Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
1 årig Prosjektstilling trusopplæring i Florø
Kinn Kyrkjelege Fellesråd
Ledig 100 %prosjektstilling i Florø : Kyrkjelydspedagog/kyrkjelydsarbeidar innan trusopplæring. 2. gangsutlysing Frå 15. august har Kinn kyrkjelege fellesråd ledig ei 1. årig prosjektstilling i trusopplæringa. Stillinga er knytt til Florø-delen av Kinn. Målet for trusopplæringa er å gi born og unge frå 8-18 år opplevingar, erfaringar og kunnskap om den kristne trua. Vil du vere med? Kanskje gjere noko annleis eit år som kanskje kan blir fleire?
Registrert : 02-07-2020 Søknadsfrist : 20-07-2020

Prosjektleder
Westcon Yards Florø AS
Org. nr: - Stillingsident: 4258819652 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 30-06-2020 Søknadsfrist : 09-08-2020

Sokneprest i Sunnfjord prosti - Bru, Eikefjord, Kinn og Nordal sokn
Sunnfjord prosti, Den norske kirke, Bjørgvin bispedøme
Org. nr: - Stillingsident: 4256888667 Presentasjon av stillingen:Vil du halde gudstenester på ein ny og spennande måte? Er du glad i å jobbe med ungdom og skape dei gode møteplassane? Synes du friluftsliv, fjell, hav og urørt natur er topp? Appellerer historisk sus, som ei 900 år gamal mellomalderkyrkje på ei aude øy, til deg? Vil du jobbe og bu i ein by der du kan gå på kafé på formiddagen, på breen om ettermiddagen og sjå sola gå i havet om kvelden? Då er kanskje Florø staden for deg.
Registrert : 27-06-2020 Søknadsfrist : 09-08-2020

Fagleg leiar lønn
Fjord1 - Forretningsstøtte, Fjord1 ASA
Org. nr: - Stillingsident: 4231647009 Presentasjon av stillingen: Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet og gjennom nye anbodskontrakter har Fjord1 dei sista åra teke ein leiande posisjon innan vår bransje. Vi i Fjord1 er teknologioptimistar, og skal vere best i bransjen på miljøvennleg og påliteleg ferje- og hurtigbåttransport.
Registrert : 27-06-2020 Søknadsfrist : 26-07-2020

Ny leiar til Kinn utdannings- og ressurssenter KF!
Kinn utdannings- og ressurssenter KF
Arbeidsoppgåver I stillinga ligg ansvaret for den daglege leiinga av føretaket og at den vert utført i samsvar med gjeldande reglar, vedtekter og dei vedtak som styret har fatta. Dagleg leiar representerer føretaket utetter og har m.a. kontakt med UDI, IMDi og andre statlege organ, samt media, KS, Vestland fylkeskommune og andre kommunar. Dagleg leiar tilset personale og har det overordna personalansvaret. Dagleg leiar er sekretær for styret, førebur saker og legg fram budsjett, økonomiplan og handlingsprogram. Økonomistyring er viktig.
Registrert : 25-06-2020 Søknadsfrist : 05-07-2020

Tilsynsleiar
Samfunn, kultur og miljø
Org. nr: - Stillingsident: 4256858536 Presentasjon av stillingen: Tilsyn er eit satsingsområde i Kinn kommune. Vi søkjer derfor etter ein tilsynsleiar som skal koordinere tilsynsarbeidet i Kinn kommune i høve byggesak og avløpsanlegg. Det skal og arbeidast med å få til samarbeid med andre kommunar. Arbeidsoppgåver Utarbeide tilsynsstrategi og handlingsplan for begge fagfelta. Gjennomføre tilsyn med byggesaker og mindre avløpsanlegg, og følgje opp resultat frå tilsyna. Arbeidet medfører feltarbeid og kontakt med aktørar innafor byggjebransjen.
Registrert : 24-06-2020 Søknadsfrist : 14-08-2020

Teknisk inspektør
Fjord1 - Maritim Drift, Fjord1 ASA
Har du lyst til å vere med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa?Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet og gjennom nye anbodskontrakter har Fjord1 dei sista åra teke ein leiande posisjon innan vår bransje. Vi i Fjord1 er teknologioptimistar, og skal vere best i bransjen på miljøvennleg og påliteleg ferje- og hurtigbåttransport.
Registrert : 24-06-2020 Søknadsfrist : 26-07-2020

Vi søker sjåfør klasse CE
Personalhuset, Haugesund
Ønskede kvalifikasjoner Førerkort kl. CE og gyldig YSKErfaring fra transportTrives med å arbeide selvstendigÆrlig og punktlig
Registrert : 24-06-2020 Søknadsfrist : 03-08-2020

Ønsker du en variert og spennende arbeidshverdag? Vi søker tømrer i Florø!
Recover Nordic
Er du klar for nye utfordringer? Ønsker du å utvikle deg faglig og personlig? Er du serviceinnstilt og liker varierte arbeidsoppgaver? Da kan Recover være arbeidsplassen for deg. Vi er på utkikk etter en dyktig og selvstendig tømrer/sanerer til vår avdeling i Florø. Som tømrer i Recover vil du bli del av et sterkt fagmiljø i en av Nordens ledende spesialister innenfor skadebegrensning og gjenoppbygging, med 45 års erfaring fra området. Din rolle som tømrer i Recover
Registrert : 16-06-2020 Søknadsfrist : 27-07-2020

Vi søker servitør, bartender og barista for snarlig tiltredelse!
The Arima Restaurant As
Vi søker servitør, bartender og barista for snarlig tiltredelse! Vi søker livlig og utadvendt servitør/bartender til vår restaurant i Florø. Vi ser for oss at du: -behersker et skandinavisk språk flytende · er selvstendig og strukturert men også jobbe godt i team. · er serviceinnstilt og arbeidsglad samt lojal og pliktoppfyllende. · trives i en rolle hvor en har mange baller i luften samtidig. · har god helhetsforståelse. · kan jobbe både dager, kvelder og helger. · har erfaring som servitør.
Registrert : 16-06-2020 Søknadsfrist : 31-07-2020