Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Stasjonsmedarbeidar - Vikariat
FAGRE STRYN BENSINSTASJON AS
Ei av våre tilsette skal ut i permisjon og vi treng difor ein vikar i eit års tid, kanskje lenger. Stillinga er i utgangspunktet ei 100% stilling, men vi kan vurdere å gjere den om til f.eks to 50% stillingar om det passar betre for søkjarane.Arbeidsoppgåvene er kundebetjening, matlaging, vasking og anna arbeid som må gjerast på ein bensinstasjon. Det er viktig for oss at du pratar godt norsk. God oppplæring vert gjeve. Kan dette vere noko for deg?
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 31-03-2023

Nokas søker vekter til verditransport i Førde!
Nokas Verdihåndtering AS
Nokas søker vekter som ønsker å jobbe innen verditransport i Førde og omegn. Arbeidsoppgaver Håndtering, sikring og transport av verdierAvvik og hendelsesrapporteringFørstelinjekontakt mot kunder og publikumAndre forefallende oppgaver relatert til verditransportjenesten (kontroll og vedlikehold av utstyr, kjøretøy, etc.) Kvalifikasjoner
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 28-04-2023

Spennande vikariat rekneskap/økonomi
Toyota Sogn AS
Me søkjer spennande vikariat som rekneskapsførar med ansvar for oppfølging av enkelte driftsselskap i konsernet. Vikariatet er inntil 12 månader frå sommaren av 80-100%. Du må vere ein engasjert medarbeidar med relevant arbeidserfaring som evnar å jobbe i team, men som samstundes er strukturert og sjølvgåande. Du må ha evna til å kunne setje deg inn i ulike problemstillingar og fagfelt i bedrifta sine ulike avdelingar. Du vil få sjølvstendig ansvar for rekneskap- og økonomioppgåver i tett samarbeid med økonomisjef. Primær arbeidsstad er Kaupanger i Sogndal kommune.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 28-04-2023

Områdeleder - Elektrolyse
Hydro Aluminium AS
Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus på trygge og gode arbeidsplasser for våre 30 000 ansatte på flere enn 140 steder i verden. Hydro skal være ledende i arbeidet med å utforme en bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter som betyr noe.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 16-04-2023

Butikkmedarbeider deltid vikariat søkes til Nille Alti Førde
Nille Alti Førde
Nilles butikkselgere er våre viktigste ambassadører og vårt ansikt utad, som ser verdien av å gi god service og skape hyggelige handleopplevelser for våre kunder. Vil du bli en del av Nillefamilien? Arbeidsdagene dine vil være ute i butikk der kundene er, og du vil sammen med dine kolleger ha ansvar for at våre butikker fremstår inspirerende og innbydende. Vi håper du selv mener det er viktig å være til stede i butikken, ute på gulvet sammen med våre kunder, og du brenner for å drive med salg. Vi ønsker oss deg som:
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 27-04-2023

Personvern
Årdal kommune Årdal kommune
Har du lyst å bidra til at kommunane Sogndal, Lærdal og Årdal handsamar personopplysningane til våre innbyggjarar rett?  Då ser me fram til å sjå ein søknad frå deg. Sogndal, Årdal og Lærdal har gått i lag om samarbeid om personvern- og sikkerheitsarbeid slik at ein på best måte tek i vare dei krava som blir stilt til kommunen som behandlingsansvarleg.  I kommunen får du jobbe inn i mange ulike sektorar, med komplekse utfordringar og spennende problemstillingar. 
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 09-04-2023

Brekke barnehage og skule
Gulen kommune Brekke barnehage og skule
Brekke barnehage og skule har frå 01.08.2023 ledig inntil 100% fast stilling som lærar ved skulen. Brekke barnehage og skule er ei samla eining med barnehage, skule og SFO. Skulen er lokalisert på Brekke i Gulen, og ligg tett ved fjell og fjord. Me har gode lokaler med god plass til elevane, godt utstyrte spesialrom og gode kontorløysingar til dei tilsette. Me har eit stort uteareal, og idrettsbane i nærleiken. Me er ein fådelt skule 1-10. Skulen har 50 elevar og 25 barn i barnehagen. Det er 10 lærarar og 3 fagarbeidarar ved skulen. 
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 09-04-2023

Fagarbeidarar og assistentar i barnehagane
Sogndal kommune Sogndalsbarnehagen
Velkommen til fagre Sogn, her får du i både pose og sekk! Her kan du kombinere ei spanande karriere med eit liv i frisk luft og fantastiske omgjevnadar. Sogndal kommune vart etablert 01.01.2020 etter kommunereforma. Kommunen har om lag 12 000 innbyggjarar og er regionsenteret i Sogn. Den er stor nok til mangfald, og liten nok til å gje oversikt, tryggleik og nærleik til det meste. Sogndal kommune har om lag 1150 medarbeidarar, og me satsar no på auka digitalisering som skal fornya, forbetra og forenkla tenestene me tilbyr.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 02-04-2023

Lærling i service- og administrasjonsfaget
Statsforvaltaren i Vestland
Om stillingaStatsforvaltaren i Vestland søker no lærling i service- og administrasjonsfaget. Læretida startar opp hausten 2023 og blir avslutta med fagprøven etter to år. Kontorstad kan vere enten Leikanger eller Bergen.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Kirketjener
Luster Kyrkjelege Fellesråd
Ledig stillingar hjå Luster Kyrkjeleg Fellesråd. Luster Kyrkjeleg Fellesråd to fast stillingar som kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar, stilligane kan kombinerast. 45% fast ved Fet/Joranger sokn. 28% fast ved Jostedal sokn. Arbeidstakarane vert tilsett i Luster Fellesråd. Arbeidsoppgåver: Klargjering og rydding i samband med gudstenester og kyrkjelege handlingar Fysisk tilrettelegging av aktivitetar i kyrkja
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 31-03-2023