Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Merkantil pleie og omsorg
Sogndal kommune Leikanger sjukeheim og heimeteneste
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Merkantil stilling i inntil 80% fast stilling Arbeidsoppgåver • Visma ressurstyring og visma flyt • Fakturaflyt • Arbeidsavtaler og lønnsmelding • Ansiennitetsutrekning og tenestebevis • Hjelpe til med turnuser; registrere tilsette • Samarbeid rundt ferieplanlegging • Ansvar for lager, innkjøp av rekvisita, samt andre kontoroppgåver Arbeidsoppgåver kan bli endra, då vi er ein ny organisasjon som jobbar med organisering og samhandling
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 22-06-2020

Lege i spesialisering
Augeavdeling, Førde sentralsjukehus
Org. nr: - Stillingsident: 4246738313 Presentasjon av stillingen: Augeavdelinga, Førde sentralsjukehus har ledig fast stilling for LIS (LIS i oftalmologi) frå 01.07.2020. Augeavdelinga har 8 legestillingar, derav 3 LIS, optikar, ortoptist og sjukepleiarar. Vi har høg poliklinisk aktivitet i alle delar av augefaget, i tillegg til høg kirurgisk aktivitet. Vi har engasjerte og dyktige medarbeidarar, og eit god arbeidsmiljø.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Kundeveileder
TESS AS
TESS er markedsleder innen slanger og sveiseprodukter, og blant de fremste på arbeidstøy og vern i Norge. Fra etableringen i 1968 har TESS vokst til 1300 ansatte fordelt på 140 servicesentre i Norge, Brasil, Danmark, Skottland, USA, Gran Canaria og Singapore. TESS omsatte for 3,3 milliarder NOK i 2018 og fortsetter å styrke sin posisjon innen segmentene olje og gass, havbruk, offentlig, entreprenør og industri. Les gjerne mer på www.tess.no Til TESS servicesenter i Sogn søker vi etter en kundeveileder. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

Er du på jakt etter en sommerjobb med et stort samfunnsansvar?
ISS
ISS Facility Services er en del av et verdensomspennende, børsnotert Facility Management-selskap med over 500 000 medarbeidere, og hovedkontor i København, Danmark. ISS Norge er markedsleder innen tjenestene renhold, catering, personalrestauranter, eiendom, support og kontorstøtte - både som enkelttjenester og som integrerte løsninger. ISS investerer kontinuerlig i sine viktigste ressurs - våre medarbeidere. Gjennom vårt anerkjennelsesprogram "Eple kåringen", løfter vi frem og feirer våre beste medarbeidere hver måned og hvert år kårer vi årets Eple, i Norge, Europa og globalt.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

Dagleg leiar
Kinn utdannings- og ressurssenter KF
Dagleg leiar er øvste administrative leiar i KURS KF. Dagleg leiar rapporterer til styret i det kommunale føretaket og har hovudansvar for 39 tilsette og 70 mill. kr i årsomsetting. KURS KF administrerer busetting og integrering av flyktningar, driv opplæring i norsk og grunnskulefag for vaksne innvandrarar, er driftsoperatør for asylmottak, og driv forsking- og utviklingsarbeid på desse felta.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 28-06-2020

Jurist - fast stilling innan verjemål
Fylkesmannen i Vestland
Jobbnorge ID: 188320 Om stillinga Har du lyst til å jobbe med eit spennande rettsområde? Utdannings- og verjemålsavdelinga har vel 60 tilsette i tre seksjonar, ein verjemålsseksjon og to utdanningsseksjonar, alle med kontorstader både i Leikanger og i Bergen. Stillinga er lagt til verjemålsseksjonen, med kontorstad i Leikanger. Verjemålsseksjonen har i dag om lag 30 tilsette og har ansvar for 7.700 aktive saker. Verjemålsoppgåvene er breitt samansette med oppgåver innan rettsområda arv- og skifterett, barnerett, forvaltningsrett, sivilprosess og verjemål.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Psykisk helsearbeidar
Bu- og miljøtenesta, Stad kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4244320409 Presentasjon av stillingen: Stad kommune har ledig stilling som psykisk helsearbeidar i 100 % fast stilling i psykisk helseteam frå 01.08.2020. Psykisk helseteam består av 4 medarbeidarar med eit større sjølvstendig ansvar for tenesteutøvinga innan psykisk helse og rus. Psykisk helseteam er organisert under bu- og miljøtenesta. Oppmøtestad er Nordfjordeid. Stillinga har dagtidsarbeid, ev. ettermiddag ved behov.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Produksjonskoordinator
Westcon Yards Florø AS
Org. nr: - Stillingsident: 4246459217 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 17-06-2020

Fagarbeidar i barnehagen
HYLLESTAD KOMMUNE
Org.nr.:964967547 Stillingsident: 641115689 Presentasjon av stillingen : Hyllestad kommune har ledig fast 60 % stilling som fagarbeidar i Hyllestad barnehage frå 1.8.2020. Stillinga kan verte auka på sikt, alt utifrå tal barn i barnehagen. Arbeidsoppgåver: Som fagarbeidar vil du vere med å bidra til at vi oppnår måla våre i tråd med retningsliner og årsplan, planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogisk arbeid. Du vil vere ein god rollemodell og bidra til eit godt samarbeid.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Barne- og ungdomsarbeidar
Gulen kommune
Org.nr.:938 497 524 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Eivindvik barnehage og skule består av 1-10-skule og barnehageavdeling. Barnehageavdelinga er lokalisert like ved skulen, i eige, nytt, barnehagebygg. Barnehagen har for tida 3 avdelingar og skulen har mellom 80 og 90 elevar. Sjå www.eivindvik.skule.no for meir informasjon, bildete, årsplanar osv. Gulen kommune har ledig 100% vikarstilling som barne- og ungdomsarbeidar i tida 17.08.2020 - 14.08.2021 Barnehagane i Gulen har:
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 11-06-2020