Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Industrimekaniker
Personalhuset, Kristiansand
For vår kunde i Lister regionen søker vi nå en industrimekaniker. Vi ser etter deg som er opptatt av å levere god kvalitet i arbeidet du utfører, er nøyaktig og faglig engasjert.
Registrert : 20-10-2020 Søknadsfrist : 30-11-2020

100 % vikariat som styrer - Byremo barnehage
Lyngdal kommune Barnehager
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest. For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk.
Registrert : 19-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Vi trenger lærer i Naturforvaltning og Entreprenørskap.
KVS-Lyngdal AS
Undervisning på VG1, VG2 og VG3 nivå innenfor utdanningsprogran for Naturbruk. Aktuelle fag er Naturforvaltning og Feltarbeid i naturbruk på Vg3, Produksjon og tjenesteyting og forvaltning og drift på VG 2. Andre fag er også aktuelle for å fylle opp stillingen. Kontaktlærer oppgave må også påregnes. Vi ser etter fleksible medarbeidere som har høy faglig kompetanse, et varmt hjerte for elevene og liker å arbeide i team. Det er ønskelig med mastergrad innen et av fagområdene. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for dette. Høres dette spennende ut?
Registrert : 19-10-2020 Søknadsfrist : 10-11-2020

AOF Fagskolen søker etter fag- og timelærere til vår fagskoleutdanning i Effektiviserings- og forbedringsledelse i Lyngdal.
AOF Fagskolen
AOF Vestlandet ble etablert i desember 2019 og består av en fusjon mellom AOF Haugaland og AOF Vestland. Vi har i dag 33 fast ansatte medarbeidere i tillegg til rundt 400 studieveiledere/faglærere i ulike stillingsandeler. AOF Vestlandet tilbyr en rekke kurs og utdanninger på videregående nivå. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst. Fagskoleutdanningene tilbys i Rogaland, Vestland og Agder. I tillegg skreddersyr vi opplæring for bedrifter. Studiet har planlagt oppstart februar 2021. Det er ønskelig med følgende kvalifikasjoner:
Registrert : 15-10-2020 Søknadsfrist : 25-10-2020

Saksbehandler og karriereveileder - vikariat
Karriere Agder - Lyngdal, Agder fylkeskommune
Org. nr: 974595176 Stillingsident: 4300444794 Presentasjon av stillingen: Karriere Agder har ansvar for karriereveiledning for voksne over 19 år som ikke er tilknyttet skole, og vi har ansvar for organisering av videregående opplæring for voksne, inkludert realkompetansevurdering. Karriere Agder har 3 karrieresentre, og disse er lokalisert i hhv. Arendal, Kristiansand og Lyngdal. Vi er virksomheter knyttet til Utdanningsavdelingen i Agder fylkeskommune. Karriere Agder Lyngdal er lokalisert i Handelsparken i Lyngdal.
Registrert : 14-10-2020 Søknadsfrist : 25-10-2020

Tilkallingsvikarer renhold
Lyngdal kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Ved enhet tekniske tjenester har vi behov for tilkallingsvikarer innen renhold for renholdstjenesten. Renholdstjenesten består av 32 ansatte (ca. 20 årsverk) og utfører renhold i kommunale bygninger. Enheten er framtidsrettet og er kontinuerlig i utvikling for best å betjene brukere og ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt og arbeidsvilkår tatt på alvor. ARBEIDSTID: • Kjernetid er 07:00 -- 17:00 HOVEDOPPGAVER: • Dagligrengjøring av kommunale bygg. • Nedvask av kommunale bygg • Gulvbehandling (alle typer gulv)
Registrert : 14-10-2020 Søknadsfrist : 31-12-2020

Vil du være med på å utvikle Listerregionen? Vi er i vekst og ser etter en prosjektleder med bakgrunn og interesse for industri, innovasjon og entreprenørskap.
Lister Nyskaping AS
PROSJEKTLEDER LISTER NYSKAPING er et knutepunkt for næringsutvikling i Lister og gir støtte til gründere, nyetablering og eksisterende bedrifter. Sammen med næringslivet arbeider vi for vekst og utvikling i bedriftene. Nå ser vi etter en prosjektleder som skal være med å løfte frem bedrifter og gründere i regionen.
Registrert : 14-10-2020 Søknadsfrist : 07-11-2020

Sykepleier
Virksomhet for institusjon
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Virksomhet for institusjonstjenester består at to institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Lyngdal Helsehus er nyoppført og institusjon flyttet inn i bygget mai 2020. Byremo omsorgssenter består av 23 plasser, kjøkken og vaskeri Lyngdal Helsehus består av 16 korttidsplasser inkl. kommunal øyeblikkelig hjelp og 40 langtidsplasser, kjøkken og vaskeri. Totalt har virksomheten 6 avdelinger med egne avdelingsledere som har personal og fagansvar.
Registrert : 14-10-2020 Søknadsfrist : 01-11-2020

Sykepleier
Virksomhet for institusjon
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Virksomhet for institusjonstjenester består at to institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Lyngdal Helsehus er nyoppført og institusjon flyttet inn i bygget mai 2020. Byremo omsorgssenter består av 23 plasser, kjøkken og vaskeri Lyngdal Helsehus består av 16 korttidsplasser inkl. kommunal øyeblikkelig hjelp og 40 langtidsplasser, kjøkken og vaskeri. Totalt har virksomheten 6 avdelinger med egne avdelingsledere som har personal og fagansvar.
Registrert : 12-10-2020 Søknadsfrist : 01-11-2020

Økononmikonsulent - controller 100% fast stilling
Lyngdal kommune
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :
Registrert : 08-10-2020 Søknadsfrist : 25-12-2020