Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Fagarbeider, 100% Fast stilling
Habilitering voksne sentrum , Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4436883577 Presentasjon av stillingen: Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stilling er knyttet til «Livsmestring Habilitering Voksne sentrum ». Enheten ledes av enhetsleder og avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetshus og ambulerende tjenester. Recovery er vårt verdigrunnlag. Det søkes etter helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier og barne-ungdomsarbeider
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 07-11-2021

Er du vår nye selger - proffmarked?
Skandinavisk Batteriimport AS
Skandinavisk Batteriimport AS Skandinavisk Batteriimport AS er importør og totalleverandør av batterier og batteri relatert utstyr. Vi har drevet med import av batterier og utstyr i snart 30 år, og vi har et forhandler nettverk som dekker store deler av Norge. Vårt overordnede mål erå være en ledende aktør på det Norske markedet, men vi har også ambisjoner som strekker seg utover våre landegrenser. Vi har ett meget nært og tett samarbeid med de aller største og mest respekterte produsentene i verden.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 29-11-2021

Sykepleier
Kvinneklinikken, poliklinikk og Kirurgisk sengepost 3C, Kristiansand
Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4358579152 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig 100 % vikariat som sykepleier i kombinasjonsstilling mellom Kvinneklinikken (KK) poliklinikk og Kirurgisk sengepost 3C i 1 år med mulighet for forlengelse. Stillingen er fordelt p.t. på 75 % på KK poliklinikk og 25 % på Kir. 3C. Arbeidet er pt. 3 delt turnus med arbeid hver 3. helg. Tilsetting snarlig. Ved intern ansettelse vil annen stilling kunne bli ledig.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 03-11-2021

Helsefagarbeidere 6X13-17% fast helgestilling
Livsmestring Helse Sentrum/Øst, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4442068112 Presentasjon av stillingen: Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stillinger er knyttet til Livsmestring Helse Øst. Området ledes av enhetsleder og 6 avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, oppfølging og ambulerende tjenester. Vår faglige plattform er forankret i recoverytenkning og traumebevisst tilnærming, som handler om å ha fokus på mestring, vekst og utvikling.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 14-11-2021

Sykepleier-Vernepleier Tveit omsorgssenter
Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4442150993 Presentasjon av stillingen: T veit omsorgssente r består av sykehjemsavdeling med 24 langtidsplasser og 12 serviceleiligheter.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 21-11-2021

100% Fast vernepleier
Livsmestring Helse Sentrum/Vest, Kristiansand kommune
Kirsten Flagstadsvei er en kvinnebolig for personer med psykisk helse- og rus utfordringer. Personalet gir bistand til åtte brukere. Personalet jobber recoveryorientert, det vil si med utgangspunkt i den enkeltes verdier, interesser og ressurser.Stillingen er knyttet til turnusarbeid med dag- og kveldsvakter på ukedagene, samt arbeid 4.hver helg. Det tas forbehold om at turnus kan endres ved behov.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 14-11-2021

Helsefagarbeider
Tveit omsorgssenter Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4442145270 Presentasjon av stillingen: Tveit omsorgssenter består av sykehjemsavdeling med 24 plasser, samt 12 serviceleiligheter, og ligger i koselige landlige omgivelser.
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 14-11-2021

Lærer
Wilds Minne, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4440173327 Presentasjon av stillingen: Wilds Minne skole har ledig to vikariat som lærer frem til sommeren 2022 Arbeidsoppgaver Planlegge og gjennomføre undervisning på småskolen med fokus på inkluderende læringsmiljø og fagfornyelsen Deltakelse i skolens utviklingsarbeid. Møter og samarbeid i forbindelse med oppfølging av elever. Samarbeid med kolleger på trinn. Kontaktlæreransvar. Kvalifikasjoner Allmennlærer/GLU 1-7 vil bli prioritert. Annen lærerutdanning vil også bli vurdert
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 07-11-2021

To stillinger som førstekonsulent 100% fast
Agder friomsorgskontor
Om stillingeneVed Agder friomsorgskontor er det ledig to faste 100% stillinger som førstekonsulent. Agder friomsorgskontor er organisert med hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Arendal og Lyngdal. En førstekonsulent har ansvar for utarbeidelse av personundersøkelser og ansvar for gjennomføring av ulike straffereaksjoner og -gjennomføringsformer, herunder samfunnsstraff,soning med elektronisk kontroll, program mot ruspåvirket kjøring, narkotikaprogram med domstolkontroll, bøtetjeneste og løslatte fra fengsel med møteplikt for friomsorgen. 
Registrert : 20-10-2021 Søknadsfrist : 17-11-2021

Daglig leder Agder
Norges Friidrettsforbund
Vi søker daglig leder i 50% stilling til Agder friidrettskrets, med muligheter for utvidelse til 60%. Vi søker oss en proaktiv, driftig og effektiv medarbeider som skal bidra til å skape resultater i kretsen.Overordnet for denne stillingen er å yte god service og levere tiltak til klubbene og alle som driver, eller vil drive friidrett i Agder. Samt å være en bidragsyter for å utvikle friidretten i kretsen.
Registrert : 19-10-2021 Søknadsfrist : 07-11-2021