Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Lærling i helsefagarbeid
Kompetanse og utdanning, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4472532843 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Sjukepleiar/vernepleiar - nattevaktstilling
Miljøarbeidertenesta, Gloppen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4468980078 Presentasjon av stillingen: Miljøarbeidertenesta yter tenester til menneske med psykisk utviklingshemming og psykiske lidingar. Nordåsen, Åsateigen, Åsavegen og Myklebusttunet yter tenester til vaksne bebuarar som bur i eigne bustadar med heildøgnsbemanning. Uteteamet bistår menneske som har behov for teneste i eigne bustadar i kommunen. Solsikka er ein avlastningsbustad for barn og unge 0-18 år. Avdeling åsateigen har ledig 50 % nattevaktstilling frå d.d.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Er du motivert for en lederstilling i et av Vestlandets raskest voksende konsern?
Frydenbø Bilsenter AS
Frydenbø Bilsenter søker en entusiastisk og samlende daglig leder til å videreutvikle vår avdeling i Førde. Med overordnet ansvar skal ny leder ruste avdelingen for fremtiden, i tett samarbeid med salgssjef og servicemarkedssjef, og som del av en sammensveiset og fremtidsrettet ledergruppe.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 03-03-2022

Avlastning i privat heim og Fritidskontakter
Helse og omsorg, Stad kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4468400107 Presentasjon av stillingen: Avlastning i privat heim: Stad kommune ønskjer kontakt med med deg som vil opne heimen din for helgeavlastning. Som helgeavlastar har du eit barn i din eigen heim til avtalte døgn per månad. Det kan være aktuelt med ekstra døgn i ferier. Barnet blir som ein del av din familie, og heimen din blir ein ressurs for barnet. Oppgåva vil involvere alle som bur i husstanden. Det er difor viktig at heile husstanden er innstilt på at du tar på deg oppgåva som privat avlastar.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Dyktig mekaniker til vår avdeling i Sande i Sunnfjord
Aase Landbruk
Til vår avdeling i Sande i sunnfjord (nær Førde) søker vi en blid og positiv person med gode fagkunnskaper(fagbrev) innen mekanikk: Gjerne med bakgrunn fra landbruksmekaniker, anlegg, bil eller lignende relevant erfaring. Du er arbeidsom, nevenyttig, en person som bygger gode relasjoner med kunder og kollegaer. Stillingen er variert med hovedfokus på verksted, kundemottak, reparasjoner og det som hører verksted til, men også delebestillinger og butikk. Vi tilbyr en arbeidsplass med spennende og varierte muligheter, gode kollegaer, greie betingelser for den rette
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 03-03-2022

Bilmekaniker med kjærlighet for faget søkes til verksted
Adecco
Adecco Bil og Mekanisk er en av Norges største aktører innen bemanning og rekruttering til bilbransjen -- vi ordner drømmejobben til deg! For kunde med stor pågang søker vi mekaniker for lette kjøretøy til strøkent verksted. Her er en flott mulighet for ditt neste steg i karrieren. Har du kompetanse og arbeidsglede kan dette være nettopp den muligheten du ikke vil gå glipp av.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 28-02-2022

Tenesteleiar institusjon
Høyanger kommune Tenesteområde helse og omsorg
Høyanger kommune er inne i ein omstillingsprosess innan tenesteområde Helse og omsorg. Omstillinga skal vere med på førebu organisasjonen på dei utfordringane og oppgåvene som vi møter framtida. Vi innførerer eit nytt leiarnivå med tenesteleiarar og ein av desse er:Tenesteleiar institusjon med ansvar for følgjande einingar: 
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Tenesteleiar heimetenester
Høyanger kommune Tenesteområde helse og omsorg
Høyanger kommune er inne i ein omstillingsprosess innan tenesteområde Helse og omsorg. Omstillinga skal vere med på førebu organisasjonen på dei utfordringane og oppgåvene som vi møter framtida. Vi innførerer eit nytt leiarnivå med tenesteleiarar og ein av desse er:Tenesteleiar for heimetenester med ansvar for følgjande einingar: 
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Tenesteleiar kommunehelse
Høyanger kommune Tenesteområde helse og omsorg
Høyanger kommune er inne i ein omstillingsprosess innan tenesteområde Helse og omsorg. Omstillinga skal vere med på førebu organisasjonen på dei utfordringane og oppgåvene som vi møter framtida. Vi innførerer eit nytt leiarnivå med tenesteleiarar og ein av desse er:Tenesteleiar kommunehelse med ansvar for følgjande einingar: 
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Har du maskinførarbevis og erfaring fra drift- og vedlikehald?
Mesta
I Mesta har vi eit felles mål, og det er å sørge for at folk kjem trygt fram, 24 timar i døgnet, i heile Norge. Mesta er entreprenør for Driftskontrakt 9305 Sunnfjord, og søkjer etter en maskinførar som kan hjelpe oss med arbeidet. Kontraktsområdet dekkjer riksvegar i kommunane Sunnfjord, Sogndal, Gloppen, Høyanger og Kinn. Du må være busett innanfor kontraktsområdet. Som maskinførar vil arbeidsoppgåvene dine være varierte. Du vil primært køyre hjulmaskin, men vil også bistå manuelt i arbeidet innanfor drift- og vedlikehold.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 11-02-2022