Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Butikkmedarbeider Matkroken
Matkroken Bleikmyr
Org.nr.:931186744 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Er du blid og smilende? Liker du å jobbe med mennesker? Og ønsker du å gi kundene våre gode handleopplevelser? Matkroken søker en ny medarbeider! I Matkroken er det gøy å gå på jobb fordi det er et trivelig miljø og hver dag bringer nye utfordringer. Som medarbeider har du en viktig rolle i møtet kunden hver eneste dag. Dine sentrale arbeidsoppgaver er:
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 09-03-2020

Nevropsykolog/psykologspesialist/psykolog
Nevropsykologisk enhet Haugesund, Helse Fonna HF
Org. nr: - Stillingsident: 4196995144 Presentasjon av stillingen: Nevropsykologisk eining i Seksjon for spesialisert behandling Haugesund søkjer frå 15.03.20:
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 03-03-2020

Har du erfaring med Construction arbeid onshore eller offshore??
ECN
For en av våre kunder søker vi etter en Technical Officer /Engineer Arbeidsoppgaver Metode arbeid og arbeidspakker innen mekaniske fag.Tett og godt samarbeid med EngineeringInput til planUtarbeide arbeidspakker.Beskrive jobbene i arbeidspakken på en slik måte at den blir utført på en sikker og god måte.Ta ut nødvendig dokumentasjon for å utføre jobben -- plot planer -- 3D bilder etc.Bidra til et godt miljø i prosjektet Kvalifikasjoner
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 27-03-2020

Technical Officer / eng.
Techconsult AS
Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter Technical Officer / eng. Stillingens arbeidsoppgaver:
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 27-03-2020

Sjukepleiar/spesialsjukepleiar
Geriatrisk sengepost, Helse Fonna HF
Org. nr: - Stillingsident: 4195697123 Presentasjon av stillingen: Geriatrisk sengepost har ledig fast stilling for sjukepleiar/spesialsjukepleiar frå mai av. Stillingsandel; 85%. Geriatrisk sengepost, Haugesund sjukehus, har 8 sengeplassar og høyrer til under medisinsk klinikk. Vi tar imot eldre med akutt sjukdom og geriatriske utgreiingar. Eksempelvis; akutt funksjonssvikt, ulike infeksjonssjukdommar, akutt forvirringstilstand, utreiing av kognitive vanskar, utvida fallkartlegging, polyfarmasi, svimmelhet i tillegg til andre generelle indremedisinske tilstandar.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

55% spl stilling dag/aften med hver 3. helg
Akuttpsykiatrisk post Haugeund, Helse Fonna HF
Org. nr: - Stillingsident: 4194969331 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig en 55% dag/aften med hver 3. helg for sykepleier/vernepleier på akutt psykiatrisk post 1 Arbeidsoppgåver Vi jobber med å ta i mot akutt psykisk syke mennesker. Med alle utfordring dette kan medbringe Vi sørger for at mennesker som trenger akutt hjelp får forsvarlig hjelp og behandling. Kvalifikasjonar Du må like å jobbe med mennesker som er akutt psykisk syke, med store variasjoner i sykdomsbildet med de utfordringer dette fører til.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 28-02-2020

Befrakter - Bring Cargo International Norge AS avd. Haugesund
Bring Cargo
Ved vår avdeling i Haugesund søker vi etter en utadvendt og serviceinnstilt medarbeider med stor arbeidskapasitet til stilling som Befrakter. Arbeidsoppgavene omfatter:
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 28-02-2020

Servicetekniker ventilasjon/klima/kjøl
Caverion
Caverion leverer smarte tekniske løsninger og service for bygg, industri og infrastruktur. Vårt unike tjenestetilbud dekker hele livssyklusen: design, konstruksjon og vedlikehold. Vår visjon er å være førstevalget innen digitalisering av bygg, industri og infrastruktur. Selskapet har en omsetning i overkant av 3,6 milliarder kroner og 2 500 medarbeidere i Norge. Caverion-konsernet hadde i 2018 en omsetning på ca. 21 milliarder kroner og nærmere 15.000 medarbeidere i 10 land i Europa.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 24-02-2020

Seksjonsleder ambulanseområde 3
Klinikk for medisinsk service og beredskap, Helse Fonna HF
Org. nr: - Stillingsident: 4195138562 Presentasjon av stillingen: Det er ledig stilling som seksjonsleiar ved ambulanseområde 3 i Helse Fonna. Seksjonen består av 3 ambulansestasjoner (Karmøy, Haugesund og Vindafjord), Pasientreiser og akuttmedisinsk nødtelefon. Personalet er samansett av ambulansearbeidere, sjukepleiarar, helsesekretærar og sakshandsamarar m.m. Stillinga inneber heilskapleg resultatansvar på nivå 3, for fag og kvalitet, drift, personell, økonomi og samarbeid. Seksjonsleiar rapporterer til klinikkdirektør og inngår i leiargruppa i klinikken.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 28-02-2020

Helsesekretær/Sekretær
Helse Fonna HF
Org. nr: - Stillingsident: 4195703656 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig 100 % fast stilling som helsesekretær/sekretær i Merkantil enhet AIO.
Registrert : 14-02-2020 Søknadsfrist : 02-03-2020