Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Bilskadereparatør med fagbrev og erfaring med arbeid på glassfiberbåter.
Kjell Ore AS
Vi søker etter en engasjert og kvalitetsbevisst biloppretter til vårt bilskade verksted.Vi ønsker at du:- Har fagbrev- Har erfaing med reperasjoner av glassfiber båter (ønskelig)-Liker å jobbe systematisk-Forstår viktigheten av kvalitet-Er selvstendig, nøyaktig og samarbeidsvillig-Har vilje til å stå på for kundens besteVi kan tilby en:-Jobb med et av verdens sterkeste merkevarer-En spennende og utfordrende hverdag i et hektisk miljø
Registrert : 11-05-2021 Søknadsfrist : 11-06-2021

Maskinsjef Slepebåt
Ffs Marine As
MASKINSJEF Slepebåt. FFS Ekspanderer, og vi søker nå etter maskinsjefer til våre slepebåter. FFS opererer slepebåter i størrelser fra 5 -- 100 TBP Båtene opererer hovedsakelig i Nord Europeisk fart. Båtene har base i Farsund hvor vi har eget verksted og utrustningsbase. Vi søker etter deg som har. Minimum M3 sertifikat med rettigheter som maskinsjef på skip 3000KW. Det er ønskelig at du innehar M1 sertifikat med ubegrenset rettigheter. Du har også alle gyldige kurs og attester for utreise.
Registrert : 07-05-2021 Søknadsfrist : 31-05-2021

Pedagogisk psykologisk rådgiver - fast 100% stilling ved Lister PPT
Farsund kommune
Org. nr: 964 083 266 Stillingsident: 4384542012 Presentasjon av stillingen: Lister pedagogisk-psykologiske tjenesten (Lister PPT) er et interkommunalt tjenestesamarbeid og en del av Listersamarbeidet. Vertskommunen er Farsund kommune, og våre samarbeidskommuner er Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Tjenesten følger opp barn i alderen 0-16 år, samt elever i voksenopplæring. Arbeidet innebærer samarbeid med mange ulike aktører, ikke minst tverrfaglig. Tjenesten sine oppgaver er beskrevet i barnehagelovens §33 og opplæringslovens §5-6.
Registrert : 06-05-2021 Søknadsfrist : 27-05-2021

Psykolog 100% fast stilling
Forebygging og koordinering
Org. nr: 964 083 266 MVA Stillingsident: 4386206782 Presentasjon av stillingen: Farsund kommune har i sin Folkehelse og likestillingsplan som målsetting at tjenestene våre skal jobbe forebyggende, målrettet, tverrsektorielt og koordinert til det beste for våre innbyggere. For ytterligere å styrke det tverrfaglige arbeidet innen områdene tidlig innsats, forebygging og lavterskel/ frisklivstilbud er vi nå på jakt etter deg som er psykolog og som kan tenke deg å bli vår nye kollega. Målgruppene vil være:
Registrert : 04-05-2021 Søknadsfrist : 24-05-2021

Tannlege
Farsund tannklinikk
Org. nr: 973830678 Stillingsident: 4386114023 Presentasjon av stillingen: Vi får ledig 100% fast stilling som tannlege ved for tiden Farsund tannklinikk. Arbeidsoppgaver Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med behandling av alle type pasienter.
Registrert : 03-05-2021 Søknadsfrist : 23-05-2021

Nattevakter søkes til våre barnevernsavdelinger i Farsund
Humana Barnevern Region Sør Farsund
Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen virksomhetsområdene; Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barneverninstitusjoner, psykisk helse og rus, helse og omsorgstjenester og familiehjem og hjelpetiltak.Humana er en verdibasert virksomhet. Våre verdier glede, engasjement og ansvar er selskapets ledestjerner og er limet som binder oss sammen.
Registrert : 03-05-2021 Søknadsfrist : 20-05-2021

Humana omsorg og assistanse søker miljøterapeuter til sine barnevernsavdelinger i Farsund
Humana Barnevern Region Sør Farsund
Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen virksomhetsområdene; Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barneverninstitusjoner, psykisk helse og rus, helse og omsorgstjenester og familiehjem og hjelpetiltak. Humana er en verdibasert virksomhet. Våre verdier glede, engasjement og ansvar er selskapets ledestjerner og er limet som binder oss sammen.
Registrert : 03-05-2021 Søknadsfrist : 20-05-2021

Miljøterapeut - 2 stk. 100 % stillinger som fast vikar ved enhet for Aktivitet og Mestring
Enhet for Aktivitet og Mestring
Org. nr: 964 083 266 MVA Stillingsident: 4383796016 Presentasjon av stillingen: 2 faste 100 % stillinger som fast vikar i årsturnus med helgejobbing tilpasset aktuell arbeidssted .
Registrert : 29-04-2021 Søknadsfrist : 24-05-2021

Sørlandet kaller: Bli med i vårt kvalitetsteam!
Aludyne Norway AS
Som kvalitetsingeniør vil du være en del av vårt kvalitetsteam bestående av kvalitetsingeniører og kvalitetsteknikere med ansvar i ulike felt. Arbeidsoppgaver
Registrert : 29-04-2021 Søknadsfrist : 19-05-2021

Sykepleier eller vernepleier - studentstillinger
Farsund kommune
Org. nr: 964 083 266 Stillingsident: 4383937837 Presentasjon av stillingen: Ved enheter for hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenester og enhet for aktivitet og mestring har vi ledig studentstillinger for sykepleier eller vernepleierstudenter for tiltredelse snarest. Studentstillingene innehar arbeid hver andre, hver tredje helg eller hver fjerde helg avhengig av turnuser.
Registrert : 29-04-2021 Søknadsfrist : 24-05-2021