Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Fysioterapeut 100% vikariat, dagsenter - Tenester for utviklingshemma for KUHNLETUNET DAGSENTER
KUHNLETUNET DAGSENTER
Fysioterapeut 100% vikariat, dagsenter - Tenester for utviklingshemma Ved Tenester for utviklingshemma, for tida avdeling Kuhnletunet dagsenter, er det ledig 100% vikariat som fysioterapeut i perioden oktober 2019 - september 2020. ArbeidsstadTeneste for vaksne utviklingshemma i Os kommune består av seks bufellesskap og eit dagsenter. Kuhnletunet Dagsenter er eit aktivitetstilbod for om lag 20 tenestemottakarar med varierande bistandsbehov. Sjå meir om Kuhnletunet dagsenter på Os kommune sine heimesider: oskommune.no Stillinga er på dagtid.
Registrert : 21-08-2019 Søknadsfrist : 02-09-2019

Maskinsjef på sambandet Halhjem - Våge for FOSENNAMSOS SJØ AS
FOSENNAMSOS SJØ AS
Maskinsjef på sambandet Halhjem - Våge FosenNamsos Sjø AS driver sjøveis kollektivtransport i Midt-Norge og Hordaland med totalt 24 fartøy og 15 samband, hvorav 9 ferjesamband, 4 hurtigbåtruter og 2 lokalbåtruter. Selskapet eier 51 % av Partrederiet Kystekspressen ANS, som driver båtruten Trondheim - Kristiansund. Årlig omsetning for konsernet er ca 500 mill. kr. og antall ansatte er ca. 290. Hovedkontor ligger på Brattørkaia i Trondheim. FosenNamsos Sjø AS er et datterselskap i Torghatten-konsernet, et av landets største transportkonsern, med en årlig omsetning på ca. 9,5 mrd.
Registrert : 19-08-2019 Søknadsfrist : 30-08-2019

Økonomirådgiver for OS KOMMUNE PSYKIATRITENESTA
OS KOMMUNE PSYKIATRITENESTA
Økonomirådgiver Bjørnafjorden kommune har ledig fast stilling som rådgivar innan økonomistyring. Økonomirådgivaren har ei sentral rolle med fokus på økonomistyring, rettleiing og rapportering. Økonomirådgivaren skal med utgangspunkt i rådmannen sine styringssignal fungere som ein rådgivar, pådrivar og utfordrar i høve intern styring. Vi søker etter ein grundig og handlekraftig medarbeidar med evne til å oppnå resultat. Søkjar må kunne ta tak i faglege utfordringar, og ha god evne og vilje til samarbeid. Stillinga rapporterer til økonomisjefen. Arbeidsoppgåver vil m.a.
Registrert : 19-08-2019 Søknadsfrist : 02-09-2019

Rådgivar økonomi for OS KOMMUNE FELLESTENESTER
OS KOMMUNE FELLESTENESTER
Rådgivar økonomi Bjørnafjorden kommune har ledig fast stilling som rådgivar innan økonomistyring. Økonomirådgivaren har ei sentral rolle med fokus på økonomistyring, rettleiing og rapportering. Økonomirådgivaren skal med utgangspunkt i rådmannen sine styringssignal fungere som ein rådgivar, pådrivar og utfordrar i høve intern styring. Vi søker etter ein grundig og handlekraftig medarbeidar med evne til å oppnå resultat. Søkjar må kunne ta tak i faglege utfordringar, og ha god evne og vilje til samarbeid. Stillinga rapporterer til økonomisjefen. Arbeidsoppgåver vil m.a.
Registrert : 16-08-2019 Søknadsfrist : 02-09-2019

Kundemottaker Søkes for Lyssand Bilforretning AS
Lyssand Bilforretning AS
Kundemottaker Søkes Grunnet økning i arbeidsmengde søker vi etter kundemottaker som vil bli en del av teamet vårt på Carfix Os! Du må trives i et travelt arbeidsmiljø, like å ha mange baller i luften og arbeide godt i team. Arbeidshverdagen er variert og spennende, med oppgaver og utfordringer for den løsningsorienterte. Er du rette person for jobben? Vi ser frem til å ta imot din søknad og CV!
Registrert : 15-08-2019 Søknadsfrist : 26-08-2019

