Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Operatører i Produksjonen
Seal Engineering AS
Arbeidsoppgaver: Produksjon av tetningsprodukter i polymermaterialer, hovedsakelig i våre spesialutviklede CNC-maskinerProgrammering, automatisering, vedlikehold, verktøybytter og omstilling av maskiner Ønskede kvalifikasjoner: Fagbrev i CNC-operatørfaget eller ProduksjonsteknikkfagetAnnen relevant erfaring eller fagkompetanse kan kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner Generelt ønsker vi søkere som:
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 28-04-2023

Søker vaskeglad renholder
Personalhuset Østfold
Vi søker deg som er fleksibel og trives med en hektisk hverdag.Arbeidstid er fleksibel, men på dagtid 7,5 time.Arbeidsoppgaver:Arbeidet består i renhold av toaletter, kontorer og andre fellesområderArbeidstid:DagtidØnskede kvalifikasjoner:-Erfaring innen renhold-Kjennskap til/og etterlevelse av gode rutiner innen renhold-Forstår og snakker godt norsk, minimum B1-nivå
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 19-04-2023

Lærlinger 2023
Seal Engineering AS
Ettervekst og rekruttering av fremtidig ekspertise er helt sentralt for oss. Vi ønsker å være en attraktiv potensiell arbeidsgiver for deg som vil være med å utvikle Seal Engineering videre. Vi forsøker alltid å bli bedre og ønsker å motivere medarbeidere til å dyrke vekst og skaperglede! Vi vil ha lærevillige søkere med langsiktig perspektiv på arbeidsforholdet hos oss. Vi er godkjent lærebedrift og medlem i opplæringskontoret OKIndustri. Seal Engineering tilbyr læreplasser på to fagområder:
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 28-04-2023

Psykolog/psykologspesialist 100% fast stilling
Fredrikstad kommune
Arbeidssted Fredrikstadhjelpa 0-16 er en tjeneste som gir hjelp til barn, unge og familier. Vi holder til i Bryggeriveien 2-4 midt i Fredrikstad sentrum. Stillingsbeskrivelse Fredrikstadhjelpa 0-16 er en del av etat for Tjenester til barn og familier, under seksjon Utdanning- og Oppvekst.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 11-04-2023

Vernepleier/sykepleier - Casemanager i FACT Fredrikstad, 100 % fast stilling
Fredrikstad kommune
Virksomhet Livsmestring er organisert under etat Friskliv og mestring, seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomheten yter tjenester til personer med psykisk helse-og/eller ruslidelser. Virksomhet Livsmestring består av oppfølgingstjenester, T19 bolig for rusavhengige og FACT. FACT har stilling ledig 100 % fast stilling fra d.d. Arbeidstid 37,5/t/u.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 30-03-2023

Sommervikarer - byvert ved Virksomhet parkering og transport
Fredrikstad kommune
Er du skoleelev eller student, mellom 17 og 28 år, og ønsker deg sommerjobb i Fredrikstad kommune? Arbeidssted Virksomhet parkering og transport er en virksomhet i Seksjon for teknisk drift. Hovedprosessene i virksomheten er trafikk og parkeringshåndheving, fergedrift og vakt og sikring. Virksomhet parkering og transport har ledige sommervikariater som Byverter for perioden 01.06.2023 til 13.08.2023. Vi ser for oss å ta inn 3 sommervikarer i år. Stillingsprosent fastsettes etter nærmere avtale.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 11-04-2023

Fast helgestilling for student helse/ sosial ved Trollhettaveien
Fredrikstad kommune
Arbeidssted Etat Friskliv og Mestring, virksomhet Livsmestring 5, har i dag ca 130 årsverk fordelt på åtte avdelinger. Trollhettaveien bofellesskap er en avdeling med 19,87 årsverk som gir bistand til 13 brukere med ulike diagnoser innenfor psykiske lidelser og utviklingshemming. Avdelingen består av en tverrfaglig ansattgruppe med god fagkompetanse og et godt arbeidsmiljø. Vi ser etter deg som kan takle krevende situasjoner, og samtidig har evne til å vise omsorg og empati.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Har du erfaring innen e-commerce og merkevarebygging?
Aspire Brands AS
Er du vår nye, drivende E-Commerce Manager? Er du engasjert i e-commerce og merkevarebygging? Har du interesse for den digitale kundereisen og varehandel? Da har vi en spennende stilling for deg.
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Stilling i kroppsøving og svømming
Steinerskolen i Fredrikstad
Vi søker etter lærer i kroppsøving og svømming fra skoleåret 2023-2024. Dette er en fast stilling på 54% og undervisning foregår over to faste dager per uke. Noe møtetid og arrangementer må også påregnes andre ukedager. Det kan være mulighet for utvidelse av stillingen ved rett fagkompetanse. Ansvars- og arbeidsoppgaver Undervisning i kroppsøvning 5.-10. klasse og svømming 2.-4. klasse.Planlegge, gjennomføre og vurdere god undervisning og oppfølging av denne. Kvalifikasjoner
Registrert : 20-03-2023 Søknadsfrist : 10-04-2023

Bakerimedarbeider pakkeriavdeling
Goman AS
Til bakeriet på Rolvsøy utenfor Fredrikstadsøker vi etter to bakerimedarbeidere i fast 80 % stilling med erfaring innenfor ekspedisjon og pakking. Rette kandidater har relevant utdanning og kan arbeide selvstendig i en hektisk arbeidssituasjon. Bakeriet har produksjon i alle døgnets timer, så arbeid på kveld, natt og helg må påberegnes. Stillingene rapporterer til Avdelingsleder. Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være
Registrert : 17-03-2023 Søknadsfrist : 01-04-2023