Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Elektromontør for BKK ENOTEK AS
BKK ENOTEK AS
Elektromontør ArbeidsoppgaverVåre nye montører skal bidra til sikker og effektiv bygging, vakt og beredskap av samfunnskritisk infrastruktur som fiber, strøm og lys.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Global key account manager for NECON AS
NECON AS
Global key account manager I samarbeid med ScanReach søker vi en erfaren salgsleder/kundeansvarlig til en meget spennende internasjonalt rettet stilling ScanReach er et Maritimt IoT-selskap i Bergen, som driver innovativ digital utvikling av løsninger som skal bidra til å gjøre ferdsel på havet tryggere og ikke minst bidra til å redde liv når ulykker inntreffer. Selskapet har utviklet en av verdens mest komplette trådløse IoT plattformer som kan hente data trådløst fra krevende miljøer til havs. Ambisjonen er å være markedsledende både innen teknologi og brukeropplevelse for produktene.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 26-04-2019

Vi har ledig fast 80 % stilling som helsesekretær med arbeid 4. hver helg for Ravneberghaugen opptreningssenter
Ravneberghaugen opptreningssenter
Vi har ledig fast 80 % stilling som helsesekretær med arbeid 4. hver helg Vi søker etter en engasjert og dyktig helsesekretær med fagbrev som har interesse for å jobbe i et tverrfaglig miljø. Søker må ha erfaring og god kjennskap til helsevesenet, samt beherske norsk språk både muntlig og skriftlig. Søker er serviceinnstilt, ansvarsbevisst og må kunne møte mennesker i sårbare situasjoner med omsorg og tillit. Gode datakunnskaper er nødvendig, samt erfaring med pasientadministrativ system.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 03-04-2019

Lærerstillinger - Søråshøgda skole for Bergen kommune
Bergen kommune
Lærerstillinger - Søråshøgda skole Søråshøgda skole har ledig 2 faste stillinger i 100 % og 2-3 vikariat i 100 % stilling for skoleåret 2019-2020. Vi søker etter dyktige, engasjerte og utviklingsorienterte lærere med god kompetanse innen klasseledelse. Søråshøgda skole er den største barneskolen i Bergen kommune, med ca 650 elever. Skolen har fleksible læringsarealer i to ulike bygg. 72 ansatte bidrar til et inkluderende og positivt arbeidsmiljø. Skolen har stort fokus på elevenes læring, med særlig vekt på lesing og skriving.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 30-03-2019

Energimontør for BKK ENOTEK AS
BKK ENOTEK AS
Energimontør ArbeidsoppgaverVåre nye montører skal bidra til sikker og effektiv bygging, vakt og beredskap av samfunnskritisk infrastruktur som fiber, strøm og lys.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Pedagogisk Konsulent Årstad Brannstasjon Barnehage. - Bergen kommune for Bergen kommune
Bergen kommune
Pedagogisk Konsulent Årstad Brannstasjon Barnehage. - Bergen kommune Årstad Brannstasjon Barnehage er en kommunal barnehage beliggende like ved Haukeland sykehus og Brann Stadion. Vi er en base barnehage med 3 baser og 5 grupper innenfor de 3 basene. Høsten 2019 skal vi omorganisere driften i forhold til antall grupper. I barnehagen er det 124 barn og 35 ansatte. Hos oss møter du en flott gjeng med barn og voksne som har det kjekt sammen både inne og ute. Vår profil er kropp, bevegelse, mat og helse og vi er mye ute. Vi har byens beste utelekeplass og mange gode tilbud i vårt nærmiljø.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 30-03-2019

Sjukepleiar på natt 62,91 % fast for Sundheimen, Sund kommune
Sundheimen, Sund kommune
Sjukepleiar på natt 62,91 % fast Sundheimen er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Kvar avdeling er delt inn i grupper på 8 - 10 pasientar. Sundheimen administrerer nattevakt for sjukeheim og heimeteneste i tillegg til dagsenter for demente. Sundheimen har både korttids og langtidspasientar. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande og ei palliativ fase. Vi arbeidar  tverrfagleg  for å møte pasientane sine behov.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 07-04-2019

Sjukepleiar 70 % fast for Sundheimen, Sund kommune
Sundheimen, Sund kommune
Sjukepleiar 70 % fast Sundheimen er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. det er to avdelingar, somatisk og demens. Kvar avdeling er delt inn i grupper på 8 - 10 pasientar. Sundheimen administrerer nattevakt for sjukeheim og heimeteneste i tillegg ti l dagsenter for demente. Sundheimen har både korttids- og langtidspasientar. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande og ei palliativ fase. Vi arbeider tverrfagleg for å møtepasientane sine behov.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 07-04-2019

Erfaren a la carte servitør for Bryggestuen-Bryggeloftet AS
Bryggestuen-Bryggeloftet AS
Erfaren a la carte servitør Vi søker servitører som har solid A la carte erfaring. Våre servitører er blide, serviceinnstilt og setter pris på høyt arbeidstempo på travle dager . De er kunnskapsrike og nysgjerrige. De er fleksible og pliktoppfyllende -- og gjør alt for at gjestene våre en god og personlig opplevelse hos oss. Vi er en gjeng som sier JA og yter det lille ekstra for våre gjester. Høres dette ut som du vil være en del av? Vi er stolte av arbeidsplassen vår og vi ønsker flere gode ambassadører for arbeidsplassen vår. Gode språkkunnskaper er en fordel.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 01-04-2019

Scop vakt/ Assistent - Hjarteavdelinga, MIO for Helse Bergen
Helse Bergen
Scop vakt/ Assistent - Hjarteavdelinga, MIO Hjarteavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus er ei spesialavdeling der all utgreiing og behandling av hjartesjukdomar er samla. Hjarteavdelinga driv med høg spesialisert utgreiing og behandling innan følgjande område; ikkje-invasiv diagnostikk og behandling, thorax-kirurgi, intensiv og overvaking, pacing, tachyarytmi, preventiv kardiologi og kongenitt kardiologi. Utviklinga innan behandlingsmetodar er framtredande og forskingsaktiviteten er høg.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 05-04-2019