Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sjukepleiar/sjukepleiar med vidareutdanning i psykiatri
DPS døgn allmenn, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4384411309 Presentasjon av stillingen: DPS døgn allmenn er ein åpen sengepost som dekker kommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn. Vi er ein av fleire seksjoner ved Psykiatrisk klinikk. Klinikken har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost, vaksenhabilitering og tverrfagleg spesialisert ruseining. Vi har akkurat flytta inn i nytt bygg ved sentralsjukehuset i Førde. I nybygget har vi 4 sengepostar, poliklinikk og Førde BUP. Rus døgn er framleis lokalisert på Tronvik.
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 16-08-2021

Sjukepleiar 1
DPS døgn allmenn, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4415604226 Presentasjon av stillingen: Vil du bli vår nye sjukepleiar 1?
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 16-08-2021

Jobbspesialist
Sunnfjord kommune NAV
Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Sunnfjord kommune har 22 000 innbyggarar og NAV-kontoret i Sunnfjord kommune er regionkontor for NAV region Sunnfjord med omlag 50 tilsette. Kontoret er organisert i fire avdelingar med eigen avdelingsleiar. NAV Sunnfjord har no ledig stilling i eit godt etablert team på fem jobbspesialistar som følgjer opp innbyggjarar som har eit ekstra behov for rettleiing og bistand for å kome i arbeid.
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 14-08-2021

Lege i spesialisering (LIS 3)
Psykiatrisk klinikk, Helse Førde
Psykiatrisk klinikk er eit distriktspsykiatrisk senter for kommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn, og har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost, vaksenhabilitering og tverrfagleg spesialisert ruseining. Avdelinga har 16 faste legestillingar, LIS1 og medisinstudentar vår og haust.
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 05-09-2021

Tømrere til oppdrag i Sogn og Fjordane
Am Direct As
Vi er på utkikk etter tømrere med god fagkompetanse snarest mulig til oppdrag i Sogn og Fjordane.
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 30-09-2021

Overlege/psykiater
Psykiatrisk klinikk, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4415536555 Presentasjon av stillingen: Vil du bli vår nye psykiater? Psykiatrisk klinikk er eit distriktspsykiatrisk senter for kommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn og har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost, vaksenhabilitering og tverrfagleg spesialisert ruseining. Avdelinga har 18 faste legestillingar, LIS1 og medisinstudentar vår og haust.
Registrert : 27-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Sjukepleiar 80 % vikariat
KK FSS Føde/ Gyn /Barsel Sengepost, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4415615895 Presentasjon av stillingen: Føde/gyn avdeling ved FSS har ledig 80 % vikariat som sjukepleiar i 6 månader med mogelegheit for forlenging. Avdelinga er ei kombinert føde/barsel/gyn avdeling som i tillegg til jordmødre og barne-/hjelpepleiarar har tilsett sjukepleiarar. Sjukepleiar vil i all hovudsak ha ansvar for dei gynekologiske pasientane, men også delta i arbeidet med fødande og barselkvinner.
Registrert : 27-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Barnepleiar-/helsefagarbeidar
KK FSS Føde/barsel sengepost, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4415607914 Presentasjon av stillingen: Føde/gyn. avdeling har ledig vikariat i 80% stilling som barne-/helsefagarbeidar. Avdelinga er ei kombinert føde/barsel- og gynekologisk avdeling med ca 900 fødslar. Avdelinga har også innlagt kvinner med problem i svangerskapet. Pleiepersonalet består av jordmødre, barne-/helsefagarbeidar og sjukepleiarar. Barnepleiar-/helsefagarbeidar vil i all hovudsak delta i arbeidet med fødande og oppfølging av barnet og kvinna/paret i barsel, men også kunne delta i arbeidet med gynekologiske pasientar.
Registrert : 27-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Tilkallingsvikar ved Kjøkkentenesta
Sunnfjord kommune Kjøkkentenesta
Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Kjøkkentenesta har som hovudoppgåve å gi eit trygt og godt mattilbod til bebuarar ved omsorgssentra, og til heimebuande. Vi har 4 kjøkken, fordelt på omsorgssentera i Sunnfjord kommune. Vi har følgande stillingar ledig: Tilkallingsvikarar til kjøkkena våre. Vi søker kokkar, matvertar og kjøkkenassistentar.
Registrert : 27-07-2021 Søknadsfrist : 14-08-2021

Opplæringskonsulent
Opplæringskontoret for elektrofag Sogn og Fjordane (NELFO)
Bli med oss å forme framtidas elektrofagarbeidar LEDIG STILLING SOM OPPLÆRINGSKONSULENT Arbeidsoppgåver: Ansvar for teoriundervisning og kurs for lærlingar og andre i faget.Retting og oppfølging av teoriundervisning.Oppfølging av våre lærlingar, ca. 50 nye kvart år.Motivere og vere støtte for lærebedriftene i opplæringa.Drive rekrutteringsarbeid for bransjen.Strategiarbeid og utvikling av opplæringskontoret. Kvalifikasjon og eigenskapar vi ønskjer:
Registrert : 27-07-2021 Søknadsfrist : 10-08-2021