Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Helsefagarbeidere
Venneslaheimen omsorgssenter, Vennesla kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4290076407 Presentasjon av stillingen: Venneslaheimen Omsorgssenter har ledige helgestillinger som helsefagarbeidere På Venneslaheimen Omsorgssenter er vi opptatt av å yte pleie av god kvalitet, hvor omsorgen for den enkelte står sentralt. Vi gir følgende tjenester på til sammen tre langtidsavdelinger og en korttidsavdeling; langtidsopphold, avlastningsopphold, korttidsopphold og vi har kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud.
Registrert : 21-09-2020 Søknadsfrist : 19-10-2020

Ledig stilling som politikontakt ved Vennesla og Iveland lensmannsdistrikt
Midtre - Vennesla/Iveland lmd, Agder politidistrikt
Org. nr: - Stillingsident: 4285412244 Presentasjon av stillingen: Politikontakten er tjenesteenhetsleders daglige kontaktledd med kommunene og rådgiver innen kriminalitetsforebyggende virksomhet. Politikontakten skal følge opp at politiet har nødvendig kontakt med kommunene som tilhører tjenesteenheten, og har ansvar for at anbefalinger i SLT og politiråd følges opp i politidistriktet.
Registrert : 18-09-2020 Søknadsfrist : 30-09-2020

BPA - Brukerstyrt personlig assistent
Enhet for barn og familie, Vennesla kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4284017045 Presentasjon av stillingen: Enhet for barn og familie har ca. 85 ansatte og består av spes.ped team 0-6 år, barneverntjenesten, helsestasjon, familiesenter, jordmortjenesten, PPT, habilitering for barn og unge, barnefysioterapi og Moonlight. Resultatenheten skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge, slik at riktig tiltak kan settes inn så tidlig som mulig.
Registrert : 17-09-2020 Søknadsfrist : 04-10-2020

Er du vår nye Webansvarlig?
Scan Trade AS
Vi søker en ambisiøs person med lidenskap for digitale medier og godt innhold, som er sulten på digital markedsføring og netthandel. Du er digitalt orientert og oppdatert på de siste trender og muligheter som ligger i det digitale landskapet. Som Webansvarlig hos oss må du ha fokus på å jobbe effektivt med flere oppgaver og merkevarer parallelt.
Registrert : 17-09-2020 Søknadsfrist : 27-10-2020

Assisterende rektor - vikariat
Vennesla ungdomsskole
Org. nr: - Stillingsident: 4287831982 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 15-09-2020 Søknadsfrist : 04-10-2020

Renholdsoperatør
Enhet for byggforvaltning, Vennesla kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4285100865 Presentasjon av stillingen: Ønsker du å bli vår nye renholder? Enhet for byggforvaltning har nå ledig stilling som renholder. Arbeidssted vil i hovedsak være Moseidmoen skole. En del av stillingen vil også være knyttet til andre kommunale bygg. Tiltredelse 01.02.2021. Enhet for byggforvaltning har ca. 50 årsverk fordelt på renhold, vedlikehold og prosjekt. Den som ansettes må inneha sertifikat klasse B og disponere egen bil, da kjøring mellom ulike bygg er en del av arbeidshverdagen.
Registrert : 14-09-2020 Søknadsfrist : 04-10-2020

Renholdsoperatør
Enhet for byggforvaltning, Vennesla kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4285109126 Presentasjon av stillingen: Ønsker du å bli vår nye renholder? Enhet for byggforvaltning har nå ledig stilling som renholder. Arbeidssted vil i hovedsak være Vennesla barneskole. En del av stillingen vil også være knyttet til andre kommunale bygg. Tiltredelse 01.10.2020. Enhet for byggforvaltning har ca. 50 årsverk fordelt på renhold, vedlikehold og prosjekt. Den som ansettes må inneha sertifikat klasse B og disponere egen bil, da kjøring mellom ulike bygg er en del av arbeidshverdagen.
Registrert : 14-09-2020 Søknadsfrist : 04-10-2020

BPA - Brukerstyrt personlig assistent
Enhet for barn og familie, Vennesla kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4284769526 Presentasjon av stillingen: Enhet for barn og familie har ca. 85 ansatte og består av spes.ped team 0-6 år, barneverntjenesten, helsestasjon, familiesenter, jordmortjenesten, PPT, habilitering for barn og unge, barnefysioterapi og Moonlight. Resultatenheten skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge, slik at riktig tiltak kan settes inn så tidlig som mulig.
Registrert : 10-09-2020 Søknadsfrist : 04-10-2020

Vi søker sjåfør Kl. CE med Lastebilkran G8 og truck T4 til FAST JOBB!
VIGELAND PERSONAL ØST AS
For en meget godt etablert oppdragsgiver søker vi sjåfør Kl. CE med Lastebilkran G8 og truck T4 til FAST JOBB! *Vi søker en sjåfør: *med erfaring*som er fleksibel i forhold til arbeidstid* som har førerkort Kl. CE, G8/T4 og Lastebilkran og YSK
Registrert : 10-09-2020 Søknadsfrist : 31-10-2020

Instrumentrørleggere
Vigeland Personal Øst AS
Vi har behov for 10 instrumentrørleggere til store Prosjekter innen Bygg/anlegg og Industri. Jobb lokalt i Kristiansand i første omgang. Norsk/ Nordisk, eventuelt gode Engelsk kunnskaper. kompetanse:Fagbrev som instrumentrørleggerFleksibelSelvstendig, pålitelig og nøyaktig.Evner å jobbe systematisk, også under stressAnser seg selv som en god problemløserEr sosialt anlagt, liker å jobbe både selvstendig og i teamPersonlige egenskaper:SelvstendigPågangsmot
Registrert : 10-09-2020 Søknadsfrist : 31-10-2020