Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sykepleiere til godt betalte oppdrag i Kristiansund/Nordmøre (Norge)
NORDIC CARE AS AVD OSLO
Personlige egenskaper- Selvstendig - tar initiativ.- Fleksibel - med evne og vilje til hurtig omstilling.- Ha pasienten i fokus og et ønske å om gjøre "det lille ekstra"- Trives med å jobbe på institusjon i kommune, der pleie og stell er en viktig del av jobben.Ønskede kvalifikasjoner- Sykepleier med norsk autorisasjon (de som ikke har autorisasjon søker hos (www.helsetilsynet.no)- Gode språkkunnskaper – Skandinavisk (alternativt minimum tilsvarende B1/B2).- Førerkort for bil dersom du skal jobbe i hjemmetjenesten
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 15-04-2021

Kommunikasjonsrådgiver - Senter for et aldersvennlig Norge (Ålesund)
Helsedirektoratet
Org. nr: 983544622 Stillingsident: 4303378007 Presentasjon av stillingen: Vil du være med på å bygge opp et nasjonalt fagmiljø for et aldersvennlig Norge? Helsedirektoratet skal etablere Senter for et aldersvennlig Norge i Ålesund. Senteret er en seksjon i avdeling levekår i Helsedirektoratet og skal samlokaliseres med det nasjonale eldreombudet i Ålesund. Senteret blir et lite fagmiljø med få medarbeidere som skal jobbe tett med Helsedirektoratets øvrige faglige ressurser på området.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Sykepleiere til godt betalte oppdrag i Ålesund/Sunnmøre (Norge)
NORDIC CARE AS AVD OSLO
Personlige egenskaper- Selvstendig - tar initiativ.- Fleksibel - med evne og vilje til hurtig omstilling.- Ha pasienten i fokus og et ønske å om gjøre "det lille ekstra"- Trives med å jobbe på institusjon i kommune, der pleie og stell er en viktig del av jobben.Ønskede kvalifikasjoner- Sykepleier med norsk autorisasjon (de som ikke har autorisasjon søker hos (www.helsetilsynet.no)- Gode språkkunnskaper – Skandinavisk (alternativt minimum tilsvarende B1/B2).- Førerkort for bil dersom du skal jobbe i hjemmetjenesten
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 15-04-2021

Tilkallingsvikar
Kristiansund kommune, enhet Sykehjem
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Vi har jevnlig behov for tilkallingsvikarer. Om du skulle ha interesse for å arbeide med eldre mennesker på sykehjem, er fleksibel og kan trå til på kort varsel er det akkurat deg vi søker etter. Behovet for vikarer er størst på kveld- og helgevakter, men vi har også behov på dagvakter og netter. Aktuelle yrkesgrupper er:
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 31-12-2020

Rekruttstilling
Kristiansund kommune, enhet Sykehjem
Vi har ledig faste helgestillinger ved alle våre sykehjemsavdelinger for studenter/elever innen sykepleie, vernepleie og helsefag.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 09-11-2020

Helsefagarbeider, 90,4% stilling, fast v/Aure sykehjem
Aure kommune Aure sykehjem
Org.nr.:921357990 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Ved Aure sykehjem er det ledig 90,4% stilling, fast, som helsefagarbeider. Turnus med dag og kveldsarbeid, med arbeid hver tredje helg. Beskrivelse Aure sykehjem har to avdelinger, en korttidsavdeling og en langtidsavdeling Avdelingen har nært samarbeid med leger, ergo - og fysioterapitjenesten i kommunen.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Sykepleier, jobb med Dedicare i Kristiansund
Dedicare AS
Dedicare går inn i avtale med Kristiansund kommune og omliggende kommuner. Nå har du mulighet til å reise med Norges største bemanningsforetak til Kristiansund. Få nye impulser fra det norske helsevesen, samtidig som kan kombinere naturopplevelser, shopping og uteliv på din fritid. Behovet er ved sykehjem og hjemmesykepleie, kom med dine ønsker.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 01-12-2020

Experienced Process Engineer wanted for Kristiansund
NES Advantage Solutions AS
Aker Solutions helps the world meet its energy needs. We engineer the products, systems and services required to unlock energy. Our goal is to maximize recovery and efficiency of oil and gas assets, while using our expertise to develop the sustainable solutions of the future. Aker Solutions employs approximately 15,000 people in more than 20 countries. We are looking for talented people with the right attitude that are ready to roll up their sleeves and help deliver superior performance worldwide.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 31-10-2020

Sykepleier 100% stilling, fast, v/Aure sykehjem, 2. gangs utlysning
Aure kommune Aure sykehjem
Org.nr.:921357990 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Ved Aure sykehjem er det ledig 100% fast stilling som sykepleier. Turnus med dag og kveldsarbeid, arbeidhelg hver tredje helg. Stillingen er ledig fra 01.01.2021. Stillingen kan ikke deles. Beskrivelse Aure sykehjem har to avdelinger, en korttidsavdeling og en langtidsavdeling Stillingen som utlyses vil rullere mellom disse to avdelingene. Avdelingen har nært samarbeid med leger, ergo - og fysioterapitjenesten i kommunen.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Barnehagelærar 50%
Åheim barnehage, Vanylven kommune, Kultur- og oppvekst
Org. nr: - Stillingsident: 4303302063 Presentasjon av stillingen: Frå 01.01.21 er det ledig 50% stilling som barnehagelærar 2 i Åheim barnehage.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020