Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Konserndirektør nett
Sygnir AS
Straumnettet er grunnlaget for elektrifiseringa, bli med! Sygnir søkjer ein relasjonssterk og kommunikativ konserndirektør nett, til å vere med å vidareutvikle og effektivisere straumforsyninga i Sogn. Konserndirektør nett har rolla som dagleg leiar og rapporterer til styret i Sygnir i tillegg til konsernsjef. Dette er ein eineståande sjanse til å vera med å utvikle samfunnskritisk infrastruktur for fornybar energi og industriell vekst i Sogn.  Sentrale arbeidsoppgåver for vår konserndirektør nett vil vere:
Registrert : 02-12-2022 Søknadsfrist : 12-12-2022

Senior IKT-konsulent
Sogndal kommune Digitalisering og IKT
Hovudoppgåva til IKT-avdelinga i Sogndal kommune er å levere gode tenester internt i kommunen, samt gode digitale tenester til innbyggjarane våre. Målsettinga er at Sogndal skal bli ein heildigital kommune, og vera tidleg ute med å ta i bruk tekniske løysingar som medverkar til effektiv innbyggjarinvolvering og brukarmedverknad.      Arbeidsoppgåver   Som ein av oss får du vera med å drifte og utvikle Sogndal kommune til å verta ein digital kommune med innovative og effektive løysingar for både dei tilsette og innbyggjarane våre.   
Registrert : 02-12-2022 Søknadsfrist : 18-12-2023

Universitetsbibliotekar / Førstebibliotekar
Høgskulen på Vestlandet
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bibiloteket,  er det ledig et vikariat i 100% som som universitetsbibliotekar/førstebibliotekar.Stillingen er knyttet til bibliotekets enhet for forskningsstøtte, og rapporterer til leder for enheten. Stillingen har arbeidsoppgaver på tvers av alle HVLs campus. Stillingen vil medføre utstrakt samarbeid med fagmiljøene i HVL, fellesadministrasjonen og innenfor høgskulebiblioteket.Arbeidssted vil være ved et av våre fem campus.Ansvars- og arbeidsområde:Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:
Registrert : 01-12-2022 Søknadsfrist : 01-01-2023

Autorisert rekneskapsførar innan landbruksrekneskap
Økonomiservice AS
100 % stilling som autorisert rekneskapsførar innan landbruksrekneskap Me søkjer etter autorisert rekneskapsførar innan landbruksrekneskap, og ser etter deg som har bakgrunn frå rekneskap, økonomi eller liknande. Økonomiservice har kontor i Sogndal, Lærdal, Leikanger, Årdal og dekkar soleis heile Indre Sogn. Riktig kandidat ynskjer å vidareutvikle selskapet som ein viktig støttespelar for næringslivet i regionen.
Registrert : 28-11-2022 Søknadsfrist : 12-12-2022

Inntil to faste stillingar som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor innan vernepleie
Høgskulen på Vestlandet
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil to faste stillingar 100 % som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor innan fagområde vernepleie ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Sogndal eller campus BergenStillingane er knytt til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt velferd og deltaking, fagseksjon bachelor vernepleie.
Registrert : 28-11-2022 Søknadsfrist : 08-01-2023

100 % stilling som autorisert rekneskapsførar innan landbruksrekneskap
Økonomiservice AS
Me søkjer etter autorisert rekneskapsførar innan landbruksrekneskap. Me søkjer etter deg som har bakgrunn frå rekneskap, økonomi eller liknande. Økonomiservice har kontor i Sogndal, Lærdal, Leikanger, Årdal og dekkar soleis heile Indre Sogn. Riktig kandidat ynskjer å vidareutvikle selskapet som ein viktig støttespelar for næringslivet i regionen.
Registrert : 25-11-2022 Søknadsfrist : 04-01-2023

Kunderådgiver privatmarked Sogndal
Sparebanken Vest
Det viktigste karrierevalget du tar, er laget du velger å spille for. Lagfølelsen påvirker hvordan vi har det, lagfølelsen er selve fundamentet for trivsel, mestringsfølelse og personlig utvikling. Vårt lag er i ferd med å bygge en bank som Vestlandet ville vært litt fattigere uten. Vårt mål er å bygge Norges Beste Sparebank og vi vil ha deg med på laget!
Registrert : 25-11-2022 Søknadsfrist : 06-12-2022

Straumnettet er grunnlaget for elektrifiseringa - bli med!
Sygnir AS
Vi har for tida høg aktivitet med nettutviklingsprosjekt på regional- og distribusjonsnettnivå, som er grunnlaget for framtidig smart infrastruktur i Sogn. Vi søkjer engasjert og dyktig elkraftingeniør som skal leie nettutviklingsprosjekt for spenningar frå 22 kV opp til 132 kV innanfor anleggstypane stasjonsanlegg og kraftliner. Som ein av 13 prosjektleiarar i seksjon Nettutvikling, vil du vere med i eit dynamisk team og utvikle smart nettinfrastruktur som digitaliserer og elektrifiserer Noreg.
Registrert : 25-11-2022 Søknadsfrist : 02-01-2023

EXTRA KAUPANGER søkjer butikkmedarbeidarar
Coop Nordvest SA
- Deltid - Tilkallingshjelp Deltidsstillinga har ein stillingsgrad på 80% med faste arbeidsvakter på dagtid, kveld og helg. I tillegg søkjer vi tilkallingshjelp som kan stille ekstra på helg og kveldsvakter. Du må ha fylt 18 år. Arbeidsoppgåver
Registrert : 25-11-2022 Søknadsfrist : 05-12-2022

Vikariat som controller/økonomikonsulent
SIMAS IKS
Om stillingaControlleren vår skal i foreldrepermisjon. Me har i den samanheng ledig 100 % vikariat som controller/økonomikonsulent ved kontoret i Festingdalen på Kaupanger i perioden 01.01.2023 - 30.09.2024.
Registrert : 25-11-2022 Søknadsfrist : 11-12-2022