Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vil du bidra til eit trygt og godt arbeidsmiljø i Stad kommune?Vi søkjer etter fleire reinhaldarar!
Eining for eigedom - reinhaldstenesta, Stad kommune
Stad kommune har no ledig 250% faste stillingar og to årsvikariat i 100 % som reinhaldarar med arbeidsstad Nordfjordeid. Reinhaldstenesta i Stad kommune er organisert i eining for eigedom saman med vaktmestertenesta. Det kan vere mogleg å dele opp ei stilling.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 12-05-2021

Konserndirektør for IKT og digitalisering
Sogn og Fjordane Energi (SFE)
Den nyoppretta stillinga i vår digitale satsing inngår i konsernleiinga og rapporterer til konsernsjef. Konserndirektøren vil leie eit teknologimiljø beståande av 8 medarbeidarar innan operasjonell IT, IT-sikkerhet, samband og kommunikasjon, samt digital forretningsutvikling. Samtidig vil du samarbeide tett med mange av konsernet sine medarbeidarar og miljø innan digitalisering og teknologi i dei ulike forretningsområda.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 03-06-2021

Vi vil ha deg med på laget i sommer - hjelp oss å gi gjestene en god opplevelse
Jølstramuseet as
Være endel av vertskapet, kommunisere med gjestene og være en god selger. Presentere, anbefale og servere mat og drikke på en god måte. Tilberede varme og kalde drikker, både alkoholfrie og alkoholholdige. Rydde og dekke opp serveringslokalene til ulike anledninger. Det vil være behov for en kombinasjon mellom servering og kjøkken. Du må ha ei positiv holdning,være blid og vennlig, ryddig og strukturert og like å arbeide med og for mennesker. Vi stiller krav til at du er ansvarsbevisst og sjølvgåande. Målet ditt må være å gi gjestene en god opplevelse.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 03-06-2021

Badevakt
Eid idrettshus, Stad kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4376267068 Presentasjon av stillingen: Stad kommune har ledig fast deltidsstilling som badevakt og vert under offentleg bading i symjehallen i Eid idrettshus. Stillinga er ledig frå 01.09.2020 og er organisert i eining for eigedom. På grunn av behov for å vere i garderobe, må vi fortrinnsvis tilsetje ei kvinne i denne stillinga.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 12-05-2021

Jobbspesialist
Arbeid og velferd (NAV), Stad kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4380238891 Presentasjon av stillingen: NAV Stad har ledig 100 % fast stilling som jobbspesialist frå 1. august 2021.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Miljøterapeutar og fagarbeidarar til nytt bufellesskap - stillingane har langvaktturnus
Bu- og miljøtenesta, Nordfjordeid
Org. nr: - Stillingsident: 4369515418 Presentasjon av stillingen: Vil du vere med og utvikle gode helsetenester i nytt bufellesskap i Stad kommune?
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Sjukepleiar, vernepleiar eller miljøterapeut
Bu- og miljøtenesta, Elvebøen
Org. nr: - Stillingsident: 4369516566 Presentasjon av stillingen: Vil du vere med og utvikle helsetenestene i Stad kommune? Bu -og miljøtenesta i Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut med tenestestad Elvebøen. Stillinga er inkludert 20% frie timar.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 07-05-2021

Vil du bidra i vårt målretta arbeid og engasjement for framtidas løysingar
Sogn og Fjordane Energi AS
Framtida vår er fornybar og digital, og vi er no på jakt etter deg som systemutviklar Dine oppgåver vil vere: • Delta i utviklinga av SFE sine system og tenester • Bidra til utvikling av database- og integrasjonsverktøy for betre flyt og utnytting av data • Vere med å utvikle selskapet sine datamodellar og rapporterings-løysningar • Bruke SFE sine dataseriar til å utvikle nye arbeidsverktøy for automatisering av arbeids- prosessar og kunnskapsgrunnlag/beslutningsstøtte Dette er deg:
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 15-05-2021

Pedagogiske leiarar og barnehagelærar
Sunnfjord kommune - Barnehage
Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Frå hausten 2021 har vi fleire ledige stillingar som pedagogisk leiar og barnehagelærar i Sunnfjordbarnehagane. Vi håpar du vil søke! Om oss Sunnfjord kommune driv 18 barnehagar og vi vil tilby eit godt og brukartilpassa barnehagetilbod. Vårt mål er trygge barn som trivst og gje dei gode vilkår for leik, læring og utvikling.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 08-05-2021

Vernepleiar, sjukepleiar eller helsefagarbeidar
Bu- og miljøtenesta, Stad kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4379121095 Presentasjon av stillingen: Vi søkjer deg som vil vere med og utvikle helsetenestene i Stad kommune! Bu- og miljøtenesta har ledig inntil 100 % fast stilling for vernepleiar, sjukepleiar eller helsefagarbeidar med erfaring. Arbeidsstad er for tida ved tenestestad Kvia i Selje frå så snart som mogleg. Stillinga er inkludert 20% frie timar.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 07-05-2021