Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Helgestillinger 12-25 %
Habilitering voksne Øst, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4232303665 Presentasjon av stillingen:Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stilling er knyttet til «Livsmestring Habilitering Voksne Øst». Enheten ledes av enhetsleder og 8 avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.Recovery er vårt verdigrunnlag.Det søkes etter 10 x 12-25 % faste helgestillinger.Turnusarbeid i helg (fredag-søndag)Mulighet for sommerjobb i ulike bofellesskap
Registrert : 14-08-2020 Søknadsfrist : 30-08-2020

Miljøterapeut 5 x 75 - 100 % fast
Habilitering voksne vest, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4256683590 Presentasjon av stillingen: Vernepleiere/ sykepleiere/ sosionomer søkes til oppstart av ny bolig i Kristiansand. Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stillinger er knyttet til Livsmestring habilitering vest. Tjenesteområde ledes av tjenesteleder og ni avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.
Registrert : 14-08-2020 Søknadsfrist : 30-08-2020

Helsefagarbeider-våken nattevakt, 65 % fast og vikariat
Habilitering voksne øst  , Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4261390966 Presentasjon av stillingen: Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. .Utlyst stilling er knyttet til Habilitering voksne øst
Registrert : 14-08-2020 Søknadsfrist : 30-08-2020

Vernepleier/sykepleier 2 x 100 % fast
Habilitering voksne vest/ øst, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4233985483 Presentasjon av stillingen: Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stillinger er knyttet til Livsmestring habilitering voksne vest/øst. Tjenesteområde ledes av enhetsleder og avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap og aktivitetssentre Recovery inngår i vårt verdigrunnlag. Deler av stilling kan være i vikarpool. Turnusarbeid med helg Tiltredelse: Etter avtale. For tiden er arbeidssted:
Registrert : 14-08-2020 Søknadsfrist : 06-09-2020

Fagarbeider, våken nattevakt 67-70 %, fast og midlertidig.
Habilitering voksne sentrum, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4259474067 Presentasjon av stillingen: Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyst stilling er knyttet til Habilitering voksne sentrum. Tjenesteområdet ledes av enhetsleder og åtte avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester. Recovery er vårt verdigrunnlag. Stillingen er våken nattevakt i turnusarbeid med arbeid i helg (fredag-søndag). Stillingsstørrelse: 67-70 %. Tiltredelse etter avtale.
Registrert : 14-08-2020 Søknadsfrist : 06-09-2020

Helgestillinger 14-18 %
Habilitering voksne sentrum, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4259432128 Presentasjon av stillingen: Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stilling er knyttet til «Livsmestring, Habilitering voksne sentrum». Enheten ledes av enhetsleder og åtte avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester. Recovery er vårt verdigrunnlag. Turnusarbeid i helg (fredag-søndag). Mulighet for vikarjobb i ulike bofellesskap og ambulerende tjenester. Tiltredelse: etter avtale.
Registrert : 14-08-2020 Søknadsfrist : 06-09-2020

Fagarbeider - våken natt,3 x 70 % Fast
Habilitering voksne vest, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4256751686 Presentasjon av stillingen: Helsefagarbeidere/ Hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere søkes til oppstart av ny bolig i Kristiansand. Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stilling er knyttet til «Livsmestring Habilitering Voksne vest». Enheten ledes av enhetsleder og ni avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester. Avdelingene gir oppfølging til mennesker innen habilitering
Registrert : 14-08-2020 Søknadsfrist : 06-09-2020

Sykepleier/vernepleier 100 % fast og vikariat
Habilitering voksne sentrum , Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4259604540 Presentasjon av stillingen: Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stilling er knyttet til «Livsmestring Habilitering voksne sentrum». Enheten ledes av enhetsleder og 8 avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.
Registrert : 14-08-2020 Søknadsfrist : 06-09-2020

Helgestillinger 12-23%
Habilitering voksne Vest, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4255791978 Presentasjon av stillingen:Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stilling er knyttet til «Livsmestring Habilitering Voksne Vest». Enheten ledes av enhetsleder og ni avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.Recovery er vårt verdigrunnlag.Det søkes etter 8 x 12-23% faste helgestillinger.Turnusarbeid hver 3. eller 4. helg (fredag-søndag).Tiltredelse: etter avtale.
Registrert : 14-08-2020 Søknadsfrist : 06-09-2020

Fagarbeider- 10 x 75-100% fast
Habilitering voksne vest, Kristiansand kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4256774075 Presentasjon av stillingen: Helsefagarbeidere/ Hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere søkes til oppstart av ny bolig i Kristiansand. Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stilling er knyttet til «Livsmestring Habilitering Voksne vest». Enheten ledes av enhetsleder og ni avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.
Registrert : 14-08-2020 Søknadsfrist : 30-08-2020