Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Vi søkjer dyktig rådgivar for Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus
Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus
Vi søkjer dyktig rådgivar Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4102605020 Presentasjon av stillingen: Fagsenter administrative system er ein seksjon i Økonomi- og Finansavdelinga. Vi er eit lite, men fagleg sterkt miljø som jobbar med system, rådgiving og brukarstøtte innan fagområda lønn, fråvære, reise, ressursplanlegging, rekruttering og organisasjon. Vi nyttar GAT som ressursstyringssystem, UBW/Agresso HR- og lønnssystem og Webcruiter rekrutteringsløysing. Vi har som mål at vi skal bidra til effektive prosessar og IKT-løysingar innan dei administrative fagområda i Helse Bergen.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 04-08-2019

Lærling i Institusjonskokkfaget for Bergen Kommune Bystyre
Bergen Kommune Bystyre
Lærling i Institusjonskokkfaget Org. nr: - Stillingsident: 4102686737 Presentasjon av stillingen:Bli lærling i institusjonskokkfaget. Våre lærlinger jobber på kjøkkenet ved ulike sykehjem i Bergen. Bergen kommune er en av Hordalands største opplæringsbedrifter. Vi søker etter lærlinger i 13 fag. I Bergen kommune får du en strukturert opplæring over 2 år med lønn. Våre lærlinger får egen instruktør, kurs og tett oppfølging i læretiden.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 14-07-2019

Spennende lærerstilling i norsk på 10.trinn for RÅDALSLIEN SKOLE
RÅDALSLIEN SKOLE
Spennende lærerstilling i norsk på 10.trinn Org. nr: - Stillingsident: 4102545094 Presentasjon av stillingen: Rådalslien skole har fra 01.08.2019 ledig et spennende årsvikariat i norsk og eventuelt krle på 10.trinn. Stillingsstørrelsen kan variere avhengig av fagkombinasjon. Det er lagt kontaktlærerfunksjon til stillingen. Rådalslien skole er en forholdvis ny ungdomsskole i Fana bydel. Skolen er en åpen baseskole med ca 415 elever og 40 ansatte. Skolens satsingsområder kommende skoleår er digitalisering, klasseledelse og fagfornyelsen.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 02-08-2019

Vil du være med på å gi barna en fantastisk start på livet? for Espira Marthahaugen barnehage
Espira Marthahaugen barnehage
Vil du være med på å gi barna en fantastisk start på livet? Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 101 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 24-07-2019

Er du en utforskende og inspirerende pedagog? for Espira Helldalsåsen
Espira Helldalsåsen
Er du en utforskende og inspirerende pedagog? Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 101 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 01-08-2019

Lærling i Barne-og ungdomsarbeiderfaget! for Byrådsavdeling for oppvekst
Byrådsavdeling for oppvekst
Lærling i Barne-og ungdomsarbeiderfaget! Bli lærling i barne og ungdomsarbeiderfaget. Bergen kommune er en av Hordalands største opplæringsbedrifter. I Bergen kommune får du en strukturert opplæring over 2 år med lønn. Våre lærlinger får egen instruktør, kurs og tett oppfølging i læretiden. Husk å legge med kompetansebevis/vitnemål og attester med søknaden. Ved tilbud om læreplass må du legge frem negativ tuberkulose attestLæreplassgaranti i Barne- og ungdomsarbeiderfaget! Vi tilbyr læreplassgaranti til elever som har fullført VG1 og VG2 på helse og oppvekstfag, og som har ungdomsrett.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 26-07-2019

Stipendiatstilling innen innovasjon og entreprenørskap for HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
Stipendiatstilling innen innovasjon og entreprenørskap Jobbnorge ID: 172318 Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat innen innen innovasjon og entreprenørskap ved Fakultet for for ingeniør og naturvitskapVed Høgskolen på Vestlandet er det ledig en stipendiatstilling innenfor . Stillingene er knyttet til Mohn-senteret for innovasjon og regional utvikling, ved Fakultet for ingeniør og naturvitskap, Campus Bergen. Stipendiatstillingen inngår også i Høgskolen på Vestlandets sin nye tverrfaglige PhD-satsing .
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 31-08-2019

Lærling i Helsearbeiderfaget for Yrkesopplæring (Bergen Kommune)
Yrkesopplæring (Bergen Kommune)
Lærling i Helsearbeiderfaget Bli lærling i helsearbeiderfaget. Bergen kommune er en av Hordalands største opplæringsbedrifter. I Bergen kommune får du en strukturert opplæring over 2 år med lønn. Våre lærlinger får egen instruktør, kurs og tett oppfølging i læretiden. Husk å legge med kompetansebevis/vitnemål og attester med søknaden. Søkere med ungdomsrett under 25 år vil bli prioritert. Ved tilbud om læreplass må søker kunne dokumentere negativ MRSA, og tuberkulose attestLæreplassgaranti i Helsearbeiderfaget!
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 14-07-2019

Miljøterapeut/ Idrettskoordinator for Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus
Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus
Miljøterapeut/ Idrettskoordinator Org. nr: 180200 Stillingsident: 4102059922 Presentasjon av stillingen: Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) har eit tilbod til klinikken sine pasientar med fokus på fysisk meistring og utgreiing på aktuell fysisk aktivitet. Dette er organisert som eit tyngdepunkt i klinikken, aktiviteten er organisert på Energisenteret for born og unge. Dette er eit innovasjonsprosjekt som er unikt både nasjonalt og internasjonalt. Klinikken ønskjer å utvikle tilbod til barn og unge med fysiske og psykiske helseproblem.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 04-08-2019

1676 - Personalkoordinator for FOLK AS
FOLK AS
1676 - Personalkoordinator For vår kunde søker vi etter en personalkoordinator med erfaring fra Olje/gass/maritim.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 06-08-2019