Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Jordbærplukkarar
Kjell Arvid Myklebust
SESONGARBEIDARAR FOR SESONGEN 2021. Vi trenger sesongarbeidarar for innhausting av jordbær i Juli 2021. Arbeidet vil bestå i å hauste jordbær til konsum og industri. Vi er setter kvalitet, nøyaktighet og gjeldande hygiene krav høyt. Vi ynskjer i hovudsak personar over 15 år, men andre med relevant erfaring kan også søke. Du må kunne jobbe i eit fysisk krevande arbeid, i vestlandsvær. Du må kunne jobbe nøyaktig og handtere bæra i forhold til kvalitetsnormen.
Registrert : 12-05-2021 Søknadsfrist : 06-06-2021

Sesongarbeid, bærplukking
Mathias Hestenes
Vi søkjer etter bærplukkerar for sesongen 2021 på Hestenesøyra i Gloppen kommune. Då det kan vise seg å verte vanskeleg å få inn vår faste gjeng, søkjer vi i år lokalt. Vi reknar med å begynde sesongen +/- 20.Juli og halde på fram i mot ca 15.September. Vi vil vite dette meir eksakt rundt midten av Juni. Vi er avhengige av at dei ansette blir hjå oss heile sesongen, ikkje berre mindre periodar.
Registrert : 09-05-2021 Søknadsfrist : 01-07-2021

Sesongarbeid, Bringebærplukking.
Ola Steinar Hestenes
Vi søkjer etter bærplukkerar for sesongen 2021 på Hestenesøyra i Gloppen kommune. Då det kan vise seg å verte vanskeleg å få inn vår faste gjeng, søkjer vi i år lokalt. Vi reknar med å begynde sesongen +/- 20.Juli og halde på fram i mot ca 15.September. Vi vil vite dette meir eksakt rundt midten av Juni. Vi er avhengige av at dei ansette blir hjå oss heile sesongen, ikkje berre mindre periodar.
Registrert : 09-05-2021 Søknadsfrist : 01-07-2021

Trivselshagen IKS søker badevakt
Trivselshagen Iks
Vi søker etter 80% badevakt i trivselshagen. Å være badevakt er en fysisk krevende jobb og du må ha gode svømmeferdigheter. I tillegg må du kunne stupe og dykke. Du må være serviceinnstilt, glad i mennesker og ansvarsbevisst. Du må også ha oversikt og kunne ta raske beslutninger. Som badevakt må du kunne beholde roen hvis en kritisk situasjon oppstår. En stor del av jobben til en badevakt består i renhold. Vil gå inn i badevakt turnus tidlig, kveld og helgevakter. Søknad kan sendes til post@Theigedom.no
Registrert : 07-05-2021 Søknadsfrist : 21-05-2021

Badevakt
Trivselshagen IKS
Vi søker etter 80% badevakt i trivselshagen. Å være badevakt er en fysisk krevende jobb og du må ha gode svømmeferdigheter. I tillegg må du kunne stupe og dykke. Du må være serviceinnstilt, glad i mennesker og ansvarsbevisst. Du må også ha oversikt og kunne ta raske beslutninger. Som badevakt må du kunne beholde roen hvis en kritisk situasjon oppstår. En stor del av jobben til en badevakt består i renhold. Vil gå inn i badevakt turnus tidlig, kveld og helgevakter. Søknad kan sendes til post@Theigedom.no
Registrert : 05-05-2021 Søknadsfrist : 21-05-2021

Vil du ta eierskap i vår fremtidsrettede satsing på produktutvikling?
Bano AS
Bano AS søker engasjert Produkt- og produksjonsutvikler med erfaring fra elektro og automasjon. Verdigrunnlaget i Bano-Gruppen er formet av en genuin interesse for innovasjon og fremtidsrettede løsninger, vår evne til å tilpasse oss morgendagens behov har gitt oss nasjonal og internasjonal anerkjennelse som en ledende aktør innen funksjonell baderoms innredning.
Registrert : 05-05-2021 Søknadsfrist : 17-05-2021

Sjukepleiar i vikarpool
Heimetenesta, Gloppen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4383266893 Presentasjon av stillingen: 80 % fast stilling som sjukepleiar i vikarpool i Gloppen heimeteneste med arbeid dag/kveld og 3. kvar helg på natt Heimeteneste er inndelt i 3 avdelingar; Hyen, Breim og Sandane. Næraste leiar vil vere avdelingsleiar Kari Ann Krogh ved Sandane heimeteneste. Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåvene er stell og pleie, administrering av medisinar, og tilrettelegging og vegleiing av ulike sjukepleieoppgåver.
Registrert : 04-05-2021 Søknadsfrist : 30-05-2021

Sjukepleiarar - fast og vikariat
Hyen heimeteneste, Gloppen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4386598571 Presentasjon av stillingen: Heimetenesta i Hyen har følgjande ledige sjukepleiestillingar frå 01.09.2021: 60 % fast stilling 100 % årsvikariat, med mogleg fast stilling i Gloppen kommune.
Registrert : 04-05-2021 Søknadsfrist : 30-05-2021

Forretningscontroller
Sogn og Fjordane Energi AS
Framtida er fornybar og digital Vi ser etter deg som har ei mastergrad innan økonomiske fag, gjerne godkjend som statsautorisert revisor For meir informasjon om stillinga sjå sfe.no ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på høyre side. Søknadsfrist 20.05
Registrert : 03-05-2021 Søknadsfrist : 20-05-2021

Vernepleiar/miljøterapeut
Miljøarbeidertenesta, Gloppen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4384230905 Presentasjon av stillingen: Miljøarbeidertenesta yter tenester til menneske med psykisk utviklingshemming og psykiske lidingar. Nordåsen, Åsateigen, Åsavegen og Myklebusttunet yter tenester til vaksne bebuarar som bur i eigne bustadar med heildøgnsbemanning. Uteteamet bistår menneske som har behov for teneste i eigne bustadar i kommunen. Solsikka er ein avlastningsbustad for barn og unge 0-18 år. I Åsavegen har vi ledig vikariat i 100 % stilling som vernepleiar/miljøterapeut, frå snarast og fram tom 31.05.2022.
Registrert : 29-04-2021 Søknadsfrist : 23-05-2021