Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Ingeniør prosesstyring og IKT, Gaupne
Statkraft Region Midt-Norge
Region Midt-Noreg, med til saman 200 tilsette, har ansvar for drift og vedlikehald av 32 kraftverk og 8 vindparkar i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag, og når snart ein normal årsproduksjon på nærare 14 TWh. Produksjonsavdelinga ansvar for produksjonsplanlegging, vedlikehaldskoordinering og døgnkontinuerleg styring og overvaking av produksjonsanlegg, i tillegg til regionalt fagansvar for IKT og Prosesstyringssystem. Avdelinga har 15 medarbeidarar.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 15-03-2020

NK/Administrasjonssjef
Norva24 Birkeland
Norva24 Birkeland er stolte av sine dyktige medarbeidere og flotte utstyr. Våre karakteristiske gule biler er lett å kjenne igjen, sammen med vår røde elefant som <>. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av miljøteknologi, og prøver å påvirke våre kunder til å velge miljøvennlige løsninger -- sånn at vi bidrar positivt i miljøkampen. I så måte er vi stolt av vårt eget komposteringsanlegg vi har etablert i Sløvåg i Gulen kommune. Våtorganisk slam fra en rekke kommuner og industribedrifter i Vestland fylke blir behandlet her.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Ledige stillingar i barnehagane
Stad kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4185558885 Presentasjon av stillingen: Stad kommune har ledige stillingar i barnehagane frå 15.08.2020. Stillingane er både faste og vikariat., heiltid og deltid. Vi har behov for pedagogiske leiarar, barnehagelærarar og fagarbeidarar. Ufaglærte med lang praksis og motivasjon til å ta fagbrev kan bli vurderte. Nøyaktig tal ledige stillingar vil bli klart etter at barnehageopptaket er ferdig etter 1. mars. Stad kommune har seks kommunale barnehagar:
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 07-03-2020

Fagarbeidar mekanisk, kraftverksgruppe Sogn
Statkraft Region Midt-Norge
Region Midt Norge er ein av 5 produksjonsregionar i Statkraft. Regionen har 200 medarbeidarar og er organisert i fire kraftverksgrupper med ansvar for 32 kraftverk og åtte vindparkar i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Kraftverksgruppe Sogn har ansvar for drift og vedlikehald av våre kraftverk i Jostedal, Vik og Høyanger, og er organisert i tre vedlikehaldsgrupper. Vedlikehaldsgruppe Vik har 9 medarbeidarar
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 15-03-2020

Operatører transport/lager
Westcon Yard Florø AS
Org. nr: - Stillingsident: 4196815839 Presentasjon av stillingen: Vi har en økende oppdragsmengde og trenger flere dyktige medarbeidere til våre logistikkoperasjoner. Arbeidsoppgaver Logistikkoppgaver innenfor produksjon, prosjekt og lager
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 06-03-2020

Allsidig bilmekanikar
Eid motor as
Vi søkjer etter deg som:• Har fagbrev/praksis som bilmekanikar• Er sjølvstendig, nøyaktig og samarbeidsvilleg• Er lærevilleg og har interesse for elektronikk og el-bil• Beherskar norsk munnleg og skriftleg godt Arbeidsoppgåver består av:• Utføre service og reparasjonar på Hyundai, samt alle bilmerke• Feilsøking mekanisk og elektronisk• Klargjere og montere utstyr på nye/brukte bilar for sal• Utføre PKK-kontrollar Vi tilbyr:• Konkurransedyktige betingelsar
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 04-03-2020

Butikkmedarbeidar - shop assistent
Flåm AS avd. Merchandise
I Flåm er Merchandise eit nytt butikkonsept og populært konsept, og me treng fleire sesongarbeidarar i 2020 og allereie frå mars. Er du ein person som set gjesten i fokus og er opptatt av service? Har du energi, er motivert og likar utfordringar? Då er du den rette til å søke på våre stillingar. Her får du ein unik moglegheit til å verta ein del av eit internasjonalt miljø, med fast tilsette og sesongarbeidarar frå over 20 nasjonalitetar. Naturen spelar på lag med oss og gjer det enkelt for oss tilsette å leve opp til våre verdiar:
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 25-03-2020

Prosjektleiar NAV Vestland
NAV region Sunnfjord, arbeidsstad Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4191775310 Presentasjon av stillingen: NAV Vestland er organisert i ni fagleg sjølvstendige regionar. I samarbeid med kommunane skal det settast i gang eit utviklingsprosjekt i NAV region Sunnfjord. Prosjektperioden går fram til 31.12.2022 og vil bli gjennomført som eit forbetringsprosjekt med LEAN som metode. Stillinga rapporterer til assisterande direktør i NAV Vestland. Arbeidsstad vil vere i Førde, ved NAV Sunnfjord i region Sunnfjord.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 05-03-2020

Er du vår neste daglig leder?
Trollskogen Barnehage Sa
Trollskogen barnehage har ledig fast 100 % stilling som daglig leder fra 1. august 2020. Kvalifikasjoner:
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 13-03-2020

Er du ute etter en givende og variert jobb? Da er det deg vi ser etter!
Stendi AS
Vi søker etter assistenter til en ung mann med psykisk utviklingshemning som bor i egen bolig. Ingen dag er lik. Å tilrettelegge for at han kan fortsette å leve aktivt, meningsfylt og selvstendig liv er hovedoppgaven til en brukerstyrt personlig assistent. Som assistent er det viktig å skape trygge og stabile rammer slik at den du jobber for kan være i aktivitet, ute som inne, hjemme som på reise.
Registrert : 20-02-2020 Søknadsfrist : 01-04-2020