Undervisningsinspektør ved Cicignon skole

Beskrivelse

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % stilling som undervisningsinspektør ved Cicignon skole.

Stillingen er ledig for tiltredelse i august 2021.

Cicignon skole er en 1-10 skole med omtrent 500 elever og 70 ansatte. SFO har 60 barn. Skolen har en stor andel elever med flerkulturell bakgrunn. Trivselen blant elevene og medarbeiderne er høy, og skolen fremstår på mange måter som et samfunn i miniatyr.

Cicignon skole jobber aktivt med fagfornyelsen LK20. Dette arbeidet foregår i det profesjonsfaglige fellesskapet i fellestid, i seksjoner og på trinnene. Skoleåret 2021/2022 vil skolen delta i et DEKOMP-samarbeid med Høgskolen i Østfold. Fokuset er på lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse sett opp mot lesing og begrepstrening. Skolen er også en RØRE- skole, og har fokus på læring gjennom fysisk aktivitet.

Skolen er en moderne skole med varierte undervisningslokaler som gir godt rom for tilpasset opplæring. Skolen har et tiltalende arkitektonisk uttrykk, og en samlingsplass med daglig åpen kantine. Skolen tilbyr også gratis frokost til elever, medarbeidere og foresatte. Skolen har også en innføringsklasse for nyankomne elever.

Skolens ledelse består av rektor, to inspektører og en SFO-leder. Cicignon skole ligger sentralt til ved jernbanen og ferjeleiet i Fredrikstad. Fra skolen er det kort vei til Gamlebyen, Isegran, svømmehall og andre by-fasiliteter. Det er også kort vei til skogsområder.

Cicignon skole er en travel og hyggelig arbeidsplass, og vi søker deg som vil være med å bidra til at skolen er et godt og utviklende sted for elever og ansatte.

Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer.

Mer informasjon om Cicignon skole finnes på www.fredrikstad.kommune.no

Vi kan tilby

 • En utfordrende og interessant lederstilling med utviklingsmuligheter.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Deltagelse i lederutvikling internt i Fredrikstad kommune.
 • Mulighet for å bli prioritert til rektorutdanning iht. statlig ordning "Kompetanse for kvalitet".
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i SPK

Hovedoppgaver

 • Inngå som en konstruktiv medspiller i skolens lederteam
 • Være en pådriver i skolens utviklingsarbeid og i skolerelaterte prosjekter
 • Delta aktivt i planlegging og drift av skolen
 • Lede/delta i tverrfaglige møter og samarbeid med andre instanser
 • Ha kjennskap til ledelsens totale arbeidsfelt og kunne løse oppgavene som samlet ligger til inspektørene
 • Ha løpende kontakt med elever og foresatte
 • Ha et særlig oppfølgingsansvar for ungdomstrinnet

Undervisningsinspektør må påregne å ha noe undervisning. Omfanget av undervisning vil variere noe ut fra intern fordeling av arbeidsoppgaver, og noe fra skoleår til skoleår.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har godkjent formell kompetanse for tilsetting og undervisning i grunnskolen, og undervisningspraksis fra grunnskolen
 • Du har evne til å bygge gode relasjoner til ansatte for å støtte og veilede
 • Du har meget gode IKT-kunnskaper og systemforståelse, og evnen til å tilegne deg endringer i kommunens IKT-systemer
 • Du har erfaring fra å drive utviklingsarbeid i en lærende organisasjon
 • Du har gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du har stor arbeidskapasitet, er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig innenfor egne ansvarsområder
 • Du har kjennskap til lov og avtalerett, særlig innenfor områdene vurdering, spesialundervisning og elevenes skolemiljø
 • Du har erfaring med beslutningsprosesser og erfaring med iverksetting og gjennomføring

Vi søker deg som

 • holder fokus på arbeidsoppgaver som understøtter gode læringsbetingelser for elevene
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • har godt humør, pågangsmot og er utviklingsorientert
 • er systematisk, analytisk og ryddig i ditt arbeid
 • jobber godt i team og har gjennomføringskraft
 • er fleksibel og har evne til å ta gode beslutninger i en hektisk hverdag

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 9954, internkode 7244, undervisningsinspektør, lønnssats ved full stilling kr 691 500,- pr. år.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67 eller e-post. Epost er beskrevet på stilling-ledig siden ved å trykke på søkeknapp.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad

kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Fylke navn: 
Østfold
Kommune navn: 
Fredrikstad
Jobbfunksjon: 
Undervisningsinspektør