Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Miljøterapeut for FARSUND KOMMUNE BYGGEKLOSSEN
FARSUND KOMMUNE BYGGEKLOSSEN
Miljøterapeut Ved enhet for funksjonshemmede, Byggeklossen avlastningsbolig har vi ledig følgende stilling: ¿ Vikariat i 60 % stilling, varighet f.o.m 30.09.2019 t.o.m 01.09.2020Arbeid hver 3. helg, i 2 delt turnus. Langvakter i helg og evt. noe ubundet tid i turnus.Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.Kvalifikasjonskrav:Utdanning¿ Fortrinnsvis autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.
Registrert : 20-06-2019 Søknadsfrist : 09-08-2019

Miljøterapeut for FARSUND KOMMUNE ALMINNELIG HELSEV
FARSUND KOMMUNE ALMINNELIG HELSEV
Miljøterapeut Ved enhet for funksjonshemmede, sone Farsund har vi ledig følgende stillinger: ¿ Sykevikariat i 100 % stilling, med tiltredelse snarest.¿ Vikariat 100 % stilling, varighet til og med 06.01.20 (2. gangs utlysning)Arbeid hver 3. helg, i 2 delt turnus. Langvakter benyttes spesielt i helg. Det vil kunne bli benyttet ubundet tid i turnus. Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige.
Registrert : 20-06-2019 Søknadsfrist : 09-08-2019

Miljøterapeut (2. gangs utlysning) for FARSUNDKOMMUNE BOFELLESSKAP MINDE
FARSUNDKOMMUNE BOFELLESSKAP MINDE
Miljøterapeut (2. gangs utlysning) Ved enhet for funksjonshemmede Vanse har vi ledig et vikariat i 100 % stilling ved Minde bofellesskap. Tiltredelse snarest mulig.Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige.
Registrert : 20-06-2019 Søknadsfrist : 09-08-2019

Sykepleier eller vernepleier - studentstillinger for FARSUND KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE
FARSUND KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE
Sykepleier eller vernepleier - studentstillinger Ved enheter for hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester har vi ledig studentstillinger for sykepleier/ vernepleierstudenter for tiltredelse snarest. Studentstillingene innehar arbeid hver andre, hver tredje helg eller hver fjerde helg avhengig av turnuser.
Registrert : 20-06-2019 Søknadsfrist : 09-08-2019

Psykolog ¿ fast 100% stilling for FARSUND KOMMUNE PSYKIATRITJENESTEN
FARSUND KOMMUNE PSYKIATRITJENESTEN
Psykolog ¿ fast 100% stilling Arbeid på dagtid i ukedagene, 37,5 timers uke. Ca. 20% av stillingen vurderes lagt til annen samarbeidskommune i Listerregionen.Utdanning¿ Psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon¿ Personer under utdanning som forventes å få sin autorisasjon som psykolog innen utgangen av vårsemesteret 2020 oppfordres også til å søke.
Registrert : 20-06-2019 Søknadsfrist : 09-08-2019

Erfaringskonsulent (medarbeider med brukererfaring) for FARSUND KOMMUNE PSYKIATRITJENESTEN
FARSUND KOMMUNE PSYKIATRITJENESTEN
Erfaringskonsulent (medarbeider med brukererfaring) Ved enhet for psykisk helse og barne- og ungdomstjenester, psykisk helseteam, i Farsund har vi ledig inntil 50% prosjektstilling som erfaringskonsulent i 1 år, med mulighet for forlengelse. Vi søker etter en engasjert og dyktig person som ønsker å bruke egne erfaringer for å hjelpe og støtte andre og som har evne til å gi håp.Arbeidstid: hovedsakelig dag, men det må påregnes litt ettermiddag og evt.
Registrert : 20-06-2019 Søknadsfrist : 09-08-2019

HELSESYKEPLEIER for FARSUND KOMMUNE HELSESTASJON OG
FARSUND KOMMUNE HELSESTASJON OG
HELSESYKEPLEIER Ved enhet for Psykisk helse og barne- og ungdomstjenester, Helsestasjonen, har vi ledig 100 % prosjektstilling som helsesykepleier i inntil ett år.Målsetting med prosjektet er styrking av skolehelsetjenesten, bl.a.
Registrert : 20-06-2019 Søknadsfrist : 09-08-2019

HELSESYKEPLEIER for FARSUND KOMMUNE HELSESTASJON OG
FARSUND KOMMUNE HELSESTASJON OG
HELSESYKEPLEIER Ved enhet for Psykisk helse og barne- og ungdomstjenester, Helsestasjonen, har vi ledig 80 % fast stilling som helsesykepleier fra 01.09.2019.Stillingen innebærer generelle helsesykepleierfaglige oppgaver.Arbeidstid: hovedsakelig dagtid, men noe ettermiddag-/ kveldsarbeid må påregnes.Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:¿ Autorisasjon som helsesykepleier¿ Arbeidserfaring/ praksis fra fagområdet er ønskelig¿ Videreutdanning innen psykisk helse, psykososialt arbeid med barn og unge eller annen relevant videreutdanning vektlegges også¿ Bevisst forhold til egen inn
Registrert : 20-06-2019 Søknadsfrist : 09-08-2019