Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Helsefagarbeider - ledige helgestillinger for Hægelandsheimen omsorgssenter, Vennesla kommune
Hægelandsheimen omsorgssenter, Vennesla kommune
Helsefagarbeider - ledige helgestillinger Ved Hægelandsheimen omsorgssenter er det ledige 3 helgestillinger som helsefagarbeider.Ved Hægelandsheimen har vi fokus på trygghet og trivsel for brukere, pårørende og ansatte. I stillingen inngår omsorgsoppgaver til beboere og utøve pleie til personer i institusjon.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Sykepleier - Vikariat i 56 % stilling ved Hægelandsheimen omsorgssenter for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Sykepleier - Vikariat i 56 % stilling ved Hægelandsheimen omsorgssenter Ved Hægelandsheimen omsorgssenter er det ledig vikariat i 56 % stilling som sykepleier.Vikariatet er ledig fra 1. mars. I stillingen inngår natt turnus med vakter hver 3.
Registrert : 15-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Pedagogisk leder for Læringsverkstedet barnehage avd. Søndagsbakken, Læringsverkstedet
Læringsverkstedet barnehage avd. Søndagsbakken, Læringsverkstedet
Pedagogisk leder Presentasjon av stillingen:  Vil du være med og forandre verden? For barna i barnehagen. For foreldrene deres. For lokalsamfunnet. Hos oss skal hvert barn oppleve og føle at det er verdifullt . Vi holder sentralt til i sentrum av Vennesla kommune. Vi er 1 avdelingsbarnehage og er i dag 24 verdifulle barn på avdelingen.
Registrert : 15-01-2019 Søknadsfrist : 25-01-2019

Sommerjobb 2019 - Skoleelever og studenter for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Sommerjobb 2019 - Skoleelever og studenter .Ved enhetene Byggforvaltning, Park og idrett og Teknisk forvaltning skal det også i år tas inn en del skoleelever/studenter bosatt i Vennesla kommune i aldersgruppen 16 - 25 år som sommerhjelp i skoleferien.Det er tilstrekkelig å fylle ut en enkel CV og søknadstekst. Tidligere praksis i Vennesla kommune må være med i CVn. Det kan være en fordel med sertifikat i enkelte jobber.Sommerjobbene varer fra 2 til 6 uker.
Registrert : 15-01-2019 Søknadsfrist : 24-02-2019

Spennende og innholdsrik fast stilling som Miljøterapeut for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Spennende og innholdsrik fast stilling som Miljøterapeut Enhet for Livsmestring er en av fem enheter i seksjon for Helse og omsorg i Vennesla kommune. Enheten gir tilbud etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år og avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Tjenesten vektlegger å fremme selvstendighet og trygghet. Tjenesten skal tilpasses den enkeltes behov.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 23-01-2019

Kreativ og omsorgsfull pedagogisk leder til 100 % vikariat for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Kreativ og omsorgsfull pedagogisk leder til 100 % vikariat Eikeland barnehage er en kommunal barnehage som er en del av et oppvekstsenter (barnehage og skole). Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Hægeland, 20 minutts biltur nord for Vennesla sentrum. Barnehagen har 40 plasser og 13 ansatte, og er delt inn i 3 avdelinger. Vi har mange spennende turområder med egen grillbu. I tillegg ligger vi rett ved skiløype og oppkjørte skispor. Hos oss møter barn og voksne en personalgruppe som jobber med å sette barnet og leken i fokus.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 30-01-2019

Vi trenger dyktige Miljøarbeidere i enhet for Livsmestring for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Vi trenger dyktige Miljøarbeidere i enhet for Livsmestring Enhet for Livsmestring er en av fem enheter i Helse og omsorg i Vennesla kommune. Enheten gir tilbud etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år, og har i tillegg avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Enhet for Livsmestring vektlegger å fremme selvstendighet, trygghet og brukermedvirkning.
Registrert : 10-01-2019 Søknadsfrist : 27-01-2019

Fastlegehjemmel - Vennesla legesenter for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Fastlegehjemmel - Vennesla legesenter Vennesla kommune lyser ut ledig fastlegehjemmel som er ledig for tiltredelse fra 01. juli 2019 med mulighet for tilpasning.Nåværende listelengde er omkring 975. Hjemmelen har per i dag fire praksisdager i uken.  Infodoc journalsystem. Mulighet for hjemmekontor via Norsk Helsenett.Hjemmelen er knyttet til Vennesla legesenter, et av Norges største fastlegesenter med 14 fastlegehjemler (hvorav to delelister) pluss LIS1-lege. De fleste legene er spesialister i allmennmedisin. Godt arbeidsmiljø. Det er stor stabilitet blant leger og medarbeidere.
Registrert : 07-01-2019 Søknadsfrist : 06-02-2019

Sommerjobb for medisinstudenter for SMART BEMANNING AS
SMART BEMANNING AS
Sommerjobb for medisinstudenter Smart bemanning har lang erfaring med rekruttering og utleie av helsevikarer til kommuner, sykehus, og private stiftelser. Smart bemanning er prioritert første leverandør på helsepersonell i Bergen kommune og omegn kommuner, men leverer også helsepersonell flere andre steder i Norge.
Registrert : 02-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

Senioringeniør - utvikling av robotteknologi og automatisering - TRATEC NORCON AS for SelectionPartner
SelectionPartner
Senioringeniør - utvikling av robotteknologi og automatisering - TRATEC NORCON AS English VersionNyopprettet stilling med teknisk prosjektansvar for fremtidsrettede løsninger basert på robotteknologi og automatisering.Tratec Norcon AS er et anerkjent teknologiselskap i vekst. Vi legger betydelige ressurser innen leveranse av robotbaserte produksjonsløsninger. Til nyopprettet stilling søker vi nøkkelpersonen for denne satsingen. Stillingen gis teknisk prosjektansvar rettet mot fremtidsrettede løsninger basert på robotteknologi og automatisering.
Registrert : 19-12-2018 Søknadsfrist : 27-01-2019