Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Overstyrmann i sambandet Lote - Anda, p.t. MF Gloppefjord
Fjord1 - Maritim Drift, Fjord1 ASA
Org. nr: - Stillingsident: 4294135776 Presentasjon av stillingen: Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som overstyrmann i verdas første heilelektriske samband Lote - Anda, på p.t. MF Gloppefjord. Skiftordning: 2 veker på og 2 veker av / 2 veker på og 4 veker av. Oppstart mars/april 2021.
Registrert : 29-09-2020 Søknadsfrist : 13-10-2020

Rådgjevar/førstekonsulent miljøvern
Plan og forvaltning, Stad kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4290469091 Presentasjon av stillingen: Stad kommune har ledig eitt års vikariat i stilling som rådgjevar/førstekonsulent miljøvern i eininga for Plan og forvaltning frå 01.11.2020. Eininga inngår i kommunalområdet areal og eigedom, og som miljørådgjevar får du ansvar for vedlikehalde og utvikle kommunen sitt klima- og miljøarbeid. Stillinga kan bli omgjort til fast stilling.
Registrert : 28-09-2020 Søknadsfrist : 11-10-2020

Senterleder Aktiv trening EID
Aktiv Trening As
Aktiv trening Eid er eit trivelig treningssenter på 800 m2 med styrke- og kondisjonsavdeling og 2 gruppesaler. Senterleder har varierte arbeidsoppgaver og det kreves høy grad av selvstendighet og orden. Senterleder har ansvar for daglig drift av Aktiv trening avdeling Eid. Jobben innebærer generelt tilsyn med senterets fasiliteter, ordensrutiner, kundebehandling, salg, treningsveiledning, personalplanlegging og -oppfølging etc. Opplæring blir gitt. Stillingsstørrelse er i utgangspkt ca 60%, men med gode muligheter til å økes opp. Snarlig tiltredelse.
Registrert : 28-09-2020 Søknadsfrist : 15-11-2020

Helsesekretær/sekretær
Serviceseksjon Nordfjord, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4291479951 Presentasjon av stillingen: Serviceseksjon Nordfjord organiserer alle merkantilt tilsette ved Nordfjord sjukehus. Det er 10 årsverk. Eininga leverer teneste til medisinsk poliklinikk, radiologisk avdeling, skadepoliklinikken og avtalespesialistar, med innkalling til poliklinikkane, telefoni og skriveteneste. Eininga har og ansvar for id-kort, resepsjon og sentralbord.
Registrert : 25-09-2020 Søknadsfrist : 09-10-2020

Vi søker ny kyrkjeverje/dagleg leiar
Stad Kyrkjelege Fellesråd
Stad kommune består av dei to tidlegare kommunane Eid og Selje i tillegg til området Bryggja/Totland som vart overført frå tidlegare Vågsøy kommune. Kommunen ligg lengst nord i Vestland fylke, har ca. 9500 innbyggjarar og eit godt utbygd kultur-, skule- og fritidstilbod. Kommunesenteret Nordfjordeid er også handelssenter for både Nordfjordregionen og deler av Sunnmøre.
Registrert : 24-09-2020 Søknadsfrist : 10-10-2020

Kyrkjeverje / dagleg leiar i Stad kyrkjelege fellesråd
Stad kyrkjelege fellesråd
Stad kyrkjelege fellesråd består av fellesråda i dei to tidlegare kommunane Eid og Selje; i tillegg til Totland sokn som vart overført frå tidlegare Vågsøy kommune.
Registrert : 23-09-2020 Søknadsfrist : 10-10-2020

Helgestillingar
Interkommunale helsetenester, Stad kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4281861771 Presentasjon av stillingen: Interkommunale helsetenester ved Nordfjord sjukehus har ledig 3 faste helgestillingar, 3 x 14 % for helsefagarbeidar, ambulansefagarbeidar eller sjukepleiarstudent. Stillingane har per no dagvakter 10 -17.30 laurdag og søndag, kvar 3 helg. Stillingane er ledige fra dags dato. Stad kommune er vertskommune for interkommunale helsetenester. Eininga omfattar legevakt, legevaktformidling og øyeblikkelig hjelp døgneining. Tenesta dekkjer kommunane Stryn, Stad og delar av Kinn (tidlegare Vågsøy kommune).
Registrert : 21-09-2020 Søknadsfrist : 05-10-2020

Produksjonsmedarbeider/baker
Bakehuset Tunold
Bakehuset Tunold er et bakeri med lange tradisjoner. Vi leverer dagsferske brød og hvetebakst fra Sognefjorden i sør til Storfjorden i nord. Bakehuset Tunold har ca 35 ansatte. Vi søker nå en produksjonsmedarbeider som vi ønsker å lære opp til å bli baker. Vi tilbyr: Opplæring, etterutdanning og utviklingsmuligheter til å kunne ta fagbrev i bakerfaget. Lønn etter tariff Gode pensjons- og forsikringsordninger Gode arbeidsforhold i et uformeldt miljø med store utviklingsmuligheter
Registrert : 21-09-2020 Søknadsfrist : 01-10-2020

Landbrukstenester Nordfjord søkjer avløysarar
Landbrukstenester Nordfjord
Landbrukstenester Nordfjord treng fleire dyktige avløysarar med på laget Vi ynskjer å styrke vårt tenestetilbod og søkjer med dette etter nye avløysarar i Stad og Gloppen kommune. Landbrukstenester Nordfjord har ledig 100% stilling som ringavløysar med arbeidsstad Eid i Stad kommune. Landbrukstenester Nordfjord har ledig 50- 100% stilling som landbruksvikar/avløysar med arbeidsstad Sandane-Byrkjelo i Gloppen kommune. Arbeidsoppgåver: · Arbeidsoppgåver vil være fôring, mjølking og stell av dyr, i tillegg til generelt
Registrert : 21-09-2020 Søknadsfrist : 21-10-2020

Jordmor
KK God Start, Nordfjord sjukehus
Org. nr: - Stillingsident: 4290028400 Presentasjon av stillingen: KK God Start, Nordfjord sjukehus har ledig fast 100% stilling som jordmor. Nordfjord sjukehus er lokalsjukehuset for Nordfjord, lokalisert på Nordfjordeid. Nordfjordeid er ein triveleg stad å bu med m.a. gode kulturtilbod, naturen rett utanfor stovedøra, gode barnehage- og skuletilbod. God Start eininga ved Nordfjord sjukehus (NSH) er organisert under Kvinneklinikken i Helse Førde. Arbeidsstokken er stabil og vi har eit triveleg arbeidsmiljø.
Registrert : 17-09-2020 Søknadsfrist : 31-10-2020