Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
(DIR) Produksjonsmedarbeider for ADECCO NORGE AS
ADECCO NORGE AS
(DIR) Produksjonsmedarbeider Adecco Sogndal har bruk for platearbeidarar eller sveisar i Årdal med oppstart snarast og i tre veker framover. Kan bli forlenga.Må kunne norsk eller godt engelsk. Stillingsnummer: 1420-2018-11-20 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
Registrert : 12-11-2018 Søknadsfrist : 30-11-2018

ADVOKATFULLMEKTIG/ADVOKAT for Advokatfirmaet Tollefsen AS
Advokatfirmaet Tollefsen AS
ADVOKATFULLMEKTIG/ADVOKAT Advokatfirmaet Tollefsen AS har kontor i Sogndal og i Førde frå 1.1.19. I firmaet arbeider seks advokatar, ein advokatfullmektig og to sekretærar. Blant våre medarbeidarar har vi fast forsvarar og advokat med møterett for Høgsterett samt fast bistandsadvokat. Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø med vekt på fagleg samarbeid og sosialt fellesskap. Firmaet tek på seg oppdrag både frå næringsdrivande, offentlege organisasjonar og privatpersonar.ADVOKATFULLMEKTIG/ADVOKATVi har ledig stilling som advokatfullmektig eller advokat.
Registrert : 12-11-2018 Søknadsfrist : 21-11-2018

Spesialpedagog 100% vikariat - Sogn PPT for Sogndal kommune
Sogndal kommune
Spesialpedagog 100% vikariat - Sogn PPT Kontoret yter tenester til dei vidaregåande skulane i Sogndal, Balestrand og Aurland, til grunnskular og barnehagar i Sogndal, Vik, Aurland, Leikanger og Luster kommune. Vi har tverretatleg samarbeid med kommunale og fylkeskommunale instansar.
Registrert : 10-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Spesialpedagog 100% fast - Sogn PPT for Sogndal kommune
Sogndal kommune
Spesialpedagog 100% fast - Sogn PPT Kontoret yter tenester til dei vidaregåande skulane i Sogndal, Balestrand og Aurland, til grunnskular og barnehagar i Sogndal, Vik, Aurland, Leikanger og Luster kommune. Vi har tverretatleg samarbeid med kommunale og fylkeskommunale instansar.
Registrert : 10-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Vernepleiar 84% vikariat - Heildøgns pleie og omsorg for Sogndal kommune
Sogndal kommune
Vernepleiar 84% vikariat - Heildøgns pleie og omsorg StillingsinformasjonDet er ledig 84,74% vikariat vernepleiarstilling på natt frå snarast og fram til 15.10.2019.Meir om eininga finn du på vår heimeside: www.sogndal.kommune.noKrav til kompetanseNorsk godkjenning som vernepleiar.Må kunne snakke, lese og skrive godt norsk.Det vert forventa at søkjar kan skape tillit, ha gode samarbeidsevner, er fleksibel og påliteleg.Spesielle vilkår for stillingaDet vert stilt krav om:Politiattest.Tuberkulinattest.Andre opplysningarAlle søkjarar må skrive mobilnummer i feltet "Telefon/Mobil privat" i den ele
Registrert : 10-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Sjukepleiarar 3 x 100% fast - Heildøgns pleie og omsorg for Sogndal kommune
Sogndal kommune
Sjukepleiarar 3 x 100% fast - Heildøgns pleie og omsorg StillingsinformasjonDet er ledig 3 x 100% stillingar som sjukepleiar frå snarast.Arbeidstid for tida i tredelt turnus og arbeidsplan med arbeid kvar tredje helg.Meir om eininga finn du på vår heimeside: www.sogndal.kommune.noKrav til kompetanseNorsk godkjenning som sjukepleiar.Må kunne snakke, lese og skrive godt norsk.Det er forventa at søkjar kan skape tillit, ha gode samarbeidsevner, er fleksibel og påliteleg.Spesielle vilkår for stillingaDen som vert tilsett må leggje fram:Tuberkulose/MRSA-skjema, evt.
Registrert : 10-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Bussjåførar i Sogn for Nettbuss Travel AS - Nettbuss Travel AS
Nettbuss Travel AS - Nettbuss Travel AS
Bussjåførar i Sogn Nettbuss Travel er landet sitt største kommersielle busselskap. Selskapet er i vekst og har 85 bussar og ein omsetnad på 475 mill. Selskapet skal vera det leiande og den mest lønsame ekspressbussaktøren i Norge og best på trafikksikkerheit, brukarvennlegheit og miljø. Nettbuss Travel er eigd av Nettbuss, eit av Nordens største busskonsern, med verksemd i Norge og Sverige.
Registrert : 08-11-2018 Søknadsfrist : 26-11-2018

Førsteamanuensis / førstelektor /høgskolelektor i friluftsliv - vikariat Sogndal for Høgskulen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Førsteamanuensis / førstelektor /høgskolelektor i friluftsliv - vikariat Sogndal Jobbnorge ID: 159556 Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 vikariat som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i friluftsliv for perioden 1.8.19-31.7.20. Stillingane er knyttet til Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Institutt for idrett, kosthald og naturfag, campus Sogndal. Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.
Registrert : 08-11-2018 Søknadsfrist : 28-11-2018

Førsteamanuensis / førstelektor /høgskolelektor i kroppsøving og fysisk fostring vikariat Sogndal for Høgskulen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Førsteamanuensis / førstelektor /høgskolelektor i kroppsøving og fysisk fostring vikariat Sogndal Jobbnorge ID: 159557 Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 3 vikariat som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i kroppsøving og fysisk fostring  for perioden 1.8.19-31.7.20 (2 stillingar) og 1.1.19-31.7.20 (1 stilling).  Stillingane er knyttet til Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett,  Institutt for idrett, kosthald og naturfag, campus Sogndal. Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.
Registrert : 08-11-2018 Søknadsfrist : 28-11-2018

Førsteamanuensis / førstelektor kroppsøving og fysisk fostring Sogndal for Høgskulen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Førsteamanuensis / førstelektor kroppsøving og fysisk fostring Sogndal Jobbnorge ID: 159554 Ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, er det ledig fast stilling som førsteamanuensis /førstelektor i kroppsøving og fysisk fostring. Stillinga er knyttet til Institutt for idrett, kosthald og naturfag, campus Sogndal   Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.
Registrert : 08-11-2018 Søknadsfrist : 28-11-2018