Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Butikkmedarbeider ARK Amfi Sogningen for ARK AMFI SOGNINGEN
ARK AMFI SOGNINGEN
Butikkmedarbeider ARK Amfi Sogningen Vi vet du vil trives i en organisasjon som har tydelige mål og møter utfordringene med entusiasme og pågangsmot i en bransje i utvikling. Vi tenker langsiktig og er ansvarsbevisste på vegne av fellesskapet og vi har omtanke for hverandre. Sammen har vi det gøy på veien mot målet! ARK Amfi Sogningen søker nå butikkmedarbeider til deltidsstilling. Arbeidstiden følger turnus og fordeler seg i hovedsak på to kvelder i uken, med mulighet for mer ved behov. Det forventes i tillegg fleksibilitet med hensyn til ferieavvikling, sykdom og ellers i travle perioder.
Registrert : 20-08-2019 Søknadsfrist : 03-09-2019

Psykologstillingar i Sogn for SOGNDAL KOMMUNE HELSE OG SOSIAL
SOGNDAL KOMMUNE HELSE OG SOSIAL
Psykologstillingar i Sogn Kommunane i Sogn har ledig 4 x 100% stilling for kommunepsykolog.
Registrert : 19-08-2019 Søknadsfrist : 31-08-2019

Ledige psykologstillingar for SOGN REGIONRÅD
SOGN REGIONRÅD
Ledige psykologstillingar Ledige psykologstillingar Kommunane i Sogn søkjer etter 4 kommunepsykologar. Arbeidsoppgåver er system- og samfunnsretta arbeid, førebyggande arbeid mot individ og grupper, lågterskel behandling og oppfølging av personar, familiar eller grupper. Som del av den regionale satsinga innan psykisk helse blir det etablert eit interkommunalt nettverk for psykologar. Fagnettverket vil gje kollegastøtte, gjensidig rettleiing og fagleg utvikling og vil samarbeide nært med spesialisthelsetenesta.
Registrert : 19-08-2019 Søknadsfrist : 31-08-2019

Ledige stillingar Sogndal Kommune for Sogndal kommune
Sogndal kommune
Ledige stillingar Sogndal Kommune Ledige stillingar i Sogndal kommuneBustad- og tildelingskontoret Det er ledig ei 100% stilling som sakshandsamar frå 17.09.2019 og i eitt år framover, med høve til forlenging. Miljøretta helsevern Det er ledig 100% vikariat som rådgjevar/ingeniør/yrkeshygienikar i tida 15.09.2019¿30.09.2020. Søknadsfrist: 01.09.2019. Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema for stillingane finn du på nettsida: www.sogndal.kommune.no og via vår facebookside.  PAM Stillingsnummer: 1420-2019-08-15 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Registrert : 19-08-2019 Søknadsfrist : 01-09-2019

Tilkallingshjelp Sogndal for PRINCESS
PRINCESS
Tilkallingshjelp Sogndal Princess Sogndal Tilkallingshjelp Tiltredelse etter avtale Hvis du ønsker å søke, besvar en personlighetstest klikk på linken under. Husk at du i tillegg må klikke på SØK Øverst til høyre i annonsen. TEST ARBEIDSOPPGAVER Salg og service, varemottak og vareplassering, klargjøring til kampanjer og annet forefallende butikkarbeid. ØNSKEDE EGENSKAPER . Du har lyst til å jobbe i butikk. . Initiativrik, engasjert, målrettet og strukturert. . Et ønske om å lykkes innen salg. . Imøtekommende og serviceinnstilt med evne til å hjelpe kunden og finne deres behov.
Registrert : 14-08-2019 Søknadsfrist : 25-08-2019

Vikar butikkmedarbeider 70% for PRINCESS
PRINCESS
Vikar butikkmedarbeider 70% Princess Sogndal Søker vikar butikkmedarbeider i 70% stilling. Tiltredelse snarest Periode: august 2019 til og med august 2020 Hvis du ønsker å søke, besvar en personlighetstest klikk på linken under. Husk at du i tillegg må klikke på SØK Øverst til høyre i annonsen. TEST ARBEIDSOPPGAVER Salg og service, varemottak og vareplassering, klargjøring til kampanjer og annet forefallende butikkarbeid. ØNSKEDE EGENSKAPER . Du har lyst til å jobbe i butikk. . Initiativrik, engasjert, målrettet og strukturert. . Et ønske om å lykkes innen salg. .
Registrert : 14-08-2019 Søknadsfrist : 25-08-2019

Servitør Kafe Krydder, Sogndal for KAFE KRYDDER AS
KAFE KRYDDER AS
Servitør Kafe Krydder, Sogndal Grunna auka arbeidsmende søkjer vi etter ein servitør/kafemedarbeidar i 70-100% stilling fom 1.september 2019. Ynskjeleg med erfaring frå bransjen, men ikkje eit krav. I utgangspunktet inneber stillinga betjening av kasse og kaffemaskin, servering og rydding, samt noko produksjonsarbeid på kjøken. Arbeidstid dagtid, man-fred i utgangspunktet. God i norsk/skandinavisk muntleg er eit krav. PAM Stillingsnummer: 1420-2019-08-12 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver
Registrert : 13-08-2019 Søknadsfrist : 13-09-2019

Sakshandsamar/kontaktperson 2 x 100% vikariat - Sogn barnevern for Sogndal kommune
Sogndal kommune
Sakshandsamar/kontaktperson 2 x 100% vikariat - Sogn barnevern Stillingsinformasjon Grunna permisjonar har Sogn barnevern ledig 2 x 100% vikariat som sakshandsamar, også kalla kontaktperson.Vikariata er ledig frå snarast og i ca. 1 år. Det er høve for forlenging. Ved ev. andre ledige vikariat som måtte bli ledig innan kort tid, så vil søkjarar til desse stillingane vere aktuelle. Arbeidsoppgåver - Sakshandsaming i barnevernseininga.- Som sakshandsamar er du ansvarleg for sak ifrå undersøking til iverksetting og oppfølging av tiltak.
Registrert : 12-08-2019 Søknadsfrist : 25-08-2019

Avdelingsleiar brannførebyggjande avdeling - Sogn brann og redning for SOGN BRANN OG REDNING IKS
SOGN BRANN OG REDNING IKS
Avdelingsleiar brannførebyggjande avdeling - Sogn brann og redning Sogn brann og redning IKS (SBR) er eit interkommunalt selsekap eigd av kommunane Sogndal, Luster, Leikanger, Balestrand og Vik. SBR har sitt hovudkontor i Sogndal.Sogn brann og redning IKS er felles brann- og redningsteneste for kommunane Sogndal, Luster, Leikanger, Balestrand og Vik. Vi dekkjer eit areal på i underkant av 5 000km2 og knapt 20 000 innbyggarar.SBR består av:Forebyggende avdeling: 3 inspektørar, 1 feieformann og 4 feiarar.
Registrert : 08-08-2019 Søknadsfrist : 23-08-2019

Avdelingsleder brannforebyggende Sogn brann og redning IKS for SOGN BRANN OG REDNING IKS
SOGN BRANN OG REDNING IKS
Avdelingsleder brannforebyggende Sogn brann og redning IKS Stillinga inngår i selskapets leiargruppe, som består av brann og redningssjef, varabrannsjef/leiar beredskap og leiar førebyggande. Gruppa samarbeider tett med tillitsvalte i arbeide med å vidareutvikle SBR.
Registrert : 07-08-2019 Søknadsfrist : 23-08-2019