Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Pianolærer for Kulturskolen i Ås
Kulturskolen i Ås
Pianolærer Kvalifikasjoner: Musikkfaglig utdanning på høgskolenivåPedagogisk utdanningErfaring fra arbeid med barn og ungeSvært gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntligOpplysninger om arbeidssted og stilling: Midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelseStilling i 48% med mulighet for utvidelseUndervisning av barn og unge i rytmisk og klassisk pianoIndividuell- og gruppebasert undervisning.Akkompagnement, deltagelse i forbindelse med konserter, prosjekter, arrangementer, samspillstiltak m.m.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 10-11-2019

Sykepleier - Natt for Diakonhjemmet sykehus AS
Diakonhjemmet sykehus AS
Sykepleier - Natt Org. nr: - Stillingsident: 4142209291 Presentasjon av stillingen: Kirurgisk avdeling Ortopedisk sengepost A søker sykepleiere til vikariat og faste stillinger i tre-delt turnus(80-100%). Ortopedisk sengepost A er en sengepost for ortopedi og eldre med hoftebrudd. Vi har i over 10 år vært spesialavdeling for hoftebrudd og behandler denne pasientgruppen for 11 av Oslos 15 bydeler. Vår ortogeriatriske modell for hoftebruddpasienter er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt og det har vært og vil være forskning knyttet til avdelingen.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 27-10-2019

Radiograf, vikariat for OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Radiograf, vikariat Org. nr: - Stillingsident: 4144186412 Presentasjon av stillingen: Avdeling for radiografi Rikshospitalet, seksjon for konvensjonell radiografi søker etter radiograf i 100 % vikariat for perioden 01.12.2019-30.11.2020, med mulighet for forlengelse. Avdelingen for radiografi Rikshospitalet består av Seksjon for CT, Seksjon for konvensjonell radiografi, Seksjon for MR og Seksjon for angio, intervensjon og ultralyd og har totalt rundt 90 radiografer fordelt på de ulike seksjonene.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 30-10-2019

Pedagogisk leder for Margarinfabrikken barnehage
Margarinfabrikken barnehage
Pedagogisk leder Org. nr: - Stillingsident: 4144708145 Presentasjon av stillingen: Bli en del av et stort og nytenkende fagmiljø! Vi søker pedagogiske ledere til Margarinfabrikken barnehage. Margarinfabrikken barnehage er en kommunal barnehage i Bydel Sagene, med store Voldsløkkas friarealer som nærmeste nabo. Barnehagen består av to store bygg side om side. Gamlebygget består av 14 avdelinger/baser, tre storkjøkken og flere fellesrom - som vannlekerom, gymsal, teatersal, mediatek og sanserom. Uteområdet er delt inn i fire områder med gjerder mellom.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019

Helsefagarbeider for Bergåstjern sykehjem
Bergåstjern sykehjem
Helsefagarbeider Org. nr: - Stillingsident: 4144055997 Presentasjon av stillingen: Bergåstjern sykehjem består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens. På sykehjemmet har vi ulike avdelinger: Vi har 11 plasser for langtid, 20 plasser på rehabiliteringsavdeling, 20 plasser for personer med demens (skjermede enheter) og 25 plasser for korttid. I 1. etasje har vi kafè med bar. I tillegg har vi en velværeavdeling med bad, frisør og fotterapeut. Vi er opptatt av å kunne tilby tjenester av god kvalitet til våre pasienter.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 27-10-2019

Pedagogisk leder for RAVNEDALEN BARNEHAGE
RAVNEDALEN BARNEHAGE
Pedagogisk leder Org. nr: - Stillingsident: 4114743145 Presentasjon av stillingen: Pedagogisk leder på en 3-5 års avdeling. 18 barn og tre ansatte. Vikariat følger foreldrepermisjonen. ArbeidsoppgaverPlanlegge, gjennomføre og vurdere det pedagogiske og praktiske arbeidet på avdelingen. Lede barnegruppa og personalet. Planlegge og lede avdelingsmøter. Delta og bidra i foreldresamtaler, ledermøter, foreldremøter og personalmøter. KvalifikasjonerUtdanning som barnehagelærer. Praksis fra arbeid i barnehage er ønskelig. Gode dataferdigheter er en fordel.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 25-10-2019

Sykepleier/vernepleier 50% fast nattevaktstilling for STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS
STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS
Sykepleier/vernepleier 50% fast nattevaktstilling Org. nr: - Stillingsident: 4144681858 Presentasjon av stillingen:Behandlingsposten Gausel er en del av avdeling for unge voksne og flyktninger AUVF.Avdelingen består av ti behandlingsplasser og gir tilbud til unge voksne i aldersgruppen 18-24 år som har en alvorlig psykisk lidelse. Vi har også oppfølging med fem boenheter på Gauseltunet.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 01-11-2019

Overlege Ambulant samhandlingsenhet - AAT for ST OLAVS HOSPITAL HF
ST OLAVS HOSPITAL HF
Overlege Ambulant samhandlingsenhet - AAT Org. nr: - Stillingsident: 4123552632 Presentasjon av stillingen: Nidaros distriktspsykiatriske senter (DPS) er en avdeling med lokalsykehusfunksjon i Psykisk helsevern. St.Olav HF. Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten og har ansvar i følgende opptaksområde; Østre del av Trondheim, Malvik, Selbu, Tydal, Bjugn, Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Roan. Til sammen er befolkningsgrunnlaget på cirka 110.000 innbyggere over 18 år.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 10-11-2019

Helsefagarbeider fast stilling 80 % for TØNSBERG KOMMUNE ØVRE BOGENVEI BOTI
TØNSBERG KOMMUNE ØVRE BOGENVEI BOTI
Helsefagarbeider fast stilling 80 % Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger, BPA og privat avlasting, i tillegg til rus, psykiatri og ambulerende tjenester. I et av våre enetiltak, trenger vi helsefagarbeider i 80 % fast stilling. Stillingen er turnus, med arbeid hver 3. helg. Selvbestemmelse og mestring er viktige verdier i vårt arbeid, og vi jobber hver eneste dag for å finne mulige løsninger for at våre beboere skal ha en meningsfull hverdag.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 30-10-2019

Sykepleiere, faste stillinger for Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykepleiere, faste stillinger Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4144112056 Presentasjon av stillingen: Søker du en utfordring, der du får brukt alle dine egenskaper som sykepleier, - søk en stilling på Medisinsk sengeområde Kongsvinger. Medisinsk sengeområde har 29 senger klare for pasienter som kommer inn med behov for nødhjelp. Vi jobber i team; hjerte, lunge, slag og endokrinologi.
Registrert : 17-10-2019 Søknadsfrist : 31-10-2019