Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
PP-rådgjevar for Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
PP-rådgjevar Rettleiingstenesta er ei ny spanande brukarnær teneste i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune. Vi skal bidra til lærelyst og fremje læring for elevar og lærlingar. Dette gjer vi gjennom å følgje opp lærlingar, støtte ungdom utanfor opplæring, rettleie vaksne og yte pedagogisk psykologiske tenester.Har du interesse for læring og lærelyst? Har du erfaring med rettleiing? Er du god til å samarbeide med andre ? Likar du ein hektisk kvardag?
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 11-08-2019

PP-rådgjevarar for Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
PP-rådgjevarar Om stillingen:Rådgjevarar i rettleiingstenesta ¿ Indre VestlandPP-rådgjevarar - 100% stillingNærare om oppgåvene til rettleiingstenestatenesta skal hjelpe og samhandle med bedrifter og skular om å legge opplæringa til rette slik at den sikrar gjennomføring av vidaregåande opplæringden pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev detdelta for å skape eit tett samarbeid med arbeidsliv og andre offentlege instansar som t.d.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 11-08-2019

Psykiater søkes til oppdrag i Sogn og Fjordane for RANDSTAD CARE AS
RANDSTAD CARE AS
Psykiater søkes til oppdrag i Sogn og Fjordane Randstad Care søker psykiater itl oppdrag i vakre Sogn og Fjordane. Du vil være tilknyttet sengepost og ha oppfølgning av utskrivne pasienter i samarbeid med eget ambulant team. Periode: 17.02.2020 - 21.06.2020. Det vil være mulig å kun ta deler av perioden om ønskelig.Arbeidstid: 08:00 - 16:00 - 40 timer pr uke. Det kan avtales annen arbeidstid om ønskelig. Du kjenner deg igjen i dette: Du trives med en større frihet og fleksibilitet i hverdagen, ønsker å tilegne deg og dele faglig kompetanse og nysgjerrig på å oppleve nye arbeidssteder.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 06-08-2019

Prosjektutviklar/Prosjektleiar for SOGNEHUS AS
SOGNEHUS AS
Prosjektutviklar/Prosjektleiar Ynskjer du å sette dine avtrykk i eit av Noregs største firma innan hytte- og husbygging? BoligPartner forhandleren, Sognehus AS søker etter ein positiv, framoverlent og kundedrevet prosjektutviklar/prosjektleiar.Sognehus AS er eit bygg- og entreprenørselskap som er lokalisert i Sogndal. Vi er i sterk vekst og forventar vidare vekst framover. Vi ynskjer å ta meir tak i prosjektmarkedet, og vil difor styrke selskapet med ein prosjektutviklar/prosjektleiar.
Registrert : 25-06-2019 Søknadsfrist : 28-07-2019

Ledig stillinger - Sogndal vgs for Sogndal vidaregåande skule
Sogndal vidaregåande skule
Ledig stillinger - Sogndal vgs Ledig stillinger frå 01.08.2019: ¿ 80 % fast undervisningsstilling på bygg- og anleggsteknikk - se fulltekst¿ 80 % vikarstilling på media- og kommunikasjon - se fulltekst¿ Inntil 60 % vikarstilling i naturfag - se fulltekstSøknadsfrist 5. juli 2019 for alle stillingane. Fullstendig utlysingstekst og lenke til søknadsskjema finn du på sogndal.vgs.no eller sfj.no. Se annonsePAM Stillingsnummer: 1420-2019-06-32 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak Medium: Amedia
Registrert : 21-06-2019 Søknadsfrist : 05-07-2019

80 % fast undervisningsstilling på bygg- og anleggsteknikk for Sogndal vidaregåande skule
Sogndal vidaregåande skule
80 % fast undervisningsstilling på bygg- og anleggsteknikk Sogndal vgs har frå 01.08.19 ledig 80 % fast undervisningsstilling på Bygg- og anleggsteknikk, med fagretning byggteknikk. Det vil bli undervisning på Vg1 og Vg2-nivå innan bygg og anleggsteknikk med programområda tømrar og betong. Det kan også vere aktuelt å undervise innan andre fagområde.
Registrert : 21-06-2019 Søknadsfrist : 05-07-2019

Inntil 60 % vikarstilling i naturfag for Sogndal vidaregåande skule
Sogndal vidaregåande skule
Inntil 60 % vikarstilling i naturfag Sogndal vgs har frå 01.08.19 ¿ 31.07.20 ledig inntil 60 % vikarstilling i naturfag.
Registrert : 21-06-2019 Søknadsfrist : 05-07-2019

80 % fast undervisningsstilling på bygg- og anleggsteknikk for Sogndal vidaregåande skule
Sogndal vidaregåande skule
80 % fast undervisningsstilling på bygg- og anleggsteknikk Om stillingen:Sogndal vgs har frå 01.08.19 ledig 80 % fast undervisningsstilling på Bygg- og anleggsteknikk, med fagretning byggteknikk.Det vil bli undervisning på Vg1 og Vg2-nivå innan bygg og anleggsteknikk med programområda tømrar og betong.
Registrert : 21-06-2019 Søknadsfrist : 05-07-2019

80 % vikarstilling på medie- og kommunikasjon for Sogndal vidaregåande skule
Sogndal vidaregåande skule
80 % vikarstilling på medie- og kommunikasjon Om stillingen:Sogndal vgs har frå01.08.19 til 31.07.20 ledig 80 % vikarstilling på medie- og kommunikasjon, med undervisning i journalistikk og tekst.KvalifikasjonarKompetanse i medieproduksjon innafor journalistikk, med vekt på tekst og bilete, samt digital forteljarkompetanse i journalistikk innan tekst, bilete, levande bilete og sosiale media.
Registrert : 21-06-2019 Søknadsfrist : 05-07-2019

Annonsekode: 3502165 Inntil 60 % vikarstilling i naturfag for Sogndal vidaregåande skule
Sogndal vidaregåande skule
Annonsekode: 3502165 Inntil 60 % vikarstilling i naturfag Sogndal vgs har frå 01.08.19 ¿ 31.07.20 ledig inntil 60 % vikarstilling i naturfag.KvalifikasjonarMinimum 60 studiepoeng i naturfaglege emne som gjev undervisningskompetanse i naturfag i vidaregåande opplæring.Bestått praktisk pedagogisk utdanning (PPU).
Registrert : 21-06-2019 Søknadsfrist : 05-07-2019