Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Private Driver AS søker sjåfører i Kristiansand med og uten kjøreseddel
Private Driver AS
**Arbeidsoppgaver:**Transport av både privat og bedriftskunder, Mulighet for dag / kveld / natt og helg Vi tilbyr: Gode inntjeningsmuligheter med fastlønn / timelønn Et hyggelig arbeidsmiljø Nødvendig kursing Variert arbeidsdag med mye kundekontakt Vi krever: Kjøreseddel for Persontransport mot vederlag / Har du ikke kjøreseddel på plass så hjelper vi deg med prosessen for å få kjøreseddel og da må du ha hatt førerkort klasse B i sammenhengende 2 år i tillegg til norsk nivå B1.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 12-01-2023

Teknisk support/kundesenter
Lyskomponenter
Flott mulighet for deg som er interessert i lys og elektro! Lyskomponenter AS er i sterk vekst og søker etter en kollega til vårt kundesenter. Vi søker deg som er nysgjerrig og interessert i lysdesign og elektro. Har du teknisk kompetanse og vil jobbe med oss i Lyskomponenter, vil vi gjerne motta din søknad. Arbeidsoppgaver Du blir en del av et engasjert, ambisiøst og seriøst belysningsteam som også arbeider selvstendig. Stillingen innbefatter også tett dialog med vårt salgsteam og kunder.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 12-12-2022

To do this we need #creativeminds
HMH
At HMH we are committed to our customers in terms of safer, more efficient, and reliable alternatives when it comes to solutions and services on our equipment. We are working closely with our clients for our concept developments and process optimalization. To do this we need #creativeminds
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 12-12-2022

To do this we need #creativeminds
HMH
At HMH we are committed to our customers in terms of safer, more efficient, and reliable alternatives when it comes to solutions and services on our equipment. We are working closely with our clients for our concept developments and process optimalization. To do this we need #creativeminds
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 16-12-2022

HRBP - to change the EV charging future with us!
Mer Statkraft Holding AS
Mer is a leading European EV charging company with business units in Norway, Sweden, Germany, Austria, and UK. Our mission is to make sustainable electric mobility easy and accessible for everyone. We are now looking for an experienced Human Recourse Business Partner (HRBP) with to form our recruitment & onboarding process across the Group and execute key recruitment processes, attracting the best possible talent to Mer. You will be part of shaping tomorrow’s EV charging experience and of creating Europe’s best and most customer-centric EV charging provider.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 11-01-2023

Helsefagarbeider, våken nattevakt 67 % fast stilling
Habilitering voksne sentrum, Kristiansand kommune
Stillingen er i et døgnbemannet bofellesskap der vi leverer tjenester til personer innenfor psykisk helse og til personer som har en utviklingshemning.Vi jobber etter prinsippene i traumebevisst omsorg, og Recovery er vårt verdigrunnlag.Praktisk informasjon om stillingenDet søkes etter helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier og barne-/ungdomsarbeider i 67 % fast stilling. Arbeidstid er våken nattevakt, med for tiden arbeid hver tredje helg.Tiltredelse etter avtale. 
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 01-01-2023

Psykiatrisk sykepleier/ sykepleier
DPS Strømme døgnpost, Sørlandet sykehus HF
DPS Strømme døgnenhet er en åpen enhet som har tilbud for pasienter med midlertidig behov for døgnbehandling. Enheten samarbeider med poliklinikkene om å gi et helhetlig psykiatrisk behandlingstilbud. Det gis tilbud om behandling av alle typer psykiske lidelser. Mange pasienter legges inn fra egen bolig etter søknad fra fastlege, mens andre kommer direkte fra sykehusavdelingene i Kristiansand. Behandlingen tilpasses den enkeltes behov. Døgnenheten har 25 sengeplasser. DPS Strømme er lokalisert på østsiden av Kristiansand. For mer info om oss, trykk her. 
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 18-12-2022

Rådgiver 100%
Lister Opplæringskontor
Ansvarsområder: · Følge opp lærlinger/lærekandidater og lærebedrift · Sørge for at lærlingen/lærekandidaten får opplæring i samsvar med fagets læreplan · Rekruttering i skoler og bedrifter · Kursvirksomhet og opplæring for lærlinger/lærekandidater, veileder og faglige ledere i medlemsbedrifter Personlige egenskaper: · Gode samarbeidsevner -- relasjonsbygger · Gode kommunikasjonsferdigheter · Arbeide selvstendig og være fleksibel · Digital kompetanse · Praktisk veiledningserfaring
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 20-12-2022

Renholdsleder ved Drift og utbygging
Flekkefjord kommune
Stillingen er organisert innen Samfunn og teknikk og under enheten Drift og utbygging.  Renholdsleder er organisert under enhetsleder Drift og utbygging. Enheten forvalter, drifter og vedlikeholder kommunes tekniske anlegg, herunder vei- og VA- anlegg, bygninger, eiendomsmasse og idrettsanlegg.Renholdsleder vil ha personalansvar for 23 årsverk, fordelt på 45 ansatte. Renholderne utgjør en viktig funksjon av den daglige driften i kommunen og de utfører renhold av ca. 55 000 m2 areal fordelt på barnehager, skoler, institusjoner, tekniske bygg, kulturbygg, idrettsanlegg m.m. 
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 11-12-2022

Behandler
ARA, Enhet for gruppebehandling, Kristiansand
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) har enheter i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand og Lister, og er en egen avdeling i Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF. ARA har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av ulike typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning innen fagfeltet.ARA er en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlingsmetoder og forståelsesmodeller preger arbeidet. Vi samarbeider med sykehusets øvrige enheter og fagmiljøer.
Registrert : 05-12-2022 Søknadsfrist : 18-12-2022