Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Lærling i helsefagarbeid
Kompetanse og utdanning, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4472532843 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Er du motivert for en lederstilling i et av Vestlandets raskest voksende konsern?
Frydenbø Bilsenter AS
Frydenbø Bilsenter søker en entusiastisk og samlende daglig leder til å videreutvikle vår avdeling i Førde. Med overordnet ansvar skal ny leder ruste avdelingen for fremtiden, i tett samarbeid med salgssjef og servicemarkedssjef, og som del av en sammensveiset og fremtidsrettet ledergruppe.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 03-03-2022

Bilmekaniker med kjærlighet for faget søkes til verksted
Adecco
Adecco Bil og Mekanisk er en av Norges største aktører innen bemanning og rekruttering til bilbransjen -- vi ordner drømmejobben til deg! For kunde med stor pågang søker vi mekaniker for lette kjøretøy til strøkent verksted. Her er en flott mulighet for ditt neste steg i karrieren. Har du kompetanse og arbeidsglede kan dette være nettopp den muligheten du ikke vil gå glipp av.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 28-02-2022

Har du maskinførarbevis og erfaring fra drift- og vedlikehald?
Mesta
I Mesta har vi eit felles mål, og det er å sørge for at folk kjem trygt fram, 24 timar i døgnet, i heile Norge. Mesta er entreprenør for Driftskontrakt 9305 Sunnfjord, og søkjer etter en maskinførar som kan hjelpe oss med arbeidet. Kontraktsområdet dekkjer riksvegar i kommunane Sunnfjord, Sogndal, Gloppen, Høyanger og Kinn. Du må være busett innanfor kontraktsområdet. Som maskinførar vil arbeidsoppgåvene dine være varierte. Du vil primært køyre hjulmaskin, men vil også bistå manuelt i arbeidet innanfor drift- og vedlikehold.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 11-02-2022

Lege i spesialisering 3
ØNH - Kjeveavdeling, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4469493406 Presentasjon av stillingen: Øyre-Nase-Hals avdeling, Førde sentralsjukehus har ledig stilling for Lege i spesialisering 3 (LIS3): 100% vikariat i perioden 01.03.2022 - 01.03.2023, moglegheit for forlenging. Øyre-nase-hals avdeling har per no 4 overlegar og 4 LIS, vi har i tillegg audiografar, søvnsjukepleiarar og sjukepleiarar. I seksjon for kjevekirurgi, er det tilsett oralkirurg, tannhelsesekretærar og sjukepleiar.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 03-02-2022

Ambulansefaget: læreplass 2022-2024
Ambulansetenesta, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4472144213 Presentasjon av stillingen: LÆREPLASS AMBULANSETENESTA I HELSE FØRDE Ambulansetenesta ligg i avdeling for akuttmedisin i Kirurgisk klinikk. Tenesta har ansvar for ambulansetenester i Helse Førde sitt dekningsområde, delt på 20 stasjonar. Ambulansetenesta søkjer for hausten 2022 etter entusiastiske og motiverte lærlingar i ambulansefaget. Vaksenlærlingar som kan dokumentere gjennomført eksamen og læretid ned til 24 månadar, kan og søkje på læreplass.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 03-04-2022

Lege i spesialisering (LIS 3)
Førde BUP, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4471211703 Presentasjon av stillingen: Avdeling for psykisk helsevern for barn og unge er delt i fire seksjonar, ein sengepost og tre poliklinikkar. Ved seksjon Førde BUP er det ledig fast stilling for lege i spesialisering (LIS 3). Førde BUP er lokalisert i Dagabygget, og er ein del av eit stort fagmiljø innan psykisk helsevern.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 13-02-2022

Sunnfjord kommune har ledige stillingar som
Sunnfjord kommune Reinhald og vaskeri
Eininga reinhald og vaskeri har ansvar for reinhald i alle kommunale bygg i Sunnfjord kommune, og vi har no ledige stillingar for reinhaldarar fleire stadar i kommunen.Vi har ledige stillingar:frå 40 til 100 % fast Det kan være aktuelt å dele stillingane i fleire stillingar.Arbeidstida er i tidsrommet 06.00 til 17.00 og søkar må vere fleksibel innanfor dette tidsrommet. 
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 05-02-2022

Vi søkjer rådgjevande overleger (60%)
NAV region Sunnfjord // NAV Sunnfjord
Org. nr: - Stillingsident: 4465715163 Presentasjon av stillingen: Vi søkjer etter torådgjevande overleger til arbeid i NAV regionane i Sunnfjord, Sogn og Nordfjord. NAV ynskjer å fremje godt samarbeid med fastlegar og resten av helsevesenet. Vi søkjer derfor legar med engasjement og interesse for samfunnsmessige- og trygdemedisinske spørsmål, og for NAV som samfunnsaktør. Yrkesdeltaking er eit undervurdert helsegode, og den rådgjevande legetenesta har ei viktig rolle i å fremje dette perspektivet. Dette gir spanande utfordringar innafor NAV sine visjonar og mål.
Registrert : 19-01-2022 Søknadsfrist : 23-02-2022

Bank-/finansbransjen i Førde søker nye medarbeidere
Manpower
På vegne av Nordea Direct i Førde søker Manpower etter deg som virkelig brenner for god kundeservice! Dette er en bank i rivende utvikling og med spennende endringer foran seg som du kan bli en del av. KUNDERÅDGIVER
Registrert : 19-01-2022 Søknadsfrist : 30-01-2022