Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vil du jobbe hos oss i sommar?
NRK Vestland søkjer sommarvikarar
Org. nr: - Stillingsident: 4337222357 Presentasjon av stillingen: NRK Vestland har fleire ledige sommarvikariat i Førde og Bergen. Vi er på jakt etter journalistar som kan løfte saker frå Vestlandet til eit nasjonalt publikum. Du må vere o ppteken av å lage saker som engasjerer og som blir valt av flest mogleg, spesielt eit ungt publikum.
Registrert : 22-01-2021 Søknadsfrist : 05-02-2021

Bravida Førde søker serviceteknikere internkontroll og servicemontører innen elektro
Bravida Norge AS
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi innen fagområdet elektro etter både en servicetekniker internkontroll og flere servicemontører. Det som skiller stillingene er at vår servicetekniker vil jobbe i hovedsak med internkontroll, mens våre servicemontører vil jobbe med ulike serviceoppdrag .
Registrert : 22-01-2021 Søknadsfrist : 20-02-2021

Jobbkonsulent
Fretex Norge AS Jobb og Oppfølging, Sogn og Fjordane
Org.nr.:919763914 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Ledige stilling som jobbkonsulent i Førde Fretex Jobb og Oppfølging AS sin visjon er at Vi gir folk grunn til å tro på framtiden. Har du tro på at alle kan jobbe med riktig bistand og at alle mennesker eier sin egen prosess mot jobb? Da har vi en spennende og utviklende jobb som venter på deg.
Registrert : 22-01-2021 Søknadsfrist : 08-02-2021

Vi søker asfaltarbeidere og formann til Sogn og fjordane
Asphalt
NCC Industry er en av Norges største asfaltentreprenører. Virksomheten er inndelt i to sektorer: Steinmaterialer og Asfalt. NCC Industry har virksomhet i hele landet. NCC Industry Asfalt i Norge har asfaltproduksjon i både stasjonære og mobile asfaltverk. Enheten produserer årlig 1,5 mill tonn asfalt, det meste til større veianlegg for Statens Vegvesen og kommunale/fylkeskommunale prosjekter. I tillegg legges asfalt på veier, plasser og i parkeringshus for et stort antall private og offentlige kunder.
Registrert : 22-01-2021 Søknadsfrist : 03-03-2021

Utdanningsstillingar innanfor intensivsjukepleie
Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4337020887 Presentasjon av stillingen: Helse Førde tilbyr løn under utdanning til sjukepleiarar som ønskjer å spesialisere seg i intensivsjukepleie. Ved gjennomført utdanning og bestått eksamen vert det garantert fast stilling som spesialsjukepleiar i Helse Førde. Arbeidsstad vil vere ved Intensivavdeling, Førde sentralsjukehus.
Registrert : 21-01-2021 Søknadsfrist : 01-03-2021

Sjåførar
EM Distribusjon AS
EM Distribusjon AS er eit lokalt firma som driv distribusjon ut frå våre terminalar i Bygstad, Bergen, Lærdal og Kaupanger samt Sandane. Vi omset for ca 35 mnok og har ein av landets flottaste bilparker i vårt segment. Vi treng fleire nye kollegaer i Førde for umiddelbar tilsetting grunna auka etterspørsel. Vi treng folk til vanleg distribusjon, nattkøyring og IKEA leveringar i heile fylket. Enkelte tunge løft må påreknast Vi søker deg som:
Registrert : 21-01-2021 Søknadsfrist : 17-02-2021

Lærar
Sunnfjord kommune Førde barneskule
Org.nr.:975276554 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Førde barneskule ligg i Førde sentrum i Sunnfjord kommune. Skulen er ein barneskule for 1-7, med om lag 265 elevar og 45 tilsette. På skulen er det innføringsklasse for nyankomne elevar frå Førdeområdet, og SFO har to avdelingar med til saman 132 barn. Det er tett samarbeid mellom SFO, innføringsklasse og skulen i oppfølging av elevane våre. Skulen har eit godt arbeidsmiljø. Det er god delingskultur og ei stabil personalgruppe.
Registrert : 21-01-2021 Søknadsfrist : 06-02-2021

Trainee i Sogndal kommune
Framtidsfylket AS
Vil du vere med å utvikle ein ny og spennande kommune i kraftig vekst? Sogndal kommune søkjer trainee som vil vere med å drive fram utviklingsarbeidet saman med eit offansivt og satsande team. Som trainee hos oss vil du:
Registrert : 21-01-2021 Søknadsfrist : 16-03-2021

Trainee Salg
Framtidsfylket AS
Er du klar for ditt livs eventyr?Coast Seafood søker Traineer for 2021/2022 og trenger flere ambisiøse nyutdannede på laget ved vårt hovedkontor i Måløy. Fra ytterst i havgapet eksporterer vi ca. 1,2 millioner sjømatmåltid hver eneste dag, til hele verden. Vår ambisjon er at enda flere mennesker skal spise norsk sjømat, og for å nå denne målsetningen er vi avhengige av folk som kan hjelpe oss å tenke nytt innenfor flere områder.
Registrert : 21-01-2021 Søknadsfrist : 16-03-2021

Trainee ved Høgskulen på Vestlandet
Framtidsfylket AS
Bedriftsingress Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 600 studentar og 1 980 tilsette fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.
Registrert : 21-01-2021 Søknadsfrist : 16-03-2021