Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Leiar for Servicemarked
Vossevangen Bil AS
ER DU VÅR NYE KOLLEGA SOM VIL TA VOSSEVANGEN BIL VIDARE? Me søkjer etter ein engasjert, motiverande og tydeleg leiar for servicemarked, som trivest i eit hektisk miljø. Som avdelingsleiar vil du få overordna drifts- og resultatansvar. Du er opptatt av å skapa gode kundeopplevingar, gjennom motiverande og kunnskapsrike medarbeidarar. I tillegg vil du bidra til avdelingas utvikling gjennom aktivt sal til nye og eksisterande kundar. ARBEIDSOPPGÅVER • Ansvar for å leie servicemarked
Registrert : 28-03-2020 Søknadsfrist : 07-05-2020

Vi har ledig fast stilling som sykepleier
Gullstøltunet sykehjem, 4.etg.
Org. nr: - Stillingsident: 4216663210 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig 50 -80% fast stilling til deg ! Gullstøltunet Sykehjem ligger på Bønes. Vi åpnet i 1993 og har 90 enerom for fastboende, 3 avdelinger fordelt på 3 etasjer. 2 Somatiske avdelinger og 1 avdeling for personer med demens. Stillingene som er ledig, er på en av våre somatiske avdelinger. Vi har et godt arbeidsmiljø og flinke fagfolk som jobber for våre beboere i et utviklende og kreativt miljø. Bønes er bynært med kort vei til buss og gode bussforbindelser.
Registrert : 28-03-2020 Søknadsfrist : 11-04-2020

Matros i sambandet Husavik-Sandvikvåg, pt. MF Husavik
Fjord1 - Maritim Drift, Fjord1 ASA
Org. nr: - Stillingsident: 4216638820 Presentasjon av stillingen: Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Ein av våre flotte medarbeidarar skal ha pappapermisjon, og Fjord1 har derfor ledig eit langtidsvikariat som matros i sambandet Husavik - Sandvikvåg, på vår flotte nye el-ferge MF Husavik.
Registrert : 28-03-2020 Søknadsfrist : 13-04-2020

Skipsførar i sambandet Gjermundshavn-Varaldsøy-Årsnes, p.t. MF Lærdal
Fjord1 - Maritim Drift, Fjord1 ASA
Org. nr: - Stillingsident: 4216631931 Presentasjon av stillingen: Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som skipsførar i sambandet Gjermundshavn-Varaldsøy-Årsnes, p.t. MF Lærdal.
Registrert : 28-03-2020 Søknadsfrist : 13-04-2020

Lærer ved forsterket avdeling.
Ortun skole, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4216561957 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 28-03-2020 Søknadsfrist : 13-04-2020

Lærere
Bønes skole, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4216540737 Presentasjon av stillingen: Bønes skole er en barneskole i Fyllingsdalen. Skolen ligger på Øvre Kråkenes med Løvstakken og Nordåsvannet som nærområder. Bønes Arena er en del av skolen. I tillegg til idrettsflatene har hallen "blackboks" med lys- og lydutstyr og fantastiske muligheter for dans/drama og musikk.Skolen har 340 elever fra 1.-7.trinn og 170 barn på SFO. Vi er tilsammen 45 ansatte. Vår visjon er <> #duskafåendagimårå . Våre verdier er samspill, medvirkning, inkludering og læring.
Registrert : 28-03-2020 Søknadsfrist : 17-04-2020

Lærer 100 % fast stilling
Erdal barneskole, Askøy kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4214941056 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 28-03-2020 Søknadsfrist : 13-04-2020

Lærere
Smørås skole, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4208438209 Presentasjon av stillingen: Smørås skole søker dyktige og engasjerte pedagoger
Registrert : 28-03-2020 Søknadsfrist : 13-04-2020

Psykologspesialist med kompetanse på spiseforstyrringar
Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Sentrum, Helse Bergen
Org. nr: - Stillingsident: 4195130708 Presentasjon av stillingen: Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) tilbyr utgreiing og behandling av barn og unge opp til 18 år, både poliklinisk og ved innlegging i sengepostar. Klinikken har sju allmenne poliklinikkar, to spesialiserte poliklinikkar, tre sengepostar, og ambulante tenester. Tilbod til lavfrekvente pasientgrupper er organisert i tyngepunkt, som gir tilbod på tvers av poliklinikkane.
Registrert : 28-03-2020 Søknadsfrist : 12-04-2020

Sjukepleiar eller vernepleiar til fast 50% stilling på natt
Psykiatrisk klinikk/ Avdeling spesialisert psykosebehandling, Seksjon S3, Helse Bergen
Org. nr: - Stillingsident: 4215885653 Presentasjon av stillingen: Psykiatrisk klinikk, Avdeling spesialisert psykosebehandling, Seksjon S3 har ledig 50% fast stilling på PT på natt for sjukepleiar eller vernepleiar. Seksjon S3 er ein akutt korttidspost med 9 senger lokalisert til Sandviken sjukehus. Seksjonen driv hovudsakleg med utgreiing/ diagnostisering og behandling av pasientar med akutte psykosar. Parallellt samarbeidar vi med instansar utanfor sjukehuset for å trygge utskriving til eigen bustad eller overføring til anna eigna behandlingstilbod.
Registrert : 28-03-2020 Søknadsfrist : 03-05-2020