RETNINGSLINJER

Privacy Policy - www.wwu.no

 

Följande beskriver hur wwu.no använder personlig information som du lämnar och/eller ger när du använder wwu.no och våra Facebook sidor.

 

1. Insamling av personlig information

WorkWithUs samlar inte in några användardata utöver vad Facebook normalt samlar på sidorna som hålls av Facebook men som administreras av wwu.no. Vi tracker trafiken via Google.

Du kommer alltid att informeras innan insamling av personlig information om dig.

 

2. Säkerhet

Vi har genomfört säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner överensstämmer med våra höga säkerhetskrav. Detta är också fallet för dataprocessorer som vi använder. Vi strävar därför efter att så bra som möjligt skydda kvaliteten och integriteten av din personliga information.

 

3. Tillgång till din personliga information, etc.

Du har rätt att inspektera den information som vi behandlar om dig, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. Du har också rätt att invända mot insamling och vidare bearbetning av dina personuppgifter. Du har dessutom också rätt att korrigera din personliga information om det behövs.