Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Kreftsjukepleiar
Medisinsk poliklinikk Nordfjord sjukehus, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4243717951 Presentasjon av stillingen: Nordfjord sjukehus er eit av tre sjukehus i Helse Førde og ligg midt i Nordfjord. Vi er omgitt av vakker natur, og staden har høg aktivitet om sommaren. Medisinsk poliklinikk ved Nordfjord sjukehus har ledig 50% fast stilling som kreftsjukepleiar.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Vikarar i barnehagane i Stad kommune
Oppvekst og opplæring
Org. nr: - Stillingsident: 4237315242 Presentasjon av stillingen: Barnehagane både i Selje, Stadlandet og på Nordfjordeid ønskjer fleire vikarar ved ferie og sjukdom. Vi treng særleg ferievikarar i perioden 15.06.20 - 14.08.20. Vi har også behov for tilkallingsvikarar for barnehageåret 2020-2021 som kan jobbe enkeltdagar og avgrensa periodar ved behov. Skriv i søknaden kva for barnehagar du kan arbeide. Skriv også om du berre kan arbeide i sommar eller om du også kan arbeide som tilkallingsvikar i barnehageåret.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Sjukepleiar
Hogatunet bu- og behandlingssenter, Stad kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4243649667 Presentasjon av stillingen: Hogatunet bu- og behandlingssenter har ledig to heile, faste stillingar som sjukepleiar frå 10.08.2020 Hogatunet bu- og behandlingssenter har 52 institusjonsplassar fordelte på fem avdelingar alle med einerom, tilrettelagde baderom og velferdsteknologi. Avdelingane har eigne kjøken og stove.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Regnskapsfører/rådgiver til regnskapskontor på Nordfjordeid eller i Selje
Alfa Nor Regnskap AS
Arbeidsoppgaver: Regnskap A-Å, Fakturering, Lønn, Rådgivning og rapportering, Årsoppgjør. Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: Høyere utdanning innen økonomi og regnskap. Erfaring frå regnskapsføring, lønn og årsoppgjør, gjerne autorisert. Gode kunnskaper innen IT, PowerOffice Go, Maestro årsoppgjør, Word og Excel. Er selvstendig og nøyaktig. Liker å kommunisere med kunder både muntlig og skriftlig.
Registrert : 22-05-2020 Søknadsfrist : 07-06-2020

Lærar ved Eid ungdomsskule
OPPVEKST OG OPPLÆRING, STAD KOMMUNE
Stad kommune har ledig 100 % vikariat som lærar ved Eid ungdomsskule frå 01.08.2020 til 31.07.2021. Stillinga kan bli gjort om til fast stilling.Eid ungdomsskule ligg i sentrum av Nordfjordeid. Skulen vil skuleåret 2020-2021 ha ca 270 elevar. Vi er opptekne av at alle elevane ved skulen skal trivast og tilhøyre fellesskapet. Dei tilsette er positive til utvikling og arbeider tett saman i team.Fagønskje: Engelsk, norsk, norsk som andrespråk og spesialpedagogikk.Det kan bli fleire ledige stillingar ved skulen for skuleåret 2020/2021.
Registrert : 22-05-2020 Søknadsfrist : 02-06-2020

Lege i spesialisering (LIS)
Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4238855766 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig 100% fast stilling for LIS ved Nordfjord psykiatrisenter, seksjon dag. Nordfjord psykiatrisenter er distrikspsykiatrisk senter som gir tenester til personar med ulike psyksike lidingar og rusproblematikk. For å kunne gje eit best mogleg tilbod, legg vi vekt på å ha tilsette med ulik formell kompetanse og erfaring. Eigenerkæring om vaksinasjon- immunitetstilhøve, tuberkuloseundersøkjing og MRSA-testing må fyllast ut ved tilsetjing
Registrert : 19-05-2020 Søknadsfrist : 07-06-2020

Landbruksøkonom/rådgjevar
Accountor
Accountor er til stades i Florø, Førde, Gloppen, Eid og Måløy. Vi er marknadsleiarar innanfor landbruk og anna næringsliv med over 700 landbrukskundar. Våre kundar har sin eigen lokale kontaktperson.Vi søker etter Landbruksøkonom/rådgjevar Du er opptatt av digitalisering og forenkling. Du ser heilskapen, men har også auga for detaljar. Du er kundeorientert og opptatt av tal.Arbeidsplass: Sandane, Nordfjordeid eller Florø Arbeidsområde: • Kundeopplæring i digitale løysingar • Rekneskapsførsel • Rådgjeving
Registrert : 18-05-2020 Søknadsfrist : 28-05-2020

Førstekonsulent/rådgjevar
Plan og forvaltning, Stad kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4230291132 Presentasjon av stillingen: Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent/rådgjevar i eining for plan og forvaltning. Stillinga er ledig frå 01.08.2020. Eininga inngår i kommunalområdet areal og eigedom og har ansvar for oppgåver knytte til reguleringsplan, byggesak, kart og oppmåling mm. Eininga er også involvert i oppgåver knytte til landbruk og miljø, og utfører arbeid for Landbrukskontoret i Gloppen og Stad (vertskommunesamarbeid). Eininga har 9 tilsette, to av desse har kontorstad i Selje.
Registrert : 14-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020

Sjåfør klasse C
Randstad AS
En av våre kunder søker nå etter dyktige sjåfører til sommervikariat. Er du den vi leter etter? Arbeidsoppgaver Transport og kjøreoppdrag i Nordfjordeid, Måløy og omeng. Arbeidstider er i all hovedsak på dagtid. Vikariatet strekker seg fra uke 27 til uke 33. Kvalifikasjoner Sertifikat klasse CGyldig YSKKommunikasjon på norsk eller engelskGode kjøreferdigheterKjennskap til lokalområdet Personlige egenskaper
Registrert : 14-05-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

ER DU VÅR NYE KARRIEREVEILEDER I NORDFJORDEID?
Din Utvikling AS
Ønsker du en jobb som gir mening, hvor du kan bidra til å støtte andre mennesker i utviklings- og endringsprosesser? Gjennom god veiledning og godt samarbeid med arbeidsgivere kan du utgjøre en forskjell for enkeltindivider som søker jobb. Du kan gjerne være nyutdannet, eller du har mange års erfaring fra arbeidslivet. Vi søker både fulltid- og deltidsstillinger. Arbeidsoppgaver Arbeidet består blant annet av ressurskartlegging, karriereveiledning, kontakt med næringslivet samt løsningsfokusert og skreddersydd oppfølging.
Registrert : 14-05-2020 Søknadsfrist : 30-06-2020