Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Sykepleiere for Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sykepleiere Døgnområde 3 - lungemedisinsk avdeling1 x 100 % stilling i perioden 01.03.2019 - 28.02.20201 x 100 % stilling i perioden 01.03.2019 - 31.08.2019Begge stillingene er vikariat med mulighet for forlengelse og eventuelt fast ansettelse, døgnområde 3- lungemedisinsk avdelingVi har behov for å styrke vår avdeling og søker derfor engasjerte sykepleiere med interesse for lungemedisin. Døgnområde 3 - lungemedisin har 27 senger, hvorav 2 senger er forbeholdt pasienter som har behov for forsterket overvåkning med maskebehandling.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Sommervikarer bofellesskap sentrum - Enhet omsorgtj. sentrum for Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune
Sommervikarer bofellesskap sentrum - Enhet omsorgtj. sentrum Beskrivelse av arbeidsstedThranesgate og Karl Johansgate bofellesskap er 2 team i enhet omsorgstjenester sentrum,og er et alternativ til sykehjem i Sarpsborg kommune.Vi har beboere i alder fra 18 år med fysiske eller psykiske begrensninger. Begge bofellesskap ligger i Sarpsborg sentrum,med nærhet til busstasjonen.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 01-04-2019

Sommervikarer - Enhet Helsehuset Sarpsborg for SARPSBORG KOMMUNE ENHET HELSEHUSET
SARPSBORG KOMMUNE ENHET HELSEHUSET
Sommervikarer - Enhet Helsehuset Sarpsborg Beskrivelse av arbeidssted:Helsehuset Sarpsborg har vært under rehabilitering/ombygging og åpnet februar 2016. Helsehuset inneholder flere funksjoner; herunder 5 korttidsavdelinger bestående av 8 kommunale akutte døgnplasser, 49 korttidsplasser, 6 rehabiliteringsplasser, 18 rulleringsplasser og 4 palliative plasser, totalt 85 plasser. Vi har et stort fokus på helsefremmende tjenester og gjøre pasientenes hverdag best mulig, og jobber etter "Hva er viktig for deg?" metodikken.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 01-04-2019

PRODUKSJON AV MÅLEINSTRUMENTER FOR OLJE/ GASS OG PROSESSINDUSTRI for Sensor Technology
Sensor Technology
PRODUKSJON AV MÅLEINSTRUMENTER FOR OLJE/ GASS OG PROSESSINDUSTRI Oppgavene knyttet til stillingen omfatter sammenstilling, test og dokumentasjon av virksomhetens produkter, inklusiv deltagelse i tilhørende logistikkoppgaver fra planlegging til forsendelse. Alle ansatte i virksomheten deltar i aktiviteter knyttet til HMS og kvalitetsutvikling. Aktuelle søkere bør ha kunnskaper og erfaring innen elektronikk/automasjon/instrumentering og utdannelse som automatiker eller ingeniør. Erfaring fra likartet virksomhet og personlige egenskaper kan kompensere for manglende formell bakgrunn.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 08-02-2019

Besøkshjem - Avlastningshjem - Enhet barnevern for Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune
Besøkshjem - Avlastningshjem - Enhet barnevern Vi søker AvlastereBarneverntjenesten i Sarpsborg har mange tiltak for barn og unge, ett av dem er besøkshjem og avlastningshjem. Mange barn som bor hjemme hos foreldrene sine trenger et ekstra hjem de kan besøke jevnlig. Noen barn bor i fosterhjem og da er det slik at besøkshjem fungerer som avlastning for fosterforeldre. Barnevernet i Sarspsborg søker etter familier/par/enslige med og uten, barn eller besteforeldre som kan ha besøk av ett eller to barn en helg pr. måned.
Registrert : 17-01-2019 Søknadsfrist : 27-01-2019

