Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Frisør
Hair Shop AS
Vi har massevis av yrkesglede og stolthet- og har det gøy på jobb! Vil du bli vår nye kollega?
Registrert : 28-05-2020 Søknadsfrist : 07-06-2020

Psykologspesialist / psykolog - fengsel
DPS Strømme / Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling - Sørlandet sykehus HF
Org. nr: - Stillingsident: 4231401973 Presentasjon av stillingen: I løpet av 2020 skal det etableres to nye fengsler på Agder, med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland. Evje fengsel er fra før etablert som et rent kvinnefengsel med 30 plasser, inklusive 8 rusmestringsplasser. Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus skal utvide, videreutvikle og styrke spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til de innsatte i fengslene på Agder.
Registrert : 22-05-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Byggdrifter med elektro/automasjonkompetanse
Lindesnes kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4237718533 Presentasjon av stillingen: Teknisk drift har ansvar for planlegging, nyanlegg, drift og vedlikehold av kommunens bygg, vei, grønt, vann og avløp og består av 7 avdelinger; Teknisk drift har 2 avdelinger som jobber inne: Kvalitet og utvikling Plan og prosjekt Disse avdelingene jobber stort sett med nyanlegg, nybygg, investering- og driftsplaner og kvalitetsarbeid.
Registrert : 18-05-2020 Søknadsfrist : 31-05-2020

Tekniker elektro/automasjon
Lindesnes kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4237726336 Presentasjon av stillingen: Teknisk drift har ansvar for planlegging, nyanlegg, drift og vedlikehold av kommunens bygg, vei, grønt, vann og avløp og består av 7 avdelinger; Teknisk drift har 2 avdelinger som jobber inne: Kvalitet og utvikling Plan og prosjekt Disse avdelingene jobber stort sett med nyanlegg, nybygg, investering- og driftsplaner og kvalitetsarbeid.
Registrert : 18-05-2020 Søknadsfrist : 31-05-2020

Driftsingeniør
Lindesnes kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4212859565 Presentasjon av stillingen: Teknisk drift har ansvar for planlegging, nyanlegg, drift og vedlikehold av kommunens bygg, vei, grønt, vann og avløp og består av 7 avdelinger: Teknisk drift har 2 avdelinger som jobber administrativt: Kvalitet og utvikling Plan og prosjekt Disse avdelingene jobber stort sett med nyanlegg, nybygg, investering- og driftsplaner og kvalitetsarbeid. Teknisk drift har 5 driftsavdelinger: Renhold øst Renhold vest Vei og grønt Bygg Vann og avløp
Registrert : 18-05-2020 Søknadsfrist : 31-05-2020

Studentstillinger - vernepleier
Solhøgda botjeneste, Lindesnes kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4234491230 Presentasjon av stillingen: Enhet for miljøterapeutiske tjenester består av 6 avdelinger. Heddeland bo- og aktivitetssenter Solhøgda avlastning Solhøgda botjeneste Skinsnes botjeneste Hesland bo- og aktivitetssenter Vigeland botjeneste Solhøgda bo-tjeneste gir tjenester til mennesker som trenger tjenester på grunn av nedsatt funksjonsevne. Solhøgda bo-tjeneste har nå ledige studentstillinger for vernepleiestudenter. Følgende 2 faste stillinger er ledige:
Registrert : 13-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020

Helsefagarbeider, 2 ledige stillinger
Solhøgda botjeneste, Lindesnes kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4234131173 Presentasjon av stillingen: Enhet for miljøterapeutiske tjenester består av 6 avdelinger. Heddeland bo- og aktivitetssenter Solhøgda avlastning Solhøgda botjeneste Skinsnes botjeneste Hesland bo- og aktivitetssenter Vigeland botjeneste Solhøgda bo-tjeneste gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Solhøgda bo-tjeneste har nå ledige stillinger som helsefagarbeider. Følgende 2 stillinger er ledige:
Registrert : 13-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020

Vernepleier 100% fast stilling
Solhøgda botjeneste, Lindesnes kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4234494642 Presentasjon av stillingen: Enhet for miljøterapeutiske tjenester består av 6 avdelinger. Heddeland bo- og aktivitetssenter Solhøgda avlastning Solhøgda botjeneste Skinsnes botjeneste Hesland bo- og aktivitetssenter Vigeland botjeneste Solhøgda bo-tjeneste gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og andre som trenger tjenester på grunn av nedsatt funksjonsevne. Solhøgda bo-tjeneste har nå ledig stilling som vernepleier. Følgende stilling er ledig:
Registrert : 13-05-2020 Søknadsfrist : 01-06-2020

Engasjert assistent eller barne og ungdomsarbeider i 65 % stilling
Harkmark Naturbarnehage
Harkmark Naturbarnehage søker deg som er engasjert og brenne for å jobbe i barnehage. Arbeidsoppgavene er varierte og interessante. Krav til kompetanse Du må være glad i å være ute!Erfaring fra arbeid i barnehage og det kreves gode norskkunnskaper. Personlige egenskaper ansvarsbevisstpositivsamarbeidsorienterthar humørselvstendigse arbeidet og tar tak i ting Barnehagen vår tilbyr:
Registrert : 12-05-2020 Søknadsfrist : 05-06-2020

Elektroinstallatør til GOT !
GOT Cview AS
Lyst på en spennende jobb ? GOT Cview AS søker etter en erfaren elektroinstallatør som vil være med å utvikle selskapet videre sammen med dyktige og engasjerte kolleger. Arbeidsoppgaver Faglig ansvarlig som elektroinstallatør Gr.LAnsvar for kvalitet og el-sikkerhet i bedriften, HMS og kvalitetssikringFølge strategier og handlingsplanerProsjektvurdering og kalkulasjonsarbeidArbeidsledelse Kvalifikasjoner
Registrert : 11-05-2020 Søknadsfrist : 05-06-2020