Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Helsefagarbeider/miljøarbeider
Midtbygda bofellesskap, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4242455001 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 07-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Pedagogisk leder 100% fast
Træet barnehage, Askøy kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4246245099 Presentasjon av stillingen: .
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Ledig stilling hos Byarkitekten
Byarkitekten, Bergen kommune
Vil du være med å jobbe strategisk for å sikre kvalitet i byutviklingen? Byarkitekten i Bergen kommune lyser nå ut en fast stilling for å øke kapasiteten innen rådgiving og strategisk arbeid.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Psykolog / psykologspesialist 100 % engasjement
Psykologtjenesten, Askøy kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4233439507 Presentasjon av stillingen: Psykologtjenesten i Askøy kommune søker psykolog / psykologspesialist for 1 års engasjement. Psykologen skal arbeide med barn, ungdom og deres foresatte. En del av arbeidet kan være knyttet til tverrfaglige utviklingsprosjekter sammen med Familiehelsetjeneste, PPT, skolehelsetjeneste og ungdomskontakter.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Porteføljeansvarlig
Digitalisering og innovasjon konsern, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4247571240 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

PROSJEKTLEDER innfor digitalisering og kommunikasjon
Digitalisering og innovasjon konsern
Org. nr: - Stillingsident: 4247529558 Presentasjon av stillingen: Seksjon Digitalisering og innovasjon har det overordnede ansvaret for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune, herunder strategier, handlingsplaner, metoder og verktøy for virksomhetsutvikling i kommunen. Digitalisering og innovasjon er organisert som en seksjon i Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Sjukepleiar til 80% vikariat
Voss sjukehus/ Akuttmottak/Legevakt, Helse Bergen
Avdelinga søkjer å rekruttera sjukepleiar til 80% vikariat. Stillinga inneber arbeid ved akuttmottak, legevaktsentral, legevakt og akuttpoliklinikk på Voss sjukehus. I hjarte av vestlandet, med alt det gode og utfordrande det har å by på.Voss sjukehus har eit ansvar som lokalsjukehus for Voss, Vaksdal, Kvam, Granvin, Ulvik og Eidfjord, og har full akuttberedskap innan medisin, kirurgi, føde og gynekologi. Sjukehuset er ein del av Helse Bergen HF og har tett fagleg samarbeid med avdelingane ved Haukeland universitetssjukehus.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Smittevernsykepleier / Kvalitetsrådgiver
Fagavdelingen, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Org. nr: - Stillingsident: 4242126003 Presentasjon av stillingen: På Haraldsplass har vi fått nytt moderne sykehusbygg hvor de fleste døgnavdelingene er lokalisert. Vi har gode resultater og er ambisiøse i vårt smittevernarbeid. Vi søker etter engasjert smittevernsykepleier i 100% fast stilling. Stillingen er i hovedsak knytte til smittevern, men vil også bli brukt i kvalitetsforbedrings og pasientsikkerhetsarbeidet ved sykehuset.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Økonomikonsulent
Sveio kommune
Org. nr: 864 967 272 Stillingsident: 4247352828 Presentasjon av stillingen: Sveio kommune søkjer ein dyktig økonomikonsulent. Stillinga er ved økonomikontoret som er ein del av rådmannens stab. Økonomikontoret har mellom anna oppgåver innan økonomiplanlegging, rekneskap, løn, eigedomsskatt og innkrevjing av kommunale krav. Økonomikontoret arbeidar kontinuerleg med forbetringsarbeid og digitalisering.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 28-06-2020

Sjukepleiar/ Vernepleiar
Avdeling for rusmedisin/ Klokkarvik, Helse Bergen
Avdeling for rusmedisin (AFR) tilbyr behandling og oppfølging til menneske med rus- og avhengigheitslidingar. Avdelinga satsar også sterkt på forsking og kvalitetsutvikling innan rushelsetenesta.Klokkarvik er ein del av Avdeling for Rusmedisin i Helse Bergen HF. Institusjonen ligg i naturskjønne omgjevnader, 40 minuttars køyring frå Bergen Sentrum. Vi gjer tilbod om rusbehandling til 21 pasientar - mannspost behandling.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020