeidssted Molde kommune har i samarbeid med Aukra og Hustadvika kommuner etablert interkommunal legevakt samarbeid. Posten er etablert i Kirkebakken Helsehus i Veøygata 1.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

kulturskolelærer fløyte
Molde kommune
Org.nr.:Molde kommune Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Stillingstype Det er ledig stilling som kulturskolelærer med hovedvekt på fløyte. 60% av stillingen er fast stilling. Midlertidig økning inntil 80% kan vurderes ut fra søkerens evt. tilleggskompetanse.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 08-06-2020

kulturskolelærer teater - vikariat
Molde kommune
Org.nr.:Molde kommune Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Stillingstype Det er ledig inntil 60 % vikariat som kulturskolelærer teater, fra 1.august 2020 til 31.12.2020, med mulighet for forlengelse ut mars 2021.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 08-06-2020

Avdelingsleder for småskolen og SFO
Molde kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Stillingstype Det er ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for småskolen og SFO ved Kviltorp skole. Er du opptatt av skoleutvikling? Ivrer du etter å etablere gode tilbud for barn i skole og SFO? Ønsker du et målrettet og positivt samarbeid i en fremoverlent skoleledelse, og blant dyktige lærere og assistenter? Da er du velkommen til Kviltorp skole.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 12-06-2020

Administrasjonskonsulent
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : I administrasjonen har vi nå ledig 100 % fast stilling som administrasjonskonsulent til en motivert medarbeider som ønsker å være med på å legge til rette for at ledelsen kan drive et effektivt og profesjonelt arbeid med hensyn til økonomi, fakturering, saksbehandling og andre merkantile oppgaver slik at NORBR oppfyller de krav som stilles i lovverket. Som administrasjonskonsulent vil du få varierte utfordringer som gir deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

Spesialpedagog
Molde kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Stillingstype Det er ledig 2 heltidsstillinger som spesialpedagog for barnehagebarn i fagavdeling barnehage Beskrivelse av arbeidssted Stillingene er organisatorisk plassert i fagavdeling barnehage i spesialpedagogisk team. Arbeidet er lagt til ulike kommunale og private barnehager i kommunen.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Sjukepleiar
Medisinsk poliklinikk Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Org. nr: - Stillingsident: 4238790747 Presentasjon av stillingen: Medisinsk poliklinikk, som er ein del av Klinikk Molde ved Molde sjukehus, søkjer sjukepleiar i fast 100% stilling frå 03.08.2020.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Anestesisjukepleiar
Anestesi Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Org. nr: - Stillingsident: 4243128002 Presentasjon av stillingen: Anestesi Molde er organisert i Avdeling for kirurgi og akuttmedisin som ligg i Klinikk Molde sjukehus Vi har ledig fast 100% stilling for anestesisjukepleiar, med oppstart etter avtale.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 10-06-2020

Vi søker ny grunnborer til vårt firma i Molde
Lingen Grunnboring AS
Ledig stilling som grunnborer Vi lyser ut stilling som grunnborer for Lingen Grunnboring AS. I dag har vi 2 borelag med hver sin rigg. Vi jobber nasjonalt på både land og sjø, reising må derfor påregnes. Nå søker vi etter en ny medarbeider som vil være en del av vårt team. Vi lover godt humør, motiverte og flinke kollega og en god læringskurve. Arbeidsbeskrivelse:
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020