Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Politioverbetjent. Politifaglig etterforskningsleder (PEL) (SKO 0287)
Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, Avsnitt for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, Agder politidistrikt
Org. nr: - Stillingsident: 4191546365 Presentasjon av stillingen: To ledige politifaglig etterforskningsleder stillinger ved avsnittet for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Den ene stillingen skal primært utøves fra Kristiansand (kontor på Politihuset i Kristiansand), den andre skal primært utøves fra Arendal (kontor på Politihuset i Arendal). Det bes om at du spesifiserer i din søknad hvilken stedsplassering du søker.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 05-03-2020

Vi søker erfaren sykepleier
Lund Bedriftshelsetjeneste As
En av våre sykepleiere skal ha permisjon og vi søker i den forbindelse etter en sykepleier med relevant erfaring, gjerne fra bedriftshelsetjeneste, til et vikariat. Den vi søker har interesse for norsk arbeidsliv og arbeidshelse, og gjerne kunnskap om risikofaktorer knyttet til ulike bransjemessige eksponeringer. Det må påregnes arbeid ute hos kunde så vel som ved våre kontor på hhv. Kjøita i Kr.Sand og Doneheia i Mandal.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 01-03-2020

Veileder
Kristiansand, NAV
Org. nr: - Stillingsident: 4199372161 Presentasjon av stillingen: NAV Kristiansand er et partnerskap mellom stat og kommune, og leverer tjenester til kommunens 112 000 innbyggere. Vi er et kontor i kontinuerlig utvikling og er over 250 ansatte, fordelt på Marked- og veiledningsseksjonen, Arbeidsinkluderingsseksjonen, stab og administrasjon.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 06-03-2020

Vi søker etter byens beste hovmester / skiftleder
Scandic Hotels Norge
Vi er på jakt etter byens beste hovmester / skiftleder . Du vil ha ansvar for daglig drift av hotellets restaurant, bar og banketter. Du sikrer kvalitet i alle våre leveranser, sammen med vårt dyktige kjøkken. Du er et forbilde for dine servitørkolleger og har et inderlig ønske om å videreutvikle hotellets F&B-fasiliteter. Du vil ha ansvar for vaktlister, innkjøp og oppfølging av sentrale konsepter. Det forventes også at du initierer lokale aktiviteter og kampanjer, slik at vi når våre mål.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 31-03-2020

Servicemedarbeidere
Universitetet i Agder
Jobbnorge ID: 183581 Om stillingen Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig 4-8 faste 20 % stillinger som servicemedarbeidere fra mai/juni 2020. Stillingene er knyttet til UiA Hjelp og arbeidssted er Campus Kristiansand eller Campus Grimstad. UiA har samlet kundemottaket til flere avdelinger i en felles førstelinje, UiA Hjelp. Denne servicefunksjonen vil være UiAs og avdelingenes viktige første møte med studenter, ansatte og eksterne. Det stilles høye krav til profesjonalitet og evne til å møte brukerens behov.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 13-03-2020

Assistent/helgestilling, Setesdalsvn 55
Helse Øst/Sentrum, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4191604700 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Pedagogisk-psykologisk rådgiver
Pedagogisk psykologiske tjenester, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4195627620 Presentasjon av stillingen: PP-tjenesten bistår barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn/elever med særlige behov med fokus på barns læringsmiljø. PP-tjenesten utarbeider sakkyndig vurdering der loven krever det. PPT er egen enhet, områdeorganisert i 5 Familiens Hus.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 11-03-2020

Sommervikarer
Habilitering voksne Vest, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4191680378 Presentasjon av stillingen:Utlyste stilling er knyttet til <>.Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Enheten ledes av enhetsleder og 8 avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.Recovery er vårt verdigrunnlag.Turnusarbeid med helg (fredag-søndag)Tiltredelse: etter avtale.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 15-03-2020

Helsefagarbeider Storebølgen Lund
Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4195706491 Presentasjon av stillingen: Bispegra 42/Storebølgen Lund er en bolig som er tilrettelagt for unge mennesker med funksjonshemming. Boligen stod ferdig i desember 2019. Det er 12 egne leiligheter til de unge, med flotte fellesareal både inne og ute. Boligen ligger på Lund, og er organisert i Livsmestring - Habilitering barn og unge, og består forøvrig av Bispegra/Ringåsen/Lillebølgen avlastning, Storebølgen Eg (bolig), Nattjeneste for barn og unge, Avdeling for privat avlastning, Etterskoletidsordning(ESO)
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020

Barne- og ungdomsarbeider barnehage
Roligheden gård barnehage, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4193764338 Presentasjon av stillingen: Vi skal ansette 3 barne- og ungdomsarbeidere i faste 100% stillinger fra august 2020. Det kan bli aktuelt å begynne før. Stillingene plasseres etter personalplan for 2020-21, som er klar i mai.
Registrert : 21-02-2020 Søknadsfrist : 08-03-2020