Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Stillasarbeidere Industri for Barona Human Resource Services AS
Barona Human Resource Services AS
Stillasarbeidere Industri For våre kunder søker vi nå faglærte stillasmontører for lengre industrielle oppdrag.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 08-02-2019

Markedssjef søkes til ledende og hardtsatsende techselskap for Simp AS
Simp AS
Markedssjef søkes til ledende og hardtsatsende techselskap Hvem er SIMP? Vi gjør big data forståelig og verdifulltSimp er et helnorsk selskap som har spesialisert seg innen innsamling, analyse og effektiv benyttelse av kundedata. Simp gjør fysisk besøkende kunder til digitale kunder gjennom nye smarte løsninger som henter forbrukernes preferanser for ønsket markedsføring. Tjenesten benytter eksisterende apper, wifi og andre digitale plattformer med høy trafikk året rundt. Resultatet er at bedriften blir bedre kjent med sine kunder og får nye måter å kontakte dem på.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 19-02-2019

Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus - Bergen kommune for Bergen kommune
Bergen kommune
Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus - Bergen kommune Hjemmesykepleien har ansvar for ulike oppgaver knyttet til å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus har fem geografisk inndelt hjemmesykepleie grupper. Alle baser er sentralt plassert i Bergen sentrum og Sandviken. Om du har preferanse i forhold til hvilken gruppe du ønsker deg til, kan dette gjerne fremkomme i søknaden. Vi søker etter ferievikarer for sommeren 2019.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Bustadrådgjevar - HMS Hordaland for NAV
NAV
Bustadrådgjevar - HMS Hordaland NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland er eit ressurs- og kompetansesenter på 2.-linjenivå med ca. 125 tilsette. Hjelpemiddelsentralen har eit overordna ansvar for forvaltning, rådgjeving og formidling av tekniske hjelpemiddel for personer med funksjonsnedsetjing, tolketenester for døve og døvblinde og arbeidsretta vegleiing på syn- og hørselsområdet. Bustadrådgjevar Vi har i vår rådgjevingsavdeling ledig ein 100 % stilling som bustadrådgjevar. Stillinga er plassert i kode 1434, rådgjevar, med bruttoløn på kr.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

Do you live in Stavanger? Summer job as a guide? (Refno t400053) for Nordic Gateway AS - avd. Bergen
Nordic Gateway AS - avd. Bergen
Do you live in Stavanger? Summer job as a guide? (Refno t400053) ResponsibilitiesThe most important daily tasks will be among others: -Leading and guiding excursions for half day and full day tours in your assigned destinations. -Guiding in the language you master -Offer local advice and assistance to the cruise guestsQualifications-Fluent in GERMAN and ENGLISH. Candidates that in addition speak Italian, French and/or Spanish, would have a great advantage.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 29-01-2019

Vernepleier/ sykepleier - Bjørgefaret bofellesskap for Bergen kommune
Bergen kommune
Vernepleier/ sykepleier - Bjørgefaret bofellesskap Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende resultatenhet med 307 årsverk fordelt på 21 tjenestesteder . Enheten har spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Resultatenheten yter tjenester til barn, unge og voksne uavhengig av boform. Våre ledere og ansatte arbeider sammen om kompetansebygging og om å skape et godt arbeidsmiljø. Enheten har fokus på fagutvikling og jobber aktivt for å sikre faglig kvalitet og gode tjenester for våre tjenestemottakere .
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Psykologspesialist/psykolog vikariat - Kronstad DPS, Seksjon Psykose dagbehandling og gruppepoliklinikk for Helse Bergen
Helse Bergen
Psykologspesialist/psykolog vikariat - Kronstad DPS, Seksjon Psykose dagbehandling og gruppepoliklinikk Kronstad DPS har ansvar for bydelane Årstad, Bergenhus og Ytrebygda i Bergen kommune. Vi har ansvar for ca 90.000 menneske over 18 år. Kronstad DPS er ein stor klinikk delt inn i fagområda; psykose og allmennpsykiatri.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Ønskjer du å utvikle og leie drifta av kaféutsala ved Haukeland universitetssjukehus? - Helse Bergen for Helse Bergen
Helse Bergen
Ønskjer du å utvikle og leie drifta av kaféutsala ved Haukeland universitetssjukehus? - Helse Bergen Hospitaldrift er ei av avdelingane i Drift/teknisk Divisjon i Helse Bergen HF, og leverer ikkje-medisinske tenester og -produkt til føretaket. Mellom anna leverer Hospitaldrift pasienttransport og andre interne transporttenester, mat til pasientar, pårørande og tilsette, reine tekstilar og senger, dagleg reinhald og andre reinhaldstenester, tryggleikstenester, sentralbordtenester og interndistribusjon av post. Hospitaldrift har 8 einingar og om lag 750 medarbeidarar.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Regional sikkerheitsavdeling søkjer sjukepleiar/vernepleiar til 100% fast stilling. for Helse Bergen
Helse Bergen
Regional sikkerheitsavdeling søkjer sjukepleiar/vernepleiar til 100% fast stilling. Klinikk for Sikkerheitspsykiatri består av fire seksjonar. Regional sikkerheitsavdeling, Lokal sikkerheitsavdeling, Seksjon for fengselshelseteneste, og eit regionalt kompetansesenter for sikkerheits, fengsels- og rettspsykiatri. Ansvaret vårt er å behandle pasientar lokalt frå Helse Bergen HF og frå Helseregion vest. Pasientar som blir innlagd ved sengepostane er underlagd tvungen psykisk helsevern etter § 3.3/ 3,2 i lov om psykisk helsevern eller dom til behandling etter §5.2 i lov om psykisk helsevern.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Sommarvikariat som jordmorstudent - Kvinneklinikken for Helse Bergen
Helse Bergen
Sommarvikariat som jordmorstudent - Kvinneklinikken Fødeseksjonen ved Kvinneklinikken har om lag 5000 fødslar årleg. Vi har fire einingar med fødsel og barsel: Føde 1, Føde 2, Storken og Barsel. Føde 1 og Føde 2 har ansvar for kompliserte og normale fødslar samt gravide som blir innlagd i svangerskapet. Føde 2 er ei kombinert føde- barseleining. Storken er ei kombinert lavrisiko føde-barseleining. Barsel er ei eigen eining for barselkvinner som treng ekstra oppfølging etter fødsel.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019