Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Serviceleder til Sogn Kjøleservice for Sogn Kjøleservice AS
Sogn Kjøleservice AS
Serviceleder til Sogn Kjøleservice Grunna auka oppdragsmengde, fleire ansatte og utvida geografisk område, søkjer me no etter ein dreven og løysningsorientert leiar til nyoppretta 100% stilling. Sogn Kjøleservice leverar kjøle- og fryseanlegg, varmepumpe og dataromskjøling, samt service på storkjøkken og kantine. Me har gjennom to generasjonar opparbeida oss god og lang erfaring i bransjen. Me ynskjer ein person som kan skapa effektivitet i firmaet og blant kundar i samarbeid med dagleg leiar.
Registrert : 14-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Barnehagelærar/barne- og ungdomsarbeidar Sogndal studentbarnehage (barne- og ungdomsarb) for Studentsamskipnaden på Vestlandet
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Barnehagelærar/barne- og ungdomsarbeidar Sogndal studentbarnehage (barne- og ungdomsarb) Sogndal studentbarnehage søker barnehagelærer og barne- og ungdomsarbeider. 100% vikariat fra 01.08.2019-31.07.2020. Det kan bli flere ledige stillinger i barnehagen.ArbeidsoppgåverFaglig/pedagogisk arbeid Inngå i stabile relasjoner med barn over tid Delta i barns lek og aktiviteter, og støtte dem i deres utvikling Ta imot og søke veiledning Evne og ønske om å støtte andre til å nå sitt potensiale Synliggjøre barnehagens mål og rammeplanens innhold Sørge for et godt foreldresamarbeid Kvalifikasjona
Registrert : 14-03-2019 Søknadsfrist : 27-03-2019

Barnehagelærar/barne- og ungdomsarbeidar Sogndal studentbarnehage (barnehagelærer) for Studentsamskipnaden på Vestlandet
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Barnehagelærar/barne- og ungdomsarbeidar Sogndal studentbarnehage (barnehagelærer) Sogndal studentbarnehage søker barnehagelærer og barne- og ungdomsarbeider. 100% vikariat fra 01.08.2019-31.07.2020. Det kan bli flere ledige stillinger i barnehagen.ArbeidsoppgåverFaglig/pedagogisk arbeid Inngå i stabile relasjoner med barn over tid Delta i barns lek og aktiviteter, og støtte dem i deres utvikling Ta imot og søke veiledning Evne og ønske om å støtte andre til å nå sitt potensiale Synliggjøre barnehagens mål og rammeplanens innhold Sørge for et godt foreldresamarbeid KvalifikasjonarGodkj
Registrert : 14-03-2019 Søknadsfrist : 27-03-2019

