Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Aktivitetsskoleassistent for AKTIVITETSSKOLEN HAUGEN
AKTIVITETSSKOLEN HAUGEN
Aktivitetsskoleassistent Haugen skole er en 4 parallellers barneskole som ligger idyllisk til på grensen mellom Alna og Stovner bydel nordøst i Groruddalen. Skolen har 630 elever og 100 ansatte. Vi har en by-omfattende spesialgruppe med 12 elever. Aktivitetsskolen tilbyr gratis deltagelse etter skoletid for 1. 2. og 3. klassingene og fra høsten 2019 får også alle 4. klassingene dette tilbudet. Til sammen kommer AKS til å ha opp mot 350 elever og 30 ansatte.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 29-07-2019

Lærling i Barne-og ungdomsarbeiderfaget! for Byrådsavdeling for oppvekst
Byrådsavdeling for oppvekst
Lærling i Barne-og ungdomsarbeiderfaget! Bli lærling i barne og ungdomsarbeiderfaget. Bergen kommune er en av Hordalands største opplæringsbedrifter. I Bergen kommune får du en strukturert opplæring over 2 år med lønn. Våre lærlinger får egen instruktør, kurs og tett oppfølging i læretiden. Husk å legge med kompetansebevis/vitnemål og attester med søknaden. Ved tilbud om læreplass må du legge frem negativ tuberkulose attestLæreplassgaranti i Barne- og ungdomsarbeiderfaget! Vi tilbyr læreplassgaranti til elever som har fullført VG1 og VG2 på helse og oppvekstfag, og som har ungdomsrett.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 26-07-2019

Barnevernspedagog Bardu kommune for BARNEVERNTJENESTEN
BARNEVERNTJENESTEN
Barnevernspedagog Bardu kommune Bardu kommune styrker innsatsen ovenfor barn, ungdom og familier. Ved barneverntjenesten er det ledig midlertidig stilling som barnevernspedagog, med mulighet for fast tilsetting. Vi søker deg som har god barnevernfaglig kompetanse og som er trygg og tydelig i barnevernfaglige vurderinger, er fleksibel, og som har evne til selvstendig og strukturert jobbing. Vi søker deg som er engasjert, har hjerte for faget, barna, ungdommene og familiene. Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsdager sammen med dyktige kollegaer.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 11-07-2019

Assistent / Sykepleiestudent for Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Assistent / Sykepleiestudent Org. nr: - Stillingsident: 4099017323 Presentasjon av stillingen: 2 x 18 % vikariater ledig fra 19.08.2019 til 21.06.2020 Gjeldende turnus er for tiden arbeid hver 3. helg, med mulighet for ekstravakter på hverdager og i ferier. Vi kan tilby en stilling med stor variasjon innenfor hele spekteret av fagområdene som pediatri favner om. Hovedvekten av våre pasienter er medisinske, men vi har også innlagt mange barn med kirurgiske og ortopediske problemstillinger. Dersom du ønsker ytterlige opplysninger er du velkommen til å ta kontakt med seksjonsleder.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 14-07-2019

Solberg skole søker fagarbeider/assistent for Solberg skole
Solberg skole
Solberg skole søker fagarbeider/assistent Solberg skoleSolberg skole er Askers minste barneskole. Vi ligger på Dikemark, i natuskjønne omgivelser som gir rom for mye aktivitet utendørs.Vi har ca 100 elever og 18 ansatte på skole og SFO. Vi er en PALS skole, og jobber etter prinsippene i PALS. Skolen har fokus på positiv adferd og støttende samhandling i alle ledd. Stiilingen er for tiden 40 %, ca 17 timer, i skolerutestilling.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 21-07-2019

