Sykepleiere til godt betalte oppdrag i Alta kommune / Troms/Finnmark (Norge)

Personlige egenskaper

- Selvstendig - tar initiativ.

- Fleksibel - med evne og vilje til hurtig omstilling.

- Ha pasienten i fokus og et ønske å om gjøre "det lille ekstra"

- Trives med å jobbe på institusjon i kommune, der pleie og stell er en viktig del av jobben.

Ønskede kvalifikasjoner

- Sykepleier med norsk autorisasjon (de som ikke har autorisasjon søker hos (www.helsetilsynet.no)

- Gode språkkunnskaper – Skandinavisk (alternativt minimum tilsvarende B1/B2).

- Førerkort for bil dersom du skal jobbe i hjemmetjenesten

- Politiattest (vi bistår ifm. ansøking i Norge)

- Fortrinnsvis HLR og erfaring med Triagering (kun ved jobb på Legevakten)

- Evne til raskt å sette seg inn i nye arbeidsoppgaver og rutiner

- Gode IT/IKT ferdigheter relatert til journalføringssystemer

Vi tilbyr

Kostnadsfri/subsidiert*

- Reise

- Bolig

- Individuelt tilpasset lønn iht. gjeldende tariff

- Vi betaler din autorisasjon om du ikke har dette per nå (gjennom refusjon i etterkant iht. avtale)

- Mulighet for kurs og kompetanseutvikling gjennom NC-Akademiet

* Ta kontakt for mer informasjon

Arbeidsoppgaver:

- Sykepleieoppgaver i hjemmetjeneste og sykehjem, helshus (korttid/rehab),legevakt og akuttenheter, herunder:

Medisinsk forpleining

Utøvelse av helhetlige tjenester med fokus på pleie og stell

Journalføring (Gerica, Dips o.l.)

Tverrfaglig bistand med utøvelse av sykepleierprofesjonen på tvers av ulike avdelinger

• Mer spesifikk informasjon knyttet til arbeidsoppgaver gis ifm.ansøkning til hvert enkelt oppdrag!

Arbetstider/omfattning: Turnus – 35,5 timer pr uke + eventuelle tillegg (dag/kveld/natt/helg)

Varaktighet : Løpende behov – Kortere/lengre vikariater (minimum 3 uker sammenhengende) + faste stillinger.

Anställningsform : Vikar i 2- eller 3-.delt turnus + nattstillinger

Lønn*

- Minimum iht. tariff (KS) – tilpasset søkers ansiennitet.Lønnsspenn i KS er pt. fra NOK 223 – 275 pr time. Tillegg for kveld og natt er kr. 56,- (for utvalgte oppdrag 40% av timelønn) og NOK 50,- for helg. Lønn avtales individuelt med utgangspunkt i søkers erfaring, ansiennitet og kompetanse.Vi utarbeider vårt beste tilbud for deg!

- Lønnsutbetaling 2 ganger pr mnd

- Sign on fee bonus*

- Pensjon (OTP) og Yrkesskadeforsikring inkl.

- Sommer-/lojalitetsbonus* (uke 26-33)

* Ta kontakt for mer informasjon om betingelser!

• Lønnstilbud utarbeides individuelt for hvert enkelt opopdrag!

Körkort: Ja – om man skal jobbe i hjemmetjenesten

Startdatum: Snarest, fortrinnsvis fra uke 44-2020

Hur man söker : www.nordiccare.no – post@nordiccare.no

Sista ansökningsdag: 15.04.2021

Övrigt : Kostnadsfri/subsidiert reise og bolig + sign on fee/sommerbonus!

Företagets kontaktperson för annonsen:

Arnt Henning Vinsnesbakk / Steinar Kristiansen

Telefon: +47 22 17 22 17

E-post: post@nordiccare.no

Fylke navn: 
Finnmark
Kommune navn: 
Alta
Jobbfunksjon: 
Sykepleiere til godt betalte oppdrag i Alta kommune / Troms/Finnmark (Norge)
Søknad sendes: 
post@nordiccare.no