Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Vi søker entusiast for INTIN AS
INTIN AS
Vi søker entusiast Kven ser vi etter? Du er ein med kunnskap om ny smarthusteknologi, brukar-grensesnitt, API, IT og automasjon. Du har god relasjon med kundar og kollegaer. Du vil prosjektere løysingar for våre bedriftskundar og følge opp leveransar. Samankobling av system, kvalitetstesting av nye produkt og 2. linje support. Som del av det tekniske teamet tek du avgjerder på produktutvalg og er med å utvikle INTIN sine konsept vidare. Du må gjerne ha developer konto hos Google, Amazon eller andre og ha aktivt medlemskap på eit eller fleire smarthusforum.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 05-12-2018

Vi satser offensivt og søker for INTIN AS
INTIN AS
Vi satser offensivt og søker Kven ser vi etter? Vi ser etter ein leiar med dokumenterte resultat som har ei evne til å inspirere og bygge kultur internt, og skape tillit eksternt. Du er god på strategisk planlegging, teambygging og gjennomføring. Å skape resultat triggar deg og gjev ekstra motivasjon Du vil jobbe tett med noverande leiar og legge strategiar for vidare satsing Kva vi kan tilby: Jobbe i eit sterkt kompetansemiljø med ny teknologi. Vere med i eit selskap i kraftig vekst med dyktige tilsette. Du får utfordre deg sjølv på å levere resultat som du i neste omgang får ta del i.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 05-12-2018

Bioingeniør, engasjement for SunnLab as
SunnLab as
Bioingeniør, engasjement SunnLab er leverandør av kjemiske- og mikrobiologiske analysar på vatn, ytre miljø og næringsmiddel til offentlege og private kundar. Vi utfører òg konsulentoppdrag med tilknyting til dette. SunnLab as er eigd av 10 kommunar i Sunnfjord og ytre Sogn. Vi held til i Førde, i kontorbygget til Nortura på Reset.SunnLab har den siste tida hatt stor pågang frå nye og gamle kundar. På grunn av den auka mengda med oppdrag, treng vi ekstra arbeidskraft på laboratoriet. I første omgang ser vi føre oss eit engasjement på 60-80%, som vil vare i ca.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Lege/Bedriftslege for Stamina Region Nord/Vest
Stamina Region Nord/Vest
Lege/Bedriftslege Stamina Helse er Noreg si største bedriftshelseteneste, med over 50 kontor rundt om i landet. Gjennom arbeid med systematisk HMS, arbeidsmiljø og helse arbeider våre 550 tilsette kvar dag for friske folk i sunne, trygge og produktive arbeidsmiljø.Stamina Helse avdeling Sogn og Fjordane søkjer lege/ bedriftslege i 100% stilling.Avdelinga vår består av eit engasjert og tverrfagleg team med 16 dyktige medarbeidarar, lokalisert i Førde og Sogndal.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018

Spesialist i klinisk pedagogikk - Førde BUP for Helse Førde
Helse Førde
Spesialist i klinisk pedagogikk - Førde BUP Avdeling for psykisk helsevern for barn og unge er delt i fire seksjonar, med ein sengepost og tre poliklinikkar. Ved seksjon Førde BUP er det ledig fast stilling for spesialist i klinisk pedagogikk frå snarast.ArbeidsoppgåverHovudoppgåvene er å vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasientar Arbeid i tverrfaglege grupper KvalifikasjonarSpesialist i klinisk pedagogikk Søkarar med mastergrad i pedagogikk eller spesialpedagogikk er og velkomne til å søke Dersom den som vert tilsett ikkje har klinisk vidareutdanning må vedkomande vere villig til
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018

Lege i spesialisering, onkologi - Kreftavdelinga for Helse Førde
Helse Førde
Lege i spesialisering, onkologi - Kreftavdelinga Avdeling for kreft, blodsjukdomar og lindrande behandling (Kreftavdelinga) har ledig vikariat for Lege i spesialisering, i spesialiteten onkologi. - Onkologi, gruppe II, med 2 års teljande teneste f.o.m februar/ mars 2019 Avdelinga har totalt fire stillingar for LIS-legar. Godkjent utdanning for LIS onkologi gr.II, og kompetanseområdet palliasjon. Kreftavdelinga har sengepost for kreft, blodsjukdom og palliativ behandling, poliklinikk og Palliativt team. Avdelinga har ikkje stråleterapi.
Registrert : 13-11-2018 Søknadsfrist : 30-11-2018

Seniorselger for Randstad Bergen AS
Randstad Bergen AS
Seniorselger Randstad ble grunnlagt av Frits Goldschmeding og Ger Daleboudt i Nederland 1960, og er i dag etablert i 39 land. Vi er verdens nest største aktør av HR og bemanningsløsninger med 29.000 ansatte. Gruppen er børsnotert og nådde i 2014 en omsetning på nær 150 milliarder kroner.Randstad kom til Norge i 2008 gjennom et oppkjøp av en lokal nisjespesialist og har siden den gang vokst til et markedsledende rekrutteringsselskap. Vi er lokalisert over hele landet.
Registrert : 12-11-2018 Søknadsfrist : 21-12-2018

Psykologspesialist/psykolog - Psykiatrisk Klinikk for Helse Førde
Helse Førde
Psykologspesialist/psykolog - Psykiatrisk Klinikk Psykiatrisk klinikk har frå 04.02.2019 ledig 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog ved Psykiatrisk klinikk, for tida ved DPS dag i Førde. Psykiatrisk klinikk gjev allmennpsykiatriske tenester til 13 kommunar i Sunnfjord/ytre Sogn. Klinikken har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost med ØH plikt og tverrfagleg spesialisert ruseining. Avdelinga har om lag 185 årsverk. Det er planar for nybygg for Psykisk helse i Førde for voksne og born og ungdom. Nybygget vil vere kobla fysisk saman med Førde sentralsjukehus.
Registrert : 12-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Har du erfaring fra salg og markedsføring? for RANDSTAD BERGEN AS
RANDSTAD BERGEN AS
Har du erfaring fra salg og markedsføring? Randstad ble grunnlagt av Frits Goldschmeding og Ger Daleboudt i Nederland 1960, og er i dag etablert i 39 land. Vi er verdens nest største aktør av HR og bemanningsløsninger med 29.000 ansatte. Gruppen er børsnotert og nådde i 2014 en omsetning på nær 150 milliarder kroner.Randstad kom til Norge i 2008 gjennom et oppkjøp av en lokal nisjespesialist og har siden den gang vokst til et markedsledende rekrutteringsselskap. Vi er lokalisert over hele landet.
Registrert : 12-11-2018 Søknadsfrist : 08-12-2018

Ledige stillingar (Sjukeple iarar/vernepleiarar/helsefagarbeidar) for Førde kommune
Førde kommune
Ledige stillingar (Sjukeple iarar/vernepleiarar/helsefagarbeidar) Ledige stillingar i Førde kommune:Miljøterapeut, 80 %, fast, Bu- og miljøtenesta, saksnr. 18/3876Miljøarbeidar, 80 %, vikariat, Bu- og miljøtenesta, saksnr. 18/3877Sjukeple iarar/vernepleiarar/helsefagarbeidar, 25% fast, Bu- og miljøtenesta, saksnr. 18/3878For fullstendig utlysing og søk på stillingane elektronisk - klikk på annonselenken.Søknadsfrist: 25. november 2018.
Registrert : 12-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018