Tilkallingsvikar i dei kommunale barnehagane i Ålesund

Org. nr: - Stillingsident: 4333586644 Presentasjon av stillingen:

Vi søker dyktige fagarbeidarar i barne- og ungdomsarbeidarfaget som
tilkallingsvikarar, og til vikariat av ulikt omfang og varigheit. Assistenter
kan også søke som tilkallingsvikarar.

Alle tilkallingsvikarane i barnehagane i Ålesund blir knytt opp mot bemanningstenesten, som vil være ansvarleg for formidling av ledige vakter. Dette gjør at du som vikar kan velje å arbeide mot ein eller fleire barnehager etter avtale

Denne utlysninga gjeld for barnehaga som ligg i området som tilhøre gamle Ålesund kommune. For våre andre virksomhetsområder finnes det andre utlysningar.

Arbeidsoppgåver

 • Gje omsorg og vere ein trygg og engasjert vaksen for det enkelte barn
 • Planlegge og gjennomføre leik og aktivitetar, både innandørs og utandørs.
 • Delta i daglege aktivitetar og følgje opp barna poå ein positiv måte.

Kvalifikasjonar

 • Søkar må beherske norsk både skriftleg og muntleg. Det kan kreves dokumentasjon på ferdigheitane.
 • Den som vert tilsett vil måtte legge frem tilfredstillande politi- og tuberkulinattest

Personlege eigenskapar

Vi søker vikarar med:

 • Fortrinnsvis fagarbeidar i barne og ungdomsarbeidarfag
 • God omsorgsevne
 • Fokus på det enkelte barn og positiv samhandling
 • Trives i samspel med barn, og som er opptatt av å finne gode løysningar for barna i deira kvardag.
 • Gode kommunikasjon . og samarbeidsevner.
 • Trives i en aktiv kvardag, med både inne- og uteleiker

Vi tilbyr

 • Givende arbeid i gode fag- og arbeidsmiljø
 • Hjelp til å samle timar mot eit fabrev for dei som treng dette.
 • Tilgang til kurs og kompetansehevande tiltak

Generell informasjon

 1. Søknad registrerast i vår database. Søknadane vil ligge i den aktuelle stillingsmappe i om lag 6 månadar
  (15.01.21 - 01.07.21). I denne perioden er den enkelte søknad tilgjengeleg for Bemanningstenesten som
  tek kontakt med den einskilde etter behov for vikar.

 2. Du vil motta ei kvittering om at søknaden er registrert hos oss. Du kan sjå bort fra informasjonen om
  fire vekers saksbehandlingstid; om og kor lang tid det eventuelt tek før blir kontakta avheng av den
  einskilde barnehages behov for vikarar.

 3. Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar leggjast ved i søknad.

 4. Før ein kan tiltre ei stilling som tilkallingsvikar i barnehage eller skule må ein kunne leggje fram
  godkjend politiattest.

Kontaktinformasjon

Jann Harald Røst, Avdelingsleiar bemanningsavdelinga, 95098150

Arbeidsstad

Keiser Wilhelmsgate 11
6003 Ålesund

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Ålesund kommune

Referansenr.:4333586644
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.07.2021

Fylke navn: 
Møre og Romsdal
Kommune navn: 
Ålesund