Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vedlikeholdssjef TM Byrkjelo
TINE SA
Vil du vere med å vidareutvikle TINE Meieriet Byrkjelo?TINE Meieriet Byrkjelo søkjer etter ein dyktig og engasjert person til ei spennande stilling som vedlikeholdssjef. Som vedlikeholdssjef har du ansvar for vedlikeholdsavdelinga med totalt 21 tilsette. Vedlikeholdssjef har direkte personalansvar for 4 tilsette. Stillinga rapporterer direkte til meierisjef og inngår i anlegget si leiargruppe.
Registrert : 15-07-2021 Søknadsfrist : 21-08-2021

Bli med å utvikle morgendagens mobile løysingar
PocketID AS
Hovedansvar i samarbeid med leiinga i PocketID, for UTVIKLING og VEDLIKEHOLD av tenestene PocketID SMART og PocketID FLEX Dette betyr:
Registrert : 15-07-2021 Søknadsfrist : 20-08-2021

Vedlikeholdssjef
TM Byrkjelo, TINE Gruppa
Org. nr: 973064657 Stillingsident: 4412648532 Presentasjon av stillingen: Vil du vere med å vidareutvikle TINE Meieriet Byrkjelo? TINE Meieriet Byrkjelo søkjer etter ein dyktig og engasjert person til ei spennande stilling som vedlikeholdssjef. Som vedlikeholdssjef har du ansvar for vedlikeholdsavdelinga med totalt 21 tilsette. Vedlikeholdssjef har direkte personalansvar for 4 tilsette. Stillinga rapporterer direkte til meierisjef og inngår i anlegget si leiargruppe.
Registrert : 12-07-2021 Søknadsfrist : 22-08-2021

Arbeid i skog med motorsag.
Fuglestrand Skogrydding As
Ledig plass som skogrydder i 100% stilling.
Registrert : 12-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Helsefagarbeidarar
Gotatoppen, Gloppen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4412388666 Presentasjon av stillingen: Gotatoppen er omsorgsbustadar med bemanning heile døgnet med 3 avdelingar - Lyngtunet, Bregnetunet og Plassen - med 8 brukarar på kvar avdeling. Det blir lagt vekt på godt arbeidsmiljø og god kvalitet i tenestene. Vi har ledig følgjande stillingar som helsefagarbeidar:
Registrert : 09-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Kommunikasjonsrådgjevar
Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane
Om stillingaMusea i Sogn og Fjordane søkjer kommunikasjonsrådgjevar med teft for god historiefortelling og eit godt blikk for estetikk og visuell kommunikasjon. Du har ein god penn og eit klart språk som du evnar å tilpasse museets eigenart og samfunnsrolle. Du planlegg, produserer og utvikler innhald til museets nettstad og SoMe-kanalar på ein treffsikker måte tilpassa våre målgrupper. Du vil elles vere ein viktig rådgjevar for våre tilsette både i intern og ekstern kommunikasjon.Arbeidsoppgåver vil blant anna vere:
Registrert : 09-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Produksjonsmedarbeider
Bano-Gruppen
Om stillingenStrukturplast AS er en del av Bano-Gruppen med totalt 150 tilsette, hvorav 50 har sitt arbeidssted på Sandane. Gruppen omsetter for ca.400 millioner årlig, har solid økonomi og er i sterk vekst. Strukturplast har over 40 års erfaring med utvikling og formstøping av polyuretan, og er i dag en ledende polyuretanprodusent i Norge.
Registrert : 09-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Servicemedarbeidar - ekstrahjelp/tilkalling
Trivselshagen bad og idrett, Gloppen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4412134677 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig stilling som ekstrahjelp/tilkalling i Trivselshagen i tilknytning til bade- og idrettsanlegget.
Registrert : 08-07-2021 Søknadsfrist : 08-08-2021

Helsefagarbeidar på natt
Miljøarbeidertenesta, Gloppen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4410451158 Presentasjon av stillingen: Miljøarbeidertenesta yter tenester til menneske med psykisk utviklingshemming og psykiske lidingar. Nordåsen, Åsateigen, Åsavegen og Myklebusttunet yter tenester til vaksne bebuarar som bur i eigne bustadar med heildøgnsbemanning. Uteteamet bistår menneske som har behov for teneste i eigne bustadar i kommunen. Solsikka er ein avlastningsbustad for barn og unge 0-18 år. Arbeidsoppgåver På Solsikka har vi ledig 50 % stilling som nattevakt.
Registrert : 01-07-2021 Søknadsfrist : 08-08-2021

Vikariat som Barne- og ungdomsabeidar / trusopplærar.
Gloppen Kyrkjelege Fellesråd
Gloppen Kyrkjelege Fellesråd har ledig vikariat som trusopplærar i 50% prosent stilling. Vikariatet gjeld frå juli 2021 til ut juni 2022.
Registrert : 23-06-2021 Søknadsfrist : 31-07-2021