Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Fysioterapeut, 100% vikariat, Helse, meistring og rehabilitering
Øygarden kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om avdelinga: Helse,meistring og rehabilitering er ergo- fysioterapitenesta, friskliv og meistring, hjelpemiddellager og terapibasseng. Her arbeider 45 personar med ulik fagbakgrunn, men flesteparten er ergoterapeutar eller fysioterapeutar Alle tilsette jobbar tett med andre faggrupper og avdelingar i kommunen.
Registrert : 26-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Helsefagarbeidar 100% fast stilling Kvednatunet
Øygarden kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om avdelinga: Kvednatunet er ein omsorgsbustad med heildøgns tenester for demente. Huset består av 40 leiligheter fordelt på 4 bufellesskap. Her er stor tverrfaglighet med lege 3 dagar i veka, sjukepleiare, helsefag, fysio- og musikkterapeut med fleire for å prøve dekke bebuarane sine behov. Arbeidsoppgåver:
Registrert : 26-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Helsefagarbeidar, 505 fast stilling, Kvednatunet
Øygarden kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Helsefagarbeidar 50 % fast -- Kvednatunet Om avdelinga: Kvednatunet er ein omsorgsbustad med heildøgns tenester for demente. Huset består av 40 leiligheter fordelt på 4 bufellesskap. Her er stor tverrfaglighet med lege 3 dagar i veka, sjukepleiare, helsefag, fysio- og musikkterapeut med fleire for å prøve dekke bebuarane sine behov. Vi har no ledig 50% stilling som helsefagarbeidar, kor 30% av stillinga er knytt til timebank .
Registrert : 23-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Sjukepleiar/vernepeiar 80% fast Kvednatunet
Øygarden kommune -
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om avdelinga: Kvednatunet er ein omsorgsbustad med heildøgns tenester for demente. Huset består av 40 leiligheter fordelt på 4 bufellesskap. Her er stor tverrfaglighet med lege 3 dagar i veka, sjukepleiare, vernepleiare, helsefag, fysio- og musikkterapeut med fleire for å prøve dekke bebuarane sine behov. Arbeidsoppgåver:
Registrert : 23-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Are you our new Commercial Tender Advisor?
Technip
Commercial Tender Advisor Company Summary TechnipFMC is a global oil and gas leader, specialized in subsea and surface technologies. Our mission: to enhance the performance of world's energy industry. How we do it: by constantly challenging conventions and investing in our 23 000+ employees, across 48 countries. At TechnipFMC, we aim to offer an inspiring working experience: tackling some of the most complex technical and engineering challenges in the world in collaboration with a truly global team.
Registrert : 23-07-2021 Søknadsfrist : 18-08-2021

Would you like us help improve Quality?
Technip
Project Quality Engineer Company Summary TechnipFMC is a global oil and gas leader, specialized in subsea and surface technologies. Our mission: to enhance the performance of world's energy industry. How we do it: by constantly challenging conventions and investing in our 23 000+ employees, across 48 countries. At TechnipFMC, we aim to offer an inspiring working experience: tackling some of the most complex technical and engineering challenges in the world in collaboration with a truly global team.
Registrert : 23-07-2021 Søknadsfrist : 18-08-2021

Helsefagarbeidar 60% fast, Straume bu og servicesenter
Øygarden kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Om avdelinga: Straume bu og servicesenter er eit unikt og levande senter lokalisert sentralt på Straume. Vi har ei flott personalgruppe som saman gjer sitt beste for at våre bebuarar skal få vere aktiv, oppleve tryggleik og meistring. På senteret jobbar det sjukepleiarar, vernepleiarar, musikkterapeut, helsefagarbeidarar og assistentar. Senteret inneheld tre bufellesskap, ei dagavdeling og 28 omsorgsbustadar.
Registrert : 22-07-2021 Søknadsfrist : 05-08-2021

Deltidsselger Elkjøp Sartor
Elkjøp Sartor
Har du lett for å snakke med folk, samtidig som du mestrer kunsten å lytte? Din viktigste jobb som selger i Elkjøp er å finne den perfekte løsningen på alle kunders spørsmål, utfordringer og ønsker. Det er en smal sak for deg, for du er både løsningsorientert og opptatt av resultater. Du elsker å nå målene dine - og vi liker å feire sammen med deg når du gjør det. Kan du i tillegg kalle deg selv lærevillig, nysgjerrig og kreativ, har du gode forutsetninger for å bli en dyktig selger hos oss!
Registrert : 22-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Salgsmedarbeider deltid
Elkjøp Sartor
I driftsavdelingen vår er du så heldig å få jobbe med kunder og andre varierte oppgaver. Du er prikken over i-en som kan sørge for at samtlige går fornøyde ut av døra. Alt fra å ta imot penger i kassa, hjelpe kunder hvis det oppstår problem etter kjøp eller tømme en lastebil med nye varer som skal selges til våre kunder.Det betyr hektiske dager og mange ulike oppgaver hver dag. Disse løser du lett, fordi du jobber systematisk og ikke er redd for å ta avgjørelser der og da.
Registrert : 22-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Sekretær 60 % vikariat
Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Øyane
Org. nr: - Stillingsident: 4413918400 Presentasjon av stillingen: BUP Øyane er ein poliklinikk som høyrer til Klinikk psykisk helsevern for born og unge i Helse Bergen. BUP Øyane gjev tilbod til barn og unge med psykiske lidingar opp til 18 år og foreldra deira. Vi har eit sterkt pasientfokus og har som mål at pasientar skal oppleve at dei vert tatt vel i mot og at dei får god og naudsynt behandling.
Registrert : 21-07-2021 Søknadsfrist : 02-08-2021