Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Seksjonsleiar Anestesi - AAM FSS Anestesi for Helse Førde
Helse Førde
Seksjonsleiar Anestesi - AAM FSS Anestesi Ledig 100% stilling som leiar ved seksjon Anestesi frå 01.06.2019. Seksjonsleiar har leiaransvar for personal, fag og økonomi ved seksjonen. Næraste leiar er avdelingssjef ved Avdeling for akuttmedisin (AAM).
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 01-04-2019

Vi søker 2 sjåførar minimum klasse C i 100% fast stilling for SUMTRANS AS
SUMTRANS AS
Vi søker 2 sjåførar minimum klasse C i 100% fast stilling Vi søker 2 sjåførar minimum førarkort klasse C i 100% fast stilling Arbeidsgjevar: Nordren as - Førde, frå 1.oktober SumTrans AS Nokre eigenskapar vi verdset: Erfaring innan transportrelatert verksemd.God fysikk.Positiv haldning til service og kundebehandling.Arbeider effektivt og planmessing.Evne til å arbeide sjølvstendig.Kunne kommunisere på norsk munnleg og skriftleg.Godkjend YSK.Førarkort klasse CEVi tilbyr: Ordna arbeidstid, gjennomsnittsberekning - friheit under ansvarNytt bilmateriell frå 1.oktoberGode lønns og pensjonsordningar
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Spesialsjukepleiar - Dagkirurugisk senter for Helse Førde
Helse Førde
Spesialsjukepleiar - Dagkirurugisk senter Vi søkjer etter spesialsjukepleiar i anestesi eller operasjon i 100% stilling. Oppstart: snarast Dagkirurgisk senter er servicesenter for Kirurgisk klinikk. Avdelinga har ansvar for operasjonsplanlegging og koordinering i Helse Førde. Dagkirurgisk senter er mottak av pasientar som skal til operasjon eller undersøking i narkose. Avdelinga har også ansvar for pasienter som får preoperativ journal. Vi har ansvar for observasjon og koordinering av heimreise for dagkirurgiske pasientar etter operasjon.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 28-03-2019

Spennende lederstilling i Sogn og Fjordane for FRETEX JOBB OG OPPFØLGING AS
FRETEX JOBB OG OPPFØLGING AS
Spennende lederstilling i Sogn og Fjordane Liker du mennesker og har stor tro på at ansvar gir vekst og utvikling? Da har vi en spennende og utviklende stilling som venter på deg. Fretex Jobb og Oppfølging er en innovativ arbeidsplass som endrer seg i takt med tiden. Du må ha evnen til å gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å møte en bransje som er i stor endring.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 07-04-2019

Vi opplever økt etterspørsel etter våre tjenester i Consulting Nordvest, og ønsker å styrke laget. for PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVOKATFIR AS
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVOKATFIR AS
Vi opplever økt etterspørsel etter våre tjenester i Consulting Nordvest, og ønsker å styrke laget. PwC er et av verdens største kompetansehus. Hver eneste dag hjelper vi offentlige og private virksomheter med å omstille seg for fremtiden, og vi vil at de skal lykkes. I Norge sitter det 1700 revisorer, rådgivere og advokater spredt over 27 kontorer, der ansatte har dyp innsikt i lokalt næringsliv og miljø. Globalt spenner nettverket til 158 land, med 180.000 medarbeidere. Vårt brede kompetansemiljø gjør at vi kan løse komplekse problemstillinger på tvers av fagfelt.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 29-03-2019

Vi søker en engasjert leder med erfaring fra anlegg for RANDSTAD AS
RANDSTAD AS
Vi søker en engasjert leder med erfaring fra anlegg Som anleggsleder hos Bremanger Quarry vil du få ta del i en variert hverdag med spennende arbeidsoppgaver. Vi ser etter deg som er en trygg leder eller som har potensial til å bli det. En av dine viktigste arbeidsoppgaver blir å oppnå effektivisering i alle ledd. For å klare dette må du være en person som er dyktig på å kommunisere med de ansatte og sørge for en ukomplisert informasjonsflyt. I samarbeid med Quarry Manager og Sprengmester vil du ha ansvar for utvikling og planlegging av steinbruddet.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 14-04-2019

Salgskonsulenter for TERRA RESOURCE AS
TERRA RESOURCE AS
Salgskonsulenter Din arbeidsoppgave vil være å selge forbruksvarer til landbruk og næringsmiddelindustri. Våre produkter er markedsledande og godt kjent i markedet. Vi henvender oss kun til næringslivet og ikkje til privatpersoner. Mange høgskular i dag, som for eksempel BI og NMH anbefaler sine studenter sal som første skritt på karrierevegen. nokre år innan salg hjå Terra Resource vil gi deg det fortrinnet du treng for å gjære ei god karriere innan for eksempel markedsføring. Terra Resource er kjent for å ha ein av dei beste slgskorpsa i vår bransje og vi gir god opplæring til nye ansatte.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Operativ Teamleder for Fretex Norge AS Jobb og Oppfølging, Sogn og Fjordane
Fretex Norge AS Jobb og Oppfølging, Sogn og Fjordane
Operativ Teamleder  Liker du mennesker og har stor tro på at ansvar gir vekst og utvikling? Da har vi en spennende og utviklende stilling som venter på deg. Fretex Jobb og Oppfølging er en innovativ arbeidsplass som endrer seg i takt med tiden.
Registrert : 14-03-2019 Søknadsfrist : 07-04-2019

Overlege gastroenterologi - Medisinsk avdeling for Helse Førde
Helse Førde
Overlege gastroenterologi - Medisinsk avdeling Medisinsk avdeling ved Førde sentralsjukehus har 12 overlegestillingar, 10 LIS-legestillingar og 7 LIS 1 i normal drift. Avdelinga har to sengepostar med 26 og 15 sengar, dialysepost, poliklinikk og eigne sengar i interdisiplinær intensiv/overvakingseining. Akuttmottaket tilhøyrer også medisinsk avdeling. Ved medisinsk legeteneste, Førde sentralsjukehus, er det ledig fast stilling som overlege innan gastroenterologi frå snarast.
Registrert : 14-03-2019 Søknadsfrist : 10-04-2019

Vil du jobbe i verdas og Noregs største bilutleigefirma? for ANI UTLEIGE AS
ANI UTLEIGE AS
Vil du jobbe i verdas og Noregs største bilutleigefirma? På grunn av stor vekst treng vi nye medarbeidarar i Førde. Jobben passar til alle som likar å jobbe med sal og marknadsføring, samtidig som ein har kontroll og trivast i eit hektisk miljø. Hjå oss har du kollegaer i både Sogndal og Førde, og vårt kontor er samlokalisert med Bilhuset Førde. Det er eit godt og engasjerande arbeidsmiljø som jobbar for å yte den beste service til våre kundar. Du har ¿ Følgjande eigenskapar: sals- og serviceinnstilt, praktisk, ansvarsfull, fleksibel og påliteleg.
Registrert : 14-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019