Vikariat med mulighet for fast stilling

Ved Sandnes og Bjørnevatn skole er det ledig vikariat for perioden fra 02.01.2023 til og med 31.07.2023, med mulighet for fast stilling neste skoleår.

Vi søker etter deg med utdanning som vernepleier, sykepleier eller helsefagarbeider. 

På Sandnes og Bjørnevatn ønsker vi å danne et bredt fagmiljø for å skape gode læringssituasjoner for alle elevene. Vi oppretter nå vår "samarbeids base" der vi tilbyr alternativ undervisning til beste for elevene.

Ved Sandnes og Bjørnevatn skole kan vi tilby et nytt og trivelig bygg, et høyt utdannet kollegium, fokus på fagutvikling og profesjonsutvikling i et veldig godt kollegialt samhold.

Skolen har et godt og inkluderende elevmiljø med elever som scorer godt faglig.

Vi har en svært god kultur for samarbeid, utvikling og deling i fagteam og avdelinger.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

- Helseforebyggende arbeid.

- Organisering og utvikling av vårt spesialundervisningsteam.

 

Kvalifikasjoner: 

- Norsk autorisasjon som vernepleier, sykepleier eller helsefagarbeider. 

- Sosialpedagogisk kompetanse. 

- Ønskelig med kunnskap om tilrettelgging og særskilte behov.

 

Ved en eventuell tilsetting  må det legges frem gyldig politiattest, jfr. Opplæringslovens § 10-9, 1 og 2 ledd, og Politiregisterloven § 39. 

 

Personlige egenskaper:

- God relasjonsbygger, og teamkollega. 

- Strukturert, selvstendig og fleksibel.

- Liker å arbeide med barn og unge og bidra til samhold, mestring, kompetanse og nysgjerrighet. 

- Løsningsorientert.

 

Vi tilbyr:

- Et godt og sammensveiset kollegium som er fagkompetente og utviklingsorienterte.

- Oppfølging og veiledning av nytilsatte.

- Utviklingsmuligheter. 

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2%. Flyttegodtgjørelse etter avtale.  

 

Jobbe og bo i Sør-Varanger:  

Sør-Varanger kommune ligger i Øst-Finnmark med grense til Finland og Russland. Ved å bo og jobbe i Sør-Varanger får du en rekke økonomiske fordeler, som nedskriving av studiegjeld, lavere fellesskatt og lavere strømutgifter. Sjekk www.sprenggrenser.no for mer informasjon om det å jobbe og bo i Sør-Varanger.  

 

Søknad sendes:  

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret telefon 78977600.  

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjo i søknadsprosessen.   

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver ska få kjennskap til at man søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet. 

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.  

 

 

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Fylke navn: 
Finnmark
Kommune navn: 
Sør-Varanger
Link til søknad: 
https://sor-varanger.easycruit.com/vacancy/application/3063741/188903?channel=NavRest&iso=no