Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Rektor/Prosjektrektor
avdeling opplæring og kompetanse, Vestland fylkeskommune
Org. nr: 923720782 Stillingsident: 4197065022 Presentasjon av stillingen: Vil du bli rektor/prosjektrektor på den nye vidaregåande skulen i Førde Er du ein leiar som tek vare på mangfaldet hjå elevane, og gir dei eit godt grunnlag til å møte endringar i framtida? Vil du sette retning og bidra med å utvikle eit nytt og framtidsretta kompetansesenter?
Registrert : 18-02-2020 Søknadsfrist : 03-03-2020

Serit Fjordane IT søkjer Salskonsulent
Serit Fjordane IT
Serit Fjordane IT er største IT-Leverandør i Sogn og Fjordane. Vi arbeidar i tett og nær dialog med lokalt næringsliv, og har fokus på å vidareutvikle IT som eit verdiskapande verkemiddel hjå våre kundar. Våre 30 dyktige medarbeidarar innehar høg kompetanse innan tenester som IT-drift og rådgjeving, datasenter, infrastruktur, utvikling og digitale tenester. Til vårt hovudkontor i Førde er vi på jakt etter ein dyktig Salskonsulent.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 27-03-2020

Einingsleiar
Omsorg
Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : I Sunnfjord kommune er det 4 omsorgssenter som yt pleie- og omsorgstenester til brukarane på institusjonsplassane. Ved Førde omsorgssenter, skjerma, er det for tida 28 sjukeheimsplassar for personar med demenssjukdom. Det er tett samarbeid mellom einingane i pleie- og omsorgstenestene og organisatoriske endringar må påreknast dersom det er til det beste for brukarane og drift av tenesta.
Registrert : 13-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Enivest søkjer Nettverksingeniør
Enivest AS
Enivest AS er eit breibandsselskap i sterk positiv utvikling som arbeider aktivt med integrasjon av ulike tenester innanfor internett, datakommunikasjon, TV, lagringsteneste, telefoni med meir. Vi er 50 tilsette fordelt på hovudkontor i Førde og avdelingskontor på Sandane. Målt etter tal kundar og omsetnad er Enivest AS den største IKT verksemda i Sogn og Fjordane. Enivest er i spennande utvikling og vi har ledig to stillingar som:
Registrert : 13-02-2020 Søknadsfrist : 22-03-2020

Maskinfører
Randstad
For våre kunder i Sunnfjord og omegn søker vi maskinfører med forskjellig kompetanse. Har du noen av kvalifikasjonene nedenfor har vi flere midlertidige stillinger over kortere og lengre perioder. Kvalifikasjoner: G1-G4, G8, G11CET1-T4T8 Vi vurdere kandidater fortløpende. For mer informasjon om stillingene Send mail til anders.skjervheim@randstad.no
Registrert : 13-02-2020 Søknadsfrist : 28-02-2020

Logistikkmedarbeider
Randstad AS
For våre kunder søker vi deg som har erfaring med logistikk. Vi har midlertidig stillinger og faste stillinger. kvalifikasjoner Relevant erfaring med logistikkGod forståelse for HMST1-T4 er en fordelGodwe norskkunnskaper muntlig og skriftlig Vi vurdere kandidater fortløpende. For spørsmål angående stillingene send mail til anders.skjerv heim@randstad.no
Registrert : 13-02-2020 Søknadsfrist : 28-02-2020

New Havyard Ship Technology søkjer Avdelingsleiar Elektro
New Havyard Ship Technology AS
Frå verftet vårt ytterst i Sognefjorden utviklar og leverar vi skipsteknologi for bygging av avanserte offshore- og fiskefartøy i Norge og internasjonalt. Vi leverar skipsdesign, skipsutstyr og system, bygging av ferdige skip og støtte til skip i drift. I samband med at vår avdelingsleiar for elektroavdelinga søkjer nye utfordringar er vi følgjeleg på jakt etter ein dyktig og engasjert kandidat for stillinga. Sentrale arbeidsoppgåver og ansvar:
Registrert : 12-02-2020 Søknadsfrist : 22-03-2020

Proresult søkjer trainee - utvikling og marked
Proresult
TRAINEE UTVIKLER Stikkord om arbeidsoppgaver: · Android og iOS utvikling · SQL databaseutvikling · Web-programmering (PHP, HTML, JavaScript m.fl) · Produktutvikling og testing · Kundekontakt og support
Registrert : 12-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Sparebanken Sogn og Fjordane søker to trainear innan fleire spennande fagfelt
Sparebanken Sogn og Fjordane
Har du utdanning innan økonomi, administrasjon, juss, IT eller utvikling? Vil du vere med å forme framtidas bank? Då vil vi gjerne høyre frå deg! Vi ønskjer deg som Er lærevillig og nysgjerrigTørr å utfordreHar interesse for kommunikasjon og teknologiUtfordrar oss med nye idear Som trainee i Sparebanken får du moglegheit til å forme din eigen rolle. Vi tilpassar stillinga ut frå kva kompetanse du har. Arbeidsoppgåver kan vere
Registrert : 12-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Mediebruket søkjer trainee: webrådgjevar/marknadsførar
Mediebruket
Har du auge for kva som er ei god nettside? Veit du korleis ein best mogleg spreier ein bodskap digitalt, trekkjer interessentar til ei nettside, og får dei til å bli kundar? Då kan det hende du er vår neste trainee. I Mediebruket har vi hatt suksess med traineeordninga tidlegare, og tilsette begge våre tidlegare traineear i faste stillingar. No er vi på ny jakt etter endå ein eller to dyktige medarbeidarar som kan tilføre oss meir kompetanse.
Registrert : 12-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020