Velg fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Velg kommune
Velg jobbkategori
Velg jobbtittel
Barnehagelærer i Barnas hus (2019/096) for Rana kommune Barnehageavdelingen
Rana kommune Barnehageavdelingen
Barnehagelærer i Barnas hus (2019/096) Fra dags dato har vi ledig 100% fast stilling som barnehagelærer.Barnas hus er en kommunal barnehage i sentrum av Mo i Rana, og vi setter barnet i sentrum. Barnehagen har 66 barn i alderen 0-6 år og 17 ansatte.Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia-filosofien.I de siste årene har vi jobbet en del med fysisk miljø hvor miljøet skal fungere som «den tredje pedagog» Prosjekterende arbeidsmåte bygger på barnas interesser og engasjement, og danner grunnlaget for aktivitetene i barnehagen.Barnas hus er en øvingsbarnehage for Nord Universitet.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 29-03-2019

"God start - barnets fremtid" Vi søker pedagoger som vil bidra til et barnehagemiljø hvor barns trivsel og utvikling er i fokus til enhver tid - Barnehager for Oslo kommune, Bydel Ullern
Oslo kommune, Bydel Ullern
"God start - barnets fremtid" Vi søker pedagoger som vil bidra til et barnehagemiljø hvor barns trivsel og utvikling er i fokus til enhver tid - Barnehager "GOD START - BARNETS FREMTID» Ullern-barnehagene har som mål å tilby barnehager med høy kvalitet, som gir positiv og langvaring innflytelse på barns trivsel, læring og utvikling. Som ansatt i Ullern-barnehagen vil du få gode muligheter til faglig og personlig utvikling.Barnehagene i Bydel Ullern har utarbeidet felles visjon og kvalitetsmål.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-03-2019

Barne- og ungdomsarbeidar for Eivindvik barnehage og skule
Eivindvik barnehage og skule
Barne- og ungdomsarbeidar Eivindvik barnehage og skule består av 1-10-skule og barnehageavdeling. Barnehageavdelinga er lokalisert like ved skulen, i eige, nytt, barnehagebygg.  Barnehagen har for tida 3 avdelingar og skulen har mellom 80 og 90 elevar. Sjå www.eivindvik.skule.no for meir informasjon, bildete, årsplanar osv.Gulen kommune har ledig inntil 180% stilling som barne- og ungdomsarbeidar. 100% av stillinga er vikariat frå snarast til 31.01.2020.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 30-03-2019

Barnehagelærar for Gulen kommune
Gulen kommune
Barnehagelærar Barnehageavdelinga ved Daløyra barnehage og skule held til i barnehagebygg på Dalsøyra og i nytt bygg i Hovden. Sjå www.dalsoyra.skule.no for årsplanar, bilete og meir informasjon.Gulen kommune har ledig 100% vikarstilling som barnehagelærar frå omlag 15.09.19.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 30-03-2019

Barnehagelærer for Kongsberg kommune
Kongsberg kommune
Barnehagelærer Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :    Tislegård barnehage er en barnehage med seks avdelinger, tre småbarnsavdelinger og 3 storbarnsavdelinger.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 26-03-2019

Pedagogisk leiar for Gulen kommune
Gulen kommune
Pedagogisk leiar Barnehageavdelinga ved Dalsøyra barnehage og skule held til i barnehagebygg på Dalsøyra og i nybygd barnehage i Hovden.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 30-03-2019

Kontaktlærer/lærer 2 x 100 % fast og vikariat - Hovin skole for Ullensaker kommune
Ullensaker kommune
Kontaktlærer/lærer 2 x 100 % fast og vikariat - Hovin skole Andre opplysninger: Hovin skole er en barneskole med 282 elever og 35 ansatte. Skolen ble bygd i 1932 og er bygd ut og oppgradert 4 ganger. Vi har fine uteområder med fotballbane og BMX bane bak skolen. Skolen ligger i historiske kulturområder 3 km vest for Jessheim. På Hovin skole: dyrker vi det positive hos elever og ansatte.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 29-03-2019

Lærerstillinger - Søråshøgda skole for Bergen kommune
Bergen kommune
Lærerstillinger - Søråshøgda skole Søråshøgda skole har ledig 2 faste stillinger i 100 % og 2-3 vikariat i 100 % stilling for skoleåret 2019-2020. Vi søker etter dyktige, engasjerte og utviklingsorienterte lærere med god kompetanse innen klasseledelse. Søråshøgda skole er den største barneskolen i Bergen kommune, med ca 650 elever. Skolen har fleksible læringsarealer i to ulike bygg. 72 ansatte bidrar til et inkluderende og positivt arbeidsmiljø. Skolen har stort fokus på elevenes læring, med særlig vekt på lesing og skriving.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 30-03-2019

Hjerterom, men mangler husrom? - Barneverntjenesten for Lillehammer kommune
Lillehammer kommune
Hjerterom, men mangler husrom? - Barneverntjenesten Synes du det er viktig at søsken får vokse opp sammen? Vil du bli fosterforelder, men mangler passende bolig?Arbeidsoppgaver Lillehammer kommune stiller hus til disposisjon og søker fosterforeldre til et hjem hvor søsken kan få bo sammen. Kan det være deg eller noen du kjenner?Vi tilbyr Som fosterforeldre for søsken vil en fosterforelder få arbeidsgodtgjørelse for å være hjemme på heltid. Lillehammer kommune stiller med et sterkt støtteapparat som vil være tilgjengelig for veiledning og bistand tilpasset familiens behov.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 31-05-2019

Undervisningsstillinger - Nordberg skole for Oslo kommune, Utdanningsetaten
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Undervisningsstillinger - Nordberg skole Undervisningsstillinger på Nordberg skole! Nordberg skole er en ungdomsskole med 550 elever og 45 ansatte. Skolen ligger nord i Oslo ved inngangen til Nordmarka. Vårt mål er å gi alle elever det beste utgangspunkt for videre utdanning og et godt sosialt liv. I tillegg til høy faglig kompetanse, skal våre elever kunne mestre hverdagen på en best mulig måte. Elevene har gode faglige resultater, og våre undersøkelser viser at de trives på skolen.
Registrert : 18-03-2019 Søknadsfrist : 29-03-2019