Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
IT Innkjøper
Aibel
Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant? Vi ser nå etter en IT Innkjøper som kan bidra til Aibels spennende reise i den pågående energiomstillingen.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 02-01-2023

Prosjektutvikler solenergi
Endra AS
Prosjektutvikler solenergi Endra står for endring – og en ny måte å tenke på. Fornybareventyret er i gang, vil du være med? Endra er et nyetablert solenergiselskap som skal utvikle, eie og drifte storskala solparker i Norge og Norden. Vår ambisjon er å bli ledende innen solparker, og har et mål om å eie 1 GWp solkraft innen 2030. Med Haugaland Kraft konsernet som solid eier, har vi store utviklingsmuligheter. Arbeidsoppgaver: 
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 15-12-2022

HSEQ \& BMS Manager - Windstaller Alliance
DeepOcean
This role will oversee the implementation of sustainability, HSE & Quality strategies in Windstaller Alliance. The HSEQ & BMS Manager will be part of the Windstaller Alliance core team. The Windstaller Alliance is an offshore renewable alliance established by Aker Solutions, Solstad offshore and DeepOcean, where each company have an equal share. These three partner companies do offer complementary services within offshore renewables.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 14-12-2022

Forretningsutvikler
Endra AS
Forretningsutvikler Endra står for endring – og en ny måte å tenke på. Behovet for fornybar energi er stort og Endra vil fokusere på å utvikle solparker i Norden. Etablering av solparker krever kompetanse på flere områder og som forretningsutvikler vil du spille en sentral rolle i å utvikle konsepter og partnerskap i et langsiktig perspektiv. Du vil inngå i et nyetablert fagmiljø og som forretningsutvikler vil du bidra til å utvikle selskapet strategisk og forretningsmessig. Med Haugaland Kraft konsernet som solid eier, har vi store utviklingsmuligheter.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 15-12-2022

Rådgiver tariffer og rammevilkår
Fagne AS
Fagne AS står foran store investeringer i distribusjonsnett og regionalnett som følge av elektrifiseringen av samfunnet og behov for utskifting av strømnettet. Vi er en premissgiver for en bærekraftig omstilling ved å sikre strøm til regionen. Fagne ønsker å styrke selskapet med ny rådgiver i seksjon Nettutvikling som vil være ansvarlig for tariffer og rammevilkår. Vi søker en engasjert og analytisk person med interesse for kraftsystem og nett.  
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 30-12-2022

Sivilingeniør Nettutvikling
Fagne AS
Fagne AS står foran store investeringer i distribusjonsnett og regionalnett som følge av elektrifiseringen av samfunnet og behov for utskifting av strømnettet. Vi er en premissgiver for en bærekraftig omstilling ved å sikre strøm til regionen. Fagne ønsker å styrke selskapet med ny kraftsystemutvikler i seksjon Nettutvikling som utreder fremtidens kraftsystem. Vi søker en engasjert og analytisk person med god kjennskap til kraftsystem og nett.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 30-12-2022

Sykepleier 100 % faste stillinger
Haugesund kommune
Er du sykepleier og interessert i eldreomsorg, tverrfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg? Ønsker du å være en del av et team som gjør en forskjell for våre pasienter med fokus på faglighet, kvalitet og meningsfylte oppgaver?  Da ønsker vi deg med på teamet.  Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består av blant annet sykehjem, omsorgsboliger, dagavdeling, kjøkken, frisør og aktivitetsavdeling.  Sykehjemmet har tre langtidsavdelinger.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 16-12-2022

 Sjukepleiar 50% Natt turnus  med  jobb kvar 3. helg
Akuttpsykiatrisk post Haugeund, Helse Fonna HF
 Me treng DEG, som ynskjer å jobba på ein spennande og varierande avdeling i saman med flotte og dyktige kollegaer og og som ynskjer å arbeida innan fagfeltet psykisk helsevern. Akuttpsykiatrisk post er ein døgnavdeling som behandlar vaksne menneske med alvorleg psykisk liding.  Avdelinga flytta inn i eit nytt og flott bygg hausten 2021.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 27-12-2022

Vernepleier/sykepleier 100 % fast
Mårstien avlastning, Haugesund kommune
Tilrettelagte tjenester enhet 1 gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tilrettelagte tjenester, åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. Tilrettelagte  tjenester har ca. 300 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 20-12-2022

Vi søker flere servicehelter innen renhold!
ISS Facility Services
Til våre dyktige team i Haugesund og Karmøy søker vi tilkallingsvikarer innen renhold! Og du, om du ønsker å ta fagbrevet støtter vi deg gjerne i prosessen! Som renholder i ISS arbeider du ute hos våre kunder i deres lokaler, hvor arbeidsoppgavene er å rengjøre og desinfisere rom etter planer og omfang. Det kan være alt fra kontorlokaler, lagerlokaler, butikklokaler og lignende. I løpet av en dag kan du være hos flere kunder, eller du kan være hos en kunde som har kjøpt en stor tjeneste av ISS.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 21-12-2022