Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Vikariat som dagmann i sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes, pt. MF Julsund
Fjord1 - Maritim Drift, Fjord1 ASA
Org. nr: - Stillingsident: 4472796798 Presentasjon av stillingen: Bli med på verdas største grøne revolusjon i ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig vikariat som dagmann i sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes, pt. MF Julsund.
Registrert : 21-01-2022 Søknadsfrist : 04-02-2022

Tilkallingsvikar, portør/lager
Drift Stord, Helse Fonna HF
Org. nr: - Stillingsident: 4472121160 Presentasjon av stillingen: Stord sjukehus er lokalsjukehus for kommunane i Sunnhordland, med tilsaman rundt 50 000 innbyggjarar. Sjukehuset har spesialisthelsetilbod innan medisin, kirurgi, røntgen/lab og føde/gynekologi. Stord distriktspsykiatriske senter (DPS) ligg like ved og har spesialisthelsetilbod innan psykisk helsevern til vaksne og barn/ungdom. Stord ambulansestasjon har lokalar på same område og Sunnhordland interkommunale legevakt er samlokalisert med sjukehuset.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 03-02-2022

Vi er på jakt etter Administrator til prosjekt på Stord!
NES Advantage Solutions AS
Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energibransjen. Vi muliggjør lavkarbon olje- og gassproduksjon, og utvikler fornybare løsninger for å møte fremtidens energibehov. Ved å kombinere innovative digitale løsninger og forutsigbar prosjektgjennomføring, akselererer vi overgangen til en bærekraftig energiproduksjon. Aker Solutions har rundt 14 000 ansatte i mer enn 20 land. Vi er på jakt etter Administrator til prosjekt på Stord.
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 01-03-2022

Intensivsjukepleiar, 2 x 100% fast tredelt turnus
Sengepost felles intensiv og dialyse Stord, Helse Fonna HF
Org. nr: - Stillingsident: 4471267451 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 20-01-2022 Søknadsfrist : 07-02-2022

Do you want to solve tough challenges for the global energy industry?
NES Advantage Solutions AS
NES Advantage is a specialized in-house recruitment partner to Aker Solutions. Aker Solutions delivers integrated solutions, products, and services to the global energy industry. We enable low-carbon oil and gas production and develop renewable solutions to meet future energy needs. By combining innovative digital solutions and predictable project execution we accelerate the transition to sustainable energy production. Aker Solutions employs approximately 15,000 people in more than 20 countries.
Registrert : 18-01-2022 Søknadsfrist : 28-02-2022

Test Engineer, Stord
Yaskawa Environmental Energy / The Switch
Want to be part of creating new energy? Interested in a sustainable future?
Registrert : 18-01-2022 Søknadsfrist : 06-02-2022

Driftsleder Sunnhordaland- og Haugalandet
Norva24 Birkeland
Norva24 Birkeland er stolte av sine dyktige medarbeidere og flotte utstyr. Våre karakteristiske gule biler er lett å kjenne igjen, sammen med vår røde elefant som "aldri gjer seg". Vi jobber kontinuerlig med utvikling av miljøteknologi, og prøver å påvirke våre kunder til å velge miljøvennlige løsninger -- sånn at vi bidrar positivt i miljøkampen. Vi er ISO 9001/ISO 14001 sertifisert, og markedsledende med våre tjenester på Vestlandet, inn mot storindustri, maritim sektor, større entreprenørvirksomhet og kommunaltekniske tjenester.
Registrert : 18-01-2022 Søknadsfrist : 30-01-2022

Informasjonskonsulent
Litlabø EM - asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere
Org. nr: - Stillingsident: 4471882775 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 18-01-2022 Søknadsfrist : 30-01-2022

Vaktmester / teknisk miljøarbeider
Litlabø EM - asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere
Org. nr: - Stillingsident: 4471876623 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 18-01-2022 Søknadsfrist : 30-01-2022

Miljøterapeuter / miljøarbeidere
Litlabø EM - asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere
Org. nr: - Stillingsident: 4471813091 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 18-01-2022 Søknadsfrist : 30-01-2022