Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
På utkikk etter nye muligheter? for Manpower AS
Manpower AS
På utkikk etter nye muligheter? Har du erfaring fra bygg- og anleggsbransjen? På utkikk etter nye muligheter? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg! Vi bemanner ulike stillinger innen bygg- og anleggsbransjen hos våre kunder, blant annet:Hjelpearbeidere/håndmenn.Tømrere med fagbrev.Tømrere uten fagbrev.Skadesanerere.Er du klar for arbeid? Skal du flytte til Haugesund? Lyst på nye utfordringer? Ta kontakt idag! Vi rekrutterer både til vikariater/engasjement og til faste stillinger.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 24-12-2018

Undervisningsstilling - norsk, Fagskolen Rogaland, studiested Karmsund for Stavanger Offshore Tekniske skole
Stavanger Offshore Tekniske skole
Undervisningsstilling - norsk, Fagskolen Rogaland, studiested Karmsund Fagskolen Rogaland er en fylkeskommunal skole med fordypninger innen både teknisk, maritimt og helsefag. Skolen har en årlig studentmasse på ca. 700 studenter fordelt på tre studiesteder; Kalhammaren, Møllehagen og Karmsund. Studiestedet Karmsund tilbyr for tiden maritim fagskoleutdanning innen fordypningene nautisk og skipsteknisk.     Vi har høyt kvalifiserte lærere og moderne simulatorer, laboratorier og utstyr, samt gode fasiliteter for å møte de pedagogiske behovene til våre studenter.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018

Jurist/rådgiver 100% fast for Haugesund kommune, Personal, organisasjon og service
Haugesund kommune, Personal, organisasjon og service
Jurist/rådgiver 100% fast Personalavdelingen bistår hele organisasjonen med råd og veiledning innen personalfaglige problemstillinger. Vi gir enhetene råd og støtte ved ansettelser, oppsigelse og personalsaker. I tillegg har avdelingen ansvar for stillingshjemler, personalarkiv, søknadsadministrasjon, lønnsforhandlinger og lærlinger. Avdelingen utarbeider retningslinjer og reglementer innenfor fagområdet.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 29-11-2018

IT Method Expert for Aibel
Aibel
IT Method Expert |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 30-11-2018

Vi søker sykepleiere eller vernepleiere til faste stillinger som miljøterapeuter. for Blå Kors Haugaland A-senter
Blå Kors Haugaland A-senter
Vi søker sykepleiere eller vernepleiere til faste stillinger som miljøterapeuter. Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest HF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i vekst og har økt kapasiteten på både døgnbaserte, polikliniske og ambulante tjenester; - herunder en helt ny familieavdeling, et utvidet døgnbasert tilbud til gravide og dagklinikk.50 % stilling i turnus med arbeid hver 3. helg.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Undervisningsstilling - norsk, Fagskolen Rogaland, studiested Karmsund for Rogaland Fylkeskommune
Rogaland Fylkeskommune
Undervisningsstilling - norsk, Fagskolen Rogaland, studiested Karmsund Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer?Sammen utvikler vi ett godt Rogaland!Fagskolen Rogaland er en fylkeskommunal skole med fordypninger innen både teknisk, maritimt og helsefag. Skolen har en årlig studentmasse på ca. 700 studenter fordelt på tre studiesteder; Kalhammaren, Møllehagen og Karmsund.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018

Senior Piping Designer (Offshore surveys) for ECN
ECN
Senior Piping Designer (Offshore surveys) Engineering Consultants Norway er en totalleverandør av ingeniør- og prosjektadministrative konsulenttjenester til olje & gass, energi, bygg & anleggs industrien i Norge. Vi bemanner ingeniør- og prosjektadministrative oppdrag til våre kunder nasjonalt og internasjonalt, og våre konsulenter har både variert og spesialisert kompetanse og erfaringsbakgrunn.Våre kunder er oljeselskap, teknologi og oljeserviceselskaper, rådgivende ingeniører, bygg-, anlegg- og industrivirksomheter.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Sykepleiere 100% fast x 2 - Hjemmetjenesten øst for Haugesund kommune
Haugesund kommune
Sykepleiere 100% fast x 2 - Hjemmetjenesten øst Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse og omsorgstjenester, personlig og praktisk bistand gjennom hele døgnet, til hjemmeboende med ulike hjelpebehov. Hjemmetjenesten er inndelt i tre avdelinger med tilhørende fag/kompetansegrupper. Hver avdeling har en avdelingsleder og to fagansvarlige. Enheten har ca. 240 ansatte hvorav ca. 50 sykepleiere.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 28-11-2018

CAD-INGENIØR for Level Personal
Level Personal
CAD-INGENIØR Level Personal leverer utvalgte HR-tjenester. Vi er spesialister på rekruttering og prosjektbasert utleie, og samarbeider med flere av de ledende bedriftene i Haugesund-regionen. Vi ønsker å være positivt annerledes, og målsetningen er å utrette noe verdifullt for selskap, ledere og ansatte. Det er folkene som utgjør forskjellen.På vegne av kunde som er verdensledende innen sitt felt søker vi CAD-ingeniør/Teknisk Tegner for 1 års vikariat.ArbeidsoppgaverUtarbeide komplett tegningsunderlag for produksjonBistå som prosjektleder ved behovØnskede kvalifikasjonerØnskelig med min.
Registrert : 14-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Vi søker vektere som vil bidra til trygt og sikkert uteliv i Haugesund for PSS Securitas
PSS Securitas
Vi søker vektere som vil bidra til trygt og sikkert uteliv i Haugesund PSS Securitas er et heleid datterselskap av Securitas AS. Selskapet arbeider innen tre segmenter. Ordensvakter til utelivet, messer/konserter/arrangementer og spesialtjenester. Vi har i 2018 rundt 2.000 ordensvakter over hele Norge.Vil du være med å bidra til et trygt og trivelige Haugesund sentrum?PSS Securitas er Norges største leverandør av godkjent ordensvakter og vektere til utelivsbransjen.
Registrert : 14-11-2018 Søknadsfrist : 23-11-2018