Sivilingeniører - design, installasjon og anvendelse av GRP rør

Vi søker ingeniører som vil jobbe i et tverrfaglig miljø og ha utstrakt samarbeid med andre selskaper og lisenstakere i gruppen. Stillingene byr på faglige utfordringer og krever teoretisk og fortrinnsvis, praktisk legning og erfaring. Våre nye sivilingeniører må ha høyere utdannelse (MSc, PhD el.lig.) innen vann-avløp, bygg-anlegg eller maskin-- gjerne med spesialisering innen struktur og styrkeberegninger. Andre akademiske bakgrunner med relevant erfaring kan vurderes. Generelt er flere års arbeidserfaring et ønske og kunnskap innen kompositter (GRP), FEA analyser eller geoteknikk ansees som en fordel, men ikke en nødvendighet.

Det er en forutsetning at kandidater til stillingen evner å skape gode mellommenneskelige relasjoner på tvers av kulturer og geografier. Videre er det viktig med gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

Arbeidsoppgavene er:

· utføre struktur- og styrkeberegning på nye og eksisterende produkter.

· utføre analyse av rør og tanker i installasjon og drift, over og under bakken.

· holde seg oppdatert på ny teknologi og se mulighetene til produktforbedringer

· drive, og delta, i utviklingsprosjekter fra konsept stadier, forskning og fram til pilot produksjon.

· yte faglig bistand til pågående prosjekter til Amiblu fabrikker og salgs avdelinger.

· utarbeide og videreutvikle teknisk dokumentasjon for selskapets ulike produkter.

· bistå i utviklinger av produkt standarder for å ivareta GRP rør i markedet.

Vi tilbyr:

· heltid og fast stilling

· spennende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, tverrfaglig miljø.

· produktutvikling med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.

· sterk bedriftskultur preget av ‘stå-på’ kultur og uformelle kommunikasjonslinjer.

· fleksibel arbeidstid med konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser.

Fylke navn: 
Vestfold
Kommune navn: 
Sandefjord
Jobbfunksjon: 
Sivilingeniør