Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Helgevakter i hjemmesykepleien
Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane
Org. nr: - Stillingsident: 4334522962 Presentasjon av stillingen: Ønsker du deg en fast helgestilling med gode kolleger og spennende oppgaver? I Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane er det nå ledig flere faste helgevaktstillinger.
Registrert : 16-01-2021 Søknadsfrist : 30-01-2021

Miljøterapeut
MO-senteret Nesttun, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4334204702 Presentasjon av stillingen: Psykisk helse Bergen Sør driver i dag tilrettelagte botilbud , aktivitetssentre, oppfølgingstjeneste til hjemmeboende, Mestringsteam og Mo senter. Vi har i dag ca. 45 årsverk. Psykisk helse Bergen sør kjennetegnes ved et godt arbeidsmiljø. Vi kan tilby et faglig dynamisk arbeidsmiljø og menge spennende utfordringer.
Registrert : 16-01-2021 Søknadsfrist : 30-01-2021

Våken nattevakt
Vestre Sikthaugen bofellesskap
Org. nr: - Stillingsident: 4334503008 Presentasjon av stillingen: Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende enhet med 307 årsverk fordelt på 22 tjenestesteder. Enheten har spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Enheten yter tjenester til barn, unge og voksne uavhengig av boform. Våre ledere og ansatte arbeider sammen om kompetansebygging og om å skape et godt arbeidsmiljø.
Registrert : 16-01-2021 Søknadsfrist : 24-01-2021

Sykepleier, 100% fast stilling.
Gullstøltunet Sykehjem, 3.etg.
Org. nr: - Stillingsident: 4334718288 Presentasjon av stillingen: Gullstøltunet Sykehjem ligger på Bønes. Vi åpnet i 1993 og har 90 enerom for fastboende, 3 avdelinger fordelt på 3 etasjer. 2 somatiske avdelinger og 1 avdeling for personer med demens. Vi har et godt arbeidsmiljø og flinke fagfolk som jobber for våre beboere i et utviklende og kreativt miljø. Bønes er bynært med kort vei til buss og gode bussforbindelser.
Registrert : 16-01-2021 Søknadsfrist : 30-01-2021

Spennende sykepleierstillinger ledig!
Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane
Org. nr: - Stillingsident: 4334487200 Presentasjon av stillingen: Er du sykepleier og ønsker deg en fast hel stilling med gode kolleger og spennende oppgaver? I Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane er det nå ledig to 100 % faste sykepleierstillinger, men andre størrelser kan avtales hvis det er ønskelig. Vi har flere grupper, og det er ledig stilling både i Åsane området og i Arna området. Skriv gjerne hvor du ønsker.
Registrert : 16-01-2021 Søknadsfrist : 30-01-2021

Sykepleier, 50% fast stilling på Natt
Gullstøltunet - Natt.
Org. nr: - Stillingsident: 4334713640 Presentasjon av stillingen: Gullstøltunet Sykehjem ligger på Bønes. Vi åpnet i 1993 og har 90 enerom for fastboende, 3 avdelinger fordelt på 3 etasjer. 2 Somatiske avdelinger og 1 avdeling for personer med demens. Vi har et godt arbeidsmiljø og flinke fagfolk som jobber for våre beboere i et utviklende og kreativt miljø. Bønes er bynært, vi har kort vei til buss og gode bussforbindelser.
Registrert : 16-01-2021 Søknadsfrist : 30-01-2021

Inspirerende Fagleder med hjerte for eldreomsorgen
Løvåsen sykehjem, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4332640926 Presentasjon av stillingen: Har du lyst å jobbe innen eldreomsorgen? På Løvåsen sykehjem finner du en spennende og givende arbeidsplass med faglige utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt miljø. Vi søker deg som deler vår visjon om å gi trygg og aktiv omsorg med fokus på god livskvalitet. Gjerne med videreutdanning innen geriatri eller annen relevant utdannelse. Arbeidstid med hver 3. helg. Vi kan tilrettelegge med langvakter hver 3.eller 4.helg fra neste årsturnus.
Registrert : 16-01-2021 Søknadsfrist : 30-01-2021

BPA assistent, Sandsli
Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4334056438 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 16-01-2021 Søknadsfrist : 31-01-2021

IPS jobbspesialist
Adm - Etat for psykisk helse og rustjenester, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4330168743 Presentasjon av stillingen: Bergen kommune, ved Etat for sosiale tjenester og Etat for psykisk helse og rustjenester, har sammen startet opp en IPS-tjeneste (individuell jobbstøtte) fra januar 2021. Målet med tjenesten er å bidra til at mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusutfordringer kommer ut i eller beholder ordinært, lønnet arbeid. IPS-metodikken tar utgangspunkt i brukers yrkesønsker og ressurser.
Registrert : 16-01-2021 Søknadsfrist : 31-01-2021

Brenner du for utvikling og er på jakt etter ditt neste karrieresteg?
Centric IT Professionals AS
Organisasjon Centric er et av Europas mest offensive IT selskaper, med over 5000 ansatte. I Norge har vi en spennende reise foran oss. Vi har en ambisiøs målsetning om sterk vekst og er derfor på jakt etter de beste IT-hodene som kan gjøre en forskjell. I Centric vil du få utfordrende oppdrag i et sterkt fagmiljø. Vi tilbyr faglig utvikling og en tilpasset karriereplan innenfor ditt kompetanseområde. Vi har vårt hovedkontor i Oslo og regionskontorer som dekker områdene Akershus, Buskerud, Vestfold, Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland, Trøndelag og Troms.
Registrert : 15-01-2021 Søknadsfrist : 13-02-2021