Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
ID 1715 Sjukepleiar -- Eining for habilitering
Stord kommune
Det er ledig 100% fast stilling som sjukepleiar, i turnus med arbeid kvar 4 helg med langvakter. Sæbøhaugen bustader er fleire samlokaliserte bustader der det vert ytt tenester til vaksne personar med utviklingshemming. Avdelinga er i hovudsak delt inn i to arbeidslag, men personalet hjelper til på tvers ved behov. Me re organisert i Eining for habilitering som har hovudkontor i SKE-bygget på Leirvik, men Sæbøhaugen bustader ligg i Sæbøløkjen om lag 10 minutt frå Leirvik sentrum.
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 24-05-2021

ID 1718 Pedagogisk-psykologisk rådgjevar -- Førebyggjande tenester
Stord kommune
Det er ledig 100% vikariat som pedagogisk-psykologisk rådgjevar i perioden 09.08- 31.12.21, med moglegheit for forlenging. PPT har 10 fagstillingar og ei fin alder/erfaringsblanding. Tenesta er utviklingsorientert og jobbar gjennom varierande arbeidsmåtar. Framover vil me ha stort fokus på Kompetanseløft for Spesialpedagogikk og inkluderende praksis saman med barnehagane og skulane. Me treng fagperson med:
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 24-05-2021

Miljøarbeidarar
STO - Avd. TO/HTH/HTA/HT, Vestland fylkeskommune
Org. nr: 974557029 Stillingsident: 4385087464 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 14-05-2021 Søknadsfrist : 30-05-2021

Tryg Salgssenter I Sunnhordland skal bli bedre! Vil du være med?
Tryg Franchise
I januar i år startet vi opp salgskontor i flotte lokaler på Heiane på Stord, og nå ønsker vi å vokse. Vi er opptatt av å finne de beste forsikringsløsningene for våre kunder. Med kunden i fokus jobber vi konstant og målrettet for å være best i markedet. Våre kontorer består av ambisiøse, kunnskapsrike og erfarne rådgivere som hver dag har en indre driv for å lykkes. Er du også en som drives av å skape gode resultater, er uredd og god til å skape tillit, er det akkurat deg vi ser etter.   
Registrert : 13-05-2021 Søknadsfrist : 24-06-2021

Overstyrmann i sambandet Skjersholmane-Ranavik, p.t. MF Hillefjord
Fjord1 - Maritim Drift, Fjord1 ASA
Org. nr: - Stillingsident: 4390759573 Presentasjon av stillingen: Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som overstyrmann på sambandet Skjersholmane-Ranavik, p.t. MF Hillefjord . Skiftordning: 1 veke på, 2 veker fri
Registrert : 12-05-2021 Søknadsfrist : 26-05-2021

Overstyrmann i sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes, p.t. MF Julsund
Fjord1 - Maritim Drift, Fjord1 ASA
Org. nr: - Stillingsident: 4390755455 Presentasjon av stillingen: Bli med på verdas største grøne revolusjon i ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som overstyrmann i sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes, pt. MF Julsund.
Registrert : 12-05-2021 Søknadsfrist : 26-05-2021

Tømrer
Foran Ds As
Trenger tømrere . Arbeid sted Stord
Registrert : 12-05-2021 Søknadsfrist : 02-08-2021

Vil du bli nestleiar ved Haugaland og Sunnhordland tingrett?
Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger
Om stillingaHaugaland og Sunnhordland tingrett er lokalisert på rettsstadene Stord og Haugesund. Kontorstaden for nestleiar vil være på Stord.Det er pr. i dag 13 dømmande årsverk og ei samla bemanning på totalt 31,5 årsverk fordelt på dei to rettsstadene. Det er eit krav at nestleiaren har kontorstad på Stord, og det er ein føresetnad at nestleiaren kan vere til stades på alle rettsstadene. I tillegg til å fungere som dommar, vil oppgåvene til nestleiar vere:
Registrert : 12-05-2021 Søknadsfrist : 31-05-2021

Planleggings koordinator med 5-10 års Primavera P6 erfaring
Modis Norway AS
Vår kunde, en stor aktør innen EPC leveranser, de søker nå etter en planleggings koordinator til Stord med snarlig oppstart. Søknadsfrist: snarest, kandidater vurderes fortløpende På grunn av situasjonen rundt COVID19, vil kun kandidater som allerede befinner seg i Norge og som har etterspurt kompetanse bli vurdert opp mot stillingen. Prosjekt beskrivelse:
Registrert : 11-05-2021 Søknadsfrist : 20-05-2021

Er du vår neste Planlegger?
MDE Norway AS
Arbeidsoppgaver Videreutvikle og følge opp plan ihht.
Registrert : 11-05-2021 Søknadsfrist : 31-05-2021