Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Spennende lærerstilling i norsk på 10.trinn for RÅDALSLIEN SKOLE
RÅDALSLIEN SKOLE
Spennende lærerstilling i norsk på 10.trinn Org. nr: - Stillingsident: 4102545094 Presentasjon av stillingen: Rådalslien skole har fra 01.08.2019 ledig et spennende årsvikariat i norsk og eventuelt krle på 10.trinn. Stillingsstørrelsen kan variere avhengig av fagkombinasjon. Det er lagt kontaktlærerfunksjon til stillingen. Rådalslien skole er en forholdvis ny ungdomsskole i Fana bydel. Skolen er en åpen baseskole med ca 415 elever og 40 ansatte. Skolens satsingsområder kommende skoleår er digitalisering, klasseledelse og fagfornyelsen.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 02-08-2019

Er du en utforskende og inspirerende pedagog? for Espira Helldalsåsen
Espira Helldalsåsen
Er du en utforskende og inspirerende pedagog? Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 101 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 01-08-2019

Lærling i Barne-og ungdomsarbeiderfaget! for Byrådsavdeling for oppvekst
Byrådsavdeling for oppvekst
Lærling i Barne-og ungdomsarbeiderfaget! Bli lærling i barne og ungdomsarbeiderfaget. Bergen kommune er en av Hordalands største opplæringsbedrifter. I Bergen kommune får du en strukturert opplæring over 2 år med lønn. Våre lærlinger får egen instruktør, kurs og tett oppfølging i læretiden. Husk å legge med kompetansebevis/vitnemål og attester med søknaden. Ved tilbud om læreplass må du legge frem negativ tuberkulose attestLæreplassgaranti i Barne- og ungdomsarbeiderfaget! Vi tilbyr læreplassgaranti til elever som har fullført VG1 og VG2 på helse og oppvekstfag, og som har ungdomsrett.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 26-07-2019

Stipendiatstilling innen innovasjon og entreprenørskap for HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
Stipendiatstilling innen innovasjon og entreprenørskap Jobbnorge ID: 172318 Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat innen innen innovasjon og entreprenørskap ved Fakultet for for ingeniør og naturvitskapVed Høgskolen på Vestlandet er det ledig en stipendiatstilling innenfor . Stillingene er knyttet til Mohn-senteret for innovasjon og regional utvikling, ved Fakultet for ingeniør og naturvitskap, Campus Bergen. Stipendiatstillingen inngår også i Høgskolen på Vestlandets sin nye tverrfaglige PhD-satsing .
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 31-08-2019

Lærling i Helsearbeiderfaget for Yrkesopplæring (Bergen Kommune)
Yrkesopplæring (Bergen Kommune)
Lærling i Helsearbeiderfaget Bli lærling i helsearbeiderfaget. Bergen kommune er en av Hordalands største opplæringsbedrifter. I Bergen kommune får du en strukturert opplæring over 2 år med lønn. Våre lærlinger får egen instruktør, kurs og tett oppfølging i læretiden. Husk å legge med kompetansebevis/vitnemål og attester med søknaden. Søkere med ungdomsrett under 25 år vil bli prioritert. Ved tilbud om læreplass må søker kunne dokumentere negativ MRSA, og tuberkulose attestLæreplassgaranti i Helsearbeiderfaget!
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 14-07-2019

Miljøterapeut/ Idrettskoordinator for Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus
Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus
Miljøterapeut/ Idrettskoordinator Org. nr: 180200 Stillingsident: 4102059922 Presentasjon av stillingen: Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) har eit tilbod til klinikken sine pasientar med fokus på fysisk meistring og utgreiing på aktuell fysisk aktivitet. Dette er organisert som eit tyngdepunkt i klinikken, aktiviteten er organisert på Energisenteret for born og unge. Dette er eit innovasjonsprosjekt som er unikt både nasjonalt og internasjonalt. Klinikken ønskjer å utvikle tilbod til barn og unge med fysiske og psykiske helseproblem.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 04-08-2019

1676 - Personalkoordinator for FOLK AS
FOLK AS
1676 - Personalkoordinator For vår kunde søker vi etter en personalkoordinator med erfaring fra Olje/gass/maritim.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 06-08-2019

Stipendiat i kvartærgeologi for Universitetet I Bergen
Universitetet I Bergen
Stipendiat i kvartærgeologi Jobbnorge ID: 172559 UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY StipendiatVed Institutt for geovitenskap er det ledig ei stilling som stipendiat i kvartærgeologi. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning).
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 24-07-2019

Har du lyst til å gjøre en forskjell i et annet menneskes liv? Da kan du være den vi ser etter. for STENDI AS REGION VEST
STENDI AS REGION VEST
Har du lyst til å gjøre en forskjell i et annet menneskes liv? Da kan du være den vi ser etter. Personlig assistent Personlig assistent søkes til jente født i 2001. Jeg er mentalt frisk, men har en muskelsykdom som gjør at jeg trenger assistanse til det meste for å i hverdagen. Jeg kan kun bevege en hånd. Arbeidssted er Hylkje i Åsane bydel. Jeg ønsker en mest mulig normal ungdomstid. Jeg går på videregående skole. Jeg liker å ha venner på besøk, gå på shopping, bowling, kino, se film hjemme, sminke, neglelakk og hår. Det er jeg som fungerer som arbeidsleder i hverdagen.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 06-08-2019

Kundebehandlere til 30% stilling sentralt i bergensområde for PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS
PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS
Kundebehandlere til 30% stilling sentralt i bergensområde For kunder sentralt i bergensområdet er vi på jakt etter Bergens beste kundeservicemedarbeidere. Liker du å snakke i telefonen og har god telefonstemme, flink til å kommunisere både muntlig og skriftlig - og ikke minst liker å løse problemer? Da har du kommet til rett sted - vi ønsker å høre fra nettopp deg! Kunden er i sterk vekst og har et pågående behov for konsulenter i løpet av året. Som samarbeidspartner ønsker vi å høre fra nettopp deg vedrørende din interesse for fremtidige jobbmuligheter!
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 06-08-2019