Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Barnevernskonsulent for Tysfjord kommune
Tysfjord kommune
Barnevernskonsulent Vi søker:100 % stilling som barnevernskonsulent, vikariat i tidsrommet 1. mars 2019 til 1. mars 2020.Arbeidsoppgaver: Stillingen består av ordinær saksbehandling i barneverntjenesten med særlig vekt på oppfølging av meldinger og undersøkelser. Stillingen vil også i perioder være knyttet opp mot tiltak/fosterhjem når det er behov for det.Kvalifikasjonskrav:-Det er krav om minimum 3-årig sosialfaglig utdanning. Tilsvarende høyskoleutdanning kan også bli vurdert.-Erfaring fra lignende arbeid vil bli vektlagt.-Kjennskap til fagprogrammet Familia er en fordel.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 04-02-2019

Flyktningseksjonen - Stavanger kommune for Stavanger kommune
Stavanger kommune
Flyktningseksjonen - Stavanger kommune Flyktningseksjonen er en virksomhet i avdeling Helse og Velferd. Seksjonen bosetter og følger opp det antall flyktninger, enslige og familier, som kommunens politikere vedtar å ta i mot. Januar 2019 reorganiseres Flyktningseksjonen og vi blir 65 ansatte. Vi overtar ansvaret for tiltak i introduksjonsprogrammet og relasjon til arbeidslivet for deltakerne i programmet. Det er i dag over 800 som får oppfølging av Flyktningseksjonen. Av disse er 500 deltakere i introduksjonsprogrammet.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 24-01-2019

FERIEVKARER I PLEIE OG OMSORG for Frøya kommune
Frøya kommune
FERIEVKARER I PLEIE OG OMSORG Jobbnorge ID: 163480FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORG   Frøya sykehjem har 59 plasser og består av avdelinger for personer med demens, korttidsavdeling og somatiske avdelinger. I tillegg har vi sykepleiepool, dialyseavdeling og eget institusjonskjøkken. Hjemmetjenesten omhandler hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. Tjenesten har døgnkontinuerlig bemanning. Det er også avdeling i øyrekka med oppdrag på Mausund, Bogøya og Sula. Hjemmesykepleien betjener kommunens trygghetsalarmer.    Beinskardet omsorgsbolig har 6 boenheter i bofellesskap med base.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 15-02-2019

Ledige helgestillinger for sykepleie og vernepleiestudenter - Pilotveien 6 bofellesskap for Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Ledige helgestillinger for sykepleie og vernepleiestudenter - Pilotveien 6 bofellesskap I bydel Vestre Aker ligger Pilotveien bofellesskap i rolige omgivelser. Boligen ligger ca 10 minutter gå avstand fra Hovseter t-banestasjon. I boligen bor per tid 8 voksne brukere med ulikt bistandsbehov. I alt er det 6,5 årsverk fordelt på ca 10 ansatte. Boligen er nyoppusset med tilrettelegging for eldre beboere. Det er i hovedsak beboere over 60 år som bor i dette bofellesskapet Pilotveien bofelleskap har nå ledig 6 faste helgestillinger for sykepleie og vernepleiestudenter i ulike stillingsprosenter.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 08-02-2019

Flyktningseksjonen - Stavanger kommune for Stavanger kommune
Stavanger kommune
Flyktningseksjonen - Stavanger kommune Flyktningseksjonen er en virksomhet i avdeling helse og velferd. Seksjonen bosetter og følger opp det antall flyktninger, enslige og familier, som kommunens politikere vedtar å ta i mot. Januar 2019 reorganiseres Flyktningseksjonen og vi blir 65 ansatte. Vi overtar ansvaret for tiltak i introduksjonsprogrammet og relasjon til arbeidslivet for deltakerne i programmet. Det er i dag over 800 som får oppfølging av Flyktningseksjonen. Av disse er 500 deltakere i introduksjonsprogrammet.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 23-01-2019

Er du en reddende engel? - Lørenskog kommune for Lørenskog kommune
Lørenskog kommune
Er du en reddende engel? - Lørenskog kommune Avdeling Skogblomstveien 76 ble etablert høsten 2015, og er en avdeling i vekst og utvikling. Personalbasen har beliggenhet i nye lokaler, nær Lørenskog stasjon. Avdelingen yter tjenester til mennesker med ulik forutsetning for mestring av egen livssituasjon. De bor i egne kommunale eller private leiligheter, lokalisert i Lørenskog kommune. Tjenestene ytes etter Helse- og omsorgstjenesteloven og tilpasses den enkeltes behov for veiledning, opplæring og tilrettelegging.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 04-02-2019

Klubbleder Bakeriet Ungdomshus for Nesseby kommune
Nesseby kommune
Klubbleder Bakeriet Ungdomshus Ledig stilling i kommunal fritidsklubb: Klubbleder fast 50 % stilling     Bakeriet Ungdomshus  er plassert sentralt i Varangerbotn, og holder til i lokalene til det tidligere bakeriet som ble kjøpt og pusset opp i 2016. Stillingen har ansvar for planlegging og drift av ungdomsklubbens aktiviteter.     Klubbleder skal ivareta følgende oppgaver:     -     Planlegge faste klubbaktiviteter i løpet av året   -     Samarbeide med og lede klubbstyret   -     Søke, gjennomføre og rapportere aktiviteter og innkjøp gjennom       tilskuddsordninger   -     Samarbeide med
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

Hjelpepleier/Helsefagarbeider - Sandnessjøen - Helse Nord, Helgelandssykehuset HF for Helse Nord, Helgelandssykehuset HF
Helse Nord, Helgelandssykehuset HF
Hjelpepleier/Helsefagarbeider - Sandnessjøen - Helse Nord, Helgelandssykehuset HF Kirurgisk avdeling i Sandnessjøen søker etter positiv og engasjert kollega. Vi har en ledig 100%, fast stillingen som hjelpepleier/helsefagarbeider. Kirurgisk avdeling har 17 sengeplasser og er lokalisert i plan 5 sammen med 5-dagersavdelingen og Kreftpoliklinikken/palliasjon.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Sommerjobb Miljøtjenesten 19/84 (pleiemedhjelper) for Meløy kommune
Meløy kommune
Sommerjobb Miljøtjenesten 19/84 (pleiemedhjelper) Virksomhet: Helse og omsorg Arbeidssted: Miljøtjenesten Stillingsprosent: Sommerjobb Søknadsfrist: 10.02.2019Sommerjobb i Helse og omsorgssektoren i nordre Meløy i perioden 20.06 - 30.09.2019Ønsker du variasjon fra studier og/ eller jobb? Har du lyst til å tilbringe din fritid i naturskjønne omgivelser i Meløy?
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019

Sommerjobb Ørnes sykehjem 19/81 (aktivitør) for Ørnes sykehjem
Ørnes sykehjem
Sommerjobb Ørnes sykehjem 19/81 (aktivitør) Virksomhet: Helse og omsorg Arbeidssted: Ørnes sykehjem Stillingsprosent: Sommerjobb Søknadsfrist: 10.02.2019Sommerjobb i Helse og omsorgssektoren i nordre Meløy i perioden 20.06 - 30.09.2019Ønsker du variasjon fra studier og/ eller jobb? Har du lyst til å tilbringe din fritid i naturskjønne omgivelser i Meløy?
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 10-02-2019