Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Fagleiar for Førde Helsetun
Førde Helsetun
Fagleiar Org.nr.:963923511 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om ossFørde helsetun er ein moderne sjukeheim og vi har eit godt fagmiljø med mange engasjerte og dyktige medarbeidarar. Skjerma eininga har 28 plassar til personar med demenssjukdom. Dette er ei eining for deg som har interesse for aldersdemens og vi håpar du vil søkje!Om stillingaVi har ledig vikariat som fagleiar i 100 % stilling. Stillinga er 50 % administrativt og 50 % som sjukepleiar i avdelinga med arbeid 3. kvar helg.
Registrert : 22-08-2019 Søknadsfrist : 08-09-2019

Fastlegeheimel for Førde legesenter
Førde legesenter
Fastlegeheimel Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om Sunnfjord kommune januar 2020 slår kommunane Gaular, Naustdal, Førde og Jølster seg saman og dannar Sunnfjord kommune. Om LegetenestaHeimelen er lokalisert på Førde Legesenter. Legesenteret har 16 fastlegar, 1 turnuslege, 50% kommuneoverlege og 100% sjukeheimslege. Fastlegane har felles gruppepraksis i nyoppussa lokale. Fastlegane er sjølvstendig næringsdrivande og betalar for utgiftene til drift av legesenteret etter ein avtalt fordelingsnøkkel.
Registrert : 21-08-2019 Søknadsfrist : 08-09-2019

Vi søkjer dyktige rådgjevarar! for Sparebank 1 Midt-Norge
Sparebank 1 Midt-Norge
Vi søkjer dyktige rådgjevarar! SpareBank 1 SMN er ein bank med sterke lokale røter som er tydeleg til stades i lokalsamfunnet, og har vekst som overordna strategi for dei neste åra. No skal vi forsterke vårt fotfeste i Sunnfjord, og søkjer i den anledning proaktive og initiativrike rådgjevarar som skal bidra til banken si vidare satsing i Førde. Vi søkjer deg som evnar å skape gode kundeopplevelsar, og er ein profesjonell partner i spørsmål som gjeld kunden sin privatøkonomi. Du er proaktiv, og du motiverast av sal og nøgde kundar. Vi søkjer deg som er rådgjevar og seljar!
Registrert : 15-08-2019 Søknadsfrist : 15-09-2019

Er du vår nye truckfører? for RANDSTAD AS
RANDSTAD AS
Er du vår nye truckfører? Truckførar Florø Er du en dyktig truckførar på jakt etter nye muligheiter? Våre kundar i Florø og omegn trenger stadig flinke truckførara til både lange og korte oppdrag. Dersom du kan tenke deg en ekstra jobb eller du er på utikikk etter nye utfordringer, ta kontakt idag for ein uforpliktande samtale.
Registrert : 15-08-2019 Søknadsfrist : 08-09-2019

Vi søkjer heilhjarta og ansvarleg Banksjef! for Sparebank 1 Midt-Norge
Sparebank 1 Midt-Norge
Vi søkjer heilhjarta og ansvarleg Banksjef! SpareBank 1 SMN er ein bank med sterke lokale røter som er tydeleg til stades i lokalsamfunnet, og har vekst som overordna strategi for dei neste åra. No skal vi forsterke vårt fotfeste i Sunnfjord, og søkjer i den anledning ein framoverlent og handlekraftig banksjef som skal bidra til banken si vidare satsing i Førde. Som banksjef vil du få ei meget sentral rolle i eit viktig geografisk satsningsområde for SpareBank 1 SMN.
Registrert : 15-08-2019 Søknadsfrist : 30-08-2019

Driftsoperatør for FØRDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING
FØRDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING
Driftsoperatør Org.nr.:963923511 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Vi har ledig 100 % fast stilling som driftsoperatør ved avlaupsreinseanlegget vårt på Øyrane. Avlaupsanlegget er eit biologisk kjemisk renseanlegg og tek imot 1,4 mill. m^3^ avlaupsvatn pr. år og tek ut 2.500 tonn slam. Det er 3 tilsette ved anlegget. Arbeidsoppgåvene er i hovudsak drift og tilsyn av installasjonane ved renseanlegget og pumpestasjonane på avlaupsnettet, samt vedlikehald av bygg og uteområdet. Deltaking i vaktordning for teknisk vakt kan verte aktuelt.
Registrert : 14-08-2019 Søknadsfrist : 01-09-2019

Salgskonsulent Nortura Proff for Nortura Førde
Nortura Førde
Salgskonsulent Nortura Proff Da en av våre ansatte slutter, trenger vi en ny medarbeider som skal ha ansvaret for salgsområdet Sogn og fjordane. Nortura Proff sin selger til Storkjøkken, opererer selvstendig med ansvar for egen kunde og produktportefølje.
Registrert : 14-08-2019 Søknadsfrist : 28-08-2019

Miljøterapeut for Barnevern
Barnevern
Miljøterapeut Org.nr.:963923511 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Vi har ledig 100 % fast stilling i familieteamet i barnevernet i Førde og Gaular kommune frå snarast. Vi står framfor ei snarleg samanslåing med Jølster og Naustdal, og vil bli eitt samla barnevern i samband med etableringa av Sunnfjord kommune. Arbeidsplass er for tida i Førde rådhus. Om oss:Barnevernet er organisert i fire team; undersøking, fosterheim, oppfølging og familieteam. Denne teamorganiseringa blir forlenga i ny kommune.
Registrert : 14-08-2019 Søknadsfrist : 25-09-2019

Helsesekretær for Førde Sentralsjukehus
Førde Sentralsjukehus
Helsesekretær Org. nr: - Stillingsident: 4112448705 Presentasjon av stillingen: Ortopedisk avdeling, Førde sentralsjukehus har ledig 100% fast stilling for helsesekretær.
Registrert : 13-08-2019 Søknadsfrist : 27-08-2019

Engasjert medarbeidar med kompetanse innan kommunikasjon for Lotteri- og stiftelsestilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Engasjert medarbeidar med kompetanse innan kommunikasjon Org. nr: 982391490 Stillingsident: 4107938217 Presentasjon av stillingen: Lotteritilsynet søker etter ein engasjert medarbeidar som skal hjelpe avdelinga med å ha god kommunikasjon med interne og eksterne brukarar, bidra til moderne tilsynsarbeid og vere ein ressurs i sakshandsaming av forvaltningsoppgåver.
Registrert : 13-08-2019 Søknadsfrist : 01-09-2019