Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Barnehagelærar - Lysekloster barnehage for Lysekloster Barnehage
Lysekloster Barnehage
Barnehagelærar - Lysekloster barnehage Ledig vikariat som barnehagelærar 100 % stilling, frå 02.12.2019 til 01.09.2020Lysekloster barnehage har 4 avdelingar, der to avdelingar er for barn i alderen 1-3 år, og to avdelingar er for barn i alderen 3-6 år. Barnehagen ligg på Edne, like ved idrettsbana og Lysekloster skule, og i kanten av eit stort og rikt naturområde. Dette bruker vi aktivt i arbeidet med barnegruppene.
Registrert : 15-10-2019 Søknadsfrist : 25-10-2019

Luranetunet søkjer sjukepleiar til nystarta avdeling for demente for DAGSENTER LURANETUNET
DAGSENTER LURANETUNET
Luranetunet søkjer sjukepleiar til nystarta avdeling for demente Luranetunet - Varme og vekst i samspelNye Luranetunet vart opna i november 2017 og rommar 2 korttidsavdelingar, 9 langtidsavdelingar, dagsenter, ressurssenter, base for heimetenester og serviceavdelingar. Vi har og ein ny og flott innebygt tropehage på 1300 m2 kor temperaturen er behageleg heile året. Her føregår det diverse aktivitetar både på dag og kveldstid og det er ein god stad å vere for både bebuarar, pårørande og tilsette.
Registrert : 14-10-2019 Søknadsfrist : 25-10-2019

Vi søker etter barnehagelærer og pedagogisk leder for BORGAFJELL BARNEHAGE AS
BORGAFJELL BARNEHAGE AS
Vi søker etter barnehagelærer og pedagogisk leder Aktive barn trenger aktive voksne som sørger for at alle barn opplever mestring, trygghet og glede i hverdagen. er du en ildsjel med skaperglede, har interesse for natur og energi og evne til å inspirere andre? Vi er nysgjerrige, engasjerte og tydelige voksne som er opptatt av å skape et godt miljø i personalgruppen, i barnegruppen og i det daglige møtet med foresatte. Vi har for øyeblikket ledig fast 100% stilling som barnehagelærer og en stilling som pedagogisk leder i 100% fra 01.01.2020.
Registrert : 11-10-2019 Søknadsfrist : 12-12-2019

Leiar for barnehagemynde og barnehageutvikling for Os kommune
Os kommune
Leiar for barnehagemynde og barnehageutvikling Vi har ledig 100 % fast stilling som leiar for banehagemynde og barnehageutvikling. Stillinga er organisert i Oppvekstområdet. Leiaren rapporterer til kommunalsjef og inngår i kommunalsjefen sin leiargruppe. Vi tilbyr eit inspirerande fagmiljø der vi jobbar tverrfagleg for å gi barn, unge og deira familiar treffsikre tenester. Oppvekst og levekår står sentralt i kommunen og vi legg vekt på livsmeistring og gode oppvekstmiljø. Bjørnafjorden kommune har 24 barnehagar og ca.1450 barnehagebarn. Ca. 76% av barna går i private barnehagar.
Registrert : 11-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019

Vi trenger ny mann på laget! Tømrer/Byggmester søkes! for Byggmester Skaatun AS
Byggmester Skaatun AS
Vi trenger ny mann på laget! Tømrer/Byggmester søkes! Vi i Byggmester Skaatun AS bygger hus, tilbygg, påbygg, rehabiliterer og produserer Skaatunboden, og vi er forhandler av Urbanhus. Faktisk så bygger vi så mye at vi trenger å få en tømrer/byggmester til med på laget. Kvalifikasjoner Du som søker må ha svennebrev eller fagbrev. Dersom du ikke har dette, må du ha jobbet lenge, og sitte på masse erfaring. Du må også beherske norsk skriftlig og muntlig, og kunne kjøre bil med førerkort klasse B.
Registrert : 10-10-2019 Søknadsfrist : 03-11-2019

