Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Psykolog
Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling, Sarpsborg
Org. nr: 975319571 Stillingsident: 4415756053 Presentasjon av stillingen: 2 x 100 % vikariat ledig fra 01.08.21 Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling i Sarpsborg har ledig 2 vikariat 100% for psykolog. Det ene vikariatet gjelder psykolog ved poliklinikken i Sarpsborg, med tilknytning til poliklinikkens tverrfaglige team og MBT-team.
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Radiograf
bildediagnostikk akutt Kalnes
Org. nr: 996268004 Stillingsident: 4415746039 Presentasjon av stillingen: Vi søker en dyktig radiograf som liker utfordringer, akuttdrift og som er opptatt av fag/utvikling 100 % fast stilling
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 12-08-2021

Midlertidige førstekonsulenter, FUF-Pass og ID Sør, Grålum
Øst politidistrikt
Vi søker etter aktuelle kandidater til midlertidige heltid- og deltidsstillinger som ønsker å lære om ID-arbeid knyttet til pass og ID-kort på Grålum.Stillingene vil inngå i en turnus som hovedsakelig består av arbeidstid kun på ettermiddag, kveld samt helgejobbing. Vi ser etter personer som ønsker å arbeide i 20 - 100 % stillinger. Stillingene vil i første omgang ha en varighet til 31.12.2021, men det er mulighet for forlengelse.
Registrert : 28-07-2021 Søknadsfrist : 12-08-2021

Operasjonssykepleier
Operasjonsavdelingen Kalnes
Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4409774472 Presentasjon av stillingen: Operasjonsavdelingen Kalnes er organisert med en seksjon for operasjonssykepleiere, en for anestesisykepleiere og en for renhold. Avdelingen har høy sykepleiefaglig kompetanse som utvikles gjennom gode opplæringsprogrammer og en medarbeiderstab med stort faglig engasjement.
Registrert : 26-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Vi søker produksjonsmedarbeidere og truckførere
Adecco
På vegne av våre kunder i Østfold søker vi etter både produksjonsmedarbeidere og truckførere. Vi opplever stadig etterspørsel, og det er varierende oppdragsmengde hos de ulike kundene. For truckførerstillinger er det viktig at du har god erfaring med å kjøre truck og med plukk, pakk, lasting og lossing -- i det hele tatt god erfaring. For produksjonsmedarbeidere må du ha muligheten til eventuelt å jobbe 3-skift, og kunne stille på kort varsel. Til begge stillinger er det en stor fordel å ha bil tilgjengelig da våre oppdrag er i hele Østfold. Arbeidsoppgaver:
Registrert : 26-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Miljøterapeut
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
Inntil 4 ledige 100 % stillinger som miljøterapeut ved Sarpsborg ungdoms- og familiesenter, avd. ØstlundAvdeling Østlund søker engasjerte og trygge voksne som kan ivareta ungdommens behov  for behandling og trygge grenser. Hverdagen kan være svært strevsom for våre ungdommer. Det er viktig at de som jobber viser god forståelse for dette og samtidige evner å være lojal mot behandlingsstrukturen. Grunnet behovet for kjønnsmessig balanse oppfordres menn til å søke. Tiltredelse: Snarlig, men kan avtales med den enkelte søker avhengig av oppsigelsetidArbeidstid:
Registrert : 26-07-2021 Søknadsfrist : 29-08-2021

Vaffelbua AS - Café & Isbar søker etter Kokk / Kjøkkenmedarbeider
Vaffelbua AS
Vaffelbua AS, Café & Isbar skal i starten av November åpne en helt ny café midt i Sarpsborg sentrum. I den anledningen søker vi en erfaren kokk som kunne tenke seg å bli en del av vårt team! Vaffelbua åpnet i 2020 og etablerte seg først som en Is & kaffebar, men nå med at vi skal flytte til Kulås Hage, har vi et bestemt mål å bli byens nye lunsj café og et fast mål om å løfte frem lokale råvarer og levere unike smaksopplevelser. Vi kan tilby:
Registrert : 26-07-2021 Søknadsfrist : 23-08-2021

Vil du bidra i arbeidet med å gi ansatte en best mulig digital arbeidshverdag?
Viken fylkeskommune
Vil du bidra i arbeidet med å gi brukere en best mulig digital arbeidshverdag?Viken fylkeskommune har en ledig stilling i enhet Arbeidsflate.Enheten inngår i Digitaliseringsavdelingen, Teknologiseksjonen. Vårt ansvarsområde er den tekniske forvaltningen av Vikens enheter, samt tilgjengeliggjøring og distribusjon av applikasjoner og tjenester til våre ansatte og elever. Drift og forvaltning av de tekniske komponentene dette gjøres på inngår i ansvarsområdet.
Registrert : 25-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Spesialsykepleier
Seksjon barne- og ungdomshabilitering
Org. nr: 974703769 Stillingsident: 4414839299 Presentasjon av stillingen: Seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) har ledig 100 % fast stilling for spesialsykepleier fra 18.10.2021. HABU gir tilbud om utredning og behandling/oppfølging av barn og unge med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, til deres pårørende og til fagpersoner i nærmiljøet til pasienten. HABU betjener hele Sykehuset Østfolds opptaksområde. Seksjonen er samlokalisert med HAVO, BUPP, TSB og DPS poliklinikk Sarpsborgklinikken, Glengsgata 19, Sarpsborg.
Registrert : 23-07-2021 Søknadsfrist : 15-08-2021

Stedfortreder for seksjonsleder
Ambulanseseksjonen Sarpsborg
Org. nr: 994793624 Stillingsident: 4414442972 Presentasjon av stillingen: Ambulanseseksjon Sarpsborg Ledig 100 % fast stilling som stedfortreder for seksjonsleder i Sarpsborg. Stillingen er fordelt på 80 % administrativt arbeid og 20 % operativt arbeid.
Registrert : 23-07-2021 Søknadsfrist : 16-08-2021