Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Rørleggere Teknisk Bureau Sunnhordland - Teknisk Bureau Sunnhordland for Teknisk Bureau
Teknisk Bureau
Rørleggere Teknisk Bureau Sunnhordland - Teknisk Bureau Sunnhordland Vi søker rørleggere til vår service-/prosjektavdeling. Du er glad i faget ditt, verdsetter god kvalitet, liker variasjon og ønsker å være med å påvirke utviklingen av avdelingen vår.ArbeidsoppgaverVarierte dager med mye teknisk arbeid innen både bedrifts-og privatmarkedet. Ansvar fra oppdragets oppstart til sluttføring Kundekontakt og kundeansvar UtdanningsretningBygg og anlegg UtdanningsnivåSvennebrev Personlige EgenskaperÅ være montør i Teknisk Bureau, betyr at du er faglig dyktig!
Registrert : 11-12-2018 Søknadsfrist : 31-12-2018

Returrådgiver i 50 % midlertidig stilling for Stord mottakssenter, Hero Norge
Stord mottakssenter, Hero Norge
Returrådgiver i 50 % midlertidig stilling Hero Norge AS driver Stord mottakssenter på oppdrag fra UDI. Stord mottakssenter er et sentralisert mottak med beliggenhet i Stord kommune og skal gi plass for inntil 200 beboere.   Stord  mottakssenter søker returrådgiver i 50 % midlertidig stilling for tiltredelse 10.januar 2019.
Registrert : 10-12-2018 Søknadsfrist : 28-12-2018

Informasjonskonsulent i 50 % fast stilling for Stord mottakssenter, Hero Norge
Stord mottakssenter, Hero Norge
Informasjonskonsulent i 50 % fast stilling Hero Norge AS driver Stord mottakssenter på oppdrag fra UDI. Stord mottakssenter er et sentralisert mottak med beliggenhet i Stord kommune og skal gi plass for inntil 200 beboere.   Stord  mottakssenter søker informasjonskonsulent i 50 % fast stilling for tiltredelse 10.januar 2019.
Registrert : 10-12-2018 Søknadsfrist : 28-12-2018

Lege i spesialisering, vikariat - BUP Stord for Helse Fonna HF
Helse Fonna HF
Lege i spesialisering, vikariat - BUP Stord BUP Stord gir tenester på spesialistnivå til barn og unge (0-18 år). Opptaksområdet vårt består av 8 kommunar (Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes, Kvinnherad, Odda, Ullensvang og Jondal ). BUP Stord er organisert saman med Stord DPS under felles leiing, og er inndelt i 4 team. Vi har no ledig vikariat i LIS-stilling.
Registrert : 06-12-2018 Søknadsfrist : 23-12-2018

Rådgjevar VA-teknikk for MULTICONSULT NORGE AS
MULTICONSULT NORGE AS
Rådgjevar VA-teknikk StillingsbeskrivelseI forretningseining Vest har vi eit innovativt arbeidmiljø med ca 300 medarbeidarar. Til saman representerer vi dei fleste fagmiljø, og jobbar både einfagleg og fleirfagleg. Regionkontoret ligg i Bergen, medan Multiconsult si avdeling på Stord er lokalisert sentralt i Leirvik, med nye og moderne kontorlokale i Kunnskapshuset. Avdeling Stord har om lag 50 medarbeidarar med fagmiljø fordelt på seksjonane Samferdsel og Infrastruktur, Bygg og Industri og Akva.
Registrert : 06-12-2018 Søknadsfrist : 06-01-2019

Structural Fabrication Engineer for ÅF Reinertsen AS
ÅF Reinertsen AS
Structural Fabrication Engineer Main tasks Perform fabrication drawings in 3D-model by using program PDMS.
Registrert : 06-12-2018 Søknadsfrist : 04-01-2019

ID 1460 Sjukepleiar - Sunnhordland interkommunale legevakt for SUNNHORDLAND INTERKOM LEGEVAKT IKS
SUNNHORDLAND INTERKOM LEGEVAKT IKS
ID 1460 Sjukepleiar - Sunnhordland interkommunale legevakt Ved Legevakta har me ledig 1 fast stilling for sjukepleiar i 40 % tredelt turnus,frå 1.mars 2019. Arbeid for tida 3.kvar helg. Sunnhordland interkommunale legevakt IKS er eit selskap som driftar legevakt og døgnavdeling for Stord, Bømlo og Fitjar kommune. Søkjer du ein interessant jobb med spanande utfordringar der du får nytta din erfaring og kompetanse? Då kan du vera rette person for oss.
Registrert : 06-12-2018 Søknadsfrist : 16-12-2018

Lege i spesialisering - ortopedi, Stord sjukehus - Helse Fonna HF for Helse Fonna HF
Helse Fonna HF
Lege i spesialisering - ortopedi, Stord sjukehus - Helse Fonna HF Stord sjukehus har ledig fast stilling for LIS, ortopedi. Stord sjukehus har 3,5 år teljande teneste for spesialisering innan ortopedi. Gruppe1-teneste vil skje i Helse Bergen eller Helse Stavanger etter nærare avtale. Stillinga er fast, me ser etter deg som vil binde deg til å jobbe hos oss over tid, og som aktivt vil ta del i godt utviklingsarbeid som skjer på avdelinga.
Registrert : 06-12-2018 Søknadsfrist : 23-12-2018

ID 1459 NAV-rettleiar i Bustadsosialt team for Stord kommune
Stord kommune
ID 1459 NAV-rettleiar i Bustadsosialt team NAV Stord har ledig 100% fast stilling som NAV-rettleiar i Bustadsosialt team. NAV Stord er ein viktig samfunnsaktør med det strategiske ansvaret for gjennomføringa av arbeids- og velferdspolitikken i Stord kommune og Sunnhordland tenesteområdet.
Registrert : 05-12-2018 Søknadsfrist : 15-12-2018

ID 1457 Korpsdirigent for STORD KOMMUNE KULTURKONTORET
STORD KOMMUNE KULTURKONTORET
ID 1457 Korpsdirigent Kulturskulen søkjer etter dirigent for Langeland skulekorps i 20,48 % stilling, vikariat i perioden 01.01.19 -- 30.09.1 Kvalifikasjonskrav: Me søkjer etter allsidig dirigent/lærar med utdanning frå høgskule, universitet eller anna relevant utdanning. Det er ynskjeleg at søkjar har pedagogisk utdanning. Løns- og arbeidsvilkår Administrasjonsmålet i Stord kommune er nynorsk. Løns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande kommunalt avtaleverk. Kommunen tilbyr gode pensjons- og forsikringsordningar.
Registrert : 05-12-2018 Søknadsfrist : 15-12-2018