Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Helsesykepleier
Helse barn og unge, Kristiansand kommune
På familiens hus Vågsbygd er det i skolehelsetjenesten ledig 160 % stilling på styrknings midler, samt 160 % vikariat. På familien hus Øst er det er det ledig 210 % stilling på styrknings midler, samt 120 % vikariat i helsestasjon og skolehelsetjeneste . Oppgi om du søker i Vågsbygd eller Øst, eller begge steder.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 21-06-2020

Chief Financial Officer
Kruse Smith Entreprenør AS
Org. nr: - Stillingsident: 4246683120 Presentasjon av stillingen: Utfordrende CFO-rolle i et konsern med solid bransjeerfaring og godt omdømme
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Lege i spesialisering
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kristiansand
Org. nr: - Stillingsident: 4246853713 Presentasjon av stillingen: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har ledig stilling som LIS vikar - 1 år. Avdelingen har to enheter, enhet for spesialisert rehabilitering (ESR) og enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF). ESR, døgnrehabilitering, gir tilbud til pasienter med akutte hjerneskader, slag, amputasjoner og multitraumer. Det er 430 innleggelser per år. Det er 7 det hjemmevakt knyttet til sengeposten.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 17-06-2020

Helsesekretær/sekretær
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kristiansand
Org. nr: 974595192 Stillingsident: 4246889055 Presentasjon av stillingen: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) søker etter en dyktig helsesekretær/sekretær, 100 % fast stilling. Avdelingen har et bredt tilbud innen fysikalsk medisin, rehabilitering, arbeidsrettet rehabilitering, tilbud til sykelig overvektige barn/unge/voksne og skal starte opp tverrfaglig smertepoliklinikk. Avdelingen har både døgnrehabilitering og poliklinisk virksomhet.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 18-06-2020

Undervisningsstilling - Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Kvadraturen vgs., TIP, Agder fylkeskommune
Org. nr: 974595117 Stillingsident: 4247713980 Presentasjon av stillingen: Ved Kvadraturen videregående skole er det ledig 100% stilling som faglærer, VG1 Teknikk og industriell produksjon. Det tas forbehold om at stillingen kan falle bort på grunn av overtallighet ved noen av skolene i fylket, eller at planlagte grupper ikke settes i gang. Lønn i henhold til tariffavtale. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 19-06-2020

Kvalitetskoordinator
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Kristiansand
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin i Kristiansand har ledig fast 100 % stilling som Kvalitetskoordinator. Ansettelse snarest.Stillingen inngår i avdelingens utvidede ledergruppe og er i stab til avdelingssjef.Ved intern tilsetting kan annen stilling i avdelingen bli ledig. Oppgi i søknaden om du ønsker å bli vurdert i den sammenheng.Avdelingen har en aktiv og utadrettet virksomhet overfor avdelingene internt på sykehuset og primærhelsetjenesten.Vi vektlegger service og god kvalitet på arbeidet som utføres.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 23-06-2020

Overlege i onkologi
Senter for kreftbehandling, Kristiansand
Org. nr: - Stillingsident: 4246045877 Presentasjon av stillingen: Senter for kreftbehandling (SFK) lyser ut et vikariat med varighet på 1 år i 100% stilling med tiltredelse 28.september 2020. Vi søker primært en onkolog eller erfaren Lege i spesialisering i onkologi. Alternativt en overlege eller erfaren LiS i annen relevant spesialitet som vurderer å endre spesialisering til onkolog eller bare vil fordype seg i onkologi. SFK er godkjent for 3 år av spesialiseringen.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 17-06-2020

Controller
Økonomistab, Økonomiavdelingen
Økonomiavdelingen har ledig en fast stilling i 100% som Klinikkansvarlig Controller i Teknologi og e-helse med arbeidssted iKristiansand. Foretakets 13 controllere er organisert i økonomiavdelingen og rapporterer til økonomisjef. Controlleren inngår i klinikkens ledergruppe og samarbeider tett med klinikkens stab.
Registrert : 06-06-2020 Søknadsfrist : 14-06-2020

Har du lyst til å jobbe med kundeservice?
Customer Link
Customer Link er et solid og veletablert firma som er i stor vekst, og trenger dermed nye medarbeidere. Kan du beskrives som en god problemløser, proaktiv og svært serviceinnstilt? Er du i tillegg en utpreget relasjonsbygger og jobber både selvstendig og strukturert? Da er det deg vi ser etter. Hos oss så møter du mennesker som er opptatt av et godt miljø, som har interne konkurranser og motiverer hverandre. Det tilbys gode utviklingsmuligheter i selskapet, grundig salgsopplæring og mulighet til å påvirke egen lønn.
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 30-06-2020

Betongfagarbeidere søkes til snarlig oppstart i Kristiansand sentrum i sommer
Jobzone Kristiansand
Arbeidsoppgaver BetongrehabiliteringInjisering av epoxyManøvrering av personløfterAnnet forefallende betongfaglig arbeid Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Registrert : 05-06-2020 Søknadsfrist : 11-06-2020