Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Einingsleiar medisinsk sengepost, Nordfjord sjukehus
Medisinsk sengepost NSH, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4373775199 Presentasjon av stillingen: Medisinsk sengepost NSH har ledig fast stilling som einigsleiar frå 1.oktober 2021 . Einingssleiar har einskapleg ansvar for fag, økonomi og personal, men inngår i leiargruppa i medisinsk avdeling. Seksjonsleiar er næraste overordna.
Registrert : 12-05-2021 Søknadsfrist : 26-05-2021

Hjelpepleiar/Helsefagarbeidar
Medisinsk sengepost NSH, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4384434903 Presentasjon av stillingen: Vi søkjer etter deg som har lyst å jobbe på medisinsk sengepost . Medisinsk sengepost er ein heildøgns sengepost med totalt 18 senger, inkludert 3 overvakingssengar. Vi er lokalsjukehus for Nordfjord, og tek i mot det meste av augeblikkeleg hjelp frå dette området. Det er ledig 40% fast stilling som hjelpepleiar/helsefagarbeidar ved vår sengepost. Stillinga er ledig frå 2.august 2021.
Registrert : 12-05-2021 Søknadsfrist : 21-05-2021

Sjukepleiar
Medisinsk poliklinikk og medisinsk sengepost NSH, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4386917539 Presentasjon av stillingen: Medisinsk poliklinikk og medisinsk sengepost ved Nordfjord sjukehus har ledig 120% fast stilling for sjukepleiarar. Stillingane er kombinert mellom poliklinikken og sengeposten. 80% av stillingane tilhøyrer polikinikken og 40% sengeposten. Nordfjord sjukehus ligg midt i Nordfjord og er eit av tre sjukehus i Helse Førde. Nordfjordeid er omgitt av vakker natur og er ein triveleg stad å bu. Her er gode barnehage- og skuletilbod og eit godt fritids- og kulturtilbod.
Registrert : 10-05-2021 Søknadsfrist : 23-05-2021

Ringavløysar
Landbrukstenester Nordfjord Sa Avd Nordfjordeid
Landbrukstenester Nordfjord søkjer ringavløysar Landbrukstenester Nordfjord treng fleire dyktige avløysarar med på laget. Vi har no ledig 100% fast stilling som ringavløysar. Arbeidsstad er området Eid i Stad kommune. Arbeidsoppgåver:
Registrert : 10-05-2021 Søknadsfrist : 01-06-2021

For kunde av Verto søker vi etter maler
Verto Norge AS
For kunde av Verto søker vi etter malere
Registrert : 07-05-2021 Søknadsfrist : 18-06-2021

SØKER PRODUKSJONSSJEF
West Mekan Produksjon AS
Stillingen produksjonssjef er nyopprettet og vil til en viss grad bli tilpasset personlige kvalifikasjoner. Ansvaret i stillingen er: Produksjonsledelse og effektiviseringPersonalledelse/HROppfølging og utvikling av kvalitetssystemInnkjøp til produksjon Produksjonssjef vil ha det daglige ansvaret for koordinering av driften, og må ha følgende personlige egenskaper:
Registrert : 05-05-2021 Søknadsfrist : 31-05-2021

Sjukepleiar
Medisinsk sengepost NSH, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4373788221 Presentasjon av stillingen: Medisinsk sengepost, Nordfjord sjukehus har snart ledig stilling for sjukepleiar: 80% vikariatPeriode: 01.08.2021 - 28.02.2022 Medisinsk sengepost er ein heildøgn-sengepost med 18 senger, inkludert 3 overvakingssenger. Vi er lokalsjukehus for Nordfjord og tek imot dei fleste pasientar med behov for akutthjelp frå dette området.
Registrert : 05-05-2021 Søknadsfrist : 19-05-2021

Vil du vere med på vekst i Nordfjord?
Norconsult
Norconsult Sogn og Fjordane treng fleire medarbeidarar på Nordfjordeid! Norconsult er Norges største tverrfaglege rådgjevar retta mot prosjektering og samfunnsplanlegging. Norconsult Sogn og Fjordane har kontor i Sogndal, Sogndal, Årdal, Sandane og på Nordfjordeid med over 60 medarbeidarar totalt. Nordfjordeid vart etablert som eigen kontorstad i januar 2021 med førebels 3 medarbeidarar innan veg, VA og prosjektadministrasjon. For å primært dekke marknaden i Nordfjord, søker vi etter fleire medarbeidarar til Nordfjordeid.
Registrert : 03-05-2021 Søknadsfrist : 31-05-2021

Maskinssjef i sambandet Lote-Anda, p.t. MF Gloppefjord
Fjord1 - Maritim Drift, Fjord1 ASA
Org. nr: - Stillingsident: 4384941215 Presentasjon av stillingen: Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i verdas første heilelektriske fergesamband Lote-Anda, p.t. MF Gloppefjord. Skiftordning: 2 veker på, 3 veker av.
Registrert : 30-04-2021 Søknadsfrist : 18-05-2021

Adecco Sogndal søkjer hjelpearbeider
Adecco
Me søkjer hjelpearbeider til snarleg oppstart For kunde ser me etter ein person som er motivert til å «ta i eit tak» og som trives med fysisk arbeid. Er du den me ser etter? Aktuelle kandidatar vil bli kontakta fortløpande. Me ser etter deg som: Likar praktisk arbeid Er effektiv Ser løysingar i jobbkvardagen Er nøyaktig Arbeidsoppgåver: Arbeidet vil i hovedsak innebære å bistå oppdragsgiver med legging av datagulv. Andre oppgåver som riving, rengjøring og opprydding må påregnes. Me tilbyr: Gode arbeidsforhold
Registrert : 26-04-2021 Søknadsfrist : 23-05-2021