Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Ambulerande maskinsjef i "gamle" Hordaland
Fjord1 - Maritim Drift, Fjord1 ASA
Org. nr: - Stillingsident: 4352952343 Presentasjon av stillingen: Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som ambulerande maskinsjef på ulike sambandet i "gamle" Hordaland.
Registrert : 24-02-2021 Søknadsfrist : 14-03-2021

Sjukepleiar (slag) 50 % fast stilling i tredelt turnus og 30 % mellombels stilling (til 22.08.2021).
Generell indremedisinsk seksjon Stord, Helse Fonna HF
Org. nr: - Stillingsident: 4352990317 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig 50 % fast stilling for off. godkj. sjukepleiar, tredelt turnus ved slag/ generell medisinsk sengepost, Stord sjukehus. I tillegg har vi 30% mellombels stilling ledig frå 01.05.2021 frem til 22.08.2021 knytt til Covid-19 situasjonen. Det må komma fram i søknaden om du søker på begge stillingane eller ein av dei.
Registrert : 24-02-2021 Søknadsfrist : 10-03-2021

Fagseksjonsleiar bachelor sjukepleie
Høgskulen på Vestlandet
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for helse- og sosialvitskap, er det ledig 100 % stilling som fagseksjonsleiar ved bachelorutdanning i sjukepleie – campus Stord.  Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse og omsorgsvitskap, har ledig 100% stilling som fagseksjonsleiar. Stillinga som fagseksjonsleiar er på åremål og gjeld for perioden 01.08.2021 til 31.07.2025.Fagseksjonsleiar vil ha ansvar for utdanning og fagmiljø knytt til bachelorutdanning i sjukepleie campus Stord.
Registrert : 24-02-2021 Søknadsfrist : 21-03-2021

Piping & Mechanical Engineer
Madsen og Brekke AS
For one of our costumers we are looking for a piping & mechanical engineer for a temporary position on Stord.Project: Jotun A lifetime Extension lifetimeProject start i March and ends in August.
Registrert : 23-02-2021 Søknadsfrist : 16-03-2021

Vil du lede spennende prosjekter innen bygg og anlegg?
Fronta AS
På grunn av økende oppdragsmengde søker Fronta AS etter prosjektleder for fast ansettelse. Som prosjektleder har du en sentral rolle i organisasjonen, og vil ha totalansvar for byggeprosjekter fra start til overlevering. Du vil ha ansvar for at prosjektene utføres i henhold til tid, økonomi, kvalitet og HMS. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 23-02-2021 Søknadsfrist : 02-04-2021

Tannpleiar
SUD - Stord tannklinikk, Vestland fylkeskommune
Org. nr: 974556804 Stillingsident: 4352902193 Presentasjon av stillingen: Vestland tannhelseteneste - område Søraust har ledig 60% stilling som tannpleiar frå 01.07.2021. Tenestestad for tida er Stord tannklinikk. Kvalifikasjonar Søkjar må ha autorisasjon som tannpleiar og må beherske norsk skriftleg og munnleg. Den som skal tilsetjast i tannhelsetenesta må leggje fram politiattest før tilsetjing. Relevant informasjon for søknaden må være oversett til norsk.
Registrert : 23-02-2021 Søknadsfrist : 23-03-2021

Ergoterapeut, 100%, vikariat
Fysikalsk medisin og rehabilitering seksjon Stord, Helse Fonna HF
Org. nr: - Stillingsident: 4351420629 Presentasjon av stillingen: Ved Seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering(SFMR) har vi ledig 100% ergoterapeutvikariat i perioden 14.06.2021 - 28.02.2022. Seksjonen er tverrfagleg samansett, og i tillegg til 3 ergoterapeutstillingar, har vi fysioterapeutar, legespesialistar, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, logoped og nevrospykolog. Vi søker etter ein ergoterapeut som primært skal arbeida med pasientar som er innlagd til spesialisert rehabilitering. Tverrfagleg samarbeid og brukarmedverknad vert vektlagt.
Registrert : 23-02-2021 Søknadsfrist : 08-03-2021

Bli assistent for tenåringsjente!
Humana BPA
Ei tenåringsjente på Stord treng nye borgarstyrte personlege assistentar (BPA). For tida søkjer me etter tilkallingsassistent - med moglegheit for fast tilsetjing på sikt for den rette. Jenta er i slutten av tenåra, og bur ilag med familien sin. For å kommunisera bruker jenta symbolspråk. Som hennar assistent assisterer du i alle delar av livet til jenta, blant anna i matsituasjonar, ved personleg pleie, i kommunikasjon og med trening. Du blir del av eit dyktig assistentteam, og får læra om mykje forskjellig frå jobben. Me søkjer deg som er:
Registrert : 23-02-2021 Søknadsfrist : 18-03-2021

ID 1680 Pedagogisk-psykologisk rådgjevar -- Førebyggjande tenester
Stord kommune
Me søkjer etter: Pedagogisk-psykologisk rådgjevar i 100% fast stilling frå 01.05.2021 PPT har 10 fagstillingar og ei fin alder/erfaringsblanding. Tenesta er utviklingsorientert og jobbar gjennom varierande arbeidsmåtar. Kommunane våre er i gang med implementering av ny Læreplan for grunnskulen og Stortingsmelding 6 «Tett på -- tidlig innsats og inkluderande fellesskap i barnehage, skole og SFO». PPT satsar mykje på nettverk mellom skular og barnehagar. Me treng fagperson med:
Registrert : 23-02-2021 Søknadsfrist : 05-03-2021

Sjukepleiar, 50% natt, vikariat
Gastro/lunge og hjarte sengepost Stord, Helse Fonna HF
Org. nr: - Stillingsident: 4334530001 Presentasjon av stillingen: Me har ledig 50 % vikariat for off. godkj. sjukepleiar, natt, Medisin 4, Stord sjukehus. Pasientgruppene er gastro/lunge og hjarte. Tiltredelse snarast.
Registrert : 22-02-2021 Søknadsfrist : 07-03-2021