Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Bussjåfører søkes til fast jobb for Norges Buss AS - avd. Rogaland
Norges Buss AS - avd. Rogaland
Bussjåfører søkes til fast jobb Fleksi Bemanning AS søker bussjåfører på vegne av Norgesbuss i Stavanger. Vi har behov for bussjåfører til faste stillinger.Vi krever :- minimum 2 års kjøreerfaring- gyldig førerkort for buss - klasse D- gyldig EU Yrkessjåfør kompetansebevis- snakke og forstå norsk, svensk eller dansk muntlig.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Erfarne Malere søkes for FLEKSI BEMANNING AS
FLEKSI BEMANNING AS
Erfarne Malere søkes Vi søker snarest erfarne malere til innendørs malerarbeid og sparkelarbeid.Må kunne kommunisere på norsk eller engelsk.Oppdraget varer gjennom hele 2019Søk her Stillingsnummer: 1164-2019-01-257 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Ferievikar sommer 2019 - Stavanger DPS for Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
Ferievikar sommer 2019 - Stavanger DPS Stavanger DPS ble etablert som DPS fra 01.01.07 og er et av fire DPS i Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger. Vi har et opptaksområde i Stavanger på ca. 72.000 innbyggere over 18 år. Stavanger DPS flyttet inn i nytt bygg sommer 2014. Vi består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, ambulant akutteam med 4 krisesenger og krisetelefon, og 2 sengeposter med tilsammen 26 døgnplasser.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 01-04-2019

1 stk fast Overlegestilling, 1 stk fast Lege i spesialisering samt 12 mnd vikariat for Lege i spesialisering - anestesiavdelingen - lege i spesialisering for Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
1 stk fast Overlegestilling, 1 stk fast Lege i spesialisering samt 12 mnd vikariat for Lege i spesialisering - anestesiavdelingen - lege i spesialisering Ved Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus, Anestesiavdelingen (avd.sjef Siri Tau Ursin) er det ledig: Fast stilling for lege i spesialisering (LiS). For stillingen kreves det dokumentert autorisasjon.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 07-02-2019

1 stk fast Overlegestilling, 1 stk fast Lege i spesialisering samt 12 mnd vikariat for Lege i spesialisering - anestesiavdelingen - overlege for Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
1 stk fast Overlegestilling, 1 stk fast Lege i spesialisering samt 12 mnd vikariat for Lege i spesialisering - anestesiavdelingen - overlege Ved Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus, Anestesiavdelingen (avd.sjef Siri Tau Ursin) er det ledig: Fast stilling for lege i spesialisering (LiS). For stillingen kreves det dokumentert autorisasjon.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 07-02-2019

Flyktningseksjonen - Stavanger kommune for Stavanger kommune
Stavanger kommune
Flyktningseksjonen - Stavanger kommune Flyktningseksjonen er en virksomhet i avdeling Helse og Velferd. Seksjonen bosetter og følger opp det antall flyktninger, enslige og familier, som kommunens politikere vedtar å ta i mot. Januar 2019 reorganiseres Flyktningseksjonen og vi blir 65 ansatte. Vi overtar ansvaret for tiltak i introduksjonsprogrammet og relasjon til arbeidslivet for deltakerne i programmet. Det er i dag over 800 som får oppfølging av Flyktningseksjonen. Av disse er 500 deltakere i introduksjonsprogrammet.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 24-01-2019

We are looking for IT Consultants in Stavanger for Advantek Engineering AS
Advantek Engineering AS
We are looking for IT Consultants in Stavanger Advantek seeks employees for the roles of senior program / project manager and adviser in Stavanger, Trondheim and Oslo.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 26-02-2019

Sykepleier/spesialsykepleier, Stokka sykehjem, somatisk avdeling - Stavanger kommune for Stavanger kommune
Stavanger kommune
Sykepleier/spesialsykepleier, Stokka sykehjem, somatisk avdeling - Stavanger kommune Stokka sykehjem består av flere avdelinger . Seksjon demens, somatisk avdeling, avdeling er for aktive rusmisbrukere med langtidsopphold og Stavanger øyeblikkelig hjelp. Den ledige stillingen er i somatisk avdeling som har 34 pasienter fordelt på to etasjer. Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving for de ansatte, for god kvalitet på tjenestene ,og for et godt samarbeid med pårørende.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 17-03-2019

Flyktningseksjonen - Stavanger kommune for Stavanger kommune
Stavanger kommune
Flyktningseksjonen - Stavanger kommune Flyktningseksjonen er en virksomhet i avdeling helse og velferd. Seksjonen bosetter og følger opp det antall flyktninger, enslige og familier, som kommunens politikere vedtar å ta i mot. Januar 2019 reorganiseres Flyktningseksjonen og vi blir 65 ansatte. Vi overtar ansvaret for tiltak i introduksjonsprogrammet og relasjon til arbeidslivet for deltakerne i programmet. Det er i dag over 800 som får oppfølging av Flyktningseksjonen. Av disse er 500 deltakere i introduksjonsprogrammet.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 23-01-2019

Postdoktor-stilling "Nye og bærekraftige materialer for fremtidens matemballering" Stavanger for Nofima AS
Nofima AS
Postdoktor-stilling "Nye og bærekraftige materialer for fremtidens matemballering" Stavanger Jobbnorge ID: 163332Om stillingenNofima AS har ledig 3-årig postdoktorstilling i avdeling "Prosessteknologi". Stillingen er en av to postdoktorstillinger i den strategiske forskningssatsingen PackTech.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019