Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Pedagog - Mobilt team
Vennesla kommune, Vennesla
Spennende mulighet! Vikariat i Mobilt team ledig for snarlig tiltredelse!Mobilt team er en del av enhet for barn og familie som har ca. 85 ansatte og består også av PPT, barneverntjenesten, helsestasjon, familiesenter, jordmortjenesten, Habilitering for barn og unge, barnefysioterapi,  spes.ped.team 0-6 år og Moonlight ungdomsklubb. Enheten skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge, slik at riktig tiltak kan settes inn så tidlig som mulig. I Mobilt team har vi 2  100 % stillinger.         
Registrert : 30-06-2022 Søknadsfrist : 07-08-2022

Forebygger politibetjent 3/2/1
Midtre Agder - Vennesla og Iveland - Agder politidistrikt
Midtre Driftsenhet består av politistasjonene Kristiansand, Søgne og Songdalen, Vennesla og Iveland, Lillesand og Birkenes,Valle og Bykle, Evje og Hornnes.Vennesla og Iveland politistasjonsdistrikt har ledig fast stilling som politibetjent 3/2/1 forebygger. Tiltredelse etter avtale. Nærmeste leder er politistasjonssjef.
Registrert : 30-06-2022 Søknadsfrist : 15-08-2022

Pedagogisk leder
Barnestua barnehage, Vennesla kommune
Er du en leken voksen som evner å by på deg selv? Ønsker du å være en del av et arbeidsmiljø med høyt faglig fokus? Vi søker en faglig sterk og engasjert pedagogisk leder. 
Registrert : 30-06-2022 Søknadsfrist : 07-08-2022

MENY Vennesla søker frukt- og grøntansvarlig
MENY Vennesla
Vi i MENY mener at spiser du bedre, så lever du bedre. Vi er opptatt av matglede, og med det kommer godt utvalg, god kvalitet og kunnskapsrike og serviceinnstilte ansatte. Hos MENY Vennesla trenger vi en ny frukt- og grøntansvarlig som kan sørge for en frukt- og grøntavdeling med bra varetrykk og gode handleopplevelser. Stillingsomfang: 100% Arbeidstid: dag, kveld og helg Oppstart: etter avtale Hvem er du og hva skal du gjøre?
Registrert : 27-06-2022 Søknadsfrist : 31-07-2022

Vennesla frikirke søker ungdomsarbeider i 30% stilling
Den Evangelisk Lutherske Frikirke Vennesla
Vi leter etter deg som er glad i å være med ungdom, og kan legge til rette for at vår menighet er et godt sted for ungdommer, hvor de har det gøy og blir inspirerte og engasjerte. Du vil ha fokus på å bygge relasjoner, være inviterende og imøtekommende. Våre flotte ungdommer skal selv være med å ta ansvar for å organisere ungdomsarbeidet de er del av, så du evner å lede gjennom andre. Det er en fordel om du er strukturert og kan følge opp det administrative knyttet til ungdomsarbeidet.
Registrert : 27-06-2022 Søknadsfrist : 04-08-2022

Pedagogisk-psykologisk rådgiver
Midt-Ager PPT
PPT er en del av enhet for barn og familie som har ca. 85 ansatte og  består også av barneverntjenesten, helsestasjon, familiesenter, jordmortjenesten, Habilitering for barn og unge, Barnefysioterapi,  spes.ped.team 0-6 år, mobilt team og Moonlight. Resultatenheten skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge, slik at riktig tiltak kan settes inn så tidlig som mulig. Midt-Agder PPT er et interkommunalt samarbeid for Vennesla, Iveland, Åseral og Evje og Hornnes kommuner. Midt-Agder PPT har i dag 9,8 årsverk fordelt på 10 ansatte. 
Registrert : 24-06-2022 Søknadsfrist : 21-08-2022

Sykepleier/miljøterapeut
Vennesla kommune, Vennesla
Enhet for Livsmestring er en av fem enheter i Helse og omsorg i Vennesla kommune. Enheten gir tilbud etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år, og har i tillegg avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Enhet for Livsmestring vektlegger å fremme selvstendighet, trygghet og brukermedvirkning. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet, og personer med utviklingshemming.
Registrert : 22-06-2022 Søknadsfrist : 07-08-2022

Ledig stilling som behandler ved Blå Kors Klinikk Loland
BLÅ KORS LOLAND BEHANDLINGSSENTER AS
Vi har nå ledig 1 fast 100 % stilling som behandler fra 01.10.22.Firmabeskrivelse:Blå Kors Klinikk Loland er en privat ideell virksomhet for rus- og avhengighets-relatert behandling, beliggende i naturskjønne omgivelser på Loland, i Vennesla kommune.Avdelingen har 37 pasientplasser, og skal levere tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til mennesker i behov av langvarig rusbehandling. Vi har også inntil 8 plasser for pasienter med ROP-lidelser.
Registrert : 17-06-2022 Søknadsfrist : 24-07-2022

Teaterpedagog
Kulturskolen, Vennesla kommune
Vi søker etter engasjert og dyktig teaterpedagog!
Registrert : 10-06-2022 Søknadsfrist : 31-07-2022

Autorisert regnskapsfører 100 % fast stilling
Økonomiglimt AS
Trives du med regnskap og er opptatt av kvalitet? Økonomiglimt er i en spennende utvikling og ønsker å utvide teamet med en dyktig regnskapsfører. I dag er det 9 ansatte innen regnskap og rådgivning. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt og moderne arbeidsmiljø i flotte lokaler og et sterkt faglig miljø. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 07-06-2022 Søknadsfrist : 18-07-2022