Undervisningsstilling ved Strøno barneskule for STRØNO BARNESKULE
STRØNO BARNESKULE
Undervisningsstilling ved Strøno barneskule Ei av våre tilsette skal ut i morspermisjon, og vi har ledig 80% vikariat som lærar 1.-7.trinn frå 01.10.2019 - 05.06.2020, med mogleg forlenging. ArbeidsstadStrøno barneskule ligg i Os kommune og er ein få-delt barneskule. Skuleåret 2019-20 er vi 54 elevar og 12 tilsette. Aldersblanding og klassetrinn som går ilag gjer at alle kjenner alle noko som skapar eit trygt og oversiktleg skulemiljø, og som igjen legg eit godt grunnlag for utvikling og læring. Vår visjon er: Elevar i aktivitet og læring. Skulen ligg på øya Strøno.
Registrert : 15-08-2019 Søknadsfrist : 01-09-2019

Sjukepleiar 80% x 2 ved Legevakta/Moberg legesenter for OS KOMMUNE LEGEVAKT
OS KOMMUNE LEGEVAKT
Sjukepleiar 80% x 2 ved Legevakta/Moberg legesenter Samnanger og Os interkommunale legevakt har ledig 80% fast stilling og 80% vikariat til 07.10.2020 i tredelt turnus for sjukepleiar. Delar av stillinga er med dagvakter på Moberg legesenter. Ledig frå 01.10.2019. Arbeidsstad Samnanger og Os interkommunale legevakt og Moberg legesenter Vi er samlokalisert med Ambulansetenesta og Brann og beredskap i Mobergsbakken 111 i Os. Legevakta er ei døgnbemanna akutt-teneste.
Registrert : 14-08-2019 Søknadsfrist : 02-09-2019

Helgestillingar - Teneste for utviklingshemma - Bjørnefjorden bufellesshap for OS KOMMUNE FELLESTENESTER
OS KOMMUNE FELLESTENESTER
Helgestillingar - Teneste for utviklingshemma - Bjørnefjorden bufellesshap Ved Tenester for utviklingshemma, ved for tida avdeling Bjørnefjorden Bufellesskap, er det frå 01.09.2019 ledig følgande faste helgestillingar: 24,41%21,71%ArbeidsstadTeneste for vaksne utviklingshemma i Os kommune består av 6 bufellesskap og eit dagsenter. Bjørnefjorden Bufellesskap er eit nyare bufellesskap for 12 unge personar med ulike bistandsbehov. ArbeidsoppgåverDu skal yte eit heilskapleg og fagleg omsorgstilbod til tenestemottakarane. I funksjonen inngår førebygging, habilitering og rehabilitering.
Registrert : 14-08-2019 Søknadsfrist : 26-08-2019

Sjukepleiar 80% x 2 ved Legevakta / Moberg legesenter for OS KOMMUNE LEGEVAKT
OS KOMMUNE LEGEVAKT
Sjukepleiar 80% x 2 ved Legevakta / Moberg legesenter Samnanger og Os interkommunale legevakt har ledig 80% fast stilling og 80% vikariat til 07.10.2020 i tredelt turnus for sjukepleiar. Delar av stillinga er med dagvakter på Moberg legesenter. Ledig frå 01.10.2019. ArbeidsstadSamnanger og Os interkommunale legevakt og Moberg legesenter Vi er samlokalisert med Ambulansetenesta og Brann og beredskap i Mobergsbakken 111 i Os. Legevakta er ei døgnbemanna akutt-teneste.
Registrert : 14-08-2019 Søknadsfrist : 02-09-2019

Rektor ved Søre Øyane barneskule for SØRE ØYANE BARNESKULE
SØRE ØYANE BARNESKULE
Rektor ved Søre Øyane barneskule Vi har ledig 100 % fast stilling som rektor ved Søre Øyane barneskule, med snarleg tiltreding. Vi søkjer deg som vil vere ein kompetent, open og engasjert skuleleiar i Os og Bjørnafjorden kommune. Som skuleleiar i Os og Bjørnafjorden kommune kan vi tilby eit inspirerande og mangfaldig fagmiljø der vi jobbar målretta for å skape gode oppvekstvilkår for elevane våre. Skuleutvikling står sentralt i Os kommune, med særleg vekt på livsmeistring og eit godt læringsmiljø. Arbeidsstad Søre Øyane barneskule ligg på Sundøy i Os kommune i eit idyllisk og maritimt miljø.
Registrert : 12-08-2019 Søknadsfrist : 26-08-2019