Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Miljøterapeut for barn- og unge (saksnr 19/62) for Lødingen kommune
Lødingen kommune
Miljøterapeut for barn- og unge (saksnr 19/62) STILLING MED SAKSNR 19/62Det er ledig 100% fast stilling som Miljøterapeut for barn- og unge.Org.messig plassering:Er i utgangspunktet underlagt enhetsleder skole og rapporterer til denne. Men kommunen er inne i en omorganisering, og dette kan endres.Ansvarsområde:- Arbeidet utføres i henhold til prosjektbeskrivelsen og i tråd med gjeldende avtaler, lover, forskrifter og vedtak.- Utvikle tjenesten slik at den drives på en måte som er mest mulig hensiktsmessig for både brukere og kommunen evt.
Registrert : 19-01-2019 Søknadsfrist : 31-01-2019

Barnehagelærer/pedagog for Ibestad kommune
Ibestad kommune
Barnehagelærer/pedagog Jobbnorge ID: 163484Ibestad kommune har ledig fast stilling i 100% som pedagog i Hamnvik barnehage. Tiltredelse snarest.   Barnehagen samarbeider med skolene i Inkluderende barnehage og skolemiljø satsingen. Vi kan tilby en barnehage med kjempegode kollegaer og et godt arbeidsmiljø som hele tiden jobber for å bli bedre. Humor er en stor del av hverdagen vår sammen med kolleger og barn. Vi har dyktige fagarbeidere og assistenter som alle er åpne og klare for nye impulser. Har du små barn får du barnehageplass.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 11-02-2019

Spesialpedagog 5 trinn med snarlig tiltredelse - Munkerud skole for Oslo kommune, Utdanningsetaten
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Spesialpedagog 5 trinn med snarlig tiltredelse - Munkerud skole Vi trenger akkurat DEG som lærer på Munkerud med snarlig tiltredelse! Munkerud skole er en 1-7 skole i Nordstrand bydel med 770 elever, med helt nye lokaler fra skolestart 2016. Læring, mestring og trygghet er hovedelementene i Munkerud skoles visjon. Vi er ambisiøse på læring, og er opptatt av å skape et godt og sterkt læringsmiljø, både faglig og sosialt. Vi vil ha fokus på fremtidens skole, med vekt på dybdelæring og læringsstrategier, og bruker nettbrett som læringsverktøy på alle trinn.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 25-01-2019

Fagrådgiver - BarnsBeste for Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus HF
Fagrådgiver - BarnsBeste BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom eget oppdrag til Helse Sør-Øst RHF i 2007.BarnsBestes overordnede mål : BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende skal være ledende kompetanseaktør innen målgruppen barn som pårørendeArbeidsoppgaverFagutvikling og kompetansebygging i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.Delta i team spesialisthelsetjenesten og team kommunehelsetjenesten.Lede arbeidet med system- og fagutvikling knyttet til barn som etterlatte.Lede
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 04-02-2019

Lærar for Tuddal Montessoriskule
Tuddal Montessoriskule
Lærar Tuddal Montessoriskule søker etter fagleg engasjerte lærarar - inntil 240% undervisningsstillingEr du ein person som har lyst til å vere med på å forme ein ny skule? Tuddal Montessoriskule er under etablering, og har oppstart hausten 2019. Skulen er godkjent for 40 elevar frå 1.-7. trinn.I Tuddal har det vore skule sidan 1883, og Tuddal Montessoriskule etablerast fordi foreldra i bygda ynskjer vidare skuledrift også etter at den kommunale skulen leggast ned.Tuddal Montessoriskule har tilsett rektor med montessoriutdanning og undervisningserfaring frå montessoriskule.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

Barnehagelærer - Idrettsparken barnehage for Kongsberg kommune
Kongsberg kommune
Barnehagelærer - Idrettsparken barnehage western">Ved Idrettsparken barnehage har vi fra 01.03.19 ledig fast 100% stilling som barnehagelærer. Idrettsparken barnehage er en kommunal barnehage etablert i 2015 med idretts-og friluftsprofil. Vi har plass til ca 100 barn i alderen 1-6 år organisert på 6 avdelinger. Barnehagens fokusområde er fysisk aktivitet på ulike måter og sunt kosthold.Vår visjon er «Glede i hver bevegelse!».
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Lærer Moltemyr skole - Moltemyr skole for Arendal kommune
Arendal kommune
Lærer Moltemyr skole - Moltemyr skole Moltemyr skole er en utviklingsorientert toparallell 1-10 skole med 414 elever, 70 barn på SFO og ca. 70 ansatte. Skolen utvider nå ledergruppen slik at skolens administrasjon består av rektor, avdelingsleder for 1.-4. trinn, avdelingsleder 5.-7. trinn, avdelingsleder for 8.-10. trinn, avdelingsleder for SFO og to konsulenter. Skolen vår ligger flott plassert på et høydedrag nordøst for sentrum av Arendal og har et fantastisk uteområde med mye uberørt natur.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019

Kontaktlærer 1. til 7. trinn - Furuset skole for Oslo kommune, Utdanningsetaten
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Kontaktlærer 1. til 7. trinn - Furuset skole Furuset skole er en 1-7 skole med ca. 340 elever. Skolen ligger i Bydel Alna og tilhører skolegruppe C. Skolen trenger deg som vil arbeide målrettet og entusiastisk for et trygt og godt skolemiljø, elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen har fokus på elevenes læring gjennom arbeid med de grunnleggende ferdighetene. Skolen vektlegger undervisning med samarbeidslæring og elevdeltakelse, hvor begrepsopplæring, lese- og skrivestrategier er sentralt. Alle elever har nettbrett som læringsverktøy.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 28-02-2019

Undervisningsstillinger 1 - 4 trinn - årsvikariater - Lysejordet skole for Oslo kommune, Utdanningsetaten
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Undervisningsstillinger 1 - 4 trinn - årsvikariater - Lysejordet skole Glede - Kunnskap - Trygghet - Er du den rette for oss? Vil du gjøre en forskjell? Lysejordet skole er en 1.-7.skole med 550 elever og ca. 85 ansatte inkludert Aktivitetsskolen Lysejordet. Skolen ligger i bydel Ullern og har flotte uteområder som inspirerer til læring, lek og aktivitet. Lysejordet skole jobber kontinuerlig for et godt læringsmiljø der alle elever skal være trygge, bli utfordret og lære mest mulig. Vi har fokus på tett samarbeid på alle arenaer, slik at vi fremmer læring og progresjon for den enkelte elev.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 01-02-2019

Vi søker styrer til helt ny barnehage! for ESPIRA GRUPPEN AS
ESPIRA GRUPPEN AS
Vi søker styrer til helt ny barnehage! Høsten 2019 åpner vi helt ny barnehage på Årnes. Er du vår nye styrer? Som styrer hos oss vil du bidra til å skape en meningsfull hverdag for barna, gjennom ditt engasjement, fokus på kvalitet og vårt barnesyn. Espira Evangtunet er en helt ny barnehage som åpner høsten 2019 i Nes kommune. Barnehagen består av 5 avdelinger i alderen 0-6 år. Barnehagen har tre satsingsområder; språk, realfag og bevegelse, som er felles for alle Espiras barnehager.
Registrert : 18-01-2019 Søknadsfrist : 03-02-2019