Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vi søkjer kokk og kjøkkenassistentar!
Randstad AS avd Sogn og Fjordane
Vi søkjer kokk og kjøkkenassistentar!
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 03-03-2022

Avdelingsleiar
Sogndal kommune Psykisk helse og rus
Sogndal kommune har ledig 100% fast stilling som avdelingsleiar i teneste for psykisk helse og rus, avdeling Plassen. Stillinga er ledig frå snarast. Stillinga er delt der ein har 65% administrativt og 35% i miljøet.Stillinga i miljøet er langvakter 4. kvar helg som utgjer 35 % stilling. Administrativ del er på dagtid.Psykisk helse- og rustenesta i Sogndal kommune yter tenester til menneske med psykisk liding og rusproblematikk. Avdeling Plassen er forsterka bustadar og har 7 bueiningar. Avdelinga er bemanna døgnet rundt.Arbeidsoppgåver: 
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 10-02-2022

Oppmålingsingeniør
Sogndal kommune Plan og forvaltning
Me har ledig ei stilling som oppmålingsingeniør 100% fast i Sogndal kommune.Me søkjer deg som vil, tør og kan nytte kommunen sitt handlingsrom for å skape gode resultat. Du vil arbeide på eining for Plan og forvaltning saman med 12 medarbeidarar med brei erfaring og høg kompetanse innan forvaltningsområda våre.
Registrert : 19-01-2022 Søknadsfrist : 25-02-2022

Marknad- og arrangement ansvarleg
Sogndal kommune Kultur
Me søker marknad- og arrangement ansvarlegSogndal Kulturhus er lidenskapeleg opptekne av å skapa gode opplevingar for lokale, regionale innbyggarar og tilreisande. Opplevingane våre inneheld alle ledd av kulturskapinga på tvers av mange kulturformer som musikk, kunst, teater, dans og kino. Me søker no etter ein dyktig marknad- og arrangement ansvarleg som er klar for å ha det overordna ansvaret for marknadsføring, og som saman med resten av kulturhusadministrasjonen skal setje opp og drifte eit spennande kulturprogram.  
Registrert : 19-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Helsesjukepleiar
Sogndal kommune Helsestasjon og jordmorteneste
Eininga helsestasjon og jordmorteneste er i stadig vekst og utvikling og har i dag totalt 10 helsesjukepleiarstillingar, 3 jordmorstillingar og 60 % psykiatrisk sjukepleiar. I 2022 aukar me bemanninga med 100 % fast helsesjukepleiar. Me søkjer difor etter 100 % fast helsesjukepleiar med fast tilsetjing frå  seinast 1. mars 2022. Det er også ledig 100 % vikariat for helsesjukepleiar, vikariatet kan bli omgjort til fast stilling. Me søkjer difor også etter 100 % helsesjukepleiar i vikariat med tilsetjing seinast 1. mars 2022. 
Registrert : 19-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

SELJAR
Andersen AS
Arbeidsoppgåver: Sal av verktøy, arbeidstøy og festeteknikk mot proff- og privatmarkedetAnsvarleg for salsaktivitetar mot proffmarkedetOppfølging og gjennomføring av kundebesøk/sal til kundar i proffmarkedetBidra av sal i heile byggevarehusets innebutikk etter behov. Kvalifikasjonar til stillingane:
Registrert : 18-01-2022 Søknadsfrist : 30-01-2022

Ledig ei fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskulelektor innan vernepleie/helsefag
Høgskulen på Vestlandet
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei fast stilling i 100 %  som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor innan fagområde vernepleie ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus SogndalVed Institutt for velferd og deltaking er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor knytt til bachelorutdanninga i vernepleie ved campus Sogndal. Vi ønskjer å styrke kompetansen innan helsefag knytt til vernepleie, miljøterapeutisk arbeid og pedagogikk. Stillinga har arbeidsstad campus Sogndal. Noko reiseverksemd på påreknast.
Registrert : 18-01-2022 Søknadsfrist : 20-02-2022

Fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskulelektor innan vernepleie
Høgskulen på Vestlandet
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei fast stilling i 100 %  som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor innan fagområde vernepleie ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus SogndalStillinga er knytt til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt velferd og deltaking, fagseksjon bachelor vernepleie.Stillinga er i hovudsak knytt til vernepleieutdanninga, men ein må også rekne med undervisnings- og rettleiingsoppgåver på andre studietilbod i instituttet og ved andre campus.
Registrert : 18-01-2022 Søknadsfrist : 20-02-2022

Zavanna Sogndal søker ekstrahjelp
Zavanna
Nå leter vi etter deg som elsker å jobbe med salg. Gjennom godt humør skaper service i verdensklasse. Er du et fyrverkeri av en selger, som ønsker å bli en del av et sterkt team av kyndige og serviceorienterte butikkselgere? Da er kanskje dette jobben for deg! VI TILBYR: En spennende stilling, hvor du får muligheten til å bidra i utviklingen av Zavanna. Et nettverk av dyktige kollegaer i et sammensveiset team hvor hjelp og støtte aldri er langt unna. Et uformelt arbeidsmiljø.
Registrert : 17-01-2022 Søknadsfrist : 25-02-2022

AGTunnel vokser og søker Business Controller i Sogndal!
AGTunnel
Søkere vurderes fortløpende. AGTunnel er i en spennende vekstfase og ha behov for å supplere teamet sitt i Songdal med en business Controller. Har du lyst å være med? Arbeidsoppgaver: · Økonomisk styring og rapportering · Oppfølging av prosjektlønnsomhet · Tett samarbeid med driftsledelse for å koble driftsoppfølging med økonomisk styring · Løpende økonomisk innsikt og beslutningsstøtte for ledelse · Gjennomføre lønnsomhetsanalyser og proaktivt fokusere på forbedringsmuligheter · Prosjektkalkyler og etterkalkyler
Registrert : 13-01-2022 Søknadsfrist : 31-01-2022