Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Ringevikar
Lilletveitveien bofellesskap, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4303723635 Presentasjon av stillingen: Lilletveitveien bofellesskap yter heldøgns omsorgstjenester for psykisk utviklingshemmede voksne og ungdom med omfattende hjelpebehov. Bofelleskapet ligger idyllisk til parallelt ved Elvenesveien på Nesttun.
Registrert : 24-10-2020 Søknadsfrist : 06-11-2020

Rådgiver - barnehageutvikling
BBSI - sentrale staber, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4303958311 Presentasjon av stillingen: Vi søker en utviklingsorientert, samfunnsengasjert og tydelig rådgiver med god evne til samhandling og kommunikasjon. Stillingen er plassert i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Seksjon for strategi, utvikling og utredning, Avdeling for politiske planer. Avdelingen har ansvar for utarbeidelse av politiske planer og saker, forskning og fagutvikling. Stillingen rapporterer til avdelingsleder for politiske planer.
Registrert : 24-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Kontrollingeniør for driftskontraktar
INV - Vedlikehald, drift og beredskap, Vestland fylkeskommune
Vestland fylke skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylket skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk kultur og identitet , samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på.
Registrert : 24-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Avdelingsleder for barnehage- og skoleutbygging
BBSI - sentrale staber, Bergen kommune
Vi søker en utviklingsorientert, samfunnsengasjert og tydelig leder med god evne til konstruktiv samhandling og kommunikasjon. Du vil arbeide med strategisk utviklingsarbeid, der målet er å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge i Bergen.
Registrert : 24-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Dyktig vernepleier/sykepleier søkes til 100% fast stilling
Garnesfjæra bofellesskap, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4303311402 Presentasjon av stillingen: Botjenester i Arna og Åsane er samlokalisert og har til sammen 23 bofellesskap og ett hjemmeteam. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull hverdag, der trivsel, selvbestemmelse og mestring tillegges stor vekt. Vi vil være en attraktiv arbeidsplass med engasjerte og myndiggjorte medarbeidere. Vi har et godt samarbeid på tvers av bofellesskapene, som gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling samt sikrer god faglig kvalitet i enheten.
Registrert : 24-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Sykepleier / Vernepleier - årsvikariat
Indre Sandviken - hjemmesykepleie
Org. nr: - Stillingsident: 4302520025 Presentasjon av stillingen: Indre Sandviken er en av fem hjemmesykepleiegrupper som leverer hjemmebaserte tjenester i byområdet Bergenhus. Bergen har mange fine byområder, og det som vi kaller Indre Sandviken er virkelig ett av de. Vi går, sykler og kjører i området rundt Sandviken kirke, opp Breistølen, ned til Bryggen og videre mot Fløyen. De ansatte jobber det meste av vakten sin i ett av disse områdene, og beskriver avstandene som korte. Det er en fordel at de ansatte i gruppen trives ute i frisk luft, året rundt.
Registrert : 24-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Vi har ledig 100% fast stilling som Sykepleier
Gullstøltunet Sykehjem, 3.etg.
Org. nr: - Stillingsident: 4303043338 Presentasjon av stillingen: Gullstøltunet Sykehjem ligger på Bønes. Vi åpnet i 1993 og har 90 enerom for fastboende, 3 avdelinger fordelt på 3 etasjer. 2 somatiske avdelinger og 1 avdeling for personer med demens. Vi har et godt arbeidsmiljø og flinke fagfolk som jobber for våre beboere i et utviklende og kreativt miljø. Bønes er bynært med kort vei til buss og gode bussforbindelser.
Registrert : 24-10-2020 Søknadsfrist : 07-11-2020

Vi søker en dyktig miljøterapeut til 80% stilling
Botjenester i Arna og Åsane, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4300927748 Presentasjon av stillingen: Elvebredden bofellesskap er hjemmet til 10 unge voksne som eier sine egne leiligheter. De som bor i Elvebredden er opptatt av å kunne styre sitt eget voksenliv og de som jobber i bofellesskapet bistår dem med det. Kommunen leier en felles leilighet av bofellesskapet som ligger i samme oppgang, og personalgruppen følger opp de som bor i bofellesskapet fra felles leiligheten.
Registrert : 24-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Prosjektleder - Bygg
Etat for utbygging, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4299704353 Presentasjon av stillingen: Bergen kommune er blant Vestlandets største utbyggere. Vi leder mange av de komplekse og krevende prosjektene i vår region.
Registrert : 24-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Tre faste nattevakter 66% helsefagarbeider til Utløbakken og Garnesfjæra Bofellesskap
Garnesfjæra bofellesskap, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4301410607 Presentasjon av stillingen: Botjenester i Arna og Åsane er samlokalisert og har til sammen 23 bofellesskap og ett hjemmeteam. Boligene er varierte med beboere med ulik grad av hjelpebehov. Boligene innehar forskjellige turnuser med vanlig grunnturnus, 10 timers turnus og langvaktturnus og ligger spredt rundt i hele Arna og Åsane.
Registrert : 24-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020