Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Saksbehandler
Etat for vurdering og rehabilitering, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4336004677 Presentasjon av stillingen: Vurderingskontoret sør-vest søker etter en sykepleier til fast stilling som saksbehandler. Enheten har 45 årsverk, bestående av sykepleiere, ergoterapeut, vernepleiere og merkantil personell. Vurderingskontoret sør-vest er ansvarlig for tildeling av tjenestene til befolkningen i Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg. Vi er for tiden etablert med kontorer i kommunehuset på Nesttun. Wollert Konowsplass 2, Nesttun.
Registrert : 25-01-2021 Søknadsfrist : 07-02-2021

Postdoktor (3 år)
Universitetet i Bergen
Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?
Registrert : 25-01-2021 Søknadsfrist : 20-02-2021

Fagkonsulent
Kulturetaten administrasjon, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4334167145 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig en spennende selvstendig fagkonsulentstilling i 100% vikariat fra 15.02.21 til 31.12.21 Kulturetaten består av Bergen kulturskole, fire lokale kulturkontor, bydekkende team for aktivitet og stab med team for kommunikasjon/markedsføring og personal/økonomi. Team for aktivitet har ansvar for kommunale kulturtilbud til barn, ungdom, mennesker med utviklingshemming og mennesker med psykiske helseplager. Teamet har også ansvar for å gjennomføre politiske programmer og fagplaner.
Registrert : 25-01-2021 Søknadsfrist : 31-01-2021

Jurist
Etat for vurdering og rehabilitering, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4333707270 Presentasjon av stillingen: Etat for vurdering og rehabilitering er en av fire etater i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet. Etaten har ansvar for vurderingskontorene som gjør vurderinger og fatter vedtak om tildeling av pleie- og omsorgstjenester til byens innbyggere, habilitering og rehabiliterings enhetene for voksne, e helse brukerstøtte og egenbetalingskontoret for institusjonsopphold.
Registrert : 25-01-2021 Søknadsfrist : 07-02-2021

Byggeleder vedlikehold
Statens vegvesen
Om stillingenDrift og vedlikehold vest har 2 ledige stillinger som byggeleder innenfor vedlikehold av veg, tunnel og anlegg. Vi trenger nå nye byggeledere for å kunne lyse ut kontrakter til å følge opp vedlikehold av våre objekter i vest.  Seksjon Vedlikehold har i dag 23 medarbeidere fordelt på kontorstedene Leikanger, Førde, Odda, Nordfjordeid og Bergen. Vi har ansvar for vedlikehold av veg, bru, dekke, vegoppmerking, kai og tunnel for område Vestland fylke f.o.m. Bjørnafjorden og nordover til fylkesgrensen Møre og Romsdal.
Registrert : 25-01-2021 Søknadsfrist : 08-02-2021

Skipsfører til M/V "Frakt Sund"
K Sætre & Sønner AS
Vi søker etter norsk- og engelskspråklig Skipsfører på vårt fraktefartøy M/V "Frakt Sund" . Søker må ha gyldig sertifikat og helseattest, Farledsbevis, Kompetansesertifikat D3 eller kystskipper A (Førerrerettigheter 3000 bt), Radiosertifikat GMDSS GOC, ECDIS, Ferdighetssertifikat "Sjøfolk med særlig sikringsplikter", Sikkerhetskurs, Kystseilas erfaring og ellers relavant erfaring. M/V "Frakt Sund" seiler i nordeuropeisk fart og har blandet mannskap mellom Norsk og Øst europeere. Turnus Tiltredelse: Etter nærmere avtale.
Registrert : 25-01-2021 Søknadsfrist : 15-02-2021

Vi søker to nye kollegaer på natt i 66% stillinger
Breistein 1 bofellesskap, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4335930992 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 24-01-2021 Søknadsfrist : 04-02-2021

Vi søker dyktig miljøterapeut til 100% fast stilling
Breistein 1 bofellesskap, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4335927006 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 24-01-2021 Søknadsfrist : 04-02-2021

Søker to helefagarbeidere til spennende stilinger!
Breistein 1 bofellesskap, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4335935365 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 24-01-2021 Søknadsfrist : 04-02-2021

Vi søker to nye kollegaer til helgestillinger
Breistein 1 bofellesskap, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4335945516 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 24-01-2021 Søknadsfrist : 04-02-2021