Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Kommuneoverlege for Klepp kommune
Klepp kommune
Kommuneoverlege I Klepp kommune er ledig stilling som kommuneoverlege i 60 -100 % stilling. Kommuneoverlegen er kommunen sin medisinskfaglege rådgjevar, og er plassert i stab i tenesteområdet helse og velferd.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 05-12-2018

Prosjektleder for Tribe AS
Tribe AS
Prosjektleder Tribe har levert flinke folk til våre kunder siden 2009. Vi ble stolt kåret til Gasellevinner i Rogaland i 2014. Tribe er opptatt av riktig kompetanse, men vel så viktig er det at kandidaten glir inn i miljøet hos kunden. Vårt kundegrunnlag spenner bredt innenfor type bransje og stilling.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Instrument Engineer for ECN
ECN
Instrument Engineer Engineering Consultants Norway er en totalleverandør av ingeniør- og prosjektadministrative konsulenttjenester til olje & gass, energi, bygg & anleggs industrien i Norge. Vi bemanner ingeniør- og prosjektadministrative oppdrag til våre kunder nasjonalt og internasjonalt, og våre konsulenter har både variert og spesialisert kompetanse og erfaringsbakgrunn.Våre kunder er oljeselskap, teknologi og oljeserviceselskaper, rådgivende ingeniører, bygg-, anlegg- og industrivirksomheter.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

Electrical Engineer with knowledge to FEBDOK calculations? for Ingeniør Compagniet
Ingeniør Compagniet
Electrical Engineer with knowledge to FEBDOK calculations? Ingeniør Compagniet AS har rammeavtale med de største aktørene innen Olje og Gass, Bygg og Infrastruktur samt rådgivende ingeniørbedrifter. Vi leverer også ingeniører til lokale bedrifter rundt om i landet. Som ansatt i IC blir du en del av vårt faglige nettverk, samtidig som du beholder din uavhengighet og fleksibilitet. Ingeniør Compagniet er en del av Norges største bemanningsselskap; Adecco. IC bygger din tekniske karriere.For our client in Sandnes we searching for an Electrical Engineer with knowledge to FEBDOK calculations.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 15-12-2018

Sykepleier - Omsorg Øst, Rovik bokollektiv for Sandnes kommune
Sandnes kommune
Sykepleier - Omsorg Øst, Rovik bokollektiv På bokollektivet på Rovik bo- og aktivitetssenter bor 14 eldre i egne leiligheter. Hos oss er noen oppgaver annerledes enn på en på sykehjemmet for øvrig, blant annet fordi bokollektivet er definert som hjemmetjeneste. Vi er opptatt av at vi skal legge til rette for en god hverdag for våre beboere. Som sykepleier hos oss vil du få mange spennende arbeidsoppgaver, og du vil også få ansvar i forhold til å lede og organisere det daglige arbeidet på avdelingen. Stillingen er turnusbasert med jobb hver 3 helg.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 03-12-2018

Juridisk controller - Sandnes Eiendomsselskap KF - Sandnes kommune for Sandnes kommune
Sandnes kommune
Juridisk controller - Sandnes Eiendomsselskap KF - Sandnes kommune Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvar for utvikling, bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes kommune. De kommende årene skal det investeres i blant annet skoler, sykehjem, svømmehall, boliger og barnehager i tillegg til løpende modernisering, forvaltning og drift av bortimot 380 000 m2 bygningsmasse. Dette gir oss posisjon som en av regionens største byggherrer og eiendomsbesittere. Vår jobb er å se behovet, ligge i forkant og skape verdifulle løsninger som er optimale for brukerne.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018

Are you systematic and accurate Safety Engineer? for Ingeniør Compagniet
Ingeniør Compagniet
Are you systematic and accurate Safety Engineer? Ingeniør Compagniet AS har rammeavtale med de største aktørene innen Olje og Gass, Bygg og Infrastruktur samt rådgivende ingeniørbedrifter. Vi leverer også ingeniører til lokale bedrifter rundt om i landet. Som ansatt i IC blir du en del av vårt faglige nettverk, samtidig som du beholder din uavhengighet og fleksibilitet. Ingeniør Compagniet er en del av Norges største bemanningsselskap; Adecco. IC bygger din tekniske karriere.For our client in Sandnes we searching for a systematic and accurate Safety Engineer.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 16-12-2018

Psykolog- 100% fast - Ruspoliklinikk Karmøy DPS for Helse Fonna HF
Helse Fonna HF
Psykolog- 100% fast - Ruspoliklinikk Karmøy DPS Karmøy DPS er ein del av klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna HF. Karmøy DPS har i samarbeid med Haugaland DPS ansvar for dei allmennpsykiatriske spesialisthelsetenesetene i opptaksområdet (Haugesund, Tysvær, Utsira, Bokn, Sveio, Vindafjord, Karmøy, Etne, Sauda og Suldal) med eit samla befolkningsgrunnlag på omlag 120 000 innbyggjarar. Institusjonen flytta inn i nybygg mai 2006. Institusjonen har 17 døgnplassar fordelt på 7 psykose-/rehab.- og 10 døgnplasser til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018

Assisterende avdelingssykepleier - Avdeling akutt og intensiv psykiatri, post C1 for Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
Assisterende avdelingssykepleier - Avdeling akutt og intensiv psykiatri, post C1 Klinikk psykisk helsevern for voksne (KPHV) yter spesialiserte tjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. KPHV består av avdelingene akutt- og intensiv, affektiv og psykose, sikkerhet og alderspsykiatri. Akutt- og intensiv psykiatri består av sengepostene AMC2, B3 og C1. C1 er akuttpost med 14 sengeplasser. Vi søker en assisterende avdelingssykepleier. Sengeposten har en postleder og to ass. avdelingssykepleiere. Stillingen er ledig fra 01.06.2019, men kan etter avtale starte tidligere.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018

Vikariat Forskningsstipend LIS 50% - Kvinneklinikken for Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF
Vikariat Forskningsstipend LIS 50% - Kvinneklinikken Vikariat i 50% forskerstipend kan søkes av lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer ansatt ved Kvinneklinikken, SUS. Søker må ha et forskningprosjekt forankret i Kvinneklinikken, SUS i hht rutinen for legestipend ved SUS. Stipendet skal fremme klinisk forskning. Prosjekter som fører frem til ph.d.
Registrert : 16-11-2018 Søknadsfrist : 02-12-2018