Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Erfaringskonsulent for pårørande til rusavhengige
Psykisk helse og rus, Ålesund kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4461243794 Presentasjon av stillingen:Verksemd Psykiske helse og rus dekkjer heile Ålesund kommune og gir tenestar til personar som har, eller er i ferd med å utvikle, ei psykisk liding og/eller rusavhengigheit. Tenestane våre finn ein på alle kommunale omsorgsnivå. Vi er eit stort fagmiljø som stadig er i vekst og utvikling.Verksemda har dei siste åra lagt vekt på utvide tenestetilbodene til og å omfatte erfaringsbasert kunnskap, og har tilsett fleire erfaringskonsulentar som ein del av det totale tenestene.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 20-02-2022

Erfaringskonsulent personar med rusavhengigheit
Psykisk helse og rus, Ålesund kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4461379524 Presentasjon av stillingen:Verksemd Psykisk helse og rus dekkjer heile Ålesund kommune, og gir tenester til personar som har, eller er i ferd med å utvikle ein psykisk liding og/eller rusavhengigheit.Tenestene våre finn ein på alle kommunale nivå, Vi er eit stor fagmiljø og verksemda er stadig i vekst og utviklingVerksemda har dei siste åra lagt vekt på å utvide tjenestetilbodet til å omfatte erfaringsbasert kunnskap og har i desse åra tilsett fleire erfaringskonsulentar, som er ein del av det totale tenestetilbodet i verksemda.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Fast forsvarar
Møre og Romsdal Tingrett
Fast forsvarar – Møre og Romsdal tingrett/Frostating lagmannsrett Det er to ledige verv som fast forsvarar hjå Møre og Romsdal tingrett/Frostating lagmannsrett. Et verv er knytt til rettsstad Kristiansund frå 05.05.2022 og et verv knytt til rettsstad Molde frå 01.03.2022. Det må på reknas å gjere teneste i heile rettskrinsen. Vervet omfattar oppdrag for begge rettsinstansane. Vervet er personleg og medfører plikt til å verte inkludert i turnusordninga for faste forsvararar hjå tingrett/lagmannsrett, også i ferieperioder.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 09-02-2022

Analytiker
SINTEF Norlab Molde
SINTEF Norlab AS Molde søker ANALYTIKER med mikrobiologisk erfaring i 60% vikariat til avd. Mat, Miljøog Veterinærmedisin ved vår lokasjon i Molde.Søkere med erfaring som matteknolog, ingeniør/tekniker/laborant fra mikrobiologisk laboratorium oppfordres til å søke. Mulighet for fast stilling etter hvert.Arbeidsoppgaver:• Mikrobiologiske analyser av vann, zssxxzmat og miljøprøver i henhold til kundekrav og selskapets kvalitetssystem.• Registrere prøver og resultater i bedriftens laboratoriedatasystem, O3Lims
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 01-02-2022

Plantasjen Molde søker engasjert og serviceinnstilt assisterende butikksjef
Nord-Vestlandet
I Plantasjen er vi opptatt av at kunden skal ha en optimal handleopplevelse. Deg vi ser etter brenner for kundeservice, ditt engasjement og din positive innstilling er viktig for at kunden skal føle seg velkommen hos oss. Er du en lagspiller som er glad i mennesker og motiveres av å skape gode resultater? Klarer du å holde flere baller i luften og ta imot kunden med ett smil i en hektisk arbeidsdag?
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 13-02-2022

Ict \& Digitalization Manager
Artec Aqua AS
Org. nr: - Stillingsident: 4470348537 Presentasjon av stillingen: Vil du ta del i å digitalisere oppdrettsnæringen? Artec Aqua vil i tiden fremover satse stort på digitalisering. Til en nyopprettet stilling søker vi en erfaren og dyktig ICT & Digitalization Manager som kan eie selskapets digitale agenda og være en sentral bidragsyter i tilhørende digitaliseringsprosjekter og endringsprosesser. Stillingen vil ha ansvar for digitalisering av interne prosesser og skal ha en tydelig rolle i den videre digitale utviklingen av selskapets konsept og systemløsninger.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 10-02-2022

Husflidskonsulent
Norges Husflidslag
Vil du bli vår nye kollega?Vi har to ledige husflidskonsulentstillinger i Møre & Romsdal og i Rogaland. Konsulentene har tett samarbeid med de frivillige og mange andre ulike aktører. De blir brukt som veileder, foredragsholdere, kurslærere både innen ulike fagfelt og i organisasjonsarbeid. De spiller derfor en viktig rolle i arbeidet med å utvikle hele organisasjonen faglig og organisatorisk, bygge nettverk og for å skape økt oppmerksomhet, interesse og kunnskap om og i husflid og håndverk.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 04-02-2022

Teknisk leder
Tellus Volda
Vil du være med å utvikle morgendagens caravanforhandler?Sunnmøre Caravan AS Volda, er blitt en del av Norges og Nordens største gruppering Tellus Caravan og Fritid AS, og har endret navn til Tellus Volda. Sammen med bransjens sterkeste eiere skal vi videreutvikle vår forretning til å bli bransjens mest fremtidsrettede og moderne forhandler, og tilbyr nå bransjens mest spennende stilling innenfor servicemarkedet.Til en nyopprettet stilling er vi på jakt etter en handlekraftig teknisk leder som setter kunder i førersetet.Er du klar?
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 10-02-2022

SERVICELEDER ELEKTRO
Elmo Teknikk As
Elmo Teknikk fortsetter å vokse, og vi ønsker nye kolleger velkommen til å bli med på en spennende reise!ELMO er et ledende teknisk installasjonsselskap som setter medarbeidernes utvikling i fokus. Vi søker deg som har elektrobakgrunn og et brennende engasjement for elektrofaget til stillingen som serviceleder.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 15-02-2022

Restaureringshandverkar i opplæring
Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv
100 % stilling i Geirangerfjorden verdsarvområde.Eit lønna utdanningsløp og ei stilling i verdsarvområdetMålsetjinga er at vår nytilsette etter utdanning skal kunne arbeide sjølvstendig som kulturvernforvaltar og restaureringshandverkar i verdsarvområdet med nærmaste omland, som tilsett i Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv. Kva ser vi etter?
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 31-01-2022