Tilkallingsvikarar i dei kommunale barnehagene, Haram fastland

Vi søker dyktige fagarbeidarar i barne- og ungdomsarbeidarfaget som tilkallingsvikarar, og til vikariat av ulikt omfang og varigheit. Assistenter kan også søke som tilkallingsvikarar.

Alle tilkallingsvikarar i barnehagane i Ålesund blir knytta mot Bemanningstenesten, som vil vere ansvarleg for formidling av ledige vakter. Dette gjer at du som vikar kan velje å arbeide mot ein eller fleire barnehagar etter avtale.

Vi ønsker å knytte til oss vikarer som ønsker å jobbe i dei kommunale barnehagane i Tenfjord, Søvik og Hildre.

Arbeidsoppgåver

 • Gje omsorg og vere ein trygg og engasjert vaksen for det enkelte barn.
 • Planlegge og gjennomføre leik og aktivitetar, både innandørs og utandørs.
 • Delta i daglege aktivitetar og følgje opp barna på ein positiv måte.

Kvalifikasjonar

 • Fortrinnsvis fagarbeidarar i barne- og ungdomsarbeidarfaget
 • Søkar må beherske norsk både skriftleg og munnleg.
 • Den som vert tilsett vil måtte legge fram tilfredstillande politi -- og tuberkulinattest.

Personlege eigenskapar

 • God omsorgsevne.
 • Fokus på det enkelte barn og positiv samhandling.
 • Trivast i samspel med barn, og som er opptatt av å finne gode løysinger for barna i deira kvardag.
 • Gode kommunikasjons -- og samarbeidsevner.
 • Trivast i ein aktiv kvardag, både med inne -og uteaktivitetar.

Vi tilbyr

 • Givande arbeid i gode fag - og arbeidsmiljø.
 • Hjelp til å samle timar for dei som treng dette mot eit fagbrev.
 • Tilgong til kurs og kompetansehevande tiltak.

Generell informasjon :

 1. Søknad registrerast i vår database. Søknadane vil ligge i den aktuelle stillingsmappe i om lag 6 månadar (17.01.2 - 01.07.21). I denne perioden er den enkelte søknad tilgjengeleg for Bemanningstenesten som tek kontakt med den einskilde etter behov for vikar.
 2. Du vil motta ei kvittering om at søknaden er registrert hos oss. Du kan sjå bort fra informasjonen om fire vekers saksbehandlingstid; om og kor lang tid det eventuelt tek før blir kontakta avheng av den einskilde barnehages behov for vikarar.
 3. Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar leggjast ved i søknad.
 4. Før ein kan tiltre ei stilling som tilkallingsvikar i barnehage eller skule må ein kunne leggje fram godkjend politiattest.

Kontaktinformasjon

Jann Harald Røst, Avdelingsleiar bemanningsavdelinga, 95098150

Arbeidsstad

Keiser Wilhelmsgate 11
6003 Ålesund

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Ålesund kommune

Referansenr.:4333602059
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.07.2021

Fylke navn: 
Møre og Romsdal
Kommune navn: 
Ålesund