Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Undervisningsstillinger innen helse- og oppvekstfag for Karmsund videregående skole
Karmsund videregående skole
Undervisningsstillinger innen helse- og oppvekstfag Ved Karmsund videregående skole er det ledig inntil 1 fast 100 % stilling og 3 vikariat i 100 % stillinger innen helse og oppvekstfag.     Karmsund videregående skole er en av landets mest moderne skoler og blant de største videregående skolene i Rogaland. Skolen drives i moderne lokaler, beliggende langs skipsleia Karmsundet. Skolen har ca. 800 elever og 170 ansatte.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 29-03-2019

Byplanlegger for Enhet for Byutvikling
Enhet for Byutvikling
Byplanlegger På bakgrunn av de bymessige grep kommunen har lagt til grunn for sin kommuneplan - harNorsk Design- og Arkitektursenter (DogA) gitt Haugesund status som nasjonal forbildeby.Kommunen har valgt å satse på sine komparative fortrinn, hvor byen skal vokse innenfra ogut. Styrking av Haugesund sentrum, som etableringsarena for handel, næring og bolig, skalbidra til en mer bærekraftig byutvikling og en kortreist hverdag. Planlegging i Haugesund erbevisst byens funksjon for både innbyggere og region.Enhet for byutvikling har ca.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 14-04-2019

Lærling i renholdsoperatørfaget for Skeisvang videregående skole
Skeisvang videregående skole
Lærling i renholdsoperatørfaget Skeisvang videregående skole er en stor og attraktiv skole med 700 elever og 85 ansatte. Skolen tilbyr både studiespesialiserende utdanningsprogram og musikk, dans og drama. Skeisvang videregående skole  er en utfordrende og spennende arbeidsplass som legger stor vekt på både ansattes og elevers trivsel og utvikling.     Skeisvang videregående skole har fra 1. august 2019 ledig stilling som lærling i renholdsoperatørfaget.    Arbeidsoppgaver:  Fagopplæringen er yrkesutdanning som fører fram til fagbrev. Opplæringen vil være innen fastsatt læreplan.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Undervisningsstilling i kroppsøving, inntil 50% vikariat for Skeisvang videregående skole
Skeisvang videregående skole
Undervisningsstilling i kroppsøving, inntil 50% vikariat Skeisvang videregående skole er en stor og attraktiv skole med 700 elever og 85 ansatte. Skolen tilbyr både studiespesialiserende utdanningsprogram og musikk, dans og drama.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Formidler / bibliotekar for Haugesund folkebibliotek
Haugesund folkebibliotek
Formidler / bibliotekar Ved Haugesund folkebibliotek, som ligger i Haugesund sentrum, er det nå ledig en fast stilling på 100% som formidler/bibliotekar. Haugesund kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Haugesund folkebibliotek er organisert i det nyetablerte tjenesteområde for kultur, idrett og frivillighet i Haugesund kommune. Etter nærmere to år med rehabilitering skal dørene til ett av byens praktbygg åpnes igjen.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 14-04-2019

IKT bibliotekar/medarbeider for Haugesund folkebibliotek
Haugesund folkebibliotek
IKT bibliotekar/medarbeider Ved Haugesund folkebibliotek, som ligger i Haugesund sentrum, er det nå ledig en fast stilling på 100% som IKT bibliotekar/bibliotekmedarbeider. Haugesund kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Haugesund folkebibliotek er organisert i det nyetablerte tjenesteområde for kultur, idrett og frivillighet i Haugesund kommune. Etter nærmere to år med rehabilitering skal dørene til ett av byens praktbygg åpnes igjen.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 14-04-2019

Veileder for NAV, Haugesund kommune
NAV, Haugesund kommune
Veileder  NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere og er et partnerskap mellom stat og kommunen. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell. NAV Haugesund har ca. 85 ansatte, og betjener Haugesund kommunes ca. 38000 innbyggere, og Utsira kommunes ca. 200 innbyggere.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

WORDPRESSUTVIKLER - WEBUTVIKLER for LEVEL PERSONAL AS
LEVEL PERSONAL AS
WORDPRESSUTVIKLER - WEBUTVIKLER Vi søker en kreativ og ansvarsbevisst webutvikler som skal levere våre produkter og tjenester til nye og eksisterende kunder i markedet. Du har her muligheten til å få en unik posisjon i et nystartet firma og forme utviklingen til firmaet både lokalt og på landsbasis. STILLINGSBESKRIVELSE Vi ser etter en allsidig webutvikler som ønsker å ha stor innflytelse på egen hverdag. Kompetansekrav er primært knyttet til både backend- og frontendutvikling i Wordpress. Som utvikler må du ha erfaring med å arbeide mot designere og eksterne kunder.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 26-04-2019

Vi søker rektor ved Solvang skole for Haugesund kommune
Haugesund kommune
Vi søker rektor ved Solvang skole Presentasjon av stillingen: Solvang skole er en 1-7 skole som ligger østre bydel i Haugesund kommune. Skolen har 340 elever og 45 ansatte. Skolens ledergruppe består av rektor, undervisningsinspektør og SFO-leder. Sammen med resten av Haugesundskolen arbeider Solvang skole i tråd med satsingsområdene i Haugesund kommunes strategiplan. Elevene i Haugesundskolen bruker iPad og PC  1:1 i læringsarbeidet. ArbeidsoppgaverRektor er ansvarlig for fag, økonomi og personal.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Undervisningsstilling i norsk, spansk, sosiologi og sosialantropologi for Skeisvang videregående skole
Skeisvang videregående skole
Undervisningsstilling i norsk, spansk, sosiologi og sosialantropologi Skeisvang videregående skole er en stor og attraktiv skole med 720 elever og 85 ansatte. Skolen tilbyr både studiespesialiserende utdanningsprogram og musikk, dans og drama.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019