Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Se alle våre ledige stillinger hos kunder som skal besettes snarlig!
Vex-Gruppen AS
Går du rundt med tanker om kanskje å skifte jobb? Er du sulten på nye muligheter og utfordringer eller rett og slett ønsker å komme i et nytt miljø? Da kan det hende at din vei videre er via oss. Vi har ledige stillinger til ulike bedrifter og ulike bransjer, innen olje, gass, fisk, industri og bil, i Øygarden og i Bergen. Arbeidsoppgaver Her er noen av stillingene på Sotra og Bergen som vi trenger personell til:
Registrert : 27-05-2022 Søknadsfrist : 06-07-2022

BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT SØKES FOR MANN PÅ SOTRA
Prima Assistanse
BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT SØKES FOR MANN PÅ SOTRA Mann i begynnelsen av 30-årene søker brukerstyrt personlig assistent som sommervikar i 100% stilling dag uke 29-30-31. Ser også etter en som kan gå inn i en helgestilling annenhver lørdag dag på vakt a 7.5 timer i perioden Juli-November, samt fungere som tilkallingsvikar. Dette da en av mine gode BPAer går i permisjon. De to stillingene kan tilsettes en person eller en som helgevikar og en annen som sommervikar.
Registrert : 27-05-2022 Søknadsfrist : 24-06-2022

2.gongs utlysing
Øygarden kommune Dele- og byggesak
Om avdelinga:Avdeling dele- og byggesak består i dag av 13 tilsette og er del av eining byggesak, tilsyn og miljø. Avdelinga behandler i hovudsak bygge-, dele- og dispensasjonssaker. Arbeidsstad er kommunehuset på Straume. Arbeidsoppgåver:Sakshandsaming etter plan- og bygningsloven med vekt på dele- og byggesakerSaksframlegg til politisk handsamingRettleiing etter plan- og bygningslovenTverrfagleg samhandling med andre fagområde i kommunenKvalifikasjonar:
Registrert : 26-05-2022 Søknadsfrist : 09-06-2022

Har du lyst til å prøve deg som NDT Inspektør hos oss?
Oceaneering Asset Integrity AS
Oceaneering er et globalt og innovasjonsdrevet selskap som fokuserer på produkter og tjenester til olje- og gassindustrien, men leverer også tjenester til aktører som jobber i verdensrommet, underholdning, forsvarsindustri og fornybar energi. Vi er en allsidig avansert teknologileverandør og ser kontinuerlig etter komplekse utfordringer og de rette medarbeiderne for å finne løsninger for disse utfordringene, og omfavner mangfold og endring underveis.
Registrert : 25-05-2022 Søknadsfrist : 26-06-2022

Vil du bli vår nye Mekaniker?
Oceaneering Asset Integrity AS
Oceaneering er et globalt og innovasjonsdrevet selskap som fokuserer på produkter og tjenester til olje- og gassindustrien, men leverer også tjenester til aktører som jobber i verdensrommet, underholdning, forsvarsindustri og fornybar energi. Vi er en allsidig avansert teknologileverandør og ser kontinuerlig etter komplekse utfordringer og de rette medarbeiderne for å finne løsninger for disse utfordringene, og omfavner mangfold og endring underveis.
Registrert : 25-05-2022 Søknadsfrist : 16-06-2022

Tilstandskontroll / Vibrasjonsanalyse roterende maskiner
AMPS AS
AMPs har et svært kompetent fagmiljø innen tilstandsvurdering av roterende maskiner hvor det hovedsakelig benyttes vibrasjonsmålinger med påfølgende analyse. Vi har nå behov for å styrke vårt serviceteam og søker en erfaren og målbevisst serviceingeniør. Om jobben:
Registrert : 25-05-2022 Søknadsfrist : 02-07-2022

Servicebil søker service elektriker
PSW POWER & AUTOMATION AS
PSW Power & Automation leverer komplette løsninger innen elektrifisering. Firmaet har blant annet spesialisert seg på elektriske kraft systemer, infrastruktur og landstrømsystemer som forsyner skip med energi i Norge og internasjonalt. Vi har de siste årene utviklet flere nye produkter og tjenester innen kraftoverføring til energisektoren for offshore, marine og landbasert industri.
Registrert : 24-05-2022 Søknadsfrist : 01-07-2022

Fast helgestilling for sjukepleiar/ vernepleiar/ helsefagarbeidar/ assistent
Øyane DPS/ Allmennpsykiatrisk døgnbehandling, Helse Bergen
Har DU lyst på nye utfordringar?Øyane DPS er eit av tre DPS knytt til divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus. Allmenn døgnseksjon har 10 sengeplassar og er ein open seksjon som primært tilbyr korttidsbehandling, og er ledd i ein behandlingskjede for menneske med allmennpsykiatriske lidingar. Vi mottar pasientar frå fastlege, AAT, Psykiatrisk klinikk, mottakspost PAM og somatiske avdelingar på Haukeland sjukehus. Allmenndøgn har tett samarbeid med allmennpoliklinikken og AAT.
Registrert : 24-05-2022 Søknadsfrist : 08-06-2022

Havhesten FUS barnehage søker barnehagelærer
Havhesten FUS barnehage as
Havhesten FUS Barnehage ligger sentralt til på Kolltveit i Øygarden kommune.. Vi er en basebarnehage med plass til 86 barn. Vi bruker nærområdet aktivt, er opptatt av godt kosthold, allsidige opplevelser, progresjon i hverdagen og et utviklende miljø for barn og personale.
Registrert : 23-05-2022 Søknadsfrist : 23-06-2022

Vi søker renholder til flyttevask av private boliger
Øygarden Omsorg AS
FOR OPPDRAG PÅ ASKØY OG I ØYGARDEN: Vi søker nye ansatte til vårt selskap, Øygarden Omsorg. Er du engasjert, pliktoppfyllende og har erfaring med renhold? Et av våre tilbud er flyttevask i private hjem. Dette er jobber hvor man jobber selvstendig, og boligene (leiligheter, rekkehus, eneboliger) skal vaskes helt ned, slik at nye eiere godkjenner renholdet og kan overta boligen.
Registrert : 22-05-2022 Søknadsfrist : 13-06-2022