Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Ønsker du å jobbe som BPA og ha en variert og annerledes arbeidshverdag?
Mio
Jeg er en aktiv og sosial mann på 28 år, og bor i Bergen. Jeg er rullestolbruker og har til tider behov for assistanse til å utføre daglige gjøremål. På fritiden driver jeg med aktiviteter innenfor musikk, idrett og organisasjonsarbeid. ++Arbeidsoppgaver++ Assistanse til daglige gjøremål (Handling, matlaging, oppvask, vasking av klær og leilighet) ) Sosiale aktiviteter Dagsturer og helgeturer ++Kvalifikasjoner++
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 03-05-2021

Psykiater og Psykologspesialist
Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen
Org. nr: - Stillingsident: 4376216973 Presentasjon av stillingen: Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern og avdeling for rusmedisin er i ferd med å etablere ei ROP eining. Eininga skal ivareta pasientar med alvorlege psykiske vanskar og rusmiddelproblemtatikk. Til denne einga søker vi psykiater og psykologspesialist som er engasjert i pasientgruppa og ønskjer å vere med å utvikle tilbodet ved einiga. Vi har behov for deg som har erfaring frå psykisk helsevern og rus og som ser på denne stillinga som ein sjanse til å gje pasientgruppa eit meir heilskapleg tilbod.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 31-05-2021

Lærer
Bergen Voksenopplæring - skole og kompetansesenter, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4381315327 Presentasjon av stillingen: Lærerstilling knyttet til voksenopplæring med vekt på fagene norsk, engelsk og samfunnsfag. Arbeidsoppgaver Undervisning i norsk og samfunnsfag i mindre grupper. Opplæringen gjelder voksne elever med ulike morsmål, bakgrunn og typer lærevansker Kvalifikasjoner Godkjent utdannelse som lærer. Gjerne med norsk som andrespråk og spesialpedagogisk kompetanse/erfaring Personlige egenskaper Gode samarbeids- og relasjonsskapende evner
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021

Senior vegplanlegger
Technogarden Norge
Technogarden er et av Norges ledende konsulent- og rekrutteringsselskap rettet mot IKT og teknisk sektor. Vi er representert med 15 kontorer i Norge og Sverige og har rundt 450 medarbeidere, primært ingeniører, IT konsulenter og prosjektadministrativt personell. Våre medarbeidere jobber hovedsakelig i prosjektposisjoner ute hos våre kunder. En ansettelse hos oss gir deg tilgang til et stort nettverk og mange interessante prosjekter.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 03-06-2021

Vi søker befrakter i Bergen.
Eterni Norge AS
Eterni søker en erfaren befrakter for eksport linjetrafikk med snarlig tiltredelse i et oppdrag av lengre varighet. For den riktige kandidat vil det også være gode muligheter for å kunne bli tatt i betraktning for en mer permanent stilling hos vår kunde. For stillingen ser vi spesielt etter følgende kvaliteter og erfaringer:
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 30-04-2021

Lærer
Kirkevoll skole, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4380182933 Presentasjon av stillingen: Kirkevoll skole er en kombinert skole med ca.600 elever i Fana bydel. På Kirkevoll er vi opptatt av å gjøre hverandre gode og tenker at dersom alle jobber mot samme mål og bidrar etter beste evne, vil vi lykkes med å skape et trygt og godt læringsmiljø. Vi er opptatt av faglig kompetanse og jobber for å utvikle en god kultur for læring der respekt, forutsigbarhet, raushet og mestringsfølelse er sentralt både for barn og voksne. Vi har ledige inntil 2 lærerstillinger for skoleåret 2021/22.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Document Controller
ECN
Arbeidsoppgaver • Dokument/revisjonshåndtering i STID og Proarc • Arbeidsflyt-håndtering i Proarc • Håndtering av installasjonspakker • Minimum videregående skole • Erfaring som Document Controller i olje- og gassindustrien
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 03-06-2021

Vil du lede TV 2s fotballsatsing på digitale plattformer?
TV 2
TV 2 Sporten styrker satsingen på digitale plattformer. Vi ser etter en som kan lede fotballsatsingen på dette feltet. Utviklingssjefen vil jobbe tett med lederne for fotballredaksjonen, sportsdesken og hoveddesken som en del av TV 2s utviklingsmiljlø. Ansvarsområder vil være videotrafikk på tv2.no, interaktivitet og innovasjon i vår egen app og sosiale medier. Kort sagt: Innhold som styrker posisjonen og engasjementet rundt våre rettigheter. For tiden ser vår portefølje slik ut: Premier League ut våren 2022 Champions League ut våren 2024
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Ønsker du å bidra til at personar skaffar og beheldt arbeid?
NAV Bergenhus
Org. nr: - Stillingsident: 4381432931 Presentasjon av stillingen: Trivst du med å finne gode løysingar i samspel med menneske som er i ein krevjande situasjon og treng bistand. Er du ein person med pågangsmot og engasjement som ønsker å gjere ein forskjell? Trivst du i ein hektisk kvardag med stor variasjon av oppgåver? Blir du motivert av å sjå andre løyse sine utfordringar og lykkast med sine planar i eige liv? Er du ein god person å ha med seg i denne prosessen? Då kan du vere den vi ser etter.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021

Interested in subsea multiphase pumping and compression systems? Check this out!
OneSubsea
We are having increased activity and we are looking to strengthen our team within multiphase pumping and compression systems. OneSubsea is recruiting Process Engineers based in Bergen, Sandsli. The Role:
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021