Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbtittel
Rådgiver/spesialpedagog
Dalgård skole og ressurssenter, Trondheim kommune
Org. nr: 976677218 Stillingsident: 4167238989 Presentasjon av stillingen: Dalgård skole og ressurssenter har ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver/spesialpedagog. Dalgård skole og ressurssenter består av et stort mangfold med 600 elever og 150 ansatte. De aller fleste elevene tilhører nærskolen på 1.-7. trinn. Ressurssenteret gir opplæring til elever med store og sammensatte behov på 1.-10. trinn fra hele Trondheim kommune. SFO er en naturlig del av vår virksomhet. Som medarbeider på Dalgård skole og ressurssenter er du en del av et rikt kompetansemiljø.
Registrert : 12-12-2019 Søknadsfrist : 01-01-2020

Ingeniør/sivilingeniør - vann og avløp
Va Consult Drammen AS
VA Consult Drammen har en økende arbeidsmengde og mange fornøyde kunder. Vi er i vekst og trenger flere medarbeidere på laget. Vi søker etter en engasjert medarbeider som er interessert i å jobbe med prosjektering og byggeledelse innenfor veg, vann og avløp. Hos oss vil du få et trivelig arbeidsmiljø sammen med gode kollegaer som skaper smarte og innovative løsninger til kundene våre.
Registrert : 12-12-2019 Søknadsfrist : 24-01-2020

Nordli barnehage - pedagogisk leder 100 % fast
Lillestrøm kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4157681854 Presentasjon av stillingen:
Registrert : 12-12-2019 Søknadsfrist : 06-01-2020

Avdelingsleder
Havstein helse- og velferdssenter, Trondheim kommune
Org. nr: 975322718 Stillingsident: 4168393229 Presentasjon av stillingen: Grip sjansen! Havstein helse-og velferdssenter har ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder. Velkommen som søker til deg som har ønsker å bli en del av vårt positive og trivelige arbeidsmiljø. Et arbeidsmiljø som preges av høy faglig standard, hyggelige kollegaer og et reflekterende miljø som har fokus på læring og utvikling.
Registrert : 12-12-2019 Søknadsfrist : 02-01-2020

Radiograf
SEKSJON FOR RADIOGRAFI MR, ULLEVÅL
Org. nr: - Stillingsident: 4168823120 Presentasjon av stillingen: Seksjon for radiografi MR/Ullevål er en av 6 Seksjoner i Avdeling for radiografi Ullevål/Aker (RRU). Det er for tiden ledig et års vikariat. Seksjonen har 7 MR maskiner fra 3 ulike leverandører og yter service til alle klinikker i OUS. Det bidrar til en spennende og variert arbeidshverdag som igjen gir gode muligheter for faglig utvikling og utfordringer. Vi er 33 ansatte i et godt miljø som ønsker nye medarbeidere velkommen. Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.
Registrert : 12-12-2019 Søknadsfrist : 20-12-2019

Avdelingsleder
Familie- og pensjonsytelser, avdeling Alta - 482000-2019-02
Org. nr: - Stillingsident: 4167574459 Presentasjon av stillingen: Avdelingsleder for bidragsavdelingen ved NFP Vadsø, avdeling Alta Arbeidsoppgaver Avdelingsleder har personalansvar for alle ansatte ved avdelingen i Alta. Dette innebærer; Det overordnede ansvar for avdelingens resultater og mål. Være en tilrettelegger ved å sikre at de daglige arbeidsoppgaver blir ivaretatt og gjennomført på en tilfredsstillende og faglig forsvarlig måte. Lede og utvikle avdelingen på en måte som skaper gode resultater og et godt arbeidsmiljø.
Registrert : 12-12-2019 Søknadsfrist : 12-01-2020

Avdelingssykepleier 100%
Åstveit sykehjem, Bergen kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4166271479 Presentasjon av stillingen: Er du sykepleier med hjerte for personer med demens? Da er kanskje du den rette til å lede vår langtidsenhet for denne gruppen. Åstveit sykehjem har ledig 100 % stilling som avdelingsleder med arbeid hver 3.helg og dagarbeid på hverdager. Helligdagene er fri så lenge de ikke kommer på arbeidshelg. Som leder for langtidsenheten vil du komme til å samarbeide tett med tilsvarende korttidsenheter
Registrert : 12-12-2019 Søknadsfrist : 26-12-2019

Sykepleier/vernepleier m/videreutdanning
Avdeling psykisk helse, Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Org. nr: - Stillingsident: 4168882788 Presentasjon av stillingen: Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme har fast stilling i turnus som sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Stillingen er ved døgnenhet 1. Seksjonen tilbyr psykiatriske spesialisthelsetjenester til pasienter med utviklingshemning/autisme i befolkningen over 16 år. Opptaksområde er Helse Sør-Øst. Seksjonen er lokalisert på Dikemark i Asker kommune.
Registrert : 11-12-2019 Søknadsfrist : 05-01-2020

Vikariat som lærar ved Davik oppvekst
Davik oppvekst, Bremanger kommune
Org. nr: - Stillingsident: 4167171463 Presentasjon av stillingen: Vikariat som lærar i 100% stilling Ledig vikariat som lærar Vi har ledig eit vikariat som lærar ved Davik oppvekst frå 06.01.20 til 31.07.20 i inntill 100% stilling. Primært er undervisninga lagt til barnesteget. Skulen kan legge til rette for eigne fagønskje ved behov. Kontaktinformasjon Helge Bakke, Driftssjef, 95985264 Arbeidsstad Davik 6730 Davik
Registrert : 11-12-2019 Søknadsfrist : 22-12-2019

Jordmor
FØDE, BARSEL OG GYN. POL. VOLDA, Helse Møre og Romsdal HF
Org. nr: - Stillingsident: 4168307674 Presentasjon av stillingen: Vi søkjer jordmor ved Føde, barsel,gyn.seksjon ved Volda sjukehus. Vi er ei kombinert avdeling, med svangerskapspoliklinikk, føde/barsel og gynekologi. Vi har om lag 500 fødslar i året. Seksjonen kan vise til gode tilbakemeldingar på arbeidsmiljøundersøkingar, gode kvalitetstal og høge score på brukarundersøkingar.Vi har døgnberedskap ved behov for kirurgi. Vi er ei Mor barn venleg avdeling.
Registrert : 11-12-2019 Søknadsfrist : 23-12-2019