Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Sykepleiere / Vernepleiere for BLÅ KORS LOLAND BEHANDLINGSSENTER
BLÅ KORS LOLAND BEHANDLINGSSENTER
Sykepleiere / Vernepleiere 50% vikariat som miljøterapeutVarighet til 15.08.19.Tiltredelse snarest.Avdelingen har også behov for sykepleiere/ vernepleiere som kan være tilkallingsvikarer.Behandlingsenheten har 37 plasser for pasienter innlagt til rusbehandling.
Registrert : 15-11-2018 Søknadsfrist : 03-12-2018

Rådgiver - Seksjon for oppvekst - Vennesla kommune for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Rådgiver - Seksjon for oppvekst - Vennesla kommune Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å være med å utvikle Venneslaskolen? I oppvekstsjefens stab er det fra 01.03.19 ledig fast 100 % stilling som rådgiver innenfor undervisning! I oppvekstsjefens stab er det 7.3 årsverk. 2 årsverk er knyttet til stab skole.
Registrert : 14-11-2018 Søknadsfrist : 09-12-2018

Sykepleier - Vikariat i 100 % stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Sykepleier - Vikariat i 100 % stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vi har et ledig vikariat som sykepleier i 100 % stilling ved skjermet enhet for demente. Avdelingen har 24 plasser fordelt på 3 enheter med 8 beboere pr. enhet. Alle våre beboere har tilknyttet en primærsykepleier og primærhelsefagarbeider for å sikre at våre beboere mottar riktige og gode tjenester. Avdelingen har et godt arbeidsmiljø med god faglig kvalitet hvor fokuset er at beboerne for en meningsfull hverdag. Stillingen er 100 %, hvorav 20 % er ubunden arbeidstid.
Registrert : 13-11-2018 Søknadsfrist : 25-12-2018

Sykepleier - 100 % fast stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Sykepleier - 100 % fast stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Er du en sykepleier som er faglig engasjert og opptatt av kvalitet i arbeidet? Da har vi jobben for deg! Ved Venneslaheimen omsorgssenter har vi ledig 100 % fast stilling som sykepleier. Stillingen er ved en av våre langtidsavdelinger som har 24 plaser fordelt på 3 enheter. Avdelingen holder til i 2. etasje på Venneslaheimen i flotte omgivelser ved Venneslafjorden. Vi har dyktig og dedikerte ansatte som er opptatt av å gi gode tjenester hvor brukernes behov står i fokus.
Registrert : 13-11-2018 Søknadsfrist : 25-12-2018

Vektbetjent/servicemedarbeider Støleheia Avfallsanlegg for Avfall Sør
Avfall Sør
Vektbetjent/servicemedarbeider Støleheia Avfallsanlegg På Støleheia Avfallsanlegg i Vennesla kommune driver Avfall Sør AS en gjenvinningsstasjon, et større avfallsanlegg med innendørs komposteringsanlegg, deponi for uorganiske masser, mellomlagring og behandling av ulike avfallstyper samt mottaks - og sorteringsaktiviteter. På området er også Støleheia Pukkverk etablert. Vi har ledig en 100% fast stilling som består av 80% stilling som vektbetjent og 20% som servicemedarbeider på gjenvinningsstasjonen.
Registrert : 10-11-2018 Søknadsfrist : 29-11-2018

Teamsykepleier - 100 % fast stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Teamsykepleier - 100 % fast stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Er du en sykepleier som har fokus på teamarbeid og er opptatt av kvalitet i arbeidet! Ved Venneslaheimen omsorgssenter har vi ledig 100 % fast stilling som teamsykepleier. Stillingen er ved en av våre langtidsavdelinger. Teamsykepleier har, i samarbeid med ledelsen, ansvaret for den daglige driften ved avdelingen. Avdelingen holder til i 2. etasje på Venneslaheimen i flotte omgivelser ved Venneslafjorden. Vi har dyktig og dedikerte ansatte som er opptatt av å gi gode tjenester hvor brukernes behov står i fokus.
Registrert : 10-11-2018 Søknadsfrist : 21-12-2018

Pedagogiske ledere søkes til flere av våre barnehager - Vennesla kommune for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Pedagogiske ledere søkes til flere av våre barnehager - Vennesla kommune Vennesla kommune har 5 kommunale barnehager. Vi har et stort fokus på å skape barnehager med høy faglig kvalitet. Barnehagene er i stadig utvikling for å være rustet til å møte nye krav og utfordringer. Det drives bevisst, felles kompetanseheving av alt barnehagepersonell ut fra statlige og lokale føringer. Det er stort fokus på inkluderende læringsmiljø der målet er at alle barn og unge skal få oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring.
Registrert : 08-11-2018 Søknadsfrist : 17-12-2018

Regnskapsfører for BETONORTE NORGE AS
BETONORTE NORGE AS
Regnskapsfører Vi søker regnskapsfører til 100 % fast stilling. Vi er en bedrift i vekst og ønsker tiltredelse så snart som mulig eller senest 01.01.2019.Den vi ser etter liker å holde seg oppdatert innen regnskapsfaget. Du er en dyktig regnskapsfører med minimum fem års erfaring fra liknende arbeidsoppgaver. Vi ønsker også at du har interesse for konsernregnskap.
Registrert : 08-11-2018 Søknadsfrist : 01-12-2018

Driftsavtale for fysioterapeut i Vennesla kommune - 60 % stilling for Vennesla kommune
Vennesla kommune
Driftsavtale for fysioterapeut i Vennesla kommune - 60 % stilling Fra 01.01.2019 har vi ledig 60% driftsavtale for fysioterapeut i Vennesla kommune . Vennesla kommune har i dag 6,4 årsverk for private fysioterapeuter med driftsavtale. Årsverkene er organisert i Koordinerende og Helsefremmende enhet med enhetsleder som nærmeste leder. Innen denne enheten har kommunen et eget tjenesteområde for fysioterapi, rehabilitering, og friskliv. Stillingen vil ha hovedfokus på arbeidsoppgaver innen allmen fysioterapi ved Skansen-klinikken i Vennesla sentrum.
Registrert : 03-11-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018

PSYKOLOGSPESIALIST for BLÅ KORS LOLAND BEHANDLINGSSENTER
BLÅ KORS LOLAND BEHANDLINGSSENTER
PSYKOLOGSPESIALIST Blå Kors Loland Behandlingssenter utvider behandlingskapasiteten og søker nå etter psykologspesialist for fast ansettelse.100 % fast stilling som psykologspesialist ved Blå Kors Loland Behandlingssenter, Vennesla.I behandlingen vektlegges individualterapi, gruppeterapi, miljøterapi og fysisk aktivitet. Avdelingen har også fokus på kjønnsspesifikk tilnærming, og har egne fløyer for kvinner og menn. Behandlingssenteret har hatt et samarbeid med RVTS Sør om utvikling av traumebevisst rusbehandling.
Registrert : 31-10-2018 Søknadsfrist : 25-11-2018