Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Platearbeider/sveiser/Mekaniker
Bidne Mek & Sveis As
Grunna aukande oppdragsmengde søkjer me etter deg med erfaring innan platearbeid, sveising og mekanisk arbeid. Me arbeidar hovudsakleg med produksjon og reparasjon/vedlikehald av utstyr til landbruk, anlegg og industri, og treng no å auke bemanninga. Mulige arbeidsoppgåver: • Platearbeid • Produksjon- og reparasjonssveising • Bruk av CNC-styrte platemaskiner • Mekanisk reparasjon • Montering og ferdigstilling av reiskap og utstyr
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 01-11-2021

Bioingeniør. 100% fast stilling
Voss sjukehus
Org. nr: - Stillingsident: 4414843853 Presentasjon av stillingen: Det er ledig 100% fast stilling som Bioingeniør ved Laboratoriet Voss sjukehus (MBF Voss). Laboratoriet er organisert som seksjon under Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) i Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus HF. Stillinga er ei grunnstilling som skal delta i vaktordning. Vaktordninga inneber helgevakter og aleinevakt på kveld som går over i beredskapsvakt på natt. Opplærings-perioden er på om lag 5 månader før oppstart med aleinevakter.
Registrert : 27-07-2021 Søknadsfrist : 09-08-2021

Seksjonsleiar reinhald
Voss sjukehus
Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4414435925 Presentasjon av stillingen: Har du lyst å vera seksjonsleiar for vår reinhaldsavdeling med dyktige og fagleg engasjerte medarbeidarar ?
Registrert : 21-07-2021 Søknadsfrist : 18-08-2021

Butikkmedarbeider søkes til 20% stilling
Nille AS
Vår filosofi er at det alltid finnes en god grunn til å feire de små og store øyeblikkene. Vil du være med på festen? Da er du vår neste butikkmedarbeider! Våre butikkmedarbeidere er Nilles viktigste ambassadører og vårt ansikt utad. Vi søker nå etter en ny selger og ønsker oss deg som er nysgjerrig, inspirerende, løsningsorientert og engasjert. Du er en lagspiller og skaper et positivt arbeidsmiljø sammen med dine medarbeidere, i tillegg ser du verdien av å gi god service og skape hyggelige handleopplevelser for våre kunder.
Registrert : 21-07-2021 Søknadsfrist : 31-07-2021

Jordmor, ledig 70 % fast stilling
Voss sjukehus
Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4413274408 Presentasjon av stillingen: Ved Voss sjukehus, Føde-/barselavdelinga er det ledig 70 % fast stilling som jordmor frå 01.09.2021 Det er per i dag 3-delt turnus.
Registrert : 19-07-2021 Søknadsfrist : 20-08-2021

Jordmor, ledig vikariat i 70% stilling
Voss sjukehus
Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4413271014 Presentasjon av stillingen: Ved Voss sjukehus, Føde-/barselavdelinga er det ledig vikariat i 70% stilling som jordmor frå 01.09.2021 til 23.08.2022. Det er per i dag 3-delt turnus.
Registrert : 19-07-2021 Søknadsfrist : 20-08-2021

MENY Voss søker flere medarbeidere
MENY Voss
Vi i MENY mener at spiser du bedre, så lever du bedre. Vi er opptatt av matglede, og med det kommer godt utvalg, god kvalitet og kunnskapsrike og serviceinnstilte ansatte. MENY Voss søker nå etter en ny bakeriansatt og flere ferskvaremedarbeidere som kan sørge for at våre gjester får et godt utvalg og nystekte bakevarer og ferskvarer gjennom dagen. Under kan du lese om de ulike stillingene og når du søker krysser du av på hvilken stilling du ønske. I alle stillingene må du ha gode norskkunnskaper og du må ha fylt 18 år.
Registrert : 19-07-2021 Søknadsfrist : 02-08-2021

Hei du!
Voss herad
Du som er 18+, har førarkort og er interessert i sumarjobb blant kjekke brukarar og kolleger i heimesjukepleien frå snarast. Om arbeidsstaden Heimesjukepleie Sone Vest er ei av tre avdelingar i Område Vest. Me har vår base i 2. etg. på Voss sjukeheim. Arbeidsoppgåver Hjelpe brukarar av tenesta vår med stell og pleie. Utdeling av medisin, dersom du ikkje har medisinkurs vil du få det hjå oss.
Registrert : 19-07-2021 Søknadsfrist : 01-08-2021

Miljøterapeut/miljøarbeidar i medlevarturnus
Voss herad
Om arbeidsstaden Stillingane er knytt til nyoppretta butiltak i avdeling for menneske med nedsett funksjonsevne. Arbeidsoppgåver Som tilsett skal du være med å bidra til at teamet yter heilheitleg og fagleg forsvarleg tenestetilbod til menneske som har ei åtferd som utfordrar. Det skal dokumenterast forskrifts-messig i pasientjournalprogrammet Gerica, det vert gitt opplæring. Kollegarettleiing og tett samarbeid med samarbeidspartar og pårørande
Registrert : 15-07-2021 Søknadsfrist : 03-08-2021

Soussjef Scandic Voss
Scandic Hotels Norge
Soussjef Scandic Voss Vi søker etter deg som har fagbrev som kokk og ønsker å bli en del av vårt lag. Som Soussjef vil du være en nøkkelperson i vår vertskapsfamilie, hvor du sammen med resten av teamet skal levere gastronomiske matopplevelser av høy kvalitet sammen med positive og fremover lente kollegaer til våre gjester.
Registrert : 15-07-2021 Søknadsfrist : 16-08-2021