Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Psykologspesialist eller spesialist i psykiatri.
Stavanger DPS / Ettervernspoliklinikk, Helse Stavanger HF
Org. nr: - Stillingsident: 4248052963 Presentasjon av stillingen: Det er ledig 100% stilling som psykologspesialist eller spesialist i psykiatri i Ettervernspoliklinikken (EVP) ved Stavanger DPS. EVP tar i mot pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk sykdom, ofte med rusproblematikk. De fleste av pasientene er på tvunget psykisk helsevern. EVP er et satsingsområde i Stavanger DPS. Utenom denne stillingen er det ansatt leder og 4 psykiatriske sykepleiere i tilsammen 3,25% stilling. Avd. overlegen på Stavanger DPS jobber 50% klinisk i EVP.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 12-06-2020

Driftsoperatør/ Vaktmester
Stavanger byggdrift KF, Stavanger Byggdrift
Org. nr: - Stillingsident: 4246856823 Presentasjon av stillingen: Stavanger Byggdrift KF ble etablert i 2001 og eies av Stavanger Kommune. Stavanger Byggdrift KF omfatter avdelinger for renhold, måltidsopplevelser, eiendomsdrift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I tillegg kommer støtteavdelinger som HMS/KS, personal, regnskap og administrasjon. Foretaket har for tiden ca. 400 medarbeidere og en årlig omsetning på 280 mill. og er i stadig utvikling utfra styrets vedtak innen organisering og satsningsområder.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 15-06-2020

1 års LIS-lege vikariat, 100% stilling
Klinikk for hode-hals og rehabilitering / nevrosenteret, Helse Stavanger HF
Org. nr: - Stillingsident: 4247688439 Presentasjon av stillingen: Nevrosenteret er en del av Hode-, Hals- og Rehabiliteringsklinikken og består av Nevrologisk avdeling, Nevrokirurgisk avdeling og Nevrofysiologisk seksjon. Nevrologisk avdeling har både akutt slagpost, generell nevrologisk sengepost og en stor poliklinisk virksomhet. Vi har et godt fagmiljø med høy forskningsaktivitet og spennende utvikling av tjenester fram mot nytt sykehus, SUS 2023. Vi har ledig 1 stilling, 1 års vikariat for lege i spesialisering og nevrologi, LIS3 med tiltredelse 01.09.2020,
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Kordirigent - kulturskolens barnekor Vikevåg
Stavanger kulturskole
Org. nr: - Stillingsident: 4247744251 Presentasjon av stillingen: Stavanger kulturskole er en av landets største kulturskoler med ca. 3800 elever, og rundt 150 ansatte. Kulturskolen har utarbeidet egen kvalitetsplan, hvor målet er at undervisningen og arbeidsmiljøet skal kjennetegnes av vår visjon "glede-opplevelse-fellesskap". Kulturskolen har et utstrakt og godt samarbeid med byens skolekorps, og er samtidig en spydspiss innen talentutvikling.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Økonomirådgiver
NAV Rogaland
NAV Rogaland har ledig fast og vikariat stilling som rådgiver i Økonomiavdelingen. Avdelingen består av 5 medarbeidere. Teamet har ansvaret for forvaltning av de økonomiske ressursene i NAV Rogaland både innenfor driftsøkonomi og tiltaksøkonomi. Teamet gir lederstøtte til enhetsleder i NAV Rogaland.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Kordirigent - Våland skolekor
Stavanger kulturskole
Org. nr: - Stillingsident: 4247749010 Presentasjon av stillingen: Stavanger kulturskole er en av landets største kulturskoler med ca. 3800 elever, og rundt 150 ansatte. Kulturskolen har utarbeidet egen kvalitetsplan, hvor målet er at undervisningen og arbeidsmiljøet skal kjennetegnes av vår visjon "glede-opplevelse-fellesskap". Kulturskolen har et utstrakt og godt samarbeid med byens skolekorps, og er samtidig en spydspiss innen talentutvikling.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Vi søker skadedyrtekniker i Stavanger
Anticimex AS
Org. nr: - Stillingsident: 4247476105 Presentasjon av stillingen: Anticimex opererer innen tjenesteområdene skadedyrkontroll, mattrygghet, boliginspeksjoner og brannvern. Vi har mer enn 80 års erfaring med skadedyrkontroll og er i dag 135 autoriserte skadedyrteknikere i Norge. Vi er opptatt av å løse våre kunders problemer på en miljøvennlig og effektiv måte, og har derfor de senere år lansert flere digitale og giftfrie metoder innen skadedyrkontroll. Løsningen gir det beste fra to verdener- automatisering og ekspertise. Les mer om konseptet på vår hjemmeside.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Pedagogisk leder/Barnehagelærer
Auglendbarnehagene, Stavanger kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4247717819 Presentasjon av stillingen: Auglend-barnehagene består av Auglend og Hillevåg barnehager i Hillevåg bydel, ca 3 km fra Stavanger sentrum. Auglend barnehage er både en ressursbarnehage for hørselshemmede og en ordinær barnehage. Auglend har 10 avdelinger der to er tilrettelagt for hørselshemmede. Barnegruppene er delt inn i tradisjonelle avdelinger med sine faste voksne og ligger plassert i området på Åsen, ikke langt fra turområdet Vannassen. Det er kort vei til Sørmarka, Mosvannet og Vålandskogen.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 03-08-2020

100% overlegestilling i nevrokirurgi
Klinikk for hode-hals og rehabilitering / nevrosenteret, Helse Stavanger HF
Org. nr: - Stillingsident: 4247583623 Presentasjon av stillingen: Vår visjon er å fremme helse og livskvalitet. I dette arbeidet har Nevrokirurgisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus (SUS) har ansvaret for akutt generell nevrokirurgi, nevrotraumatologi og spinal nevrokirurgi i nedslagsfeltet for Helse Stavanger og utfører vel 750 inngrep årlig. Sykehuset har veletablert traumeregister.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 13-07-2020

Seksjonssjef
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Jobbnorge ID: 188434Om stillinganeVil du bidra til å effektivisere lønnstenestene i staten? Då har vi stillinga for deg. Lønnsdivisjonen i DFØ veks og treng leiarar til to nye stillingar.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 01-08-2020