Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Elektrikere for Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Elektrikere Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4094022079 Presentasjon av stillingen: Teknisk avdeling har behov for flere dyktige elektrikere og har to ledige faste stillinger. Teknisk avdeling har driftsansvar for teknisk infrastruktur, bygningsmasse og tilhørende utomhusanlegg ved alle Sykehuset Østfolds lokasjoner. Avdelingen forvalter i tillegg brannvern- og sikkerhetsarbeidet i sykehuset. Organisatorisk har avdelingen i overkant av 60 faste årsverk og har en bred teknisk fagkompetanse. Stillingene rapporterer til seksjonsleder elektro teknisk avdeling.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 31-07-2019

Avdelingsrådgiver for Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Avdelingsrådgiver Vi søker etter en initiativrik, engasjert og kompetent medarbeider til stilling som avdelingsrådgiver i stab til klinikksjef i klinikk for medisin. Avdelingsrådgiver skal bistå klinikkens avdelinger, og deres ledelse med oppdrag av ulik art i henhold til virksomhetsplaner og oppdragsdokument.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 12-08-2019

Sykepleier / Spesialsykepleier for Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Sykepleier / Spesialsykepleier Org. nr: - Stillingsident: 4098936607 Presentasjon av stillingen: 100 % fast kombinasjonsstilling hvorav 75 % på barne- og ungdomsklinikken og 25 % fast ved bemanningsavdelingen.2 x 63 % kombinasjonsstilling for tiden natt på barne- og ungdomsklinikken og 37 % fast ved bemanningsavdelingen.1 x 50 % kombinasjonsstilling for tiden natt på barne- og ungdomsklinikken og 50 % fast ved bemanningsavdelingen.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 21-07-2019

Lege i spesialisering - del 3 for Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Lege i spesialisering - del 3 Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4097044355 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig 100 % faste stilllinger for LIS - del 3 høsten 2019 Sykehuset i Østfold er et moderne sykehus med spennende arbeidsoppgaver for våre ansatte. Vi søker etter deg som brenner for faget og vil være med i prosessen med å utvikle Sykehuset Østfold videre i fremtiden. Stillingene er underlagt akuttmedisinsk avdeling i klinikk for medisin, og er en del av vaktordning i akuttmottaket. Vi har per dags dato 10 - delt arbeidsplan for sekundærer, med mulighet for deling av vaktlinje.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 15-08-2019

Assistent / Sykepleiestudent for Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Assistent / Sykepleiestudent Org. nr: - Stillingsident: 4099017323 Presentasjon av stillingen: 2 x 18 % vikariater ledig fra 19.08.2019 til 21.06.2020 Gjeldende turnus er for tiden arbeid hver 3. helg, med mulighet for ekstravakter på hverdager og i ferier. Vi kan tilby en stilling med stor variasjon innenfor hele spekteret av fagområdene som pediatri favner om. Hovedvekten av våre pasienter er medisinske, men vi har også innlagt mange barn med kirurgiske og ortopediske problemstillinger. Dersom du ønsker ytterlige opplysninger er du velkommen til å ta kontakt med seksjonsleder.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 14-07-2019

Bli Familiehjem eller besøkshjem for Nordre Kråkerud Gård
Nordre Kråkerud Gård
Bli Familiehjem eller besøkshjem Vi søker etter familier i Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Hedmark, Oppland, Aust- og Vest-Agder, Hordaland, Oslo og Akershus.Familiehjem som mestrer oppgaven er det som sikrer fosterbarn en best mulig vekst og utvikling. Våre familier er virksomhetens viktigste ressurs, derfor skal våre familier oppleve fellesskap og ivaretagelse hos oss. Akkurat som andre barn, kommer heller ikke fosterbarn med fasitløsninger . Å jobbe med fosterbarn er uforutsigbart.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 06-08-2019

Sykepleier 2 x100% faste stillinger i virksomhet Ressursenhet etat omsorgssentre for FREDRIKSTAD KOMMUNE OMSORGSSENTRE
FREDRIKSTAD KOMMUNE OMSORGSSENTRE
Sykepleier 2 x100% faste stillinger i virksomhet Ressursenhet etat omsorgssentre StillingsbeskrivelseVi har ledige faste stillinger for sykepleiere i Ressursenhet Etat Omsorgssentre i Fredrikstad kommune, Ønsker du å jobbe innenfor sykehjem med somatiske langtidsavdelinger, demens avdelinger og korttidsavdelinger er dette stillingen du bør søke. Arbeidssted er sykehjem i Fredrikstad kommune og Fredrikstad Korttidssenter Stillingsstørrelsen er fleksibel og etter ønske ved tilsetting.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 01-09-2019

Helsefagarbeider - Fast stilling på Borgen sykehjem - Virksomhet omsorgstjenester Borgen for BORGEN SYKEHJEM
BORGEN SYKEHJEM
Helsefagarbeider - Fast stilling på Borgen sykehjem - Virksomhet omsorgstjenester Borgen Beskrivelse av arbeidsstedVed Borgen sykehjem avd. CD1 blir det ledig en 60 % fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider. Stillingen er på avd. CD1, det er en skjermet avdeling for personer med demens og/eller alderspsykiatri. Tiltredelse 19/8-19 eller etter avtale. Les gjerne mer om oss på sarpsborg.com/Omsorgstjenester Borgen. Stillingen jobber i todelt turnus med dag/kveld samt 3. hver helg.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 11-07-2019

Sykepleiere for Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Sykepleiere Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4098011269 Presentasjon av stillingen: Ønsker du å jobbe ved Europas mest moderne sykehus? Døgnområde 6 et aktivt sengeområde med stor andel av øyeblikkelig hjelp, som er organisert under Ortopedisk avdeling. Døgnområdet består av fire sengetun med ortopediske pasienter, samt pasienter med infeksjoner. Vi har et eget hoftemottak, med fire senger i avdelingen, til pasienter med hoftebrudd. Døgnområdet har et aktivt og spennende arbeidsmiljø der de ansatte har store utviklingsmuligheter.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 19-08-2019

Miljøterapeut, fast helgestilling Psykisk helse og rus for MOSS KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSTJ
MOSS KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSTJ
Miljøterapeut, fast helgestilling Psykisk helse og rus Jobbnorge ID: 172469 ArbeidsoppgaverI Forebyggende virksomhet, Psykisk helse og rus, Moss kommune er det ledig 13,15 % helgestilling i turnus. Stillingen er ledig fra dags dato. Stillingen er knyttet til en av våre turnusgrupper i Psykisk helse og rus i Moss kommune. Arbeidsområde i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2 jfr. § 3.1 og kap. 10. Ansatte gir helhetlig oppfølging til enkeltbrukere. Brukergruppen har utfordringer knyttet til psykiske lidelser og rusproblematikk.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 21-07-2019