Er du en omsorgsfull rollemodell? for Pedagogisk Vikarsentral
Pedagogisk Vikarsentral
Er du en omsorgsfull rollemodell? Er du en omsorgsfull rollemodell? PVS Bergen ser etter flinke og engasjerte medarbeidere til vikaroppdrag i barnehager og skoler. Vi kan tilby både korte og lengre vikariat fremover. Vil du jobbe i og rundt Os? Våre kunder krever engasjerte og lekne vikarer som raskt kan ta ansvar for oppgavene som skal gjøres i en barnehage. Derfor søker vi omsorgsfulle og pliktoppfyllende mennesker som har erfaring med arbeid i barnehage, eller annen relevant erfaring. At du er voksen er ingen hindring, kanskje bare en fordel.
Registrert : 10-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019

Saksbehandlarar i barnevernstenesta - Bjørnafjorden kommune for OS KOMMUNE BARNEVERNSTENESTA
OS KOMMUNE BARNEVERNSTENESTA
Saksbehandlarar i barnevernstenesta - Bjørnafjorden kommune Vil du vere med å gje barn og unge ein trygg oppvekst?Barneverntenesta i Bjørnafjorden kommune søker etter kompetente og engasjerte medarbeidarar til ein viktig og meiningsfylt jobb: 100 % fast stilling som kontaktperson i avdeling for hjelpetiltak i heimen100% vikariat tom april 2020 som kontaktperson i avdeling for hjelpetiltak i heimenArbeidsstadBjørnafjorden barnevernteneste har 23,5 årsverk og er organisert under Oppvekst og kultur, saman med helsestasjon, PPT, skule, barnehage.
Registrert : 09-10-2019 Søknadsfrist : 27-10-2019

Fagkonsulent 100% - Pleie- og omsorgstenesta for OS KOMMUNE VESTRE LURANE PU-OMSORGS
OS KOMMUNE VESTRE LURANE PU-OMSORGS
Fagkonsulent 100% - Pleie- og omsorgstenesta Fast stilling ledig etter avtale Arbeidsstad - Pleie- og omsorgstenesta, LuranetunetStillinga er lagt til pleie- og omsorgstenesta under einingsleiar for pleie og omsorg fram til vi blir Bjørnafjorden kommune 01.01.2020. Etter det vil stillinga høyre til fagstaben som blir organisert under fagsjef for pleie og omsorg.
Registrert : 09-10-2019 Søknadsfrist : 27-10-2019

Undervisningsinspektør/avdelingsleiar - Os ungdomsskule for Os ungdomsskule
Os ungdomsskule
Undervisningsinspektør/avdelingsleiar - Os ungdomsskule Ønskjer du å vera med på å forma den gode skulen i Os?Os ungdomsskule har ledig 100% fast stilling som undervisningsinspektør/avdelingsleiar frå 01.01.2020. ArbeidsstadOs ungdomsskule. Skulen ligg sentralt til i Os sentrum, har 60 tilsette og 410 elevar fordelt med 5 klassar på kvart trinn.
Registrert : 08-10-2019 Søknadsfrist : 27-10-2019

Sjukepleiar vikariat i 52,46% nattstilling for OS SJUKEHEIM
OS SJUKEHEIM
Sjukepleiar vikariat i 52,46% nattstilling Luranetunet "Varme og Vekst i Samspel"Nye Luranetunet vart opna i november 2017 og rommar 2 korttidsavdelingar, 8 langtidsavdelingar, dagsenter, ressurssenter, base for heimetenester og serviceavdelingar. Vi har og ein ny og flott innebygt tropehage på 1300 m2 kor temperaturen er behageleg heile året. Her føregår det diverse aktivitetar både på dag og kveldstid og det er ein god stad å vere for både bebuarar, pårørande og tilsette. Sjå heimesida vår for meir informasjon: oskommune.no eller Luranetunet sin facebook side.
Registrert : 08-10-2019 Søknadsfrist : 21-10-2019