Trives du med å jobbe tett på kundene?

I Service Account Management har vi tverransvaret for våre Large & Partner kunder og deres kunder igjen som kjøper tjenester i GlobalConnect sitt nettverk.

Vi er kundens naturlige bindeledd i den daglig kommunikasjon og driften. Som Service Account Manager vil ditt primære fokus være å styre avtalene som er inngått, sikre høy kvalitet i leveransen av våre forpliktelser og driftstjenester og ikke minst sette i gagn forbedringsinitiativer som sikrer høy kundetilfredshet.

Vi bygger innsikt i kundens virksomhet og samarbeider med kunden som verdsetter sparring og din handlekraft, når du ser utfordringer og muligheter.

For å påta deg rollen ovenfor, må du mestre følgende

 • Utarbeide periodiske leveranse- og driftsstatusrapporter med fokus på trender, avvik og forbedringstiltak
 • Organisere driftsstatusmøter med kunden og bidra til å optimalisere forretningsprosesser og effektivisere driften av kunden
 • Dokumentere og vedlikeholde kontraktsdokumenter, servicehåndbok, prosesser og bruksanvisning
 • Håndtere kunden i kritiske driftssituasjoner, eskaleringer m.m
 • Kunnskap om kontrakt og kontraktsgrunnlag, inkludert forståelse av servicemål/SLA og kontraktimplementering. Komme med proaktive forslag og fremme salg av bedre tjenester til kunden -- for eksempel økt SLA, redundans, diversitet, 4G backup osv.
 • Koordinere og administrere aktiviteter innen incident og change management
 • Dokumentere og kommunisere trender, forbedringsinitiativer, anbefalingslister og risikologger
 • Delta i og forstå overgangsfasen fra leveranse til drift
 • Opprett og vedlikehold tette kundforholdpå alle nivåer

Kundeorientert og ansvarlig med erfaring fra telekommunikasjon- eller IT-bransjen

 • Du har gjennomføringskraft og evne til å kommunisere klart og presist på alle nivåer
 • Du har erfaring innen telekommunikasjon eller IT-bransjen, og du har kunnskap om telekommunikasjon og nettverksstrukturen
 • Du kjenner og er muligens en sertifisert ITIL-bruker og vil gjerne ha WAN-kunnskap
 • Kundedialogen er veldig viktig for deg, og du har teft for problemløsning
 • Du er en erfaren bruker av MS office-pakken og kan utføre databehandling i excel
 • Med totaloversikt kan du analytisk forholde deg til et stort datamateriell og analysere komplekse problemer med stor sikkerhet og overbevisning

Utdannelse og erfaring. Relevant utdannelse på høyskolenivå, evt. Fagutdannelse. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Det er en fordel med erfaring fra Datakom-bransjen. Bakgrunn som Service Manager og ITIL fundation sertifisering er en fordel.
Personlig egenskaper . Nytenkende, endringsvillig, løsningsorientert. Gode samarbeidsegenskaper og god gjennomføringsevne. Lojal, robust og evne til å skape tillit.

Fylke navn: 
Akershus
Kommune navn: 
Bærum
Jobbfunksjon: 
Service Account Manager
Link til søknad: 
https://apply.recman.no/job_post.php?id=170654&path=finn