Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Carpenter team / Roofers
Jobzone Førde
On behalf of customer we are seeking 2 professional carpenters for a project located in Sogn og Fjordane district, famous for it's beautiful fjords and wild nature. Work tasks:
Registrert : 13-08-2020 Søknadsfrist : 23-08-2020

Carpenter team
Jobzone Førde
On behalf of customer we are seeking 2 professional carpenters for a project located in Sogn og Fjordane district, famous for it's beautiful fjords and wild nature. Work tasks:
Registrert : 13-08-2020 Søknadsfrist : 16-08-2020

LIKAR DU Å ARBEIDE MED MAT OG SERVERING? DÅ HAR VI TILBODET TIL DEG!
Coop Nordvest Sa
Coop Kafé Førde har eit ledig vikariat som kafémedarbeidar Vi søkjer ein blid og positiv kafémedarbeidar til vår Coop Kafé i Førde. Vikariatet har ein stillingsgrad på 100%, og går fram til 25.05.2021. Stillinga inngår i turnus med arbeidsvakter både på dag, kveldstid og helg. Kvalifikasjonar og eigenskapar: Coop Kafé Førde ser etter deg som har arbeidslyst og har ein motivasjon som smittar over på dine kollegaer. Du er og:
Registrert : 13-08-2020 Søknadsfrist : 30-08-2020

Bravida Førde søker etter ny prosjektleder elektro
Bravida Norge AS
I forbindelse med økende oppdragsmengde, søker vi etter en ekstra prosjektleder til vår avdeling. Avdelingen har 50 medarbeidere og en omsetning på ca. 90 millioner kroner. Oppdragene er i hovedsak i området Sunnfjord/Sogn. Bravida i Førde har lang erfaring fra store prosjekter innenfor ulike sektorer som helse, skole, bolig og forretningsbygg.
Registrert : 13-08-2020 Søknadsfrist : 15-09-2020

Flytte til Aurland eller Flåm? Vi har ledig stilling innan byggesak!
Aurland kommune
Me har ledig Aurland kommune har ledig 100% fast stilling som bygggesakshandsamar. Stillinga er ledig frå 01. oktober 2020 Arbeidsoppgåver Byggesakshandsaming - inkludert handsaming av saker som gjeld dispensasjon frå plan. Råd og rettleiing Ulovlegheitsoppfølging / tilsyn Matrikkelføring Eventuelt anna sakshandsaming eller andre utviklingsoppgåver for kommunen
Registrert : 13-08-2020 Søknadsfrist : 31-08-2020

Miljøterapeut
Sunnfjord kommune Førde bu- og miljøteneste, eining 3
Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Førde bu- og miljøteneste, eining 3, yt døgnkontinuerlig tenester til personar med psykisk utviklingshemming og som elles treng langvarige og koordinerte tenester. Dei tilsette har utdanning som vernepleiar, sjukepleiar, sosionom, barnevernspedagog, ergoterapeut, helsefagarbeidar og assistentar.
Registrert : 13-08-2020 Søknadsfrist : 13-09-2020

Sjukepleiarstillingar
Bemanningssenteret, Helse Førde
Org. nr: - Stillingsident: 4250121406 Presentasjon av stillingen: Bemanningssenteret Helse Førde har ledig 4 x 100% faste sjukepleiarstillingar. Bemanningssenteret skal løyse sjukepleiaroppdrag frå ulike avdelingar på sjukehuset. Vi har behov for sjukepleiarar som ønskjer høg grad av fagleg utvikling og likar varierte utfordringar. Vi ønskjer å tilsette tilpassingsdyktig sjukepleiar som ønskjer å jobbe i 100% stilling eller i deltidsstilling. Hos oss får du ei unik moglegheit til å bli kjent med mange avdelingar i Helse Førde.
Registrert : 13-08-2020 Søknadsfrist : 26-08-2020

Helgestillingar
Sunnfjord kommune Førde bu- og miljøteneste, eining 3
Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Førde bu- og miljøteneste, eining 3, yt døgnkontinuerlig tenester til personar med psykisk utviklingshemming og som elles treng langvarige og koordinerte tenester. Vi yt tverrfaglege tenester som inneber støtte og opplæring knytt til dagleglivet sine funksjonar som, hygiene, ernæring og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å handtere og meistre somatiske og psykiske vanskar. Vi har no ledig:
Registrert : 13-08-2020 Søknadsfrist : 13-09-2020

Rekneskapsførar
Sogn Rekneskapskontor AS
Stillinga inneber ordinær rekneskapsføring, avstemming, lønnsbehandling, rapportering og fakturering for små og mellomstore verksemder. Vi søkjer personar med følgjande kvalifikasjoner: høgare økonomisk utdanning innan rekneskap/ økonomigode datakunnskapar og kjennskap til økonomisystem er ein fordelserviceinnstilt og god evne til å samarbeideFormell utdanning som grunnlag kan saman med praksis hjå oss gje autorisasjon som rekneskapsførar. Vi kan tilby utfordrande og spennande jobb i ei verksemd med godt arbeidsmiljø.
Registrert : 13-08-2020 Søknadsfrist : 31-08-2020

POWER Nordfjord søker selger til å jobbe 50% -100%
Nordfjord Tekno AS
POWER Nordfjord søker salgsleder til å jobbe 50% -100%. Derfor søker vi en engasjert selger, med MOT, GLEDE og BEGEISTRING! Er du målbevisst, energisk og opptatt av å yte god service? Vi i Power Nordfjord ønsker å bli best på service og kundebehandling i Norge og håper du er rett person til å hjelpe oss nå det målet.
Registrert : 12-08-2020 Søknadsfrist : 22-09-2020