Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
PROSJEKTMEDARBEIDER, 50% stilling for Norges Frivilligsentraler
Norges Frivilligsentraler
PROSJEKTMEDARBEIDER, 50% stilling Organisasjonen er i vekst og får gjennomslag i ulike prosjektsøknader. Prosjektmedarbeider skal ha ansvar for koordinering og gjennomføring av prosjekter, og skal også være med å dele ansvaret for kommunikasjonsdelen i organisasjonen. I første omgang lyses stillingen ut som et 50% engasjement fra 1.mai 2019. Det er stor sannsynlighet for videreføring ut 2020. Om jobben: Viktigste og største del av jobben er videreføring av vårt Integreringsprosjekt "Økt inkludering hos Frivilligsentraler" for perioden 2018-2020.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Barnehagelærer for Læringsverkstedet barnehage avd. Vennesla
Læringsverkstedet barnehage avd. Vennesla
Barnehagelærer Bli med og få verdens viktigste verdier til å vokse! Læringsverkstedet Vennesla er en stor barnehage som ligger i Ålefjærvegen i Vennesla. Vi har i dag 51 barn fordelt på 3 avdelinger. 1 småbarns avdeling og 2 store avdelinger. Stillingen er et svangerskaps vikariat frem til sommeren 2020.  Det er som Barnehagelærer i 100% stilling, på stor avdeling. På avdelingen er det 1 pedagog og 2 assistenter/fagarbeidere. Barnehagen arbeider aktivt med lek og inkludering.  Å legge til rette for lek er en viktig oppgave du som voksen har i barnehagen.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 16-04-2019

Konsulent for Servicetorget, Vennesla kommune
Servicetorget, Vennesla kommune
Konsulent Vil du bli vårt nye ansikt utad? Ved kommunens servicetorg har vi ledig et årsvikariat som konsulent i 100 % stilling. Vi søker etter en serviceinnstilt medarbeider som liker et høyt tempo og varierte oppgaver.
Registrert : 15-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

100% - Tre prosjektmedarbeidere til "Venneslabrua" - Vennesla videregående skole for Vest-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
100% - Tre prosjektmedarbeidere til "Venneslabrua" - Vennesla videregående skole Org. nr: 974595044 Stillingsident: 4042385026 Presentasjon av stillingen: Målet med prosjektet "Venneslabroa", er å øke gjennomføringen av videregående opplæring for elever i Vennesla kommune, og bidra til at færre ungdommer i Vennesla får behov for bistand fra NAV. Prosjektet ønsker å knytte til seg 3 prosjektmedarbeidere i 3 år med oppstart 1.august 2019.
Registrert : 11-03-2019 Søknadsfrist : 27-03-2019

Vikar som spesialpedagog i spes.ped team for barnehage for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Vikar som spesialpedagog i spes.ped team for barnehage Enhet for barn og  familie har 80 ansatte og består av, foruten spesialpedagogisk team og assistenter i barnehage, barnevernstjenesten, helsestasjon, jordmor, familiesenter, PPT, habilitering for barn og unge, psykolog, barnefysioterapi og ungdomsklubben Moonlight.
Registrert : 11-03-2019 Søknadsfrist : 07-04-2019

Helsesykepleier for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Helsesykepleier Helsestasjonen i Vennesla kommune er organisert i enhet for barn og familie som består av; helsestasjon, familiesenter, jordmortjenesten, barneverntjenesten, PPT, Moonlight allaktivitetshus, habilitering for barn og unge, barnefysioterapi, spes.ped. og spes.ped.ass. i barnehage. Resultatenheten skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge slik at riktige tiltak kan settes inn så tidlig som mulig. Helsestasjonstjenesten er en viktig forebyggende tjeneste for barn og unge i Vennesla kommune.
Registrert : 08-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Teamsykepleier for Venneslaheimen omsorgssenter, Vennesla kommune
Venneslaheimen omsorgssenter, Vennesla kommune
Teamsykepleier Er du en sykepleier som har fokus på teamarbeid og er opptatt av kvalitet i arbeidet? Venneslaheimen omsorgssenter  har ledig 100 % fast stilling som teamsykepleier. Stillingen er ved en av våre langtidsavdelinger, som er skjermet enhet for demente. Avdelingen har  24 beboere fordelt på 3 enheter. Teamsykepleier har, i samarbeid med ledelsen, ansvaret for den daglige driften av avdelingen.Før tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4. Tuberkulinstatus må dokumenteres ved tiltredelse.
Registrert : 07-03-2019 Søknadsfrist : 07-04-2019

Vi søker dyktige medarbeidere til barnehage i Vennesla og omegn for PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS
PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS
Vi søker dyktige medarbeidere til barnehage i Vennesla og omegn Pedagogisk VikarSentral AS i Kristiansand søker vi nettopp DEG som har et brennende ønske om å jobbe med og for barn og unge!
Registrert : 06-03-2019 Søknadsfrist : 16-04-2019

Vi søker dyktig og kreativ Miljøterapeut til ungdomsklubben Moonlight for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Vi søker dyktig og kreativ Miljøterapeut til ungdomsklubben Moonlight Enhet for barn og familie har 80 ansatte og består av Moonlight, barneverntjenesten, helsestasjon, familiesenter, jordmortjenesten, PPT, Habilitering for barn og unge, Barnefysioterapi og spes.ped. Team 0-6 år. Resultatenheten skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge, slik at riktig tiltak kan settes inn så tidlig som mulig.  Moonlight er et allaktivitetshus som driver forebyggende arbeid blant barn og unge. Moonlight er et alternativ for ungdom som ikke deltar i organisert aktivitet.
Registrert : 06-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Fastlegehjemmel - Vennesla legesenter for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Fastlegehjemmel - Vennesla legesenter Org. nr: 936846777 Stillingsident: 4039532073 Presentasjon av stillingen: Vennesla kommune lyser ut ledig fastlegehjemmel som er ledig for tiltredelse fra 01. september 2019 eller etter avtale.Nåværende listelengde er omkring 975. Hjemmelen har per i dag fire praksisdager i uken.  Infodoc journalsystem. Mulighet for hjemmekontor via Norsk Helsenett.Hjemmelen er knyttet til Vennesla legesenter, et av Norges største fastlegesenter med 14 fastlegehjemler (hvorav to delelister) pluss LIS1-lege. De fleste legene er spesialister i allmennmedisin.
Registrert : 05-03-2019 Søknadsfrist : 25-03-2019