Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Finanscontroller
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sparebanken Sogn og Fjordane er det største finansielle fagmiljøet mellom Ålesund og Bergen. Banken har no ledig stilling som finanscontroller ved avdeling for risikostyring og etterleving. Avdelinga har åtte tilsette som utfører ulike typar analyse-, kontroll- og utviklingsarbeid. Dei tilsette ved avdelinga har ansvar for rapportering til leiing og styre i banken, og for kommunikasjon med styresmakter, bransjeorganisasjonar og ratingbyrå. I tillegg vil avdelinga gje råd og støtte til andre avdelingar i banken. Arbeidsoppgåver
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 15-12-2022

Vi søkjer dyktig rådgjevar til vårt kontor i Måløy
Sparebanken Sogn og Fjordane
Vi har fokus på å gi kunden den beste rådgjevinga - i kombinasjon med god lokalkunnskap er dette Sparebanken Sogn og Fjordane si største styrke. Vi søkjer etter kunderådgjevar privatmarknad til vårt kontor i Måløy. Du vil få ansvar for å følgje opp og utvikle eiga kundeportefølje gjennom god rådgjeving og tilpassa produkt, både til eksisterande og nye kundar.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 18-12-2022

Ingeniør
SunnLab AS
SunnLab har ei stilling ledig som ingeniør. Jobben er stort sett knytt til normal arbeidstid, men overtid kan førekome.  Arbeidsoppgåver:  Kjemiske og mikrobiologiske analysar av vatn og næringsmiddel Rapportering Mottak og registrering av prøvar Kundekontakt   Kvalifikasjonar: 
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 16-12-2022

Undervisningsstilling innan informasjonsteknologi
Vestland fylkeskommune
MAL - MÅLØY VGS, Vestland fylkeskommuneMåløy vidaregåande skule har om lag 80 tilsette og 350 elevar fordelt på utdanningsprogramma; studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, naturbruk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, teknologi- og industrfag, informasjonsteknologi og medieproduksjon og YSK (yrkes- og studiekompetanse).  Skulen har også eit eige sikkerheitssenter (SIM), som tilbyr ei omfattande bredde i kurs for maritim sektor.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 20-12-2022

Maskinist på opplæringsfartøyet M/S Skulebas
Vestland fylkeskommune
MAL - MÅLØY VGS, Vestland fylkeskommuneMåløy vidaregåande skule er leverandør av opplæring innan mange fagfelt, og har eit særleg fokus på marin og maritim opplæring. Skulen tilbyr desse utdanningsprogramma: Naturbruk, Maritime fag, Bygg- og anleggsteknikk, Teknologi- og industrifag, Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, YSK (yrkes- og studiekompetanse) innan Helse, Akva og TIF. I tillegg er Sikkeheitssenteret i Måløy (SIM) med sine kurstilbod organisert som eiga avdeling under Måløy vgs. Framdriftsmaskineri ve
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 20-12-2022

På jakt etter dyktige og hardtarbeidende produksjonsoperatører
Ramco Norway As Avd Florø
På grunn av økt markedsposisjon søker vi nå etter flere produksjonsoperatører til vår avdeling i Florø. Som produksjonsoperatør jobber du skift og du inngår i et team bestående av flere dyktige kollegaer. Vi ser derfor etter deg som er hardtarbeidende og har en utpreget stå-på-vilje. Du trives med fysisk arbeid, har god arbeidsmoral og gode holdninger til helse, miljø og sikkerhet. Ramco Norway A/S har også behov for inspektører. Vi håper derfor at du som produksjonsoperatør etter hvert vil søke nye og spennende utfordringer som inspektør. Arbeidsoppgaver
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 31-01-2023

Badevakt i Stryn symjehall
30 % fast stilling i Stryn kommune  
Stryn symjehall er kommunal symjehall som ligg i Stryn sentrum tilknytt Stryn kulturhus. Symjehallen inneheld symjebasseng, barnebasseng, stupetårn, rutsjebane og sauna. Inngang og billettsal i tilknytning til Stryn kulturhus. Vi lyser ut to stillingar for fast tilsetting. 
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 19-12-2022

Vil du være bussjåfør på våre ekspressruter? 
Sogndal, Stryn, Furene, Nordfjordeid, Avdeling Nord-Vest, Region kommersiell, Vy Buss AS
Vi ser kontinuerlig etter tilkallingsvikarer til avdelingens stasjoneringssteder, ta gjerne kontakt! Innebærer også god mulighet for fast ansettelse.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 10-01-2023

Tannpleiar
Stryn tannklinikk, Vestland fylkeskommune
Vestland tannhelseteneste - Stryn tannklinikk, har ledig 100% fast stilling som tannpleiar med startdato etter avtale.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 03-01-2023

HR-rådgjevar (vikariat)
ORO - Organisasjon og økonomi, Vestland fylkeskommune
Ynskjer du å vere med i utviklinga av Vestland Fylkeskommune, og løyse essensielle oppgåver knytt til HR? Då ber vi om at du les vidare!Vestland Fylkeskommune set retning, engasjerer og samhandlar for å utvikle gode tenester og eit framtidsretta Vestland. 
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 19-12-2022