Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Rådgivar engasjement for Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Rådgivar engasjement Jobbnorge ID: 172110 I Helse- og sosialavdelinga er det ledig eit ni månaders engasjement for rådgivar i 100% stilling.Fagområde: førarkort.Helse- og sosialavdelinga har eit breitt samansett fagmiljø med oppgåver knytt til gjennomføring av nasjonal politikk på helse- og sosialområdet. Dette omfattar klagebehandling, tilsyn og ei rekkje utviklingsoppgåver. Hovudarbeidsområde Arbeidsområde for engasjementet er primært sakshandsaming knytt til saker og førespurnad om førarkort. Det kan også vere aktuelt med andre oppgåver som rettleiing, innsynskrav m.m.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 07-07-2019

Rådgivar engasjement for Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Rådgivar engasjement Jobbnorge ID: 172102 I Helse- og sosialavdelinga er det ledig to 6 månaders engasjement for rådgivar i 100% stilling.Fagområde: Tenester til personar med utviklingshemmingHelse- og sosialavdelinga har eit breitt samansett fagmiljø med oppgåver knytt til gjennomføring av nasjonal politikk på helse- og sosialområdet. Dette omfattar klagebehandling, tilsyn og ei rekkje utviklingsoppgåver.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 07-07-2019

Rådgivar - jurist for Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Rådgivar - jurist Jobbnorge ID: 172123 I Justis-og beredskapsavdelinga får vi ledig vikariat for ein dyktig og effektiv jurist - rådgivar.Avdelinga har i dag 28 tilsette, og har eit breitt og godt fagmiljø med oppgåver knytt til rettstryggleik og samfunnstryggleik.Vi er 11 juristar i avdelinga, og kan tilby eit høgt fagleg juridisk miljø der oppgåvene blir løyst saman med trivelege kollegaer. Avdelinga har eit stort mangfald av oppgåver, både som klageinstans for kommunale vedtak, og handsaming av søknader i førsteinstans.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 04-08-2019

Servicetekniker for RØE G K AS
RØE G K AS
Servicetekniker · ARBEIDSOPPGAVER · Service/montering av Elotec brannvarslingsanlegg · Salg/prosjektering av Elotec brannvarslingsanlegg · Andre relevante arbeidsoppgaver · Kundebesøk og oppfølging · Kontakt opp mot våre leverandører og samarbeidspartnere · Reising må påberegnes i perioder ØNSKEDE KVALIFIKASJONER Erfaring med service/montering, fortrinnsvis innenfor landbruk · Teknisk utdannelse/landbruksutdannelse/annen relevant utdannelse · Førerkort kl. B · Må beherske norsk både skriftlig og muntlig · Beherske generell IT kompetanse · Selvstendig og systematisk.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 06-08-2019

Er du student førskolelærer og ser etter sommerjobb? for MANPOWER AS
MANPOWER AS
Er du student førskolelærer og ser etter sommerjobb? Arbeidsoppgaver Manpower Ålesund ser etter sommervikarer/tilkallingsvikarer til barnehager i Volda. Som barnehageassistent handler det mye om å være en trygg voksenperson for barna. Du må forstå dem, kunne vise omsorg, og selvfølgelig finne på mye morsomt. Denne type jobb kan være hektisk, men også sosial og gøy.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 05-08-2019

Enhetsleder for kommunalteknikk for Fræna kommune
Fræna kommune
Enhetsleder for kommunalteknikk Hustadvika kommune har ledig 100% fast stilling som enhetsleder for kommunalteknikk med snarlig tiltredelse. Stillingen inngår i ledergruppen til kommunalsjef for teknisk og miljø. Ledergruppen består av enhetsleder kommunalteknikk, bygg og eiendom, plan og byggesak, landbruk, brann og redning og prosjektorganisasjon. Teknisk sektor vektlegger å yte god service ovenfor brukere og ha kvalitativt høy standard på tjenestene. Enheten kommunalteknikk består av følgende fagområder: Vann og avløp, renovasjon,veivedlikehold og verksted Enheten vil ha 18 medarbeidere.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 01-08-2019

Vi søker en strukturert og faglig dyktig Planlegger for Stranda Energiverk AS
Stranda Energiverk AS
Vi søker en strukturert og faglig dyktig Planlegger Arbeidsoppgaver Prosjektere og sikre god gjennomføring av serviceoppdrag og mindre byggeoppdrag i distribusjonsnettet i henhold til gjeldende lovverk, og i tråd med våre retningslinjer og prosesserAnsvar for HMS i prosjekterings- og gjennomføringsfasenArbeidsplanlegging og oppfølging mot montører og entreprenørerVære pådriver for sikre at våre interesser ivaretas når andre interessenter og aktører er involvert i byggeoppdrageneØkonomistyring og rapporteringKvalifikasjoner Teknisk fagskole elkraft eller annen relevant utdannelseErfaring med el
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 15-08-2019

Har du erfaring fra administrasjon? for RANDSTAD AS
RANDSTAD AS
Har du erfaring fra administrasjon? For oppdragsgiver søker vi administrasjonskoordinator. 50% stilling med oppstart snarest. Varighet frem til mai 2020 med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgaver: Koordinator for bemanning (rotasjonsplanlegging)Kontorstøttefunksjoner med bruk av kontorstøttesystemer som Word, ExcelFordeling /oppfølging av av saker og kundekommunikasjon (skriftlig og muntlig)E-post administrasjon / firmapostAndre, ikke definerte oppgaver ?ad hoch?
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 25-07-2019

Har du hode for tall og sans for folk? Vi søker dyktig revisor til vårt kontorer på Stranda. for BDO AS
BDO AS
Har du hode for tall og sans for folk? Vi søker dyktig revisor til vårt kontorer på Stranda. Vil du være samfunnets tillitsperson med ønske om å sikre og skape verdier for det lokale næringslivet? Vi skal hjelpe kundene med det vi er gode på, så de kan konsentrere seg om sin virksomhet. Vi søker revisor/revisormedarbeider til vårt kontor på Stranda som brenner for å hjelpe virksomheter i å lykkes, og som får mulighet til å jobbe tett med kundeutvikling og rådgivning. Dine ansvarsområder vil bl.a.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 10-07-2019

Overlege/Lege i spesialisering for Poliklinikken i Ålesund (BUP)
Poliklinikken i Ålesund (BUP)
Overlege/Lege i spesialisering Org. nr: - Stillingsident: 4102260293 Presentasjon av stillingen:Klinikk for psykisk helse og rus - Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre - Alderspsykiatri ÅlesundVi har ledig vikariat i 100% stilling, men også muligheit for redusert stilling for overlege eller Lege ispesialisering frå 01.09.2019 tom 29.02.2020 med muligheit til forlenging.Arbeidsstad: Alderspsykiatri Sunnmøre Poliklinikk.Alderspsykiatri Sunnmøre er samlokalisert med øvrig sjukehuspsykiatri i nye lokaler frå 2008.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 01-08-2019