Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Operatør
Hydro Vigelands Brug AS
Hydro's metallraffineri på Vigeland i Vennesla er en ledende produsent av High Purity Aluminium. Dette aluminiumet har en svært høy renhetsgrad på 99,99-99,999 prosent, og brukes i elektronikk, LCD-skjermer, datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett. Vigeland startet aluminiumproduksjon i 1908, og er dermed det eldste aluminiumsanlegget som fremdeles er i drift i Norge - for tiden med ca. 35 ansatte.
Registrert : 18-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Økonomiansvarlig
SelectionPartner
Org. nr: - Stillingsident: 4193003924 Presentasjon av stillingen: Kompetanse innen regnskap og Controlling - med ambisjoner om å bli økonomisjef? Den attraktive stillingen får ansvar for produksjonsselskapets økonomi, regnskap og offentlige rapportering. Stillingen byr på varierte økonomiutfordringer og godt samarbeid med engasjerte ledere. I nært samarbeid med din nærmeste leder, så ønskes det at du utvikler deg til å bli vår nye økonomisjef.
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 22-03-2020

Fastlegehjemmel - Vennesla legesenter
Vennesla kommune
Org. nr: 936846777 Stillingsident: 4195762988 Presentasjon av stillingen: Vennesla kommune lyser ut ledig fastlegehjemmel som er ledig for tiltredelse fra 1. juli 2020. ALIS-avtale for næringsdrivende kan være aktuell. Om Vennesla legesenter
Registrert : 17-02-2020 Søknadsfrist : 18-03-2020

Energioperatør
Agder Energi Vannkraft AS
Org. nr: - Stillingsident: 4181744217 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter Energioperatør Det er nå ledig stilling som Energioperatør i Agder Energi Vannkraft AS, Kraftverksområde Sør. Stillingen er organisert under seksjon Drift og vedlikehold, som har ansvar for drift og vedlikehold av kraftstasjoner i området. Stillingen skal bidra til rasjonell drift og medvirke til bedriftens mål om høy tilgjengelighet på anleggene.
Registrert : 13-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Prosjektmedarbeidere Venneslabrua - fra ungdomstid til arbeidsliv
Vennesla vgs., Agder fylkeskommune
Org. nr: - Stillingsident: 4194214798 Presentasjon av stillingen: I forbindelse med helhetlig og langsiktig levekårssatsing på Agder etablerte Vest-Agder fylkeskommune, NAV og Vennesla kommune høsten 2019 det treårige prosjektet Venneslabrua ved Vennesla videregående skole. Prosjektet skal nå utvides, og vi søker derfor etter to nye prosjektmedarbeidere/ungdomsveiledere.
Registrert : 12-02-2020 Søknadsfrist : 06-03-2020

Vi søker motivert og engasjert Prosjektleder
Organisasjonsseksjonen, Vennesla kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4190999476 Presentasjon av stillingen: Vennesla kommune har over flere år arbeidet med heltidskultur innen enhetene i helse og omsorg. Tiltakene som er satt i verk har gjort at ansatte har økt med gjennomsnittlig stillingsstørrelse fra 63 % i 2014 til 75 % per august 2019. I tillegg har antall ansatte med hele stillinger doblet seg på disse årene. I mars 2018 vedtok kommunestyret en målsetting om at Vennesla kommune skal ha en heltidskultur og at det normale skal være hele stillinger der ingen skal arbeide ufrivillig deltid innen 2022.
Registrert : 11-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Dyktige forskalingsnekkere/jernbindere søkes
People
Forskalingsnekker/jernbinder søkes! Flere av våre kunder har et økende behov for bemanning, og vi søker derfor etter flere dyktige forskalingsnekkere/jernbindere som kan starte å jobbe omgående. Oppdragene varierer i lengde men det er mulighet for fast ansettelse for riktige personer. Ønskede kvalifikasjoner:
Registrert : 07-02-2020 Søknadsfrist : 05-03-2020

Dyktige tømrere/snekkere søkes
People
Tømrere/snekkere søkes! Flere av våre kunder har et økende behov for bemanning, og vi søker derfor etter flere dyktige tømrere/snekkere som kan starte å jobbe omgående. Oppdragene varierer i lengde men det er mulighet for fast ansettelse for riktige personer. Ønskede kvalifikasjoner:
Registrert : 07-02-2020 Søknadsfrist : 05-03-2020

Vi trenger dyktige og motiverte Veiledere til NAV Midt-Agder
Vennesla kommune
NAV Midt-Agder er et vertskommunesamarbeid om NAV lokal-tjenester for kommunene Vennesla, Iveland, Åseral, Bygland, Valle og Bykle.Enheten består av ca.50 årsverk, og har Vennesla som vertskommune. NAV Midt-Agder er delt inn i 4 avdelinger:
Registrert : 06-02-2020 Søknadsfrist : 23-02-2020

Er du vår neste Jobbspesialist i NAV Midt-Agder
Vennesla kommune
Org. nr: 936846777 Stillingsident: 4187277926 Presentasjon av stillingen: NAV Midt-Agder er et vertskommunesamarbeid om NAV lokal-tjenester for kommunene Vennesla, Iveland, Åseral, Bygland, Valle og Bykle. Enheten består av ca.50 årsverk, og har Vennesla som vertskommune. NAV Midt-Agder er delt inn i 4 avdelinger:
Registrert : 06-02-2020 Søknadsfrist : 23-02-2020