Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
SYKEPLEIER/ VERNEPLEIER - VIKARIATER for Farsund kommune
Farsund kommune
SYKEPLEIER/ VERNEPLEIER - VIKARIATER Ved enhet for hjemmetjeneste sone Vanse har vi ledig følgende vikariater: - 100 % stilling dag og kveld, varighet fra 1.4.2019 til 1.5.2020- 100 % stilling dag og kveld, varighet fra 1.5.2019 til 3.8.2020- 59,15 % stilling natt, varighet fra 1.5.2019 til 1.5.2020 Arbeid hver 3. helg, i todelt turnus. Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 04-02-2019

SYKEPLEIER NATT - 43,91% vikariat for Farsund kommune
Farsund kommune
SYKEPLEIER NATT - 43,91% vikariat Søkere opArbeid hver 3. helg, nattevakter. Tiltredelse snarest. Vikariatet har en varighet til og med 07.01.2020. Kan bli mulighet for forlengelse.Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.Om tjenestestedet:Stillingen har for tiden arbeidssted ved Farsund Omsorgssenter i avdeling for langtidsplass i institusjon.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER / OMSORGSARBEIDER - 50 % vikariat for Farsund kommune
Farsund kommune
HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER / OMSORGSARBEIDER - 50 % vikariat Arbeid hver 2. helg, i todelt turnus, som inngår i den til enhver tid gjeldende årsturnus. Tiltredelse snarest. Vikariatet har en varighet til og med 31.08.2020, kan være mulighet for forlengelse.Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.Om tjenestestedet:Stillingen har for tiden arbeidssted ved avdeling B ved Farsund Omsorgssenter, en avdeling med langtidsplasser og korttidsplasser.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

Ekstraressurs for Farsund kommune
Farsund kommune
Ekstraressurs Ved enhet for Barnehager, Styrket tilbud, har vi ledig et vikariat i 40% stilling som Ekstraressurs p.t. i Solstua barnehage f.o.m. 01.02.19 - 30.06.19. Tiltredelse snarest.Det må påregnes å arbeide deltid over flere dager.Interne søkere kan gis fortrinnsrett til større stilling.Ekstraressurs er ansatt av kommunen og arbeider i ulike barnehager etter behov.
Registrert : 15-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

Ekstraressurs for Farsund kommune
Farsund kommune
Ekstraressurs Ved enhet for Barnehager, Styrket tilbud, har vi ledig et vikariat i 53,40% stilling som Ekstraressurs p.t. i Borhaug barnehage f.o.m. 01.02.19 - 30.06.19. Tiltredelse snarest.Det må påregnes å arbeide deltid over flere dager.Interne søkere kan gis fortrinnsrett til større stilling.Ekstraressurs er ansatt av kommunen og arbeider i ulike barnehager etter behov.
Registrert : 15-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

Barne- og ungdomsarbeider for Farsund kommune
Farsund kommune
Barne- og ungdomsarbeider Ved enhet for Barnehager har vi ledig et vikariat i 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider i Sunde barnehage. Varigheten for vikariatet er fra 01.03.2019 - 31.07.2019 med mulighet for forlengelse.Ved endringer internt i enheten vil andre stillinger/ prosenter kunne bli ledige.
Registrert : 15-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

Spesialpedagog (2. gangs utlysning) for Farsund kommune
Farsund kommune
Spesialpedagog (2. gangs utlysning) Ved enhet for Barnehager, Styrket tilbud, har vi ledig følgende stilling:- 21% vikariat som spesialpedagog f.o.m. 01.01.2019 - 30.06.2019, med mulighet for utvidelse av stillingsstørrelse.Hovedarbeidsområde spesialpedagogen er å yte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter Lov om barnehager §19a.
Registrert : 15-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

HOVEDUTLYSNING - GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING - 2019/2020 for Farsund kommune
Farsund kommune
HOVEDUTLYSNING - GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING - 2019/2020 Fra 1.8.2019 kan det bli ledig et antall lærerstillinger innenfor grunnskole og voksenopplæring i Farsund kommune.Farsund kommune har fokus på elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. Vi satser på skoleutvikling og har oppnådd gode resultater for elevene. Elevene våre fortjener de beste lærerne og de beste lederne.
Registrert : 15-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER / OMSORGSARBEIDER - 65 % vikariat for Farsund kommune
Farsund kommune
HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER / OMSORGSARBEIDER - 65 % vikariat Arbeid hver 2. helg, i todelt turnus, som inngår i den til enhver tid gjeldende årsturnus. Tiltredelse snarest, vikariatet har en varighet til og med 31.08.2020.Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.Om tjenestestedet:Stillingen har for tiden arbeidssted ved Farsund Omsorgssenter i avdeling for langtidsplass i institusjon.
Registrert : 14-01-2019 Søknadsfrist : 30-01-2019

HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER / OMSORGSARBEIDER - 100 % vikariat for Farsund kommune
Farsund kommune
HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER / OMSORGSARBEIDER - 100 % vikariat Arbeid hver 2. helg, i todelt turnus, som inngår i den til enhver tid gjeldende årsturnus. Tiltredelse snarest. Vikariatet har en varighet til og med 31.08.2019, kan være mulighet for forlengelse.Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.Om tjenestestedet:Stillingen har for tiden arbeidssted ved Omsorgsboligene på Livdekrona, boliger med nærhet til bemanning.
Registrert : 14-01-2019 Søknadsfrist : 30-01-2019