Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Operasjonssykepleier til Flekkefjord for Dedicare AS
Dedicare AS
Operasjonssykepleier til Flekkefjord Dedicare søker operasjonssykepleier til operasjonsavdelingen i Flekkefjord i sommer. Periode: 24.06.19-18.08.19.Sørlandet sykehus Flekkefjord er et lokalsykehus med akuttfunksjon, traume- og sectioberedskap. Det utføres operasjoner innenfor spesialitetene ortopedi, generell/ gastro kirurgi og gynekologi.Sterilsentralen er en enhet i operasjonsavdelingen med eget personal på dag og fram til kl. 20 på virkedager. Operasjonssykepleier jobber i 3 delt turnus. Arbeidstid 35,5 timer/ uke i 100% stilling.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Vil du jobbe ved medisinsk intermediæravdeling i Kristiansand? for Dedicare AS
Dedicare AS
Vil du jobbe ved medisinsk intermediæravdeling i Kristiansand? Vi søker intensivsykepleiere eller sykepleiere med relevant erfaring over flere år fra intermediærenhet/ overvåkningsenhet. Perioden er fra 24.06 - 11.08.2019. Du får jobb tilsvarende 100 % stilling i perioden, det 3-delt turnus.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 27-02-2019

Har du lyst til å jobbe ved generell intensiv i Kristiansand i sommer? for Dedicare AS
Dedicare AS
Har du lyst til å jobbe ved generell intensiv i Kristiansand i sommer? Dedicare søker flere intensivsykepleiere til Kristiansand i sommer.Vi trenger deg som har relevant utdanning og erfaring til generell intensiv ved Sørlandssykehuset fra 24 juni til og med 18 august 2019.Det er 3-delt turnus, men det kan tilpasses om du har spesielle ønsker.Hvis du har mulighet til å jobbe hele eller deler av perioden så ta kontakt med oss!Kvalifikasjoner-Norsk autorisasjon -Respiratorkompetanse-Erfaring fra tilsvarende avdeling -Oppdatert AHLR-kurs-Videreutdanning som intensivsykepleier er å foretrekke men
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 27-02-2019

Psykologspesialist for ARA, Poliklinikken i Kristiansand
ARA, Poliklinikken i Kristiansand
Psykologspesialist Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 3 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 27-02-2019

Overlege i psykiatri for DPS Strømme døgnenhet
DPS Strømme døgnenhet
Overlege i psykiatri DPS Strømme består av tre enheter; en poliklinikk med lokalisering Kristiansand og Mandal, døgnenhet og ambulant akutteam (AAT).Vi har ledig 100 % st. fast som overlege ved døgnenhet DPS Strømme. Tiltredelse etter avtale.DPS Strømme døgnenhet er en åpen enhet, og har 25 sengeplasser hvorav 2 senger er for akuttinnleggelser fra ambulant akutteam og 3 senger er til bruk ved egenstyrte innleggelser. Det er totalt 44 stillinger knyttet til døgnenheten.Døgnenheten samarbeider med bl.a. med poliklinikken om å gi et helhetlig psykiatrisk behandlingstilbud.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 17-02-2019

Fagrådgiver - BarnsBeste for Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus HF
Fagrådgiver - BarnsBeste BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom eget oppdrag til Helse Sør-Øst RHF i 2007.BarnsBestes overordnede mål : BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende skal være ledende kompetanseaktør innen målgruppen barn som pårørendeArbeidsoppgaverFagutvikling og kompetansebygging i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.Delta i team spesialisthelsetjenesten og team kommunehelsetjenesten.Lede arbeidet med system- og fagutvikling knyttet til barn som etterlatte.Lede
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 04-02-2019

Service Engineer, Hydraulic/Mechanical for NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS (NOV)
NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS (NOV)
Service Engineer, Hydraulic/Mechanical On a worldwide basis, our Service Engineers represent the company while servicing, troubleshooting and supervising repair of NOV equipment. They are able to make necessary repairs and minor corrections to systems as required. They provide a high level of customer service for product maintenance and in-field repair.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 27-02-2019

Sjåfør i Kristiansand for Fretex Miljø AS
Fretex Miljø AS
Sjåfør i Kristiansand Vi søker en dyktig sjåfør ved våre transportavdeling i Kristiansand i en 100 % stilling.Arbeidet vil først og fremst være utsett og innhenting av beholdere for papir/datamedia til sikkerhetsmakulering på sørlandet.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Eiendomslandmåler - Plan, bygg og oppmålingsetaten for Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Eiendomslandmåler - Plan, bygg og oppmålingsetaten ArbeidsoppgaverEiendomsdanning i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og matrikkelloven Oppmålingsforretninger og eiendomslandmåling Bistå i bygge- og delesaksbehandling KvalifikasjonerEiendomsfag/ landmåling/ geomatikk - bachelor eller mastergrad Interesse for komplekse situasjoner med sammensatte problemstillinger og til dels krevende eiendomsforhold Kunnskap om matrikkelloven og plan- og bygningsloven UtdanningsretningAllmen- / Natur- / Realfag UtdanningsnivåHøyskole/universitet, Master grad Høyskole/universitet, Bachelor grad Perso
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

SYKEPLEIER/ VERNEPLEIER - VIKARIATER for Farsund kommune
Farsund kommune
SYKEPLEIER/ VERNEPLEIER - VIKARIATER Ved enhet for hjemmetjeneste sone Vanse har vi ledig følgende vikariater: - 100 % stilling dag og kveld, varighet fra 1.4.2019 til 1.5.2020- 100 % stilling dag og kveld, varighet fra 1.5.2019 til 3.8.2020- 59,15 % stilling natt, varighet fra 1.5.2019 til 1.5.2020 Arbeid hver 3. helg, i todelt turnus. Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 04-02-2019