Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Finanscontroller
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sparebanken Sogn og Fjordane er det største finansielle fagmiljøet mellom Ålesund og Bergen. Banken har no ledig stilling som finanscontroller ved avdeling for risikostyring og etterleving. Avdelinga har åtte tilsette som utfører ulike typar analyse-, kontroll- og utviklingsarbeid. Dei tilsette ved avdelinga har ansvar for rapportering til leiing og styre i banken, og for kommunikasjon med styresmakter, bransjeorganisasjonar og ratingbyrå. I tillegg vil avdelinga gje råd og støtte til andre avdelingar i banken. Arbeidsoppgåver
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 15-12-2022

Ingeniør
SunnLab AS
SunnLab har ei stilling ledig som ingeniør. Jobben er stort sett knytt til normal arbeidstid, men overtid kan førekome.  Arbeidsoppgåver:  Kjemiske og mikrobiologiske analysar av vatn og næringsmiddel Rapportering Mottak og registrering av prøvar Kundekontakt   Kvalifikasjonar: 
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 16-12-2022

Seksjonsleiar for Sterilsentralen
Helse Førde
Vi søker leiar til Sterilsentralen ved Førde sentralsjukehus. Sterilsentralen høyrer til Avdeling for akuttmedisin (AAM) i Kirurgisk Klinikk, og hovudoppgåva er å levere sterile instrument til operasjonsverksemda ved Førde sentralsjukehus.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 14-12-2022

Ferievikar sommeren 2023 Bioingeniør/bioing.student/sekretær
Helse Førde
Lab. medisinsk biokjemi og blodbank, Førde sentralsjukehus treng ferievikarar i perioden 13.06.2023 - 21.08.2023. Høver for 1.- 3. års bioingeniørstudentar, eventuelt andre helsefagutdanningar.Ber om at det i søknaden blir opplyst kva periode det er aktuelt for deg å arbeide.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 30-01-2023

Psykologspesialist til godt betalt oppdrag ved DPS i Sogn og Fjordane
Speare AS
Iht rammeavtale med Sykehusinnkjøp HF har et DPS i Førde behov for innleie av psykologspesialist/psykolog med relevant erfaring i et lengre oppdrag ut året, med mulighet for forlengelse. Det søkes en fleksibel psykolog med erfaring fra og kompetanse i differensialdiagnostisk utredning og behandling av voksne. Det er en fordel med kjennskap til DIPS/DIPS Arena og pakkeforløp.
Registrert : 03-12-2022 Søknadsfrist : 31-01-2023

Vil du jobbe med næringslivet i Sogn og Fjordane?
Sparebanken Sogn og Fjordane
Vil du jobbe med næringslivet i Sogn og Fjordane? Vi har fokus på å gi kunden den beste rådgjevinga - i kombinasjon med god lokalkunnskap er dette Sparebanken Sogn og Fjordane si største styrke. No kan du få vere med på laget!
Registrert : 02-12-2022 Søknadsfrist : 20-12-2022

Har du lyst til å bidra til å nedkjempe økonomisk kriminalitet?
Sparebanken Sogn og Fjordane
Har du lyst til å bidra til å nedkjempe økonomisk kriminalitet? Er du analytisk og brenn for gode prosessar? Som eit ledd i å styrke vår satsing i dette arbeidet ser vi no etter konsulent økonomisk kriminalitet.
Registrert : 02-12-2022 Søknadsfrist : 13-12-2022

Ønsker du kjekke sjåføroppdrag lokalt i Sogn og Fjordane?
Randstad AS
Trivs du bak rattet og er opptatt av god service? På grunn av aukande etterspørsel frå våre kundar etter yrkessjåførar, ønsker vi å komme i kontakt med personar som har førerkort CE. Kva typer jobbar har vi?
Registrert : 02-12-2022 Søknadsfrist : 13-01-2023

Nav Sunnfjord søker medarbeidarar i faste stillingar og engasjement
Sunnfjord kommune NAV
Vil du vere med å styrke laget vårt? Sunnfjord kommune har 22 000 innbyggarar og NAV-kontoret i Sunnfjord kommune er regionkontor for NAV region Sunnfjord med omlag 50 tilsette. Kontoret er organisert i fire avdelingar med eigen avdelingsleiar.  NAV Sunnfjord har no ledig fleire stillingar for snarleg tilsetting:
Registrert : 02-12-2022 Søknadsfrist : 15-12-2022

Lege i spesialisering (LIS 3)
Psykiatrisk klinikk, Helse Førde
Psykiatrisk klinikk er eit distriktspsykiatrisk senter for kommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn, og har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost, vaksenhabilitering og tverrfagleg spesialisert ruspost med opptaksområde for Helse Vest. Avdelinga har 18 faste legestillingar, LIS1 og medisinstudentar vår og haust. 
Registrert : 02-12-2022 Søknadsfrist : 08-01-2023