Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Rådgjevarar - Oppfølgingstenesta, opplæring i bedrift og vidaregåande opplæring for vaksne for Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Rådgjevarar - Oppfølgingstenesta, opplæring i bedrift og vidaregåande opplæring for vaksne Om arbeidsgiver:Rettleiingstenesta er ei ny spanande brukarnær teneste i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune. Vi skal bidra til lærelyst og fremje læring for elevar og lærlingar. Dette gjer vi gjennom å følgje opp lærlingar, støtte ungdom utanfor opplæring, rettleie vaksne og yte pedagogisk psykologiske tenester.Har du interesse for læring og lærelyst? Har du erfaring med rettleiing? Er du god til å samarbeide med andre? Likar du ein hektisk kvardag?
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 11-08-2019

PP-rådgjevar for Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
PP-rådgjevar Rettleiingstenesta er ei ny spanande brukarnær teneste i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune. Vi skal bidra til lærelyst og fremje læring for elevar og lærlingar. Dette gjer vi gjennom å følgje opp lærlingar, støtte ungdom utanfor opplæring, rettleie vaksne og yte pedagogisk psykologiske tenester.Har du interesse for læring og lærelyst? Har du erfaring med rettleiing? Er du god til å samarbeide med andre ? Likar du ein hektisk kvardag?
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 11-08-2019

PP-rådgjevarar for Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
PP-rådgjevarar Om stillingen:Rådgjevarar i rettleiingstenesta ¿ Indre VestlandPP-rådgjevarar - 100% stillingNærare om oppgåvene til rettleiingstenestatenesta skal hjelpe og samhandle med bedrifter og skular om å legge opplæringa til rette slik at den sikrar gjennomføring av vidaregåande opplæringden pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev detdelta for å skape eit tett samarbeid med arbeidsliv og andre offentlege instansar som t.d.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 11-08-2019

Rådgjevarar - Oppfølgingstenesta og opplæring i bedrift for Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Rådgjevarar - Oppfølgingstenesta og opplæring i bedrift Om stillingen:Rådgjevarar i rettleiingstenesta ¿ Vestland nordOppfølgingstenesta og opplæring i bedrift - 100 % stillingNærare om oppgåvene til rettleiingstenestatenesta skal hjelpe og samhandle med bedrifter og skular om å legge opplæringa til rette slik at den sikrar gjennomføring av vidaregåande opplæringden pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev detdelta for å skape eit tett samarbeid med arbeidsliv og andre offentlege instansar som t.d.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 11-08-2019

Rådgjevarar - Oppfølgingstenesta og opplæring i bedrift for Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Rådgjevarar - Oppfølgingstenesta og opplæring i bedrift Om stillingen:Rådgjevarar i rettleiingstenesta ¿ Vestland nordOppfølgingstenesta og opplæring i bedrift  -100 % stillingNærare om oppgåvene til rettleiingstenestatenesta skal hjelpe og samhandle med bedrifter og skular om å legge opplæringa til rette slik at den sikrar gjennomføring av vidaregåande opplæringden pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev detdelta for å skape eit tett samarbeid med arbeidsliv og andre offentlege instansar som t.d.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 11-08-2019

Seksjonsleiar for Helse Førde, Lærdal
Helse Førde, Lærdal
Seksjonsleiar Org. nr: - Stillingsident: 4091950251 Presentasjon av stillingen: Medisinsk og ortopedisk seksjon ved Lærdal sjukehus har ledig fast stilling for felles seksjonsleiar frå oktober 2019. Stillinga inneber overordna einskapleg leiing for seksjonane og dagleg leiing av medisisinsk og ortopedisk legegruppe. Seksjonsleiar er næraste overordna til einingsleiar for medisinsk og ortopedisk sengepost, samt einingsleiar for felles poliklinikk. Seksjonsleiar rapporterer til avdelingssjefane i medisinsk og ortopedisk avdeling.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 01-09-2019

Einingsleiar poliklinikk Lærdal for Helse Førde, Lærdal
Helse Førde, Lærdal
Einingsleiar poliklinikk Lærdal Org. nr: - Stillingsident: 4091978556 Presentasjon av stillingen: Medisinsk og ortopedisk poliklinikk ved Lærdal sjukehus søkjer einingsleiar til ei nyoppretta stilling som leiar for felles poliklinikk. Stillinga inneber einskapleg leiing for poliklinikken. Einingsleiar rapporterer til seksjonsleiar for medisinsk/ortopedisk seksjon. Eininga har eit omfattande samarbeid både internt i helseforetaket og eksternt, og har akuttfunksjon innan indremedisin og skadepoliklinikk. Einingsleiar inngår i leiargruppa i medisinsk/ortopedisk seksjon LSH.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 01-09-2019

Storyteller in Tibber - transforming the energy industry for TIBBER AS
TIBBER AS
Storyteller in Tibber - transforming the energy industry About the job We are looking for a creative individual with an ambitious and entrepreneurial attitude to join our team. As part of our marketing and growth team, your work revolves around identifying and telling stories that are compelling to our customers and other key stakeholders. To do this, you work closely with our marketing and growth team, and our founders, as well as our agency partners to take Tibber's marketing and communications to the next level.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 07-07-2019

Growth Engineer in Tibber - make energy smart, simple and green! for TIBBER AS
TIBBER AS
Growth Engineer in Tibber - make energy smart, simple and green! About the job: As part of our team, you will ideate, experiment, and implement new growth strategies to improve our user experience at all stages along the customer journey, and create viral growth through encouraging referrals. As part of this, you will take a lead role in developing our marketing automation. You will also work closely with our product team to exchange ideas and insights to make our solution more customer-centric. You are ambitious and results-oriented in everything you do, but you like to have fun as well.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 07-08-2019

Psykiater søkes til oppdrag i Sogn og Fjordane for RANDSTAD CARE AS
RANDSTAD CARE AS
Psykiater søkes til oppdrag i Sogn og Fjordane Randstad Care søker psykiater itl oppdrag i vakre Sogn og Fjordane. Du vil være tilknyttet sengepost og ha oppfølgning av utskrivne pasienter i samarbeid med eget ambulant team. Periode: 17.02.2020 - 21.06.2020. Det vil være mulig å kun ta deler av perioden om ønskelig.Arbeidstid: 08:00 - 16:00 - 40 timer pr uke. Det kan avtales annen arbeidstid om ønskelig. Du kjenner deg igjen i dette: Du trives med en større frihet og fleksibilitet i hverdagen, ønsker å tilegne deg og dele faglig kompetanse og nysgjerrig på å oppleve nye arbeidssteder.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 06-08-2019