Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Avdelingsleiar for yrkesfag
Sogndal vidaregåande skule, Vestland fylkeskommune
Org. nr: 974571056 Stillingsident: 4244756317 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 10-06-2020

Avdelingsleiar for studiespesialiserande
Sogndal vidaregåande skule, Vestland fylkeskommune
Org. nr: 974571056 Stillingsident: 4244781199 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 10-06-2020

Assisterande styrar
Sogndal kommune Fosshagen utdanningsbarnehage
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Fosshagen utdanningsbarnehage er kommunen sin nybygde barnehage som startar opp 15.08.2020. Den ligg sentralt til i bygda Sogndal, nær opp til Høgskulen på Vestlandet (HVL) sitt campusområde. Nemninga utdanningsbarnehage inneber at barnehagen og HVL har inngått eit samarbeid der intensjonen er at samhandling skal gi positive ringverknader for vidareutvikling av studieprogramma ved høgskulen og utvikling av kvaliteten i denne barnehagen og andre barnehagar. Barnehagen har kapasitet på 7 avdelingar; ca 100 barn.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Psykiatrisk sjukepleiar DPS, Sogndal Indre Sogn psykiatrisenter
Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4243802674 Presentasjon av stillingen: Indre Sogn psykiatrisenter er eit moderne DPS delt i seksjon Dag og Døgn. Seksjon Døgn har 13 sengeplassar, aktivitetseining og ambulant team. Ved sengeposten er det ledig 80% fast stilling som psykiatrisk sjukepleiar ev sjukepleiar frå 1. oktober 2020.
Registrert : 29-05-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

AUTORISERT REKNESKAPSFØRAR
Loftesnes rekneskap
Loftesnes Rekneskap AS har ledig stilling som autorisert rekneskapsførar. Arbeidsoppgåver vil vera rekneskapsføring, rapportering og rådgiving til kundane våre. ME KAN TILBY: Stor grad av fleksibilitet og mogelegheit til å påverka eigen arbeidsdagUtfordrande, spennande og varierte arbeidsoppgåver i ein bransje som er i stor endringKonkurransedyktig lønn KVALIFIKASJONAR/EIGENSKAPAR:
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 10-06-2020

Undervisningsstilling i engelsk - inntil 100 prosent vikariat
Sogndal vidaregåande skule, Vestland fylkeskommune
Org. nr: 974571056 Stillingsident: 4243603128 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 07-06-2020

Undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag - inntil 50 prosent vikariat
Sogndal vidaregåande skule, Vestland fylkeskommune
Org. nr: 974571056 Stillingsident: 4243856188 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 07-06-2020

Undervisingsstilling i restaurant- og matfag - 50 prosent fast
Sogndal vidaregåande skule, Vestland fylkeskommune
Org. nr: 974571056 Stillingsident: 4243786487 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 07-06-2020

Sogndal folkehøgskule søker reinhaldar i 80-100 % fast stilling.
Stiftinga Sogndal Folkehøgskule
Sogndal folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule som ligg i sentrum av Sogndal. Me ynskjer å styrke reinhaldet vårt. Du har fagbrev og gjerne erfaring av opplæring av andre, du er glad i menneskjer rundt deg og ikkje avhengig av tomme lokale for å kunne gjennomføre arbeidet ditt. Den som vert tilsett vil kunne vere med på å forme sin eigen kvardag og arbeidstida kan tilpassast.
Registrert : 27-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Sogndal folkehøgskule har ledig stilling som kokk eller kjøkkensjef i 100% fast stilling.
Stiftinga Sogndal Folkehøgskule
Sogndal folkehøgskule har fokus på berekraftig, økologisk og kortreist mat. Per i dag har me Debio bronse merke men me ønskjer å gå for sølv. Me har om lag 100 elevar som skal ha mat kvar dag. No søkjer me DEG som engasjert medarbeidar på laget! Sogndal folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule som ligg i sentrum av Sogndal. Skulen har ca. 100 elevar. Vi har linjene Friluftsliv, Friluftsliv Noreg, Ski og sykkel, Ski og klatring, Fotoreise og Idrett.
Registrert : 27-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020