Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Steinlegger/ Anleggsgartner
AN ENTREPRENØR AS
Nå er sesongen snart igang for å sette utearealet istand og vi søker etter anleggsgartner /Steinlegger. Arbeidet passer for deg som liker fysisk arbeid, trives med både steinlegging, muring, beplanting, vedlikehold og stell av utearealer. Har du maskinførerbevis og erfaring med maskiner, blir dette og en del av jobben. Du kan og bli satt til å hjelpe til i andre fagfelt, dette får du opplæring i. Ønskede kvalifikasjoner
Registrert : 23-02-2021 Søknadsfrist : 01-08-2021

Tømrar
AN ENTREPRENØR AS
Vi er i vekst og trenger flere motiverte medarbeidere. Vi søker tømrere til varierte oppdrag. Vi søker både selvstendige tømrere og tømrere som arbeider best i team. Har du maskinførerbevis og erfaring med maskiner,Kan dette og en del av jobben. Du kan og bli satt til å hjelpe til i andre fagfelt,F.eks Betong,anleggsgartner,grunnarbeid osv, dette får du opplæring i. Ønskede kvalifikasjoner
Registrert : 23-02-2021 Søknadsfrist : 05-03-2021

Sesongarbeider Steinlegger/ Anleggsgartner/grunnarbeider
AN ENTREPRENØR AS
Nå er sesongen snart igang for å sette utearealet istand og vi søker etter anleggsgartner /Steinlegger. Arbeidet passer for deg som liker fysisk arbeid, trives med både steinlegging, muring, beplanting, vedlikehold og stell av utearealer. Har du maskinførerbevis og erfaring med maskiner, blir dette og en del av jobben. Du kan og bli satt til å hjelpe til i andre fagfelt, dette får du opplæring i. Ønskede kvalifikasjoner
Registrert : 23-02-2021 Søknadsfrist : 31-03-2021

Selger deltid søkes til Nille Sogndal
Nille AS
Nille er en av Norges mest kjente merkevarer med rundt 340 butikker over hele landet. Selskapet er norskeid og har hovedkontor på Kolbotn, rett utenfor Oslo. Hovedmålet for de kommende årene er å reetablere Nille som en av de ledende retailkjeder i Norge. Nille er for små og store øyeblikk.?Vi leverer produkter til glade festdager og gode hverdager. Enten det er jul, påske, halloween, strikketirsdag, piknikfredag, skoleavslutning eller egentid i kveldssola, er vår filosofi at det alltid finnes en god grunn til å feire.
Registrert : 22-02-2021 Søknadsfrist : 01-03-2021

Senior Nettverkskonsulent
Sognenett AS
Får ord som nettverksdesign, EVPN og 100G deg til å spisse øyrene? Då kjem du til å trivs hjå oss! Dette er noko av det du kjem til å jobbe med;
Registrert : 18-02-2021 Søknadsfrist : 31-03-2021

Førstekonsulent ekspedisjon Sogndal
Tenesteeining Sogn - GDE Sogn og Fjordane
Org. nr: - Stillingsident: 4344891948 Presentasjon av stillingen: I Vest politidistrikt er det ledig fast stilling som førstekonsulent, SKO 1408, ved Sogn lensmannsdistrikt, GDE Sogn og Fjordane. Sogn lensmannsdistrikt består av 5 tenenestestader: Aurland, Lærdal, Årdal, Vik og Sogndal, som dekkjer kommunane Sogndal og Luster. Stillinga er stadsplassert i Sogndal med oppgåver i hovudsak knytt til publikumsekspedisjon med bla. saksbehandling/kontrollinje av pass og ID-kort for heile Sogn.
Registrert : 18-02-2021 Søknadsfrist : 04-03-2021

Ferievikar
Sogndal kommune Bu- og miljøtenesta Sone Sogndal
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om stillinga Bu- og miljøtenesta sone Sogndal søkjer ferievikarer til sommaren 2021. Vi er ei stor personalgruppe fordelt på fire tiltak, som ønsker å yte gode og forsvarlege tenester til våre tenestemottakarar. Vi yter teneste til brukarar i alle aldre, og med ulikt funksjonsnivå. Ynskjer du ein lærerik og givande sommar, bør du søkje hjå oss! Arbeidsperioden vil vere i tida 14.06.2021 - 16.08.2021. Arbeidsoppgåver: · Yte nødvendig og forsvarleg helsehjelp.
Registrert : 18-02-2021 Søknadsfrist : 07-03-2021

Ferievikar
Sogndal kommune Bu- og miljø tenesta avd Sogndal - Sone Stedje
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om stillinga Bu- og miljøtenesta sone Stedje søkjer ferievikarer til sommeren 2021. Avdelinga i Sogndal yt døgnkontinuerleg teneste til personar med psykisk utviklingshemming. Ønsker du ein lærerik og givande sommar, bør du søkje hjå oss! Arbeidsperioden vil vere i tida 14.06.2021 - 16.08.2021. Arbeidsoppgåver: · Dagleg omsorg og miljøarbeid til den einskilde brukar. · Praktisk bistand, nødvendig helsehjelp, opplæring og sosial trening.
Registrert : 18-02-2021 Søknadsfrist : 07-03-2021

Ferievikar - sommaren 2021
Sogndal kommune Psykisk helse og rus
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Ferievikarar i psykisk helse og rus. Tenesta består av lavterskeltilbod og oppfølging i bustad. Vi søkjer etter motiverte, fagleg engasjerte, sjølvstendige og interesserte ferievikarar for sommaren 2021 i tidsrom 14.6.21-15.8.21 og med moglegheit for tilkallingsvikar utover haust/vinter. Vi treng vikarar i Balestrand og Sogndal/Leikanger. Oppgi i søknaden kvar du ynskjer å jobbe og i kva tidsrom. I tenesta jobbar ein langvakter på inntil 14 timar og ordinære vakter. Arbeidsoppgåver;
Registrert : 17-02-2021 Søknadsfrist : 07-03-2021

Ferievikar - heildøgn avd. Sogndal
Sogndal kommune Sogndal helse og omsorgssenter
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om stillinga Me søkjer motiverte, fagleg engasjert, sjølvstendige og interesserte medarbeidarar/ ferievikarar for sommaren 2021 til pleien, kjøkken og reinhald ved eininga heildøgn avd. Sogndal. Me treng helsefagarbeidarar, sjukepleiarar, vernepleiarar, assistentar og kokk til følgjande teneste område: Korttid/ rehab avd. Langtidsavdeling avd. Eplehagen Omsorgsbustad avd. Prestahagen Reinhald Kjøkken Arbeidsperioden vil vere i tida 21.06.21- 15.08.21.
Registrert : 17-02-2021 Søknadsfrist : 07-03-2021