Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sykepleier eller vernepleier - fast 100% stilling ved enhet for hjemmebaserte tjenester sone Vanse
Farsund kommune
Fast stilling 100 % som sykepleier eller vernepleier, med årsturnus.F.o.m. 01.09.2020. Arbeid hver 3. helg.KvalifikasjonerAutorisasjon som sykepleier eller vernepleier.Arbeidserfaring/ praksis fra arbeid med hjemmetjeneste eller liknende arbeid er ønskelig.Erfaring i forhold til ulike sykepleier prosedyrer er ønskelig og prioriteres.Erfaring fra arbeid med bruk av ulike fagsystemer og kvalitetssystemer er en fordel (gode IKT kunnskaper)Arbeidsoppgaver:
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 15-08-2020

Sykepleier eller vernepleier - 100% stilling (vikariat) ved hjemmetjeneste sone Farsund
Farsund kommune
Farsund kommune har som mål å øke kompetansen og kvaliteten i våre helse- og omsorgstjenester. Kommunen har fokus på brukermedvirkning og innovasjon i tjenestene, - blant annet gjennom bruk av velferds- og omsorgsteknologi. Vi søker etter deg som kan tenke deg å bli vår nye dyktige, engasjerte, kreative, omtenksomme, digitale, innovative og omgjengelige kollega.I Farsund vil du oppleve strand og sjø, sol og horisont, god tilgang på flotte friluftsområder og det gode liv.Ved enhet for hjemmetjenester i Farsund har vi ledig følgende stilling:
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 25-06-2020

Sykepleier eller vernepleier - fast 80% stilling ved enhet for hjemmebaserte tjenester sone Vanse
Hjemmebaserte tjenester - sone Vanse
Org. nr: 964 083 266 MVA Stillingsident: 4244582976 Presentasjon av stillingen: Fast stilling 80 % som sykepleier eller vernepleier, med årsturnus. F.o.m. 01.09.2020. Arbeid hver 3 helg. Kvalifikasjoner (overskrift) Vi søker en omstillingsdyktig, tydelig, målrettet og strukturert fagperson med følgende kvalifikasjoner: Utdanning:
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 15-08-2020

Sjåfør til avfallsinnsamling
Rfl Innsamling og Transport AS
RFL innsamling og transport AS søker sjåfør til avfallsinnsamling for snarlig tiltredelse. Fremmøtestedet er for tiden Skjolnes, eventuelt med mulighet for å parkere renovasjonsbilen hjemme dersom det er mest hensiktsmessig. Arbeidssted vil være hele renovasjonsdistriktet som består av kommunene Farsund og Lyngdal. Stillingen består blant annet av avfallsinnsamling og daglig tilsyn og enkelt vedlikehold av kjøretøyet som brukes. For søkere med tilleggskompetanse på kjøretøy, kan stillingen bli tillagt ytterligere ansvar for bilparken.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

KULTURSKOLELÆRER (piano) - vikariat
Farsund kommune
Org. nr: 964 083 266 Stillingsident: 4247594970 Presentasjon av stillingen: Ved enhet for kultur og idrett har vi fra 01.08.20 til 31.07.21 ledig et vikariat i 18,80% stilling som kulturskolelærer - piano. Kvalifikasjoner (overskrift) Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 20-06-2020

Lege i spesialisering
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), poliklinikk Lister
Org. nr: 980246310 Stillingsident: 4242432039 Presentasjon av stillingen: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid Poliklinikken i Lister har følgende stilling ledig: 1 x 100 % vikariat stilling for lege i spesialisering. Vikariatet har ett års varighet. Tiltredelse etter avtale.
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Sykepleier - 2 stk. faste 100% stillinger ved institusjonstjenester ved Farsund Omsorgssenter, korttidsavdelingen
Farsund kommune
Org. nr: 964 083 266 Stillingsident: 4239658304 Presentasjon av stillingen: Stillingene har arbeidssted ved korttidsavdelingen, avdeling B, i institusjon ved Farsund Omsorgssenter. Vi tilbyr kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Sykepleierkompetansen benyttes noe på tvers ved behov i enheten som består av korttidsplasser, langtidsplasser, 28 Omsorgsboliger med nærhet til bemanning og dagaktivitetstilbud.
Registrert : 25-05-2020 Søknadsfrist : 08-06-2020

Kirkeverge
Farsund kirkelige fellesråd
Org. nr: - Stillingsident: 4239879174 Presentasjon av stillingen: Ledig 50 % fast stilling som diakon/diakonimedarbeider
Registrert : 20-05-2020 Søknadsfrist : 08-06-2020

Sykepleiere søkes til lite sted på Sørvestlandet
Dedicare AS
Opplev kyst og hav og nydelig natur på et lite sted på Sørvestlandet. Vi har behov for sykepleiere til sykehjem med arbeid i turnus på dag og kveld. Her har du stor mulighet for faglig utvikling, nytt og givende arbeidsmiljø og god oppfølging fra en av våre dyktige bemanningskonsulenter som utelukkende er erfarne sykepleiere. Periode: uke 25-33 Ta kontakt for mer informasjon og for å høre om dine muligheter. Vi tilbyr sommerbonus! Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier med norsk autorisasjon
Registrert : 14-05-2020 Søknadsfrist : 24-06-2020