Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Er du vår neste Lønnsmedarbeider?
SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner AS
Forretningspartner har hatt god utvikling og vekst og nå styrker vi laget ytterligere ved å opprette et fag miljø i Bergen på HR & Lønn. Du vil jobbe sammen med et team som består av 30 medarbeidere fordelt på følgende lokasjoner - BERGEN - HAUGESUND - SKJOLD - FORUS - KRISTIANSAND - GRIMSTAD. Vår ambisjon er å være en offensiv avdeling i kontinuerlig utvikling. Vi har en sterk markedsposisjon og gode resultater.
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 12-08-2022

Flåtesjef
Østensjø Rederi
Østensjø Rederi søker engasjert og dedikert flåtesjef til vårt hovedkontor i Haugesund. I denne stillingen blir du en viktig del av vårt team, som daglig sørger for drift av dedikerte skip. Stillingen tilhører operativ avdeling og rapporterer til COO. Kapteiner for dedikert skip rapporterer til flåtesjef. Skipsfarten er i stadig utvikling og Østensjø Rederi har store ambisjoner for innovasjon og teknologi. Vi ser etter deg som er genuint interessert i maritim næring, operasjon og drift av skip og ønsker å bidra til å nå våre ambisjoner.  
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 13-07-2022

Kulturskolelærer i piano m.m. - 100% fast
Haugesund kommune
Kulturskolelærer i piano m.m. - 100% fast Kulturskolen I Haugesund kommune er det ledig fast 100% stilling som kulturskolelærer i piano m.m. fra 17.10.2022.Cirka 70% av stillingen er pianoundervisning, øvrige vil kunne være samspillsundervisning og akkompagnement, oppgaver innen komposisjon, elektronikk/opptak, produksjoner o.l. Stillingen vil ha muligheter for å utvikle nye undervisningstilbud basert på din kompetanse og interesse. 
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 15-09-2022

Sykepleier, fast 75-100 %
Haugesund kommune
Sykepleiere 75  -100  Fast Udland omsorgssenter avd. 2 Demens, Udland omsorgssenter Arbeidsoppgaver
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 14-07-2022

Ønsker du en sentral stilling i et selskap i sterk vekst?
Haugesund Skips og Offshore Service AS
Som Controller vil du være en svært sentral bidragsyter i forhold til selskapets videre utvikling. Gjennom å være tett på driften forventer vi at du bidrar med god styringsinformasjon som beslutningsstøtte for ledelsen. For å lykkes i rollen må du ha god evne til å tilegne deg kommersiell kompetanse og trives med en operativ rolle i et hektisk miljø.  
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 31-07-2022

Join our fast-growing IT team in AutoStore!
AutoStore AS
As IT Coordinator in AutoStore, you will work hands-on technically in our IT systems and perform a varied range of IT projects. You will be a key contributor to our IT team and ensure smooth delivery of IT services to internal stakeholders. You will be a central part of streamlining tech processes and ensuring that our IT environment maintain high quality. We are looking for someone who wants to work with IT Operations tasks alongside coordinating IT projects.
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 15-08-2022

3 Sjukepleiar 80% tredelt turnus  med  jobb kvar 3. helg
Akuttpsykiatrisk post Haugeund, Helse Fonna HF
 Me treng DEG, som ynskjer å jobba på ein spennande og varierande avdeling i saman med flotte og dyktige kollegaer og og som ynskjer å arbeida innan fagfeltet psykisk helsevern. Akuttpsykiatrisk post er ein døgnavdeling som behandlar vaksne menneske med alvorleg psykisk liding.  Avdelinga ble flytta inn i eit nytt og flott bygg hausten 2021. 
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 21-08-2022

Lege i spesialisering, ortopedi
Ortopedisk seksjon, Helse Fonna HF
Ved ortopedisk seksjon, Haugesund sjukehus, lyser vi no etter lege som ønskjer å spesialisera seg innan ortopedi. Vi lyser ut  vikariat fra den 15.08.22 med 6 måneders varighet med mulighet for forlengelse. Stillinga legg opp til eit utdanningsløp som leiar fram til spesialiteten ortopedisk kirurgi, med hovuddelen av LiS3 utdanninga ved Haugesund sjukehus og tilleggsutdanning i Helse Bergen/Helse Stavanger.Stillinga  er ein LiS3 stilling og føreset at LiS1 teneste er ferdig gjennomført.
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 31-07-2022

Fagkonsulent
Habilitering barn og unge, Helse Fonna HF
Habiliteringsavdelinga er organisert under medisinsk klinikk og består av Habilitering for barn og unge (HABU), Habilitering for Voksne (HAVO) og lærings- og meistringssenteret (LMS).Stillinga er tilknytta  Habilitering barn og unge (HABU), som har 11 fagstillingar. Målgruppa er menneske som har medfødt eller tidleg erverva funksjonshemming og/eller utviklingshemming/utviklingsforstyrring. Problema er ofte samansette; dette krev tett samarbeid innad i spesialisthelsetenesta, mellom fagområder/team i seksjonen og mellom 1. og 2. linjetenesta.
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 07-08-2022

Matvert -Kokk & Assistent 60%
Matforsyningsavdeling Haugesund, Helse Fonna HF
Har du lyst til jobbe i Helse Fonna si matforsyningsteneste?
Registrert : 04-07-2022 Søknadsfrist : 14-08-2022