Fagarbeider SFO ved Gystadmarka skole, vikariat inntil 150% - Gystadmarka skole 01 for GYSTADMARKA SKOLE SFO
GYSTADMARKA SKOLE SFO
Fagarbeider SFO ved Gystadmarka skole, vikariat inntil 150% - Gystadmarka skole 01 Org. nr: - Stillingsident: 4094677772 Presentasjon av stillingen:Gystadmarka skole trenger nye fagrbeidere i SFO Hos oss vil du møte i overkant av 400 flotte elever og totalt 46 ansatte. Vi har et svært godt arbeidsmiljø, personalet er inkluderende og støttende. Den fine skolen vår ligger i en bydel på Jessheim som er under utvikling. Skolen ligger inntil marka, med nærhet til meget gode idrettsanlegg. Vi har et fantastisk uteområde med gode aktivitetsmuligheter for alle elever.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 24-07-2019

Ledig 100% vikariat for klinisk sosionom - Avdeling rus og avhengighet, Groruddalen poliklinikk for AHUS GRORUD
AHUS GRORUD
Ledig 100% vikariat for klinisk sosionom - Avdeling rus og avhengighet, Groruddalen poliklinikk Org. nr: - Stillingsident: 4101661203 Presentasjon av stillingen: Avdeling rus og avhengighet (ARA) arbeider etter retningslinjer for TSB (Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling) og er en del av Divisjon psykisk helsevern ved Ahus. Vi har ledig 100% vikariat for sosionom ved Avdeling rus og avhengighet Groruddalen - poliklinikk. Vi ønsker fortrinnsvis en sosionom med videreutdanning. Vikariatet er ledig for ett år, men det kan bli mulighet for at stillingen blir fast.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 15-07-2019

Miljøterapeut, fast helgestilling Psykisk helse og rus for MOSS KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSTJ
MOSS KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSTJ
Miljøterapeut, fast helgestilling Psykisk helse og rus Jobbnorge ID: 172469 ArbeidsoppgaverI Forebyggende virksomhet, Psykisk helse og rus, Moss kommune er det ledig 13,15 % helgestilling i turnus. Stillingen er ledig fra dags dato. Stillingen er knyttet til en av våre turnusgrupper i Psykisk helse og rus i Moss kommune. Arbeidsområde i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2 jfr. § 3.1 og kap. 10. Ansatte gir helhetlig oppfølging til enkeltbrukere. Brukergruppen har utfordringer knyttet til psykiske lidelser og rusproblematikk.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 21-07-2019

Klinisk sosionom for Varatun psykiatriske senter
Varatun psykiatriske senter
Klinisk sosionom Org. nr: - Stillingsident: 4100560272 Presentasjon av stillingen: Psykiatrisk poliklinikk Sandnes DPS har ledig stilling for sosionom fra 1/8-19. Poliklinikken er lokalisert i sentrum av Sandnes, nær buss- og togstasjon, midt i byens hjerte.Sandnes poliklinikk har 20 stillinger tverrfaglig sammensatt av psykiater, psykolog, sykepleier, sosionom og barnevernspedagog. I tillegg merkantil personale. Vi har 4 allmennpsykiatriske team i psykiatrisk poliklinikk Sandnes. Poliklinikkens opptaksområde er innbyggere over 18 år i Sandnes Kommune som totalt har ca 75.000 innbyggere.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 15-07-2019

ID 171 ¿ 100% FAST STILLING SOM MILJØARBEIDER for KÅFJORD KOMMUNE OPPVEKST OG OMSORG
KÅFJORD KOMMUNE OPPVEKST OG OMSORG
ID 171 ¿ 100% FAST STILLING SOM MILJØARBEIDER Kåfjord kommune har følgende ledige stilling:ID 171 ¿ 100% FAST STILLING SOM MILJØARBEIDER, RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN, HJEMMEBASERT OMSORG FRA 01.08.19Vi har ledig 100 % stilling som miljøarbeider, rus- og psykiatritjenesten, hjemmebasert omsorg. Stillingen er direkte underlagt leder for hjemmebasert omsorg. Stillingen vil ha oppmøtested på Kåfjord helsetun, men vil være ambulerende i hele kommunen.Stillingen er etter 35,5 t/u, todelt turnus, arbeids hver 3. helg.
Registrert : 26-06-2019 Søknadsfrist : 01-08-2019