Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Miljøterapeut
Flekkefjord kommune
Ledig 100 % vikariat i 1 år. Stilling i Søylandsveien 54b -  Barnebolig som er en avdeling under Enhet for habilitering, en tjeneste under Helse & Velferd. Tjenesten gir et individuelt og helhetlig tilbud til personer med ulike funksjonshemminger/ psykisk utviklingshemming. Tjenesten innebærer habilitering innenfor områdene dagliglivets ferdigheter, språk/kommunikasjon, sosiale ferdigheter, samt alternativer til utfordrende atferd. Langvakter med arbeid hver 4.helg. Ledig fra: snarlig tiltredelse ArbeidsoppgaverBrukerrettet arbeid
Registrert : 29-09-2022 Søknadsfrist : 05-10-2022

Coop Prix Sira søker etter butikksjef
Coop Sørvest SA
Til vår Prix på Sira søker vi etter en ny og dyktig butikksjef. Vi søker etter en strukturert person med gode lederegenskaper, pågangsmot og som evner å skape suksess gjennom operativ og motiverende arbeidsform. Alt vi gjør i våre butikker skal være til fordel for våre kunder og medlemmer. Vi skal ha de hyggeligste medarbeiderne og sette krav til hverandre og ha butikker som våre kunder trives å handle i. Hva blir dine oppgaver? Personalansvar Budsjett- og resultat ansvar Motivere ansatte for salg og service
Registrert : 23-09-2022 Søknadsfrist : 12-10-2022

Skipsfører i sambandet Launes-Kvellandstrand
Boreal Norge AS
Skipsfører Boreal Sjø AS har ledig stilling som Skipsfører i sambandet Launes-Kvellandstrand. Sambandet betjenes av fergen MF Rosfjord og er bemannet med 4 skift. Vår visjon er La oss dra sammen , og våre kjerneverdier er sikkerhet, kvalitet og miljø. I Boreal jobber vi hver dag for at våre kunder skal få en god og trygg reiseopplevelse Arbeidsoppgaver
Registrert : 23-09-2022 Søknadsfrist : 09-10-2022

Overlege - generell kirurgi
Avdeling for kirurgiske fag, Flekkefjord
Kirurgisk avdeling ved Klinikk somatikk Flekkefjord har ledig overlegestilling i generell kirurgi med tiltredelse etter avtale.Vi søker deg som vil kombinere en faglig utfordrende og spennende jobb med et familievennlig sørlandsliv hvor både kultur- og friluftsopplevelser finnes i umiddelbar nærhet.
Registrert : 23-09-2022 Søknadsfrist : 31-10-2022

Overlege ortopedi
Avdeling for kirurgiske fag, Flekkefjord
Avdeling for kirurgiske fag ved Klinikk Somatikk i Flekkefjord har ledig stilling som overlege i ortopedi. Vi søker deg som vil kombinere en faglig utfordrende og spennende jobb med et familievennlig sørlandsliv hvor både kultur- og friluftsopplevelser finnes i umiddelbar nærhet.Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker, hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt 3 tverrgående klinikker (Medisinsk service klinikk, Prehospitale tjenester og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling).
Registrert : 23-09-2022 Søknadsfrist : 11-11-2022

Overlege ortopedi
Avdeling for kirurgiske fag, Flekkefjord
Avdeling for kirurgiske fag ved Klinikk Somatikk i Flekkefjord har ledig stilling som overlege i ortopedi. Vi søker deg som vil kombinere en faglig utfordrende og spennende jobb med et familievennlig sørlandsliv hvor både kultur- og friluftsopplevelser finnes i umiddelbar nærhet.Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker, hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt 3 tverrgående klinikker (Medisinsk service klinikk, Prehospitale tjenester og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling).
Registrert : 23-09-2022 Søknadsfrist : 11-11-2022

Lege i spesialisering - indremedisin
Medisinsk avdeling, Flekkefjord
Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord, er et lokalsykehus bestående av medisinsk avdeling, kirurgisk / ortopedisk / gynekologisk avdeling og fødeavdeling. Vi har også en intensiv enhet med 5 senger.Vi har ledig 2 til 3 faste 100 % stillinger for lege i spesialisering i spesialiteten indremedisin. Det vil også kunne bli ledige vikariater, med mulighet for forlengelse av disse. Det er krav om at søkere må ha gjennomført og fått godkjent LIS1 tjeneste. Søkere uten gjennomført og godkjent LIS1 tjeneste, vil ikke komme i betraktning til de faste stillingene eller evt. vikariater.
Registrert : 23-09-2022 Søknadsfrist : 07-10-2022

Renholdsleder ved Drift og utbygging
Flekkefjord kommune
Stillingen er organisert innen Samfunn og teknikk og under enheten Drift og utbygging.  Renholdsleder er organisert under enhetsleder Drift og utbygging. Enheten forvalter, drifter og vedlikeholder kommunes tekniske anlegg, herunder vei- og VA- anlegg, bygninger, eiendomsmasse og idrettsanlegg.Renholdsleder vil ha personalansvar for 23 årsverk, fordelt på 45 ansatte. Renholderne utgjør en viktig funksjon av den daglige driften i kommunen og de utfører renhold av ca. 55 000 m2 areal fordelt på barnehager, skoler, institusjoner, tekniske bygg, kulturbygg, idrettsanlegg m.m. 
Registrert : 21-09-2022 Søknadsfrist : 05-10-2022

Fagarbeidere Rauli barnehage
Flekkefjord kommune
Rauli barnehage trenger pedagogiske medarbeidere og søker i den forbindelse etter engasjerte barne- og ungdomsarbeidere. Aktuelle kandidater kalles inn til intervju. Personer med annen barnehagefaglig utdannelse, og/eller relevant arbeidserfaring kan bli vurdert til stillingene. Ansettelses periode i tidsrommet fra november -22 til og med januar -23.
Registrert : 21-09-2022 Søknadsfrist : 06-10-2022