Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Trosopplærer for FARSUND KIRKELIGE FELLESRÅD
FARSUND KIRKELIGE FELLESRÅD
Trosopplærer Org. nr: - Stillingsident: 4132403389 Presentasjon av stillingen: Stilling ledig Vi søker etter trosopplærer i 50 % stilling, med mulighet for utvidelse. Trosopplærerstillingen er i Lista menighet/sokn. Soknet ligger i Farsund kommune, en kommune med ca. 9500 innbyggere. Soknepresten har soknet som sitt primære tjenestested. Spesialprest har 40% tjeneste her i tillegg til sorgarbeid og arbeid i nabomenigheten, Farsund. Ellers består staben av kirkeverge, diakon, organister, menighetssekretær, kirketjener og gravplassarbeidere.
Registrert : 17-09-2019 Søknadsfrist : 06-10-2019

HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER for FARSUND KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE
FARSUND KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE
HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER Ved enhet for hjemmebaserte tjenester sone Farsund har vi ledig 2 stk 75% faste stillinger som brukerstyrt personlig assistent (BPA), hvorav 50% er fast i turnus, 25% er ubundet tid som tilstrebes å dekkes inn i års turnus. Arbeid hver 2. helg, med vakter langvakter i todelt turnus. Tiltredelse snarest. BPA stillingen innebærer arbeid i hjemmet til en bruker med funksjonsnedsettelse.
Registrert : 12-09-2019 Søknadsfrist : 26-09-2019

Ledig stilling som barnehagelærer for Jøllebekken barnehage
Jøllebekken barnehage
Ledig stilling som barnehagelærer Jøllebekken barnehage er en flott barnehage som ligger helt uti havgapet. Vi har et flott naturområde rundt barnehagen som vi jevnlig besøker. Barnehagen har et stabilt personale som trives godt sammen. Kanskje du blir vår nye medarbeider?
Registrert : 12-09-2019 Søknadsfrist : 30-09-2019

Barnehagelærer for Sunde Barnehage
Sunde Barnehage
Barnehagelærer Ved enhet for Barnehager har vi ledig følgende stilling: ¿ 60-100% vikariat som barnehagelærer på Sunde barnehage f.o.m. snarest til 31.07.2020. Arbeidsoppgavene er knyttet opp til spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Ved interne endringer kan andre arbeidsoppgaver bli ledige.
Registrert : 12-09-2019 Søknadsfrist : 26-09-2019

Vil du være med på å gi barna en fantastisk start på livet? for Husebyparken barnehage
Husebyparken barnehage
Vil du være med på å gi barna en fantastisk start på livet? Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 101 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn.
Registrert : 11-09-2019 Søknadsfrist : 30-09-2019

Søker personlig assistent som bistå kan meg i hverdagen for Ungplan AS
Ungplan AS
Søker personlig assistent som bistå kan meg i hverdagen PERSONLIG ASSISTENT SØKES TIL BPA ORDNING I FARSUND Mann på 40 år søker nye assistenter. Vi søker assistenter som ønsker å bistå med oppgaver i hjemmet. Menn oppfordres til å søke. Arbeidsoppgaver: Stillingen som personlig assistent omfatter: Stell og pleieoppgaverMatlaging, praktisk hjelp i hjemmetVære en turkamerat.Egenskaper: Arbeidet krever gode verbale norskferdigheter.Søkere må være pålitelige, fleksible og serviceinnstilte.Arbeidstid: Dag, kveld, natt og helg. Det er viktig at søker er fleksibel og kan stille på kort varsel.
Registrert : 10-09-2019 Søknadsfrist : 18-10-2019

Fagarbeider/ Assistent/ Tolk for BORHAUG SKOLE
BORHAUG SKOLE
Fagarbeider/ Assistent/ Tolk Ved Borhaug skole har vi ledig fast 60 % stilling som fagarbeider/ assistent/ tolk (syrisk) for elever med innvandrerbakgrunn. Tiltredelse snarest.Lønnsprosent er 54 % pga. avkortet arbeidsår. Stillingen kan bli noe utvidet med arbeid i SFO. (Avhengig av elevsøknad).
Registrert : 10-09-2019 Søknadsfrist : 20-09-2019

HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER for Farsund Omsorgssenter
Farsund Omsorgssenter
HELSEFAGARBEIDER / HJELPEPLEIER Ved Farsund Omsorgssenter har vi ledig et vikariat i 100% stilling. Tiltredelse etter nærmere avtale. Stillingen er ledig nå og frem til og med 31.03.2020. Eventuelt mulighet for forlengelse.Arbeid hver 2.
Registrert : 10-09-2019 Søknadsfrist : 24-09-2019

SYKEPLEIER/ VERNEPLEIER ¿ faste og vikariat for FARSUND KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE
FARSUND KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE
SYKEPLEIER/ VERNEPLEIER ¿ faste og vikariat Farsund kommune har som mål å øke kompetansen og kvaliteten i våre helse- og omsorgstjenester. Kommunen har fokus på brukermedvirkning og innovasjon i tjenestene, - blant annet gjennom bruk av velferds- og omsorgsteknologi.
Registrert : 10-09-2019 Søknadsfrist : 24-09-2019

Sykepleier for LISTAHEIMEN OMSORGSBOLIGER
LISTAHEIMEN OMSORGSBOLIGER
Sykepleier Farsund kommune har som mål å øke kompetansen og kvaliteten i våre helse- og omsorgstjenester. Kommunen har fokus på innovasjon, tjenesteutvikling samt velferds- og omsorgsteknologi.
Registrert : 10-09-2019 Søknadsfrist : 24-09-2019