Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Miljøfagarbeidar - Elektrofag / TIP / Sal, service og reiseliv
MOY - MO OG ØYRANE VGS, Vestland fylkeskommune
Org. nr: 974571110 Stillingsident: 4244860988 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 08-06-2020

Klinisk ernæringsfysiolog
Medisinsk poliklinikk FSS, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4244185588 Presentasjon av stillingen: Helse Førde har ledig fast stilling som klinisk ernæringsfysiolog (KEF). I Helse Førde er KEF organisert under medisinsk avdeling/medisinsk poliklinikk. Medisinsk poliklinikk undersøker og behandlar pasientar innan fagområda kardiologi, nefrologi, endokrinologi, gastroenterologi, geriatri, lungemedisin og klinisk ernæringsfysiologi. KEF sitt ansvarsområdet er i alle klinikkane i Helse Førde, kirurgisk, medisinsk og psykiatrisk. Som tilsett blir du ein av tre KEFar i Helse Førde.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Faglærar transport og logistikk
MOY - MO OG ØYRANE VGS, Vestland fylkeskommune
Org. nr: 974571110 Stillingsident: 4244770888 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 08-06-2020

Fast stilling og vikariat som sjukepleiar
Akuttmottak FSS, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4243705711 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 1 fast stilling i 100% og fleire vikariat i ulike storleikar. Vikariata er av ulik lengde.Stillingane er i 3 delt turnus med arbeid kvar 3. helg. Det er innført mellomvakt.Oppstart: Medio augustAkuttmottak er ein hektisk og spennande arbeidsplass. Avdelinga tek imot øyeblikkeleg hjelp pasientar til innlegging, og pasientar som skal til poliklinikk på kveld, natt og helg.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 11-06-2020

100 % vikariat som Miljøterapeut/miljøarbeidar
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Jobbnorge ID: 187517 Om stillinga Sogn og Fjordane ungdomssenter avd. Bregnetunet i Førde, har ledig eit vikariat i 100 % stilling frå august og ut desember 2020. Stillinga er for tida i tredelt turnus, med vakne nattevaktar på helg.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 11-06-2020

Miljøterapeut/miljøarbeider
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Jobbnorge ID: 187345 Om stillinga Ved Sogn og Fjordane ungdomssenter, avd. Bregnetunet i Førde er det ledig to faste stillingar. Det er i hovudsak nattevakter, men med enkelte dag- og kveldsvakter. Stilingane er som del av tredelt turnus.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 11-06-2020

Frisør og klar for ledertrøya?
Nikita Hair Norway AS
Daglig leder skal ut i permisjon og vi søker vikar! Er du en drivende dyktig frisør, sosial og trives med utfordringer? Har du i tillegg god forståelse for hva som skal til for å drifte en salong, har du muligheten nå! Hva får du hos oss?
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 27-06-2020

Teamleder hos Clas Ohlson Førde
Clas Ohlson Norge
Clas Ohlson Førde søker serviceinnstilt og handlekraftig Teamleder! Hos Clas Ohlson brenner vi for å forenkle hverdagen i alle hjem. Vi strever etter å jobbe smartere hver dag for å kunne hjelpe kundene våre med smarte produkter og tjenester som forenkler deres hverdag. Som arbeidsgiver lover vi deg rom til å vokse og en fantastisk organisasjonskultur hvor vi oppmuntrer deg til å være deg selv. Clas Ohlson har allerede eksistert i 100 år, og med din hjelp kommer vi til å finnes i minst 100 år til. Vil du være med?
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Er du vår nye servicetekniker elektro i Førde?
Bravida Norge AS
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter servicetekniker internkontroll til vår avdeling. Avdelingen i Førde har 53 medarbeidere og en omsetning på ca. 80 millioner kroner. Oppdragene er i hovedsak i området Sunnfjord/Sogn. Avdelingen har eksistert i Førde siden 60-tallet, og vi har en stor stabilitet blant våre ansatte. Bravida i Førde leverer elektrikertjenester samt sikkerhet og lås & beslag innen både service og prosjekt. Vårt kundesegment spenner fra det private til det offentlige.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

LIS 3 - eit års vikariat
Barne- og Ungdomsavdeling, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4243233247 Presentasjon av stillingen: Arbeidsgjevar har ansvar for spesialiseringsløpet. Delar av LIS 3-tenesta føregår på regionsjukehus, anten ved HUS eller SUS. For stillinga krevst det dokumentert autorisasjon. Vedkomande som får tilbod om tilsetjing må legge fram tilfredsstilande politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell §20a (gjeld arbeid med barn og utviklingshemma). Oppstart stilling: etter nærare avtale.
Registrert : 27-05-2020 Søknadsfrist : 02-06-2020