Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Muligheter for deg som er student - jobbe på ettermiddag/ kveld, eller dagtid!
SkandiaEnergi
SkandiaEnergi SkandiaEnergi er et nyetablert strømselskap med hovedkontor i Kristiansand. Vi er en modig utfordrer i en strømbransje som er i rivende utvikling. Med fokus på gode kundekonsepter og smarte, bærekraftige energiløsninger, skal vi være en pådriver i det grønne skiftet. Vårt mål er å bygge et fremtidsrettet strømselskap gjennom fokus på digitale prosesser, smart styring, egen solstrømproduksjon, lagring og forvaltning. Vi har et ungt, entusiastisk arbeidsmiljø som holder til i lyse, moderne lokaler midt i sentrum.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 03-06-2021

Trigges du av å jobbe med mennesker, salg og service, og vil jobbe med oss hos Boys of Europe Farsund?
Voice Norge AS er et ledende selskap innen norsk fashion og tekstilhandel. Selskapet omsatte i 2019 for i underkant av 2 mrd. kr ut av butikk. Totalt har Voice 242 butikker fordelt på Match, VIC, Boys of Europe og Jean Paul, og mer enn 1300 ansatte. Voice ble etablert i 1988 og eies av investeringsselskapet O. N. Sunde AS. Boys of Europe er herrekjeden med størst vekst i Norge de siste årene. Vi har nærmere 60 butikker fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, og vil om kort tid åpne mange flere. Vår visjon er å bli kundenes førstevalg, best i butikk og en pilar i norsk tekstilindustri.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 03-05-2021

AOF Fagskolen søker etter fag- og timelærere til vår fagskoleutdanning i Effektiviserings- og forbedringsledelse i Lyngdal.
AOF Fagskolen
AOF Vestlandet - Agder har i dag ca. 40 administrativt og faglig ansatte og ca. 500 lærere i ulike stillingsandeler. Vi har hovedkontor i Haugesund og avdelingskontor i Bergen, Stavanger og nå også i Kristiansand. AOF Fagskolen er en underenhet av AOF Vestlandet - Agder og en av landets største ideelle/ private fagskoler. AOF Vestlandet - Agder driver en omfattende kurs- og utdanningsvirksomhet for voksne innen fagskole, videregående opplæring, kompetanse pluss, bedriftsinterne opplæringstiltak og andre kompetansehevende tiltak mot arbeidslivet.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 03-05-2021

Avdelingssjef - kirurgiske fag
Avdeling for Kirurgiske fag, Flekkefjord
Kirurgi i en lokal, regional og global kontekst -- vi søker en avdelingssjef som ønsker å være med å utforme hvordan spesialisthelsetjenesten skal leveres i et nettverk mellom små og store sykehus.Avdeling for kirurgiske fag ved Klinikk Somatikk i Flekkefjord har ledig 100 % stilling som avdelingssjef.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 23-05-2021

Har du teft for salg?
Activepeople AS
Org. nr: 982957370 Stillingsident: 4381523792 Presentasjon av stillingen: På vegne av kunde søker vi nå etter flere selgere på deltid, kveldstid. Kunden vår er blant Norges ledende på sitt felt og holder til i nye og moderne lokaler i sentrum av Kristiansand. Arbeidsoppgaver I denne stillingen er salg den viktigste oppgaven og telefonen ditt fremste verktøy. Å kunne formidle produkter på en god og tydelig måte, tilpasset den enkelte kunde, stiller store krav til muntlige språkferdigheter og aktiv lytting.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 04-05-2021

Sørmegleren søker dyktig HR-rådgiver
Sørmegleren
Sørmegleren ønsker å styrke laget ytterligere og søker etter en dyktig HR-rådgiver med kontorsted i Kristiansand. Utdannelse: Relevant høyere utdanning (bachelor/master). Ansvarsområde: Ansvarlig for Sørmeglerens utforming og utøvelse av arbeidsgiveransvar, herunder alle forhold knyttet til personalforvaltning, rekruttering, lønnspolitikk, kompetanseutvikling. Stillingen rapporterer til Adm. direktør. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 10-05-2021

Er du Deloitte Lyngdal sin nye revisor?
Deloitte AS Norway - Audit & Assurance
Som revisor har du et viktig samfunnsoppdrag, - vi er samfunnets tillitspersoner. Utviklingen av ny teknologi sørger for en mer innovativ og nyskapende revisjon, og som verdens største leverandør av profesjonelle tjenester er Deloitte i front med å utvikle egen teknologi som skaper merverdi for samfunnet og gir bedre innsikt til både oss og kundene våre. Gjennom våre regionskontorer er vi til stede ved strategiske steder i store deler av landet. I tillegg til sterk lokal tilknytning er Deloittes måte å jobbe på nasjonalt fokusert.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 20-05-2021

Barne- og ungdomsarbeider i grunnskolen
Vennesla kommune
Org. nr: 936846777 Stillingsident: 4376359907 Presentasjon av stillingen: Vi søker engasjerte og inkluderende fagarbeidere til våre skoler Barn og unge skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, læring, trivsel og helse. Venneslaskolen legger til rette for å gi alle barn og unge muligheter til å utvikle gode ferdigheter, både sosialt og faglig. Ansatte i Venneslaskolen skal ha et positivt elevsyn og ha tro på at alle vil og kan lære.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 16-05-2021

Spesialkonsulent/ Rådgiver Velferd
Utvikling og støttetjenester, Lindesnes kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4353671092 Presentasjon av stillingen: Det er ledig 100% fast stilling som spesialkonsulent/ rådgiver innen tjenesteområde Velferd. Dette er en nyopprettet stilling som følge av andre organisatoriske endringer i Velferd. Stillingen er organisatorisk plassert i Enhet forvaltning og utvikling som består av ca. 30 årsverk fordelt på to avdelinger. Avdelingene ivaretar oppgaver som går på tvers av de andre enhetene innenfor tjenesteområdet Velferd.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021

Sekretær
Servicetorget, Vennesla kommune
Servicetorget har ledig fast 50% - som arkivmedarbeider, med mulighet for større stillingsprosent en periode.Stillingen som arkivmedarbeider er for tiden knyttet til kommunens Servicetorg. Pågående omorganisering vil kunne medføre endring i organisatorisk plassering. Typiske arbeidsoppgaver er mottak, fordeling, skanning og journalføring av fysisk og elektronisk post.
Registrert : 23-04-2021 Søknadsfrist : 09-05-2021