Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Commissioning Planner for DOVRE GROUP PROJECTS AS
DOVRE GROUP PROJECTS AS
Commissioning Planner Dovre Group is pleased to offer the following key contract positions: Commissioning Planner Work Location: Stord Startup: Asap Duration: 30.09.2020 Option period: 1x1 year Please be aware that the closing date is our closing date for submitting the bid to the customer. Your application must be sent to us in due time ArbeidsoppgaverPlanning of commissioning scope at integration site at Stord and offshore hook-up.
Registrert : 17-04-2019 Søknadsfrist : 16-05-2019

Do you have experience from commisioning? for EXPERIS STAFFING SERVICES AS
EXPERIS STAFFING SERVICES AS
Do you have experience from commisioning? About the project: The Topside is designed and fabricated in Norway and Singapore.
Registrert : 17-04-2019 Søknadsfrist : 24-04-2019

Head Energy is looking for MC Engineer Piping for HEAD ENERGY CONSULTING AS
HEAD ENERGY CONSULTING AS
Head Energy is looking for MC Engineer Piping Head Energy is glad to offer the following contract position as MC Engineer PipingJob Description: Preparation of MC documentationPerform pre-punchDiscipline punch and multidiscipline punch for piping discipline.Education/Experience: Relevant BSc / MScMinimum 2-5 years experienceExperience with MIPS and ProCoSysLanguage: NorwegianEnglishIn Head Energy you get: Permanent- or project employment with the best conditions.Access to the industry¿s most exciting job opportunitiesPersonal follow-up, mentoring and career guidanceA large variety of project o
Registrert : 16-04-2019 Søknadsfrist : 25-04-2019

Nettverksarkitekt for Palantir as
Palantir as
Nettverksarkitekt Som nettverksarkitekt vil du ha en sentral rolle i å utvikle og forvalte interne nettverksløsninger. Du vil bli en del av et dedikert team som også deltar ved tekniske anbud, RFQ/RFP-prosesser og implementeringsprosjekt. Rollen som nettverksarkitekt i Marlink Palantir medfører et ansvar for å sette seg inn i de løsningene og produktområdene vi jobber med. Vi har et solid tekniske fagmiljø der det er høyt fokus på å spille hverandre gode, videreutvikle kompetanse og gjennomføre relevante sertifiseringsløp.
Registrert : 16-04-2019 Søknadsfrist : 25-05-2019

MC ENGINEER PIPING for LEVEL PERSONAL AS
LEVEL PERSONAL AS
MC ENGINEER PIPING LEVEL Personal søker MC ENGINEER PIPING for solid kunde. Dette er et prosjekt som ett års varighet Send din CV på Engelsk ved søknad på stilling. Arbeidsoppgaver Preparation of MC documentationPerform pre-punch, discipline punch and multidiscipline punch for piping discipline.A normal work day will consist of 70% in the filed and 30% in the office.
Registrert : 16-04-2019 Søknadsfrist : 25-04-2019

MC ENGINEER ELECTRO/INSTRUMENT for LEVEL PERSONAL AS
LEVEL PERSONAL AS
MC ENGINEER ELECTRO/INSTRUMENT LEVEL Personal søker MC ENGINEER ELECTRO/INSTRUMENT for solid kunde. Dette er et prosjekt som ett års varighet Send din CV på Engelsk ved søknad på stilling. Arbeidsoppgaver Preparation of MC documentationPerform pre-punch, discipline punch and multidiscipline punch for piping discipline.A normal work day will consist of 70% in the filed and 30% in the office.
Registrert : 16-04-2019 Søknadsfrist : 22-05-2019

Psykolog - Allmenn psykiatrisk team BUP Stord for Helse Fonna, Stord
Helse Fonna, Stord
Psykolog - Allmenn psykiatrisk team BUP Stord Ved BUP Stord, Husneskontoret, har vi ledig fast stilling for psykolog frå 01.06.19. BUP Stord gir tenester på spesialistnivå til barn og unge (0-18 år). Opptaksområdet for poliklinikken dekkjer 7 kommunar (Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes, Kvinnherad, Odda og Ullensvang). BUP Stord er organisert saman med Stord DPS under felles leiing, og er inndelt i 4 team; 3 allmennteam og sped - og småbarnsteam. Ved poliklinikken er det 25 fagstillingar. Den største faggruppa er psykologar.
Registrert : 16-04-2019 Søknadsfrist : 19-05-2019

Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i pedagogikk i barnehagelærarutdanninga for Høgskolen På Vestlandet Stord
Høgskolen På Vestlandet Stord
Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i pedagogikk i barnehagelærarutdanninga Jobbnorge ID: 168845 Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig inntil 3 mellombelse stillingar i 100% som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskulelektor i pedagogikk i barnehagelærarutdanninga for perioden 1.8.2019 - 31.7.2020.Stillingane er knytt til Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, campus Stord. Er du engasjert i barnehagen som ein utdanninginstitusjon for barndom, danning, leik, læring og utvikling?
Registrert : 15-04-2019 Søknadsfrist : 05-05-2019

Personlig assistent søkes til jente, 16 år for HUMANA HELSE AS
HUMANA HELSE AS
Personlig assistent søkes til jente, 16 år Humana Brukerstyrt Personlig Assistanse er en del av Nordens største fagmiljø innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi tilbyr skreddersydde BPA-løsninger til funksjonshemmede over store deler av Norge. Hos oss er BPA funksjonshemmedes verktøy til å leve et fritt, fleksibelt og selvstyrt liv. For mer informasjon om Humana, se www.humananorge.no Jente på 16 år søker borgarstyrt personleg assistent (BPA), i 50 % fast stilling, for snarlig tiltreding.
Registrert : 15-04-2019 Søknadsfrist : 12-05-2019

HMS-rådgjevar for Høgskolen På Vestlandet Stord
Høgskolen På Vestlandet Stord
HMS-rådgjevar Jobbnorge ID: 168275 Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei fast stilling som HMS-rådgjevar ved Avdeling for HR, campus Stord.Ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Stord, er det ved Avdeling for HR ledig ei fast stilling som rådgjevar innan området HMS/IA. Avdeling for HR er organisert under organisasjonsdirektør, og stillinga rapporterer til avdelingsleiar for HR. Fageining for HMS/IA består av 9 stillingar fordelt på fleire campus. Arbeidsplassen er campus Stord.
Registrert : 12-04-2019 Søknadsfrist : 05-05-2019