Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Avlastning i privat heim og Fritidskontakter
Helse og omsorg, Stad kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4468400107 Presentasjon av stillingen: Avlastning i privat heim: Stad kommune ønskjer kontakt med med deg som vil opne heimen din for helgeavlastning. Som helgeavlastar har du eit barn i din eigen heim til avtalte døgn per månad. Det kan være aktuelt med ekstra døgn i ferier. Barnet blir som ein del av din familie, og heimen din blir ein ressurs for barnet. Oppgåva vil involvere alle som bur i husstanden. Det er difor viktig at heile husstanden er innstilt på at du tar på deg oppgåva som privat avlastar.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Sjukepleiarar
Helse Førde HF
100% fast stilling75% fast stilling Nordfjord sjukehus ligg midt i Nordfjord og er eit av tre sjukehus i Helse Førde. Nordfjordeid er omgitt av vakker natur og er ein triveleg stad å bu. Her er gode barnehage- og skuletilbod og eit godt fritids- og kulturtilbod.Medisinsk sengepost er ein heildøgn sengepost med 18 senger, inkludert 3 overvakingssenger. Vi er lokalsjukehus for Nordfjord og tek imot dei fleste pasientar med behov for akutthjelp frå dette området.Arbeidsoppgåver
Registrert : 13-01-2022 Søknadsfrist : 28-01-2022

Sjukepleiar
Interkommunale helsetenester, Stad kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4469782971 Presentasjon av stillingen: Interkommunale helsetenester ved Nordfjord sjukehus har ledig 84 % fast stilling, inkl 12% frie timar som sjukepleiar frå så snart som mogleg. Stillinga har tredelt turnus, og arbeid to av sju helgar med langvakter. Stad kommune er vertskommune for interkommunale helsetenester. Eininga omfattar legevakt, legevaktformidling og øyeblikkelig hjelp døgneining. Tenesta dekkjer kommuane Stryn, Stad og delar av Kinn (tidlegare Vågsøy kommune).
Registrert : 13-01-2022 Søknadsfrist : 28-01-2022

Sjukepleiar ved Hogatunet bu- og behandlingssenter
Helse og omsorg, Stad kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4468004787 Presentasjon av stillingen: Vil du vere med og forme helsetenestene i Stad kommune? Hogatunet bu- og behandlingssenter har ledig 100% fast stilling som sjukepleiar. Stillinga er ledig frå så snart som mogleg. Hogatunet bu- og behandlingssenter har 52 institusjonsplassar fordelte på fem avdelingar alle med einerom, tilrettelagde baderom og velferdsteknologi. Avdelingane har eigne kjøken og stove. Vi har tilsynslege og samarbeid med fysioterapeut og ergoterapeut.
Registrert : 13-01-2022 Søknadsfrist : 30-01-2022

Legevaktsjef
Interkommunale helsetenester for Kinn, Stryn og Stad kommunar
Org. nr: - Stillingsident: 4431706824 Presentasjon av stillingen: Interkommunale helsetenester i Nordfjord (IKHT) har ledig stilling som legevaktsjef i 40%. Tenesta er eit samarbeid mellom kommunane Kinn, Stryn og Stad. Stad kommune er vertskommune for samarbeidet. IKHT består av tre einingar: legevakt, legevaktformidling og Øyelikkeleg Hjelp Døgneining (ØHD). Tenesta er lokalisert ved Nordfjord sjukehus.
Registrert : 13-01-2022 Søknadsfrist : 03-02-2022

Søker italiensk pizza baker og kokk som kan lage turkisk mat til bufe ...
Narci Cafe Og Pizzeria
Vi søker en dyktig kokk/pizzabaker med oppstart fra 01.04.2022 fordel med erfaring innen restaurant cafebransjen men opplæring gitt. Bør kunne kommunisere på engelsk norsk, kan funke turkisk/kurdisk
Registrert : 12-01-2022 Søknadsfrist : 01-03-2022

Musikkterapeut
Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4466139095 Presentasjon av stillingen: Nordfjord psykiatrisenter har ledig vikariatstilling i 100% for musikkterapeut. Periode: 01.03.2022 - 28.02.2023 Vi gir tenester til personar med ulike psykiske lidingar og rusproblematikk. For å kunne gi eit best mogeleg tilbod, legg vi vekt på å ha tilsette med ulik formell kompetanse og erfaring. Psykiatrisenteret består av tre seksjonar; rus, døgn og dag. Musikkterapeuten vil kunne ta imot pasientar frå alle tre seksjonane, men vil organisasjonsmessig vere knytta til seksjon dag.
Registrert : 10-01-2022 Søknadsfrist : 23-01-2022

Sommarvikariat, Lege i spesialisering1
Medisinsk sengepost NSH, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4463860740 Presentasjon av stillingen: Nordfjord sjukehus er eit av 3 sjukehus i Helse Førde. Medisinsk seksjon ved Nordfjord sjukehus har 4 overlegestillingar og 6 LIS1 i normal drift. Medisinsk sengepost dekkjer medisinsk akuttfunksjon for pasientar i Nordfjordregionen i samarbeid med dei andre sjukehusa. Seksjonen har ein sengepost med 18 senger, derav 3 overvakingssenger. Vi har i perioden 21.06.2022 - 22.08.2022 behov for supplering med LIS1 vikar.
Registrert : 28-12-2021 Søknadsfrist : 30-01-2022

Ringavløysar
Landbrukstenester Nordfjord Sa Avd Nordfjordeid
Landbrukstenester Nordfjord søkjer ringavløysar Landbrukstenester Nordfjord treng fleire dyktige avløysarar med på laget. Vi har no ledig 100% fast stilling som ringavløysar. Arbeidsstad er området Eid i Stad kommune. Arbeidsoppgåver:
Registrert : 17-12-2021 Søknadsfrist : 31-01-2022

Zavanna Amfi Nordfjordeid søker ekstrahjelp m vikariat på 50% stilling
Zavanna Nordfjordeid
Nå leter vi etter deg som elsker å jobbe med salg. Gjennom godt humør skaper service i verdensklasse. Er du et fyrverkeri av en selger, som ønsker å bli en del av et sterkt team av kyndige og serviceorienterte butikkselgere? Da er kanskje dette jobben for deg! VI TILBYR: En spennende stilling, hvor du får muligheten til å bidra i utviklingen av Zavanna. Et nettverk av dyktige kollegaer i et sammensveiset team hvor hjelp og støtte aldri er langt unna. Et uformelt arbeidsmiljø.
Registrert : 16-12-2021 Søknadsfrist : 25-01-2022