Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sykepleier 100% fast
Holum hjemtjeneste, Lindesnes kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4290363961 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 28-09-2020 Søknadsfrist : 11-10-2020

Sykepleier 50 % fast
Halse hjemtjeneste, Lindesnes kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4290046537 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 28-09-2020 Søknadsfrist : 11-10-2020

Sykepleier 100% Fast
Malmø hjemtjeneste, Lindesnes kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4290049625 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 28-09-2020 Søknadsfrist : 11-10-2020

Sykepleier 100% vikariat
Malmø hjemtjeneste, Lindesnes kommune
Enhet for hjemmebaserte tjenester består av 9 avdelinger. Enheten bistår hjemmeboende i Lindesnes kommune som har behov for helsetjenester i hjemmet. Brukerne bor i hele kommunen, enten i sitt private hjem eller i kommunal bolig som er særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Vårt mål er å sikre at innbyggere i kommunen lever gode liv i egne hjem, og at de er aktive i egne liv lengst mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av hverdagsmestring.
Registrert : 28-09-2020 Søknadsfrist : 11-10-2020

Dyktige kjøkkenassistenter søkes til Bonsai sushi Mandal
Bonsai Sushi Mandal As
Bonsai Sushi Mandal etablerer seg i Alti Mandal senteret og søker etter kjøkkenassistenter med erfaring fra det asiatiske kjøkkenet, gjerne sushi. Vi søker etter deg som er motivert til arbeide innen servering, kan jobbe selvstendig samtidig også i team. Du må være service innstilt, utadvent og behersker norsk . Forttrinn om du har erfaring innen liknende arbeid men personlig egnet vektlegges. All opplæring vil bli gitt, du må regne med kvelds- og helgarbeid og kan tåle å jobbe under noe stress.
Registrert : 28-09-2020 Søknadsfrist : 19-10-2020

Ønsker du å bidra til at barn får en fantastisk start på livet?
Espira Sånum
Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.
Registrert : 25-09-2020 Søknadsfrist : 05-10-2020

Er du vår nye servicemedarbeider / kundeveilder ?
Mandal Bilverksted AS
Kunden må styrke laget sitt med en ny servicemedarbeider / kundeveileder , ett direkte bindeledd mot dyktige mekanikere Arbeidsoppgaver · En god veileder som yter maks for kundene · Sentralbord / Resepsjon · Støtte i salgsprosesser - mersalg · Registrering av biler , bindeledd til mekanikerne · Bidra til høy kvalitet og ypperlig service · Medvirke til et godt samarbeid på tvers i organisasjonen Vi ønsker at du
Registrert : 25-09-2020 Søknadsfrist : 24-10-2020

Erfaren mekaniker
Mandal Bilverksted AS
Vi søker nå etter en serviceinnstilt, positiv og engasjert bilmekaniker som vil være med å utvikle et allerede godt team hos vår kunde Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av: Servicearbeid på personbilerAngi presis og detaljert beskrivelse av utført jobb på arbeidsordrePåse at rutiner iht reklamasjoner og garantier blir fulgtBidra til å beholde kunnskapsutveksling og samarbeid på et godt nivå Vi ønsker oss at du innehar følgende kvalifikasjoner:
Registrert : 23-09-2020 Søknadsfrist : 22-10-2020

Enhetsleder sykehjem
Enhet for sykehjem, Lindesnes kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4286900835 Presentasjon av stillingen: Enhet for sykehjem består av 7 sykehjemsavdelinger, med til sammen 128 plasser. Avdeling 1, Vigeland omsorgssenter Avdeling 2-6, Mandal sykehjem Avdeling 7, Marnardal omsorgssenter I tillegg består enheten av avdeling Kjøkken og vaskeri Enheten har pr. i dag ca. 165 årsverk. Alle avdelinger har egne avdelingsledere med delegert ansvar for fag, personal og økonomi. Avdelingsledere rapporterer til enhetsleder.
Registrert : 21-09-2020 Søknadsfrist : 11-10-2020

Kreftkoordinator
Lindesnes kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4286928918 Presentasjon av stillingen: Lindesnes kommune har ledig 100% fast stilling som kreftkoordinator. Stillingen er plassert under enhet for Forvaltning og utvikling, avdeling for Forvaltning og koordinering. Avdelingen har ansvar for tjenestetildeling innen helse og omsorg, boligforvaltning m.m. Samt er avdelingen koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering og andre overordnede koordineringsfunksjoner som demenskoordinator, helsefremmende hjemmebesøk og systemansvar for Individuell Plan.
Registrert : 18-09-2020 Søknadsfrist : 04-10-2020