Sommervikarer - Team legevakt - Enhet helse for SARPSBORG LEGEVAKT
SARPSBORG LEGEVAKT
Sommervikarer - Team legevakt - Enhet helse Beskrivelse av arbeidssted:Team legevakt er bestående av Sarpsborg og Rakkestad legevakt, Lilletorget legekontor med diabetes-og sårpoliklinikk, og vaksinasjons-og smittevernskontoret. Team legevakt har lokasjon ved Helsehuset Sarpsborg, og er organisert under Enhet Helse. Ønsker du sommerjobb i et aktivt og lærerikt miljø? Er du en som tar initiativ og selvstendig ansvar? Er du fleksibel, kreativ, samarbeidsvillig, positiv, og har evnen til nytenkning og yter det lille ekstra? Da trenger vi deg!
Registrert : 17-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Fastlegehjemmel - Sarpsborg spesialistsenter/ Enhet helse for SARPSBORG SPESIALISTSENTER AS
SARPSBORG SPESIALISTSENTER AS
Fastlegehjemmel - Sarpsborg spesialistsenter/ Enhet helse Beskrivelse av arbeidsstedSarpsborg kommune har 49 fastlegehjemler, og en av disse er nå ledige. Praksisen er lokalisert i Sarpsborg spesialistsenter, Oscar Pedersens vei 2a, 1721 Sarpsborg Hjemmelen har per i dag et listetak på 1500, og er ledig fra 1. april 2019. Sarpsborg spesialistsenter har nyoppussede lokaler i sentrum av byen. Senteret inneholder blant annet moderne lab, akuttstue, Iso-sertifisert operasjonsenhet for dagkirurgi med tre oppvåkningsenger og flere ventesoner.
Registrert : 17-01-2019 Søknadsfrist : 28-01-2019

Vernepleierstudent/Høyskolestudent - Enhet Boveiledning Tune for SARPSBORG KOMMUNE BATERØD SERVICEBA
SARPSBORG KOMMUNE BATERØD SERVICEBA
Vernepleierstudent/Høyskolestudent - Enhet Boveiledning Tune Beskrivelse av arbeidssted og teamEnhet boveiledning Tune har ca 270 ansatte fordelt på 8 ulike team. Målsettingen er at tjenesteyterne bidrar til at den enkelte får mulighet til å leve og bo så selvstendig som mulig ut i fra egne forutsetninger, og at beboerne har en aktiv og meningsfull tilværelse med andre. Baterød servicebase er et bosenter for 7 mennesker med ulike grad av utviklingshemming, autisme og psykiske lidelser.
Registrert : 17-01-2019 Søknadsfrist : 11-02-2019

Helsefagarbeider/studenter - Enhet boveiledning Sentrum for Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune
Helsefagarbeider/studenter - Enhet boveiledning Sentrum Beskrivelse av arbeidsstedEnhet boveiledning Sentrum består av område fellestjenester og 9 team: Holleby avlastning, Nygårdshaugen arbeids- og aktivitetssenter, Astridsgate arbeids- og aktivitetssenter, Tibo servicebase, Fritznerbakken servicebase, Borgvold 1 servicebase, Borgvold 2 servicebase, Karl Johans gate servicebase 2. etasje og Karl Johans gate servicebase 3. etasje.
Registrert : 17-01-2019 Søknadsfrist : 18-02-2019

Vernepleierstudent- Enhet boveiledning Tune for Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune
Vernepleierstudent- Enhet boveiledning Tune Beskrivelse av arbeidsstedEnhet boveiledning Tune, Team Hannestadfjellet 1, trenger deg 2. hver helg. Vi ønsker å ha medarbeidere som har fokus på å se brukerens ressurser og legge til rette for utvikling, samt liker å yte bistand til dagliglivets gjøremål. Målsetting for våre tjenestemottakere er å ha mulighet til en aktiv og meningsfull hverdag, med tilpasset bistand. Våre tjenestemottagere skal oppleve trygghet, respekt og en forutsigbarhet i tjenestetilbudet. Team Hannestadfjellet 1 er en liten avdeling med ca 10 årsverk. Vi er ca 16 ansatte.
Registrert : 17-01-2019 Søknadsfrist : 11-02-2019