Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Rørlegger for CAVERION NORGE AS
CAVERION NORGE AS
Rørlegger Caverion i Førde består av rundt 55 dyktige medarbeidere som jobber med service og mindre prosjekter hovedsaklig innen elektro, rør, ventilasjon, kjøling og sikkerhet. På grunn av økt oppdragsmengde søker vi deg som er positiv, engasjert og har kompetanse og vilje til å lykkes som rørlegger. Du vil få en arbeidshverdag fylt med utfordrende arbeidsoppgaver sammen med gode og kompetente kollegaer, og sammen er vi vinnerlaget på tvers av tekniske fag. Intervjuer vil gjennomføres fortløpende.
Registrert : 16-10-2019 Søknadsfrist : 26-10-2019

Kjøletekniker for CAVERION NORGE AS
CAVERION NORGE AS
Kjøletekniker Caverion i Førde består av rundt 55 dyktige medarbeidere som jobber med service og mindre prosjekter hovedsaklig innen elektro, rør, ventilasjon, kjøling og sikkerhet. Nå ser vi etter deg som er servicetekniker med relevant bakgrunn innen kjøling. Er du vår nye kjøletekniker?
Registrert : 16-10-2019 Søknadsfrist : 26-10-2019

Servicetekniker ventilasjon for CAVERION NORGE AS
CAVERION NORGE AS
Servicetekniker ventilasjon For å bli best må man ha de beste folkene, og i Caverion tiltrekker vi oss disse med vårt fokus på tilfredse medarbeidere, god opplæring og spennende utviklingsmuligheter. Søk nå og gled deg til jobben hver dag! Caverions serviceavdeling i Førde består i dag av ca. 55 medarbeidere som leverer tekniske installasjoner og vedlikehold innen fagene elektro, ventilasjon, rør og sikkerhet. Som en av Norges ledende partnere innen tekniske bygginstallasjoner er vi både seriøse, solide og utviklingsorienterte.
Registrert : 16-10-2019 Søknadsfrist : 26-10-2019

Assisterande seksjonsleiar for HELSE FØRDE HF
HELSE FØRDE HF
Assisterande seksjonsleiar Org. nr: - Stillingsident: 4139375252 Presentasjon av stillingen: Medisinsk sengepost består av: sengepost 1 som er inndelt i gruppe 1 og 3, og har pasientar med hjartesjukdom, nyresjukdom og diabetessengepost 2 som har pasientar med lunge-, infeksjons- og mage-tarm-sjukdom. På begge postane kan det vere andre varierte problemstillingar i tilleggVi søkjer etter assisterande seksjonsleiar i 100% fast stilling.
Registrert : 16-10-2019 Søknadsfrist : 29-10-2019

Vi søkjer dyktige rådgjevarar! for SPAREBANK1 SMN KVARTALET AS
SPAREBANK1 SMN KVARTALET AS
Vi søkjer dyktige rådgjevarar! SpareBank 1 SMN er ein bank med sterke lokale røter som er tydeleg til stades i lokalsamfunnet, og har vekst som overordna strategi for dei neste åra. No skal vi forsterke vårt fotfeste i Sunnfjord, og søkjer i den anledning proaktive og initiativrike rådgjevarar som skal bidra til banken si vidare satsing i Førde. Vi søkjer deg som evnar å skape gode kundeopplevelsar, og er ein profesjonell partner i spørsmål som gjeld kunden sin privatøkonomi. Du er proaktiv, og du motiverast av sal og nøgde kundar. Vi søkjer deg som er rådgjevar og seljar!
Registrert : 15-10-2019 Søknadsfrist : 01-11-2019

Vaktmeister for FØRDE KOMMUNE SERVICETORGET
FØRDE KOMMUNE SERVICETORGET
Vaktmeister Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : januar 2020 slår kommunane Jølster, Naustdal, Gaular og Førde seg saman og dannar Sunnfjord kommune. Bygg- og eigedomsforvaltning (BEF) har ledig 100 % fast stilling som vaktmeister frå 02.01.2020. Om einingaBEF har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av alle bygningane som Sunnfjord kommune eig. Dette er administrasjonslokaler, skular, barnehagar, institusjonar, kulturbygg, idrettsanlegg og kommunale bustader.
Registrert : 15-10-2019 Søknadsfrist : 03-11-2019

Er du vår nye systemtekniker i Sogn og Fjordane? for STANLEY SECURITY AS
STANLEY SECURITY AS
Er du vår nye systemtekniker i Sogn og Fjordane? Stanley Security er i vekst og Sogn & Fjordane er et viktig satsningsområde for oss i årene fremover. Vi er derfor på utkikk etter en dyktig og ansvarsbevisst medarbeider, fortrinnsvis med bakgrunn som elektriker eller servicetekniker. Vi ser etter deg som har erfaring innen elektroinstallasjoner, og som ønsker å videreutvikle deg innen teknisk sikkerhet. Har du også har erfaring innen sikkerhet er det selvsagt en fordel.
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 10-11-2019

Branninspektør for Barnevern
Barnevern
Branninspektør januar 2020 slår kommunane Gaular, Naustdal, Førde og Jølster seg saman og dannar Sunnfjord kommune.Om einingaBrann og redning er delt i tre avdelingar; brannberedskap, brannførebyggande og feiarvesenet. Eininga har 5 brannstasjonar og 80 deltidsstilsette brannkonstablar.
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 27-10-2019

Er du elektriker med interesse for Telecom? for ONECO TELECOM AS
ONECO TELECOM AS
Er du elektriker med interesse for Telecom? Er du elektriker og vil jobbe med de mest spennende oppdragene innen drift og vedlikehold av telekommunikasjon, mobildekning og kringkasting OneCo Telecom. Vi søker nå etter ny medarbeider i Sogn og Fjordane. Vil du være med på laget? OneCo Telecom AS er i meget sterk vekst i hele Norge. Montasje, drift og vedlikehold av telekommunikasjon mobilnett og kringkasting står for en stor del av denne veksten.
Registrert : 11-10-2019 Søknadsfrist : 21-11-2019

Sjukepleiarstillingar for Førde Sentralsjukehus
Førde Sentralsjukehus
Sjukepleiarstillingar Org. nr: - Stillingsident: 4139460043 Presentasjon av stillingen: ANRR Sengepost - Avdeling for Nevrologi, revmatologi og rehabilitering har følgjande stillingar ledig frå hausten 2019; To av våre gode medarbeidarar går av med alderspensjon til nyttår samstundes som tre av våre unge sjukepleiarar går ut i barselpermisjon i starten på nyåret. Vi har difor ledige faste stillingar og vikariat. Vi er ei avdeling med eit ungt og dynamisk miljø, med erfarne sjukepleiarar og med stort fokus på fag og utvikling.
Registrert : 11-10-2019 Søknadsfrist : 28-10-2019