Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sjukepleiarstilling, Havreneset heimeteneste
Kinn kommune
Org. nr: 820 956 532 Stillingsident: 4414785957 Presentasjon av stillingen: Vi treng fleire sjukepleiarar i avdelinga vår. Heimetenesten Havreneset har base på Furuhaugane Omsorgssenter, og har frå Florø sentrum til øyane som arbeidsområde. Vi samarbeider også med legetenesta om drift av legevakt. Du vil få dyktige kollegaer med mykje kompetanse. Kinn kommune har kompetanselønnssystem som godtgjør tilleggsutdanning. Vi nyttar årstunus og kan tilby både to- og tredelt turnus, og dersom du kan tenkje deg til å jobbe på fleire avdelingar - kan vi ordne det!.
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 16-08-2021

Helgestillingar
Sunnfjord kommune Naustdal heimeteneste
Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 14-08-2021

Sjukepleiar/sjukepleiar med vidareutdanning i psykiatri
DPS døgn allmenn, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4384411309 Presentasjon av stillingen: DPS døgn allmenn er ein åpen sengepost som dekker kommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn. Vi er ein av fleire seksjoner ved Psykiatrisk klinikk. Klinikken har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost, vaksenhabilitering og tverrfagleg spesialisert ruseining. Vi har akkurat flytta inn i nytt bygg ved sentralsjukehuset i Førde. I nybygget har vi 4 sengepostar, poliklinikk og Førde BUP. Rus døgn er framleis lokalisert på Tronvik.
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 16-08-2021

Sjukepleiar 1
DPS døgn allmenn, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4415604226 Presentasjon av stillingen: Vil du bli vår nye sjukepleiar 1?
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 16-08-2021

Jobbspesialist
Sunnfjord kommune NAV
Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Sunnfjord kommune har 22 000 innbyggarar og NAV-kontoret i Sunnfjord kommune er regionkontor for NAV region Sunnfjord med omlag 50 tilsette. Kontoret er organisert i fire avdelingar med eigen avdelingsleiar. NAV Sunnfjord har no ledig stilling i eit godt etablert team på fem jobbspesialistar som følgjer opp innbyggjarar som har eit ekstra behov for rettleiing og bistand for å kome i arbeid.
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 14-08-2021

Rådgjevar for klimavennlege innkjøp
Innkjøp, Kinn kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4367957722 Presentasjon av stillingen: Til intern utlysing har Kinn kommune ledig 100 % 2 årig prosjektstilling som Rådgjevar for klimavennlege innkjøp i Innkjøpsavdelinga. Kontorstad Florø.
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 22-08-2021

Servicemedarbeidar Måløy Kino
Kinn kommune
Org. nr: 820 956 532 Stillingsident: 4415779590 Presentasjon av stillingen: Kinn kommune har trong for ein medarbeidar knytt til Måløy kino i perioden 01.09.2021 -- 31.12.2021 med moglegheit for forlenging. Arbeidsoppgåver Arbeidet vil være på ettermiddag/kveld annankvar veke, torsdagar og søndagar. Arbeidsoppgåver vil vere å sal av billettar, køyre fim og ha tilsyn i salen under førestillingane. Nødvendig opplæring vil bli gitt men du bør ha grunnleggande IKT kunnskapar. Kvalifikasjonar Må vere over 18 år Grunnleggande IKT kunnskap
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Ungdomsklubbmedarbeidar i Måløy
Kinn kommune
Org. nr: 820 956 532 Stillingsident: 4415766846 Presentasjon av stillingen: Har du sansen for hormonar, musikk, diskusjonar, god mat og latter? Er du god på gitar, skating, gaming, trommer, dans, foto, mat? Er du stabil, spennande, humoristisk, open, lyttande, energisk og litt crazy? Då har vi kanskje jobben for deg!
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

20% vikariat ved Aurland Fritidsklubb
Aurland kommune
Me har ledig 20% vikariat ved Aurland Fritidsklubb frå 1. september 2021 til 30. juni 2022 Løns- og tilsetjingsvilkår Tilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsoppgåver Arbeid med barn og ungeLegge tilrette for aktivitetar på ettermiddag- og kveldVakter på fritidsklubben, kveld og helg Vi tilbyr eit godt arbeidsmiljø
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

60% fast stilling - kulturmedarbeidar
Aurland kommune
Me har ledig 60% fast stilling som kulturmedarbeidar ved kultureininga i kommunen. Dette er ein kombinert stilling med 40% stilling der arbeidet hovudsakleg er innan kulturminne, kulturarv og arrangement, medan 20% av stillinga er ved Aurland Fritidsklubb. Du er velkommen til å søkje på heile stillinga, men det er fullt mogeleg å berre søkje på ein av dei. Spesifisèr i søknaden din.
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 12-08-2021