Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Spennande vikariat rekneskap/økonomi
Toyota Sogn AS
Me søkjer spennande vikariat som rekneskapsførar med ansvar for oppfølging av enkelte driftsselskap i konsernet. Vikariatet er inntil 12 månader frå sommaren av 80-100%. Du må vere ein engasjert medarbeidar med relevant arbeidserfaring som evnar å jobbe i team, men som samstundes er strukturert og sjølvgåande. Du må ha evna til å kunne setje deg inn i ulike problemstillingar og fagfelt i bedrifta sine ulike avdelingar. Du vil få sjølvstendig ansvar for rekneskap- og økonomioppgåver i tett samarbeid med økonomisjef. Primær arbeidsstad er Kaupanger i Sogndal kommune.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 28-04-2023

Fagarbeidarar og assistentar i barnehagane
Sogndal kommune Sogndalsbarnehagen
Velkommen til fagre Sogn, her får du i både pose og sekk! Her kan du kombinere ei spanande karriere med eit liv i frisk luft og fantastiske omgjevnadar. Sogndal kommune vart etablert 01.01.2020 etter kommunereforma. Kommunen har om lag 12 000 innbyggjarar og er regionsenteret i Sogn. Den er stor nok til mangfald, og liten nok til å gje oversikt, tryggleik og nærleik til det meste. Sogndal kommune har om lag 1150 medarbeidarar, og me satsar no på auka digitalisering som skal fornya, forbetra og forenkla tenestene me tilbyr.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 02-04-2023

Barnehagelærarar
Sogndal kommune Sogndalsbarnehagen
 
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 02-04-2023

Fagstilling i organisasjon og leiing
Høgskulen på Vestlandet
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei fast (100%) fagstilling innan organisasjon og leiing ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap Om stillinga:
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Interessert i et praktisk arbeid, hvor du får brukt dine tekniske ferdigheter?
ASSA ABLOY Entrance Systems Norway AS
ASSA ABLOY Entrance Systems vokser i Norge og søker nå etter flere nye dyktige medarbeidere! ASSA ABLOY er en verdensledende leverandør av automatiske adkomstløsninger som kobler mennesker, varer og avdelinger sammen på en trygg og effektiv måte for din bygningsmasse. Entrance Systems Norge har ca. 150 ansatte og kontorer i Oslo, Trondheim og Sandnes. Interessert i et praktisk arbeid, hvor du får brukt dine tekniske ferdigheter?
Registrert : 17-03-2023 Søknadsfrist : 31-03-2023

Spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar - Biblioteket, eining for informasjonsressursar
Høgskulen på Vestlandet
Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig ei fast 100% stilling som spesialbibliotekar/universitetsbibliotekarStillinga er knytt til biblioteket si eining for informasjonsressursar og rapporterer direkte til leiar for eininga. Arbeidsstad er campus Sogndal, med hovudansvar for innkjøp og vedlikehald av samlingane i campusbiblioteket. Stillinga vil også ha medansvar for samkøyring og utvikling av bibliotektenester på tvers av HVL sine fem campus. I tillegg inngår stillinga i biblioteket si førstelinjeteneste med skrankevakter og fysisk og digital rettleiing av studentar og tilsette.
Registrert : 17-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Sommarvikarar/sommarintro
Sogndal kommune Flyktningtenesta
Om stillinga:Flyktningtenesta i Sogndal kommune har ledig 3 stillingar som vikarlærar for deltakarar i introduksjonsprogrammet i perioden 19. juni - 05. juli og 31.juli - 18. august 2023. Arbeidstid 08:00 – 15:30 kvar dag. Introduksjonsprogrammet skal gje flyktningar frå fleire land grunnleggjande ferdigheiter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og førebu for deltaking i yrkeslivet. Arbeidsoppgåver:
Registrert : 16-03-2023 Søknadsfrist : 09-04-2023

Miljøvaktmeister
Sogndal kommune Flyktningtenesta
Om stillinga:På grunn av auka busetting av flyktningar har Flyktningtenesta i NAV Sogndal ledig eit års 50% midlertidig stilling som miljøvaktmeister.Flyktningtenesta er ei avdeling i NAV Sogndal. Vi har ansvar for å busette og kvalifisere flyktningar etter vedtak i kommunestyret. I 2023 er det vedtatt å busette 140 flyktningar fordelt i heile Sogndal kommune. Arbeidsoppgåver:
Registrert : 16-03-2023 Søknadsfrist : 09-04-2023

Salgs og servicemedarbeidere
Widerøe Ground Handling AS
Det grønne hjertetEr du på jakt etter mer enn bare en jobb? Vi binder Norge sammen, og trenger flere grønne hjerter på våre stasjoner. Her får du en unik mulighet til å gi postive opplevelser til våre reisende.Widerøe Ground Handling har nå ledig 2 deltidsstillinger som Salgs- og servicemedarbeider ved Sogndal lufthavn. Den ene i 20%, den andre i 5%.
Registrert : 16-03-2023 Søknadsfrist : 09-04-2023

Sjukepleiarar
Sogndal kommune Heimetenesta avd Sogndal
Sogndal kommune, Heimetenestene avdeling Sogndal.Me ynskjer fleire dyktige sjukepleiarar til teamet vårt i heimesjukepleien.No er det ledige stillingar, og vi håpar du vil bli vår nye kollega. Som sjukepleiar i heimesjukepleien vert du del av eit fagleg dyktig team med mykje erfaring og kompetanse. Vi bryr oss om våre tilsette, og at dei skal ha det godt og trivast på arbeid. Dei som vert tilsett vil difor sjølvsagt få tett oppfølging og god opplæring, og vil bli tatt godt imot.
Registrert : 14-03-2023 Søknadsfrist : 02-04-2023