Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Sykepleiere
Døgnområde 3 - lungemedisinsk avdeling
4 x 100 % faste kombinasjonsstillinger , ledig fra 01.01.2021, hvorav 75 % ved døgnområde 3 - lungemedisinsk avdeling og 25 % i bemanningsavdelingen1 x 50 % vikariat i perioden 14.12.2020 - 08.04.2021 med mulighet for forlengelse, ved døgnområde 3 - lungemedisinsk avdelingVennligst oppgi i søknaden ønsket stillingsprosent.Vi har behov for å styrke vår avdeling og søker derfor engasjerte sykepleiere med interesse for lungemedisin.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Laboratorieleder
Borregaard Fabrikker
Laboratorieleder vil være ansvarlig for faglig og personalmessig ledelse av et dedikert område, hvor de ansatte jobber både skift og dagtid. Stillingen er plassert i Risk Management organisasjonen, og rapporterer til laboratoriesjefen. Du vil jobbe i nært samarbeid med produksjon, salg/marked, forskning og utvikling. Laboratoriene er delt inn i fire områder, med til sammen 33 ansatte hvorav 12 arbeider skift. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 10-11-2020

Sarpsborg kommune søker etter Sykepleiere
Sarpsborg kommune
Beskrivelse av arbeidssted Vi har ledige sykepleierstillinger i våre team Hannestad/Brevik og Greåker/Solli! Hos oss får du fast 100 % stilling, todelt turnus, familievennlig arbeidstid og arbeidshelg hver 3. helg. Vi har høy andel sykepleiere i vårt team med sterkt faglig engasjement og til sammen er vi ca. 40 sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og studenter som jobber tett sammen.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 02-11-2020

We are growing!
Simployer
Simployer is looking for talented software engineers to help build the next generation of HR Tech solutions. You will touch everything from front-end user experience to back-end services and data stores. You will develop high-quality, maintainable and robust code. We make architecture decisions collaboratively and you will be working in a cross functional agile team of product owners, software engineers and QA's that work closely with our colleagues based in Norway, Sweden and Poland.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 30-11-2020

Analytiker til kvalitetskontroll
Borregaard Fabrikker
Kvalitetskontrollavdelingen analyserer råvarer, prosess-, ferdigvare- og utslippsprøver for fabrikken i Sarpsborg. Avdelingen jobber i nært samarbeid med produksjons- og markedsorganisasjonen og FoU. Laboratoriene er delt inn i fire områder, med til sammen 33 ansatte hvorav 12 arbeider skift. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 09-11-2020

Rådgiver
Prehospital avdeling
Org. nr: - Stillingsident: 4301417658 Presentasjon av stillingen: Ambulansetjenesten i Østfold har fra 01.02.2021 ledig stilling som rådgiver og søker en erfaren og dyktig medarbeider til støtte- og utviklingsfunksjoner i avdelingssjefens stab.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 15-11-2020

Vedlikeholdsingeniør Elektro
Teknisk Avdeling
Vi søker en engasjert vedlikeholdsingeniør til vår elektro- og instrumentavdeling. Borregaard har stolthet i kunnskap og det er kompetansen vår vi lever av. Borregaard har tidligere mottatt prisen Norges Smarteste Industribedrift og selskapet fremheves som rollemodell innen digitalisering. Som vedlikeholdsingeniør i Borregaard, vil du være en del av vår tekniske avdeling - et høyteknologisk miljø med spisskompetanse innen mange ulike fagfelt. Enheten teller 120 årsverk, fordelt på mekanisk, bygg/anlegg, elektro/instrument og prosjektavdeling.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Resultatorientert og operativ daglig leder
Sulland Sarpsborg og Sulland Fredrikstad
Stillingen vil ha daglig leder-ansvar for Sulland Sarpsborg og Sulland Fredrikstad. Vi ønsker en resultatorientert og operativ leder med evne til å begeistre samt skape entusiasme og gode relasjoner til så vel ansatte som kunder. Du bør ha erfaring fra salg og ledelse, men bør også trigges av å levere høy service til kunder på servicemarkedet. Vi er i en bransje i rivende utvikling og vi søker deg som ønsker kontinuerlig forbedring og som kan se utviklingspotensialet hos dine medarbeidere.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 27-11-2020

Sykepleier med stedfortrederansvar
Døgnområde 6 - ortopedi
Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4302227981 Presentasjon av stillingen: Vi søker en sykepleier med stedfortrederansvar til døgnområde 6 - ortopedi som ønsker å jobbe i team, er en god relasjonsbygger og har erfaring med og forstår klinisk drift. Ortopedisk avdeling er en del av klinikk for kirurgi og lokalisert på Kalnes og Moss. Avdelingen er delt i fem fagseksjoner, har to døgnområder og to poliklinikkområder. Hver seksjon har i dag en seksjonsleder.
Registrert : 21-10-2020 Søknadsfrist : 08-11-2020

Radiograf
Avdeling for bildediagnostikk, seksjon MR
Org. nr: 996268004 Stillingsident: 4302330758 Presentasjon av stillingen: Avdeling for bildediagnostikk, seksjon MR har 3 MR maskiner. En 3 Tesla og en 1,5 Tesla på det nye sykehuset Kalnes og en 1,5 Tesla i Moss. Vi er i planleggingsstadiet for anskaffelse av MR nr. 4. MR er i dag en egen seksjon med 14 radiografstillinger og utvider nå til 15. Vi drifter maskinene fra kl. 07.30 - 22.00 hverdager og kl. 08.00 - 15.00 røde dager. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Registrert : 20-10-2020 Søknadsfrist : 02-11-2020