Ledige stillingar som lærar 2019/2020 - Kvåle skule for Sogndal ungdomsskule
Sogndal ungdomsskule
Ledige stillingar som lærar 2019/2020 - Kvåle skule Kvåle skule er ein 6-10 skule med 3 parallellar på kvart trinn og omlag 370 elevar fordelt på 15 klassar. Det er 45 tilsette ved skulen. Skulebygga er ei blanding av nye og gamle bygg, med eit flott og variert uteareal. Skulen ligg sentralt i kommunesenteret Sogndal. I tillegg til primæroppgåvene til skulen er fokusområde for skulane i Sogndal inneverande skuleår klasseleiing, IKT, psykisk helse og tverrfagleg samarbeid. Skulen satsar på dagleg fysisk aktivitet, og for å få dette til er elevtida pr. skuledag utvida.
Registrert : 11-03-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Ledige stillingar som lærar 2019/2020 - Trudvang skule for Trudvang skule
Trudvang skule
Ledige stillingar som lærar 2019/2020 - Trudvang skule Trudvang skule er ein 1-5 skule med 3 parallellar på kvart trinn og omlag 325 elevar fordelt på 15 klassar. Det er rundt 47 tilsette som arbeidar på skulen og i skulefritidsordninga, av desse er det lærarar, spesialpedagogar, miljøterapeutar, fagarbeidarar og assistentar. Skulen ligg sentralt i kommunesenteret Sogndal. I tillegg til primæroppgåvene til skulen er fokusområde for skulane i Sogndal inneverande skuleår klasseleiing, IKT, psykisk helse og tverrfagleg samarbeid.
Registrert : 11-03-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Ledige stillingar som lærar 2019/2020 - Kaupanger skule for Kaupanger skule
Kaupanger skule
Ledige stillingar som lærar 2019/2020 - Kaupanger skule Kaupanger skule ligg sentralt på Kaupanger, om lag ei mil frå kommunesenteret Sogndal. Skulen er ein 1 - 10 skule, og har i dag 193 elevar og 34 tilsette. Skulen ligg fint til i furuskogen på Kaupanger. I tillegg til primæroppgåvene til skulen er fokusområde for skulane i Sogndal inneverande skuleår klasseleiing, IKT, psykisk helse og tverrfagleg samarbeid. På Kaupanger skule jobbar tilsette, elevar og føresette for at alle skal ha det trygt og godt, der skulen er ein god stad for trivsel, utvikling og læring.
Registrert : 11-03-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Ledige stillingar som miljørettleiar 2019/2020 - Trudvang skule for Trudvang skule
Trudvang skule
Ledige stillingar som miljørettleiar 2019/2020 - Trudvang skule Trudvang skule er ein 1-5 skule med 3 parallellar på kvart trinn og omlag 325 elevar fordelt på 15 klassar. Det er rundt 47 tilsette som arbeidar på skulen og i skulefritidsordninga, av desse er det lærarar, spesialpedagogar, miljøterapeutar, fagarbeidarar og assistentar. Skulen ligg sentralt i kommunesenteret Sogndal. I tillegg til primæroppgåvene til skulen er fokusområde for skulane i Sogndal inneverande skuleår klasseleiing, IKT, psykisk helse og tverrfagleg samarbeid.
Registrert : 11-03-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Ledige stillingar som miljørettleiar 2019/2020 - Kaupanger skule for Kaupanger skule
Kaupanger skule
Ledige stillingar som miljørettleiar 2019/2020 - Kaupanger skule Kaupanger skule ligg sentralt på Kaupanger, om lag ei mil frå kommunesenteret Sogndal. Skulen er ein 1 - 10 skule, og har i dag 193 elevar og 34 tilsette. Skulen ligg fint til i furuskogen på Kaupanger. I tillegg til primæroppgåvene til skulen er fokusområde for skulane i Sogndal inneverande skuleår klasseleiing, IKT, psykisk helse og tverrfagleg samarbeid. På Kaupanger skule jobbar tilsette, elevar og føresette for at alle skal ha det trygt og godt, der skulen er ein god stad for trivsel, utvikling og læring.
Registrert : 11-03-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Ledig stilling som miljørettleiar 50% vikariat - Kvåle skule for Sogndal ungdomsskule
Sogndal ungdomsskule
Ledig stilling som miljørettleiar 50% vikariat - Kvåle skule Kvåle skule er ein 6-10 skule med 3 parallellar på kvart trinn og omlag 370 elevar fordelt på 15 klassar. Det er 45 tilsette ved skulen. Skulebygga er ei blanding av nye og gamle bygg, med eit flott og variert uteareal. Skulen ligg sentralt i kommunesenteret Sogndal. I tillegg til primæroppgåvene til skulen er fokusområde for skulane i Sogndal inneverande skuleår klasseleiing, IKT, psykisk helse og tverrfagleg samarbeid. Skulen satsar på dagleg fysisk aktivitet, og for å få dette til er elevtida pr. skuledag utvida.
Registrert : 11-03-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019

Rådgjevar pedagogisk IKT 100% fast - Fag og utvikling for SOGNDAL KOMMUNE BARN OG UNGE
SOGNDAL KOMMUNE BARN OG UNGE
Rådgjevar pedagogisk IKT 100% fast - Fag og utvikling Sogndal kommune har ledig 100% fast stilling som rådgjevar pedagogisk IKT for barnehage- og skulesektoren i Sogndal kommune og for arbeidet med nye Sogndal kommune. Målet for stillinga er "Styrke formidling og læring i skulane og barnehagane gjennom bruk av IKT". Stillinga er pr. no vakant, og det er difor oppstart etter avtale. Pedagogisk IKT er eit satsingsområde for Nye Sogndal kommune. Vi søkjer ein person som kan vere med å forme Sogndalsbarnehagen 2020 og Sogndalsskulen 2020 si pedagogiske plattform innan digital kompetanse og IKT.
Registrert : 11-03-2019 Søknadsfrist : 24-03-2019