Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
INDUSTRIMALER
Nordvest Bemanning As
Grunnet økende oppdragsmengde hos en av våre gode kunder søker vi nå etter industrimaler for lengre engasjement med gode muligheter. Arbeidsoppgaver Overflatebehandling av konstruksjoner for bl.a bygg, anlegg og energi bransjen. Vi tilbyr God jobb hos en seriøs aktør, gode betingelser, hyggelige kollegaer. Tett og god oppfølging fra din konsulent hos oss. På grunn av stor pågang har vi dessverre ikke anledning til å behandle søknader som ikke blir registret i vårt HR-system. Kun aktuelle kandidater blir kontaktet.
Registrert : 23-10-2020 Søknadsfrist : 05-11-2020

Senior Instrumentingeniør
ECN
For en av våre kunder søker vi etter en Senior Instrumentingeniør Arbeidsoppgaver
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 02-12-2020

Ledig Fastlegeheimel, Straume legesenter
Øygarden kommune Kommuneoverlegen
Ledig fastlegeheimel ved Straume legesenter Om arbeidstaden:
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 15-11-2020

Vaken nattevakt 3x67% fast - Vågaleitet omsorgsteam
Øygarden kommune - Vågaleitet omsorgsteam
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om avdelinga: Vågaleitet omsorgsteam yter tenester til mennesker med ulike hjelpebehov som bur i eigne leiligheter. Turnus har 10 timers vakter og arbeid kvar 3 helg. Perioder med inntil 4 vakter på rad. Arbeidsoppgåver: Arbeidet er primært knytt opp mot ein brukar med hyppig tilsyn og oppfølgingHandtering av akutte hendingar som kan oppstå på nattArbeid knytt til Helse og omsorgstenestelova kap 9 Kvalifikasjonar:
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 05-11-2020

Miljøarbeidar 15% fast helg - Psykriatribustadane
Øygarden kommune - Rus og psykisk helse sone Straume
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om avdelinga: Psykiatribustader har 2 bufelleskap som begge ligg sentralt på Straume Den eine Bustaden har 11 brukarar, den andre 7 brukarar. Bebuare bur i eigne leilegheiter, med tilknytta felles areal. Vi har ei flott personalgruppe som saman gjer sitt beste for at våre brukarar skal oppleve tryggleik og meistring. oppgåver:
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 05-11-2020

Miljøarbeidar 100% fast - Psykriatribustadane
Øygarden kommune - Rus og psykisk helse sone Straume
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om avdelinga: Psykiatribustader har 2 bufelleskap som begge ligg sentralt på Straume Den eine Bustaden har 11 brukarar, den andre 7 brukarar. Bebuare bur i eigne leilegheiter, med tilknytta felles areal. Vi har ei flott personalgruppe som saman gjer sitt beste for at våre brukarar skal oppleve tryggleik og meistring. Arbeidsoppgåver:
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 05-11-2020

Tverrfagleg spesialist 100% fast - Rus og psykisk helse sone Straume
Øygarden kommune - Rus og psykisk helse sone Straume
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om avdelinga: Rus og psykisk Helse er organisert under Helse og velferd. Aktuell stilling er plassert i sone Straume, med tenestestad på Straume. Oppfølgingstenesta består av 7 årsverk som har som hovudoppgåve å følgje opp personar med utfordringar innan rus og psykisk helse. Arbeidsoppgåver:
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 05-11-2020

Miljøterapeut 50% vikariat - Vågaleitet omsorgsteam
Øygarden kommune - Vågaleitet omsorgsteam
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om avdelinga: Vågaleitet omsorgsteam yter tenester til mennesker med ulike hjelpebehov som bur i eigne leiligheter. Arbeidsoppgåver: Målretta miljøarbeidSamhandling med pårørandeArbeid knytt til Helse og omsorgstenestelova kap 9.Primærkontakt oppgåverLegemiddelhandtering Kvalifikasjonar:
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 05-11-2020

Miljøterapeut 100% vikariat - Rus og Psykisk helse sone Straume
Øygarden kommune - Rus og psykisk helse sone Straume
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om avdelinga: Rus og psykisk Helse er organisert under Helse og velferd. Aktuell stilling er plassert i sone Straume, med tenestestad på Straume. Oppfølgingstenesta består av 7 årsverk som har som hovudoppgåve å følgje opp personar med utfordringar innan rus og psykisk helse. Arbeidsoppgåver:
Registrert : 22-10-2020 Søknadsfrist : 05-11-2020

Erfaren Regnskapsfører Straume
Controller Vest AS
I Controller Vest AS får du jobbe med markedets mest fremtidsrettede systemer innenfor regnskap. Du ønsker å jobbe med regnskapsføring, kundekontakt, rådgivning og systemoppfølging. Som person er du nysgjerrig og opptatt av å bidra til din egen faglige utvikling, men også selskapet du jobber for. Det er viktig for oss at du trives godt med kundekontakt siden du blir kundens naturlige samtalepartner, i tillegg til de daglige arbeidsoppgavene som er naturlig for en regnskapsfører. Arbeidsoppgavene vil være:
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 01-12-2020