Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Spesialprest i Sunnhordland prosti - Stord og Nysæter sokn 
Den norske kirke, Bjørgvin bispedøme
Vi har ledig, nyoppretta stilling som spesialprest i Sunnhordland prosti, med særleg ansvar for tilbod til ungdom og studentar på Stord.
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 18-09-2022

Sikkerheitskontrollør / Trafikkassistent
Sunnhordland Lufthavn AS
Me har ledig 100% vikariat som sikkerheitskontrollør / trafikkassistent. Jobben består av fylgande oppgåver: SikkerhetskontrollørInnsjekk av passasjerar og bagasjeBetjening av rutetelefon for flyselskapetBetjening av resepsjonBillettsalOppfølging av forsinka og skada bagasje Kvalifikasjonar:
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 21-07-2022

Sokneprest i Sunnhordland prosti - Stord sokn
Den norske kirke, Bjørgvin bispedøme
Vi har ledig stilling som sokneprest i Sunnhordland prosti, med Stord sokn som tenestestad.
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 18-09-2022

Are you our new instrument engineer we are looking for?
NES Advantage Solutions AS
We are now looking for Instrument Engineers with experience from onshore or offshore projects to help us succeed. Position Responsibilities:
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 11-08-2022

Senior FPSO Topside HVAC Engineer - STORD
Modis Norway AS
Our customer, an international energy company, are seeking Senior FPSO Topside HVAC Engineer to their project at Stord Application deadline: ASAP, but within July 5th Project FPSO Living Quarter for NCS. Role and responsibilities
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 05-07-2022

Driftsingeniør/servicetekniker el. kraft
Internservice Stord, Helse Fonna HF
Ledig fast stilling ved Stord sjukehus. Serviceteknikar vil inngå i gruppa av personalet som står for drifting og vedlikehald av Helse Fonna sine bygg og anlegg.
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 12-08-2022

Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i pedagogikk/ spesialpedagogikk
Høgskulen på Vestlandet
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 mellombels  stillingar som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.Stillingane inngår i  Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, campus Stord, og er ledige for perioden 01.09.2022-31.07.2023.
Registrert : 01-07-2022 Søknadsfrist : 01-08-2022

Big opportunity at Stord- Electro Engineer
Modis Norway AS
Our client, a huge leading EPC supplier on- and offshore, located at Stord, is seeking Electro Engineer to their projects at Stord. Period: From ASAP- 31.12.2023. Job Description:
Registrert : 30-06-2022 Søknadsfrist : 09-08-2022

Instrument and Telecom Engineer at Stord
Modis Norway AS
Our client, a huge leading EPC supplier on- and offshore, located at Stord, is seeking Instrument and Telecom Engineer to their projects at Stord. Period: From ASAP- 31.12.2023 Job Description:
Registrert : 30-06-2022 Søknadsfrist : 09-08-2022

La karriera ta av! Sikkerheitskontrollør / trafikkassistent ved Stord Lufthamn
Stord Lufthamn
Har du eit skarpt blikk mot horisonten og beina planta på jorda -- då kan karriera di ta av hos oss. Me har ledig 100% vikariat som sikkerheitskontrollør / trakkassistent. Jobben består m.a av fylgjande oppgåver: • Sikkerheitskontrollør • Innsjekk av passasjerar og bagasje • Betjening av rutetelefon for flyselskapet • Betjening av resepsjonen • Billettsal
Registrert : 30-06-2022 Søknadsfrist : 09